Категорія Музично-педагогічне відділення

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво»

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» зі спеціальності 014 «Середня освіта (музичне мистецтво)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі