Категорія Відділення фізичного виховання

Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу

Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжу

Порівняльна таблиця фактичних показників діяльності

Порівняльна таблиця фактичних показників діяльності Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу з підготовки здобувачів за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01020101 «Фізичне виховання» і вимог до акредитації за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»

Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт

Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт студентами напряму підготовки (спеціальності) 5.01020101 «Фізичне виховання»

Контрольні заміри знань студентів відділення фізичного виховання

Контрольні заміри знань студентів відділення фізичного виховання за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01020101 «Фізичне виховання» з навчальних дисциплін, проведених експертами в період акредитації (з 07.11.16 – 09.11.16)