Категорія Акредитація

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво»

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» зі спеціальності 014 «Середня освіта (музичне мистецтво)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі

Висновки експертної комісії про акредитаційну експертизу

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01010201 «Початкова освіта» у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо підготовки бакалаврів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.010101 «Дошкільна освіта» у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі

Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу

Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжу

Порівняльна таблиця фактичних показників діяльності

Порівняльна таблиця фактичних показників діяльності Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу з підготовки здобувачів за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01020101 «Фізичне виховання» і вимог до акредитації за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»

Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт

Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт студентами напряму підготовки (спеціальності) 5.01020101 «Фізичне виховання»

Контрольні заміри знань студентів відділення фізичного виховання

Контрольні заміри знань студентів відділення фізичного виховання за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01020101 «Фізичне виховання» з навчальних дисциплін, проведених експертами в період акредитації (з 07.11.16 – 09.11.16)