КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що потребує капіталовкладень, – тяжких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато-багато думок…
(Я. Корчак).

Кафедру теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти створено у 2016 році на чолі із завідувачем кафедри – Слободинською Т.С., доктором філологічних наук, професором.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів освіти за  освітньою програмою  012 «Дошкільна ocвітa», а саме:

 • На основі базової середньої освіти – 9 класів.
 • Галузь знань: 01 Освіта\Педагогіка
 • Спеціальність – 012 «Дошкільна ocвітa»
 • Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр дошкільної освіти, асистент педагога з інклюзивної освіти.
 • Термін навчання: 3 роки 10 місяців.
 • На основі повної загальної середньої освіти – 11 класів.
 • Галузь знань: 01 Освіта\Педагогіка
 • Спеціальність – 012 «Дошкільна ocвітa»
 • Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр дошкільної освіти, фахівець з корегувального навчання.
 • Термін навчання: 1 рік 10 місяців.
 • Галузь знань: 01 Освіта\Педагогіка
 • Спеціальність – 012 «Дошкільна ocвітa»
 • Освітній ступінь  – бакалавр (на базі ОКР «Молодший спеціаліст».
 • Кваліфікація – бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, вихователь-методист.
 • Термін навчання: за ОС «Бакалавр»  – 1 рік 10 місяців.

З 2018 року кафедра входить до складу факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

З листопада 2018 року кафедра працює у такому складі: завідувач кафедри, канд. пед. наук. Л.А. Засипкіна; декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва; доктор  наук, професор Т.С. Слободинська; методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Т.В. Руда;  заступник декана з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Т.Л. Федчишина;  спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти О.В. Тарашевська; спеціаліст другої категорії, магістр освіти М.П. Сорочан; спеціаліст вищої категорії, старший-викладач, магістр освіти Л.П.Токар; спеціаліст вищої категорії, магістр освіти І.В. Цісар; спеціаліст,  магістр освіти  В. В.Бойко.

Наукова та навчально-методична діяльність колективу кафедри є невід’ємною складовою освітнього процесу, характеризується багатовекторністю та активним впровадженням сучасної педагогічної інноватики.

Свідченням тому є досить актуальні на сьогодні проблеми, над якими працює кафедра: «Методи інноваційного та розвивального навчання на основі використання перспективних інформаційних технологій», «Багатовекторність та інноватика сучасного дошкілля», «Педагог дошкільної освіти: інтенсив сучасних підходів та методів у викладанні (фасилітація, тренінг, коучинг)», «Інноваційне освітнє середовище – складова формування професійної компетентності  майбутніх  фахівців  дошкільної галузі».

Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, проведених в межах України та за її межами,  зокрема: Регіональна (не)конференція магістральний міні-EdCamp Stryzhavka за темою: «Як навчати покоління Z»                    (смт. Стрижавка, 26 січня 2019); перші обласні педагогічні читання з Гуманної педагогіки на тему: «Гуманна педагогіка в сучасному освітньому просторі» (м. Вінниця, 27 жовтня 2019); III Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму (м. Кам’янець-Подільський,             19 квітня 2019); Науково-практична конференція «Проблеми реформування педагогічної науки та освіти» (м. Ужгород, 15 лютого 2019); Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури» (28 вересня 2020 року, м. Умань);          ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори»          (21 жовтня 2020 року, м. Вінниця); XVIII Міжнародні педагогічно-мистецькі читання памяті професора   О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта XXI століття: досвід, інновації, тенденції»                (1 грудня 2020 року, м. Київ); II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах» (3-4 червня 2021 року, м. Дніпро); ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція:  «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» (22-23 квітня, м. Вінниця); Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарний дискурс: теорія, практика, досвід» (14 травня 2021року, м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС»  (25-26 вересня 2020 р). Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Республіка Польща; Pedagogy and psychology in the modern world: the art of teaching and learning. International Scientific and Practical Cоnference. Wloclawek (26-27 лютого 2021 року); VІ International Scientific and Practical Conference “Actual trends of modern scientific /research” (17-19 січня 2021 року, Munich), for Participation in the International scientific conference “Modern European psychological and pedagogical education.The development of a creative learning environment” (8-9 october 2021), Poland; Майстер-клас «Як розповідати дітям про дорослішання та підвищити комунікатину компетенцію». Центр освіти дорослих ВМР ( 1 жовтня 2021, м. Вінниця) та ін.

Систематично викладачі кафедри  є учасниками вебінарів, серед них: «Нове в законодавстві про дошкільну освіту». Цифрове видавництво MCFR (лютий, 2021 року);  «Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». Цифрове видавництво MCFR (10 березня, 2021 року); «Як у дитсадку створити дієву систему забезпечення якості освіти». Цифрове видавництво MCFR (20 січня 2021 року);  «Іммерсивне заняття: нове в дидактиці дошкільної освіти чи забуті традиції?». ГО «Академія розвитку особистості» (27 січня 2021 року, ), ВДПУ;  «Віртуальні органайзери сучасного вчителя» (29 березня 2021 року, м. Київ); серії Всеукраїнських вебінарів «Якісна дошкільна освіта в Україні». 8.12.2020, 17.12.2020, 26.01.2021, 9.02.2021, 16.02.2021, 26.02.2021, 2.03.2021 та майстер-класів: «Інклюзивна складова в діяльності викладача закладу ФПО», Вінницький технічний коледж, (13 квітня 2021 року); «Організація онлайн-оцінювання здобувачів освіти за допомогою сервісу wordwall.net», Вінницький технічний коледж,   (13 квітня 2021 року); «Методика проведення віртуального соціально-правового квесту як інтерактивної форми позакласного заходу в умовах дистанційного навчання», Вінницький технічний коледж, (13 квітня 2021 року); «Інтерактивна презентація засобами Mentimeter», Вінницький технічний коледж, (13 квітня 2021 року); «Організація дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти за допомогою віртуальної дошки (padlet, jamboard)», Вінницький технічний коледж, (13 квітня 2021 року).

У 2021 році, викладачі кафедри Руда Т.В., Слободинська Т.С., Федчишина Т.Л., Токар Л.П., Тарашевська О.В., Цісар І.В. прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Педагогічний оскар» та зайняли II місце у номінації «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання» (Слободинська Т.С., Федчишина Т.Л., Токар  Л.П.), II місце у номінації «Інноваційна діяльність закладу фахової передвищої освіти у забезпеченні  якісної підготовки кокурентноспроможного фахівця» (Руда Т.В.), III місце  у номінації «Сучасний навчально-методичний посібник» (Тарашевська О.В., Цісар І.В.).

18 лютого 2021 року викладачами кафедри проведено Всеукраїнський актуальний мережевий семінар «Сучасна дошкільна освіта: стратегія, тактика, виміри змін».

Порядок роботи семінару  передбачав реєстрацію учасників семінару, пленарне засідання та роботу у секційних засіданнях: «Виклики часу: якісна дошкільна освіт в Україні», «Інноваційні технології дошкільної освіти», «Інклюзивна освіта: реалії та перспективи», «Підготовка фахівців для галузі дошкільної освіти», підбиття підсумків семінару. Робочі мови конференції: Українська та англійська.

В роботі актуального мережевого семінару прийняли участь: Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Хмельницький національний університет, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Криворізький державний педагогічний університет, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,  Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, «Дошкільний заклад № 38 Вінницької міської ради», «Дошкільний заклад № 16 Вінницької міської ради», «Дошкільний заклад № 61 Вінницької міської ради», ЗДО № 282, м. Київ, Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-II ступенів-ліцей № 7 Вінницької міської ради», Державна реабілітційна установа ЦКРДУ «Промінь», м. Вінниця,  інші навчальні заклади України.

Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, семінарах-практикумах, викладачі нарощують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал.

Викладачі кафедри – високоосвічені фахівці, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

Крім того, в досягненні високого результату виховної педагогічної діяльності відіграє професійна самосвідомість педагога та сформованість індивідуального стилю діяльності, педагогічної майстерності.

Кафедра забезпечує викладання спектру актуальних для підготовки сучасного вихователя закладу дошкільної освіти дисциплін: «Дошкільна лінгводидактика», «Психологія дитячої творчості», «Педагогічна творчість», «Сімейна педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Історія гувернерства в Україні», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Логопедія», «Основи  логопедії», «Дитинознавство», «Педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Основи природознавства», «Психологія мовлення», «Педагогіка дошкільна», «Методика музичного виховання», «Методика розвитку мовлення», «Основи природознавства з методикою», «Методичні основи роботи» та ін. для всіх освітніх рівнів на відділеннях денної і заочної форми навчання.

Також викладачі кафедри є методистами з педагогічної практики здобувачів освіти, що є важливою ланкою професійної підготовки студентів, ключовим моментом для формування фахової компетенції майбутнього педагога закладів дошкільної освіти.

Усі вищезазначені аспекти є основою діяльності викладачів кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Не просто працювати педагогом, викладачем в сучасному складному і суперечливому світі. Педагог – одна з найвідповідальніших професій. Саме на плечі вихователів та вчителів покладене завдання творити внутрішній духовний світ юних особистостей.

Тому навчання спрямоване на поступове цілеспрямоване формування майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста – особистості з високою професійною компетентністю, відкритим мисленням та загальною культурою, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін, що відбуваються в суспільстві, особистості творчої, з нестандартним мисленням, з широким кругозором.

А якщо мета визначена, то успіх її досягнення в значній мірі залежить від дружної, злагодженої роботи викладачів. Такою є кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

ЗАСИПКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Освіта: Вінницьке педагогічне училище – молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі», 1997 р.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – повна вища освіта, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики в початкових класах», 2004 р.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач педагогічних дисциплін», 2005 р.

Кандидат педагогічних наук із 2016 року. Кандидатську дисертацію захистила в спеціалізованій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності – теорія і методика виховання.

Професійна діяльність:

 • 2004 – 2006 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2006 р. – викладач музично-педагогічних дисциплін   Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014 – 2016 рр. – аспірант інституту проблем виховання НАПН України.
 • 2016 рік − захист кандидатської дисертації з теми «Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки».
 • 2018 р. − завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

  Загальний стаж педагогічної роботи – 16 років. 

Наукова робота. Автор понад 35 праць, серед них – 12 статей у провiдних фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України; 16 статей у матеріалах Мiжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій, 1 стаття в наукових електронних фахових виданнях, що включено до Мiжнародних наукометричних баз даних, 3 статті в зарубіжному періодичному виданні, збірка усної народної творчості «Скарбниця мудрості душі народу подільського краю», навчально-методичні посібники «Теоретичні основи використання інтерактивних технологій навчання на уроці музичного мистецтва в загальноосвітній школі», «Теоретико-педагогічні аспекти використання методу проектів на уроці музичного мистецтва», «Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобами музичного мистецтва», «Морально-ціннісне виховання студентської молоді засобами етнопедагогіки як педагогічна проблема», «Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання»,  «Формування загальної естетичної компетентності молодших школярів на уроках музичного мистецтва», «Розвиток бандурного мистецтва та виконавства від першовитоків до XIX століття», «Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами вокально-хорового мистецтва»,  спецкурсiв «Основи етнології» i «Основи фольклористики». Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти, дослідження ґенези та здобутків наукових шкіл у галузі музичної дошкільної освіти, батьківська гіперопіка дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема, дитинство як соціально-педагогічне явище.

Організаційна діяльність. Член громадської організації «Академія розвитку особистості».

Нагороди, почесні звання.

 • Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).
 • Грамота адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2008 р.).
 • Грамота Управління освіти і  науки Вінницької облдержадміністрації (2009 р.).
 • Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).
 • Подяка директора Вінницького технічного коледжу за проведення тренінгу на тему: «Інтерактивні методи навчання як умови успішної суб’єкт-суб’єктної комунікації» (2016р.).
 • Диплом Лауреата науково-педагогічної асамблеї «Стратегія розбудови наукової роботи в час освітніх перетворень» (2018 р.).
 • Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»  за організацію та проведення  Всеукраїнського актуального мережевого семінару «Сучасна дошкільна освіта: стратегія, тактика, виміри змін» (2021 р.).

Педагогічне кредо:
«Щоб бути гарним вихователем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кого виховуєш».
(В. Ключевський)


СЛОБОДИНСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА

Доктор філологічних наук, професор

Освіта: Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, спеціальність «Виховання в дошкільних закладах», 1977 – 1981 роки.

Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Вчитель української мови та літератури», 1981-1985 роки.

Навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Київського педагогічного інституту ім. М. Горького, 1990-1993 роки.

Навчання в докторантурі при кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2004-2007 роки.

Професійна діяльність:

 • 1985-1988 роки – викладач української мови та літератури і методики викладання української мови в Олександрійському педагогічному училищі.
 • 1988-2016 роки – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 • Захист кандидатської дисертації на тему: «Функціональна взаємодія підрядних означальних речень та відокремлених атрибутивних зворотів в українській мові», Київський педагогічний інститут ім. М. Горького, 1993 рік.
 • Захист докторської дисертації на тему: «Функціонально-семантична категорія таксису в українській мові», Інститут української мови НАН України, 2012 рік.
 • Професор кафедри української мови з 2015 року.
 • 2016 р. – дотепер – професор кафедри української філології, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний педагогічний стаж роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 30 років, у даному навчальному закладі – 5 років.

Наукова робота. Автор понад 150 наукових праць. Із-поміж них – 2 монографії: «Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси» (2011 рік), «Категорія атрибутивності в українській мові: особливі аспекти функціональної взаємодії» (2014 рік).

Опубліковано посібники, як-от: «Історична морфологія української мови. Модульний курс», 2008; «Історична граматика української мови, 2013; «Морфологія української мови. Навчальний посібник, 2015.

Низку наукових статей опубліковано за кордоном (Республіка Польща, Німеччина, Австрія, Румунія, Республіка Білорусь та інші). Окремі з наукових розвідок: «Чотирирівнева модель поняття «повний зміст висловлення» (м. Вінниця), «Регламентування наукового дискурсу: вимоги до семантики та синтаксису тексту» (м. Черкаси), «Мова наукової теорії в концепції «трьох світів» К. Поппера» (м. Хмельницький), «Мова сучасної фундаментальної науки (загальна характеристика)» (м. Мюнхен), «Мовленнєве спілкування: від дошкільного дитинства до дорослого віку» (м. Умань), «Комунікативна дія як форма реалізації певної когнітивної програми» (м. Херсон), «Інтерпретація понять «система» і «мовна система» в просторі наукових знань» (м. Мелітополь), «Теоретико-системна інтерпретація мовленнєвої комунікації як функціональної системи» (м. Люблін), «Комунікативна компетентність вихователя як ознака найдосконалішого послуговування мовою» (м. Умань), «Загальнотеоретичні аспекти феномена «система» (м.Умань), «Наукові тексти як один із фрагментів мовленнєвої комунікації» (м. Бая Маре) тощо.

Керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів. Лінгвістика, історія української літературної мови, старослов’янська мова, мова наукових текстів, теорія комунікації, психологія, інноваційні технології викладання навчальних дисциплін.

Організаційна діяльність. Голова вченої ради Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Голова вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Експерт Державної служби якості освіти.

Нагороди, почесні звання. Грамота Міністерства освіти і науки України (2002 рік).

Педагогічне кредо:
«Учитись важко, а учить – ще важче.
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти»
(М. Сингаївський).


РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Методист коледжу. Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки.

Освіта. Бельцький державний педагогічний інститут ім. А. Руссо, кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка», 1989 рік;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2010 рік.Професійна діяльність. Досвід роботи викладача дошкільних психолого-педагогічних дисциплін вивчений, узагальнений та розповсюджений на сторінках українських видавництв у галузі освіти: газет «Освіта Вінниччини», 2015 -2016 р. р.; «Слово педагога», 2013 р., 2016 р.; Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», стаття «Екологія дитинства як ресурсний компонент освітньої діяльності дошкільного відділення коледжу», 2015 р.; фахове видання – журнал «Методист», стаття «Семінар-практикум для школи малодосвідчених, молодих спеціалістів», 2016 р.; Книжкова палата України імені Івана Федорова «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», стаття «Методична розробка: вимоги до її складання та оформлення; умови апробації», 2017 р. У даному закладі працює з 1979 року.

Педагогічний стаж – 40 років, стаж роботи на займаній посаді – понад 16 років.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі.

Нагороди, почесні звання. Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України
«Відмінник освіти України», «Антон Макаренко», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Президії федерації профспілок Вінницької області, у 2016 році занесена до книги «Твої імена, Україно».

Педагогічне кредо: «Роби свою справу і пізнаєш самого себе».


ФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Викладач психолого-педагогічних дисциплін, заступник декана факультету дошкільної освіти  та музичного мистецтва  Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла  Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 1999 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 2001 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2003 р. Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, спеціальність «Дошкільна освіта», 2012 р.

Професійна діяльність.

 • 2001 — 2006 рр. − вчитель початкових класів Комунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради».
 • 2006 – 2018 рр. − завідувач дошкільного відділення Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • З 2018 рр. − викладач психолого-педагогічних дисциплін, заступник декана факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 20 років,  у даному навчальному закладі – 16 років. 

Наукова робота.
Посібники.

 • 1. Федчишина Т. Л. Сімейна педагогіка: практикум, 2019 р.
 • 2. Федчишина Т. Л. Практичний порадник із сімейної педагогіки, 2018 р.
 • 3. Федчишина Т. Л. Цифровий майданчик як віртуальний простір для розвитку професійної компетентності майбутніх вихователів, 2018 р.
 • 4. Федчишина Т. Л. Гаджети і девайси для дітей передшкільного віку. Вінниця, 2021. 100 с.
 • 5. Федчишина Т. Л. Технології роботи сімейного вихователя, 2019 р.

Публікації в зарубіжних наукових періодичних виданнях.

 1. Федчишина Т.Л. Expansion of the media space of future preschoolers in Vinnytsia Oblast Communal Humanitarian and Pedagogical College Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences 19.03.2021 | Кембридж, GBR
  2.Педагогічні можливості використання ІКТ у фаховій підготовці вихователів дошкільних навчальних закладів у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі Science. Pedagogi # 9. Познань, 2018. 82 с.

Статті у наукових фахових виданнях України.

 1. Федчишина Т.Л. Організація дистанційного навчання на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти// Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу/ – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2021. – Випуск 2 (33). – 155с.
 2. Федчишина Т.Л. Трансформація освітнього простору для забезпечення якості освітнього процесу на відділенні закладу фахової передвищої освіти// Збірник ОМО завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти Вінницького фахового коледжу мистецтв імені М. Д. Леонтовича. – Вінниця, 21.04. 2021р.
 3. Федчишина Т.Л., Ситник М.О. Cвято дружби // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу/ – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2021. – Випуск 3 (33). – 160с.
 4. Шляхи  в нову реальність: Організація дистанційного навчання в закладах фахової  передвищої освіти  на відділеннях як основних освітніх  структурних підрозділах// Збірник ОМО завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного. – Вінниця, 25.11.2020 р.
 5. Федчишина Тетяна. Розширення медіапростору фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр. Вип. 11(14) / редкол.: Р. С. Гуревич (голова) [та інші ]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019. 298 с.
 6. Федчишина Тетяна. Формування медіапростору майбутніх фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 1 (6) , 2019. Вінниця, 2019. 456 с.
 7. Федчишина Тетяна. Виховання патріотичних почуттів дошкільників на основі досвіду В.О.Сухомлинського. Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у практиці роботи сучасних дошкільних закладів: Збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / Відп. за випуск: І.М.Лапшина. Вип. 12. Вінниця, 2018. 360 с.
 8. Медіаосвіта у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні: збірник наукових робіт. Хмельницький, 2018. Вип. 15. С. 136-140.
 9. Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки вихователів закладів дошкільної освіти. Психолого- педагогічний супровід формування особистості дошкільника: збірник науково-методичних праць. Умань, 2018. С. 100 – 106.
 10.  Педагогічні проблеми використання ІКТ у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців у коледжах і технікумах. Вип №5. 2018. 400 с.
 11.  Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Вип. 48. Київ – Вінниця, 2017. 214 с.

Матеріали науково-практичних конференцій.

 1. Друга Всеукраїнська різдвяна педагогічна конференція «Духовні засади освіти як умова здорового самовідтворювання суспільства на ґрунті свободи та гідності», (14-16.02.2022 р.), Львів
 2. Всеукраїнська науково – практична конференції «Інноваційні практики наукової освіти» ( грудень 2021року, НАПН Інститут обдарованої дитини),   Всеукраїнської онлайн – конференції «Практичні навички сучасного педагога. Інструменти ефективної співпраці в освітньому просторі» (листопад 2021 року,  Київський інститут післядипломної освіти)
 3. Дивергентний  семінар для пiдвищення кваліфікації завiдувачiв вiддiлень закладів фахової передвищої освiти на тему: «Трансформація освітнього простору для забезпечення якості освітнього процесу на відділенні закладу фахової передвищої освіти» Вінниця, 21.04. 2021р..
 4. Онлайн конференція: Педагогічна розвідка « Дорожня карта впровадження стандарту « Дошкільної освіти: від ЗВО до ЗДО» КЗВО «ВГПК», ХГПА, 6 травня 2021року
 5. Вебінар « Нове в законодавстві про дошкільну освіту», Цифрове видавництво     MCFR, лютий, 2021року
 6. Вебінар «Іммерсивне заняття: нове в дидактиці дошкільної освіти чи забуті традиції?»  ГО «Академія розвитку особистості», ВДПУ, 27.01.2021 р.
 7. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації», НАПН (Інститут обдарованої дитини),  8-11 грудня 2020р., Київ
 8. Онлайн панельна дискусія «Національний День дівчат у технологіях» CSR Ukraine, експертна організація Центр “Розвиток КСВ” і UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, 2021р.
 9. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція:«Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» Науково-методичний центр ВФПО, Київ, 14 квітня 2021р.
 10.  Онлайн-курс: «Ключові уміння 21-го століття» ТОВ «Едюкейшнал Ера», 14.03.2021
 11.  Всеукраїнська наукова онлайн – конференція «Застосування ІТ- технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу»    ГО «ІППО», 29-30.01.2021р.
 12.  Перфоманс освітніх майстер-класів «Освітній десант», ВНТУ, 14.09.2019.
 13.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців в коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи», ВТК, Вінниця, 28.03.2019.
 14.  Семінар-тренінг «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-дослідницької компетентності студентів та аспірантів», Національна академія педагогічних наук: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 07.02.2019.
 15. Проблемний науково-практичний семінар «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти», ВГПК, 2018 р.
 16.  Регіональна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи», 30.03.2018 р., Вінницький технічний коледж.
 17.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника», 16.05.2018,УДПУ.
 18.  Школа інтерактивного навчання освітян області «Формування математичних навичок у дітей з особливими освітніми потребами» на базі Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти», 14.05.2018 р.
 19.  Міжнародний проєкт «Освіта 21 століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», Академія перспективної освіти та бізнесу, 19.05. 2018 р.
 20.  Школа інтерактивного навчання освітян області «Використання методів мнемотехніки для дітей з особливими потребами», 19.03.2018 р., КВНЗ «ВАНО».
 21.  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців», ВМУРЛ «Україна», 23.11.2018 р.
 22. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 24.11.2017 р.
 23. Круглий стіл «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес ВНЗ» (спільно з викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського), 19 травня 2017 року, ВДПУ м. Вінниця.
 24. Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт-навчання у професійній освіті», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, 16 травня 2017 року.
 25. Міжнародна науково-практична конференція «Партнерство в освіті: виклики та перспективи», 12-13 травня 2017 року, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Організаційна діяльність. 2017 – 2022 рр. – голова  обласного методичного об’єднання завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти Вінницькоїобласті.  Член Науково-методичної ради коледжу. Член Вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

Нагороди, почесні звання.

 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р.
 • Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за вагомі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики освіти, 2019 р.
 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу за креативний підхід та реалізацію творчого проєкту, 2018 р.
 • Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь у впровадженні наукових досліджень,

2017 р.

 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу з нагоди Дня дошкілля, 2017 р.
 • Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за плідну і творчу співпрацю у справі екологічного виховання студентської молоді,

2016 р.

 • Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації,

2015 р.

 • Нагрудний знак «За заслуги ІІІ ступеня»   2015 р.

Коло наукових інтересів. Педагогічні умови використання ІКТ у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Інше. Перспективний науковий проєкт:
Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх вихователів в умовах використання ІКТ.  Гармонізація традиційних та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Педагогічне кредо. «Ідеалом сучасного навчання є особистість з гнучким розумом, з повноцінними розвинутими  потребами до пізнання та самостійності дії, з певними орієнтувальними навичками і творчими здібностями, умінням учитися протягом всього життя».


ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач психолого-педагогічних кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Освіта. Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дитячого садка», 1982 рік.
Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології», «Методист з дошкільного виховання», 1991 рік.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 рік.

Професійна діяльність.

 • 1982 – 1985 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №26, м.Умань.
 • 1985 – 1988 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №12, м.Умань.
 • 1989 – 1992 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №194, м. Кривий Ріг.
 • 1992 – 1997 рр. – методист-вихователь, дитячий садок-ясла № 304, м. Кривий Ріг.
 • 1997 р. – завідувач дошкільного виховного закладу № 304.
 • 2007 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 39 років, у даному навчальному закладі – 14 років.

Наукова робота. Автор навчально-методичних посібників «Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп»; «Педагогічна практика в групах дітей раннього віку»; «Комунікативна компетентність вихователя»; «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку», «Екологічна стежина закладу дошкільної освіти», «Методичний коуч проєкт здисципліни «Методичні основи роботи вихователя-методиста в ДНЗ», «Сходинками логоритміки для розвитку мовлення дошкільнят».

Керівник курсових і дипломних робіт студентів.

Коло наукових інтересів. Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання фахових методик дошкільної освіти; розкриття потенціалу дитини- дошкільника за допомогою сучасних методик; нейрофізіологія дитячого розуму. Актуальні проблеми дошкільної освіти, використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти». Корекційно-педагогічна робота в умовах інклюзії, використання системи італійського педагога Марії Монтессорі в закладах освіти, арт-методів для корекції мовленнєвих показників.

Нагороди, почесні звання.

 • 2002 р. – Грамота відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної ради, м. Кривий Ріг.
 • 2004 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2006 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2012 р. − Грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2012 р. − Подяка адміністрації ВГПК.
 • 2013 р. − Грамота адміністрації ВГПК.
 • 2014 р. − Подяка департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за участь у Всеукраїнському конкурсі «Україна-сад».
 • Березень 2015 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки.
 • Червень 2015 р. – Подяка Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області за кращу роботу у номінації «Науково-методична робота» в обласній виставці творчих робіт серед коледжів і технікумів у Вінницькій області.
 • Вересень 2015 р. – Подяка адміністрації ВГПК та профспілкового комітету.
 • 2017 р. – Подяка адміністрації ВГПК.
 • 24.09.2017 р. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
 • 2017 р. – Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2017 р. – Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів.
 • 2019 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.
 • 2021 р. – Почесна грамота з адміністрації та профспілкового комітету ВГПК за активну участь у Всеукраїнському актуальному мережевому семінарі «Сучасна дошкільна освіта: стратегія, тактика, виміри змін».

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога».


ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь з правом навчання іноземної мови», 2002 р.

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – бакалавр, напрям підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, соціальний педагог в закладах освіти, правознавець в закладах освіти», 2004 р.;

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2005 р.;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 р.

Професійна діяльність.

2002-2003 рр. – інструктор з фізичного виховання, вихователь в ДНЗ № 35;
2003-2008 рр. – вихователь в ДНЗ № 77;

вересень 2008 р. – викладач комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Загальний стаж педагогічної роботи – 19 років, у даному навчальному закладі – 13 років.

Наукова робота. Автор багатьох праць, серед яких навчально-методичні посібники «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку»; «Логопедія: теорія і практика», «Коучинг: навчай та вчись по новому», «Сходинками логоритміки для розвитку мовлення дошкільнят»;  статті в журналах «Дошкільне виховання», Вісник науково-методичних досліджень ВГПК».

Коло професійних інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи в умовах інклюзивної освіти; використання тренінгових технологій у педагогічній роботі.

Життєве кредо: «Якщо вам щось не подобається, змініть це. Якщо ви не можете нічого змінити, – змініть своє ставлення до цього».

Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».


ТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та фахових методик.

Освіта. Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2004 р. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2014 р.

Професійна діяльність. З 1 вересня 2011 року – викладач дошкільної педагогіки та фахових методик Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
З 2 вересня 2019 року – аспірант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті зі спеціальності 015 «Професійна освіта» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Загальний стаж педагогічної роботи  – 9 років.

Наукова робота.

Опубліковані статті у міжнародних наукових виданнях:  

 • «Розвиток позитивної мотивації майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі» (м. Люблін, Республіка Польща, 25–26 вересня 2020 р. Університет Марії Кюрі-Склодовської 2020.).
 • «Педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі» (PNAP – науковий журнал Полонійної академії в Ченстохові, Республіка Польща. 41(2020).
 • «Поєднання теоретичної та практичної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі» (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2020 р.).
 • «Відбір і реалізація дисциплін професійної і практичної підготовки у спецкурсі «Організація освітньої роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами» («Veda a perspektivy» – міжнародний мультидисциплінарний чеський журнал. 2021. Випуск № 6 (6).

Конференції у яких прийняла участь:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості», м. Київ, 22 травня 2020 р. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (тези доповіді «Сучасний стан вітчизняної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти в інклюзивному освітньому середовищі»).
 • Міжнародна науково-практична конференція, м. Люблін, Республіка Польща, 25–26 вересня 2020 р. Університет Марії Кюрі-Склодовської 2020 «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС» (тези доповіді «Розвиток позитивної мотивації майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі»).
 • Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Компетентнісний підхід до навчання. Практикум сучасного вчителя» (вебінар «Емоційний інтелект в діяльності педагога»; тренінг «Формування лідерської компетентності сучасного вчителя»; тренінг «Комунікативна компетентність через призму навчання онлайн»26.10-27.10 2020 р.).
 • Міжнародний круглий стіл «Європейські цінності різноманіття та інклюзії в освіті: уроки для України», 15.05.2021 р.

Міжнародне стажування:  підвищення кваліфікації у рамках очного виїзного семінару-тренінгу на тему: «Діти з ООП та їх корекція методами АВА-терапії» (18-23 листопада 2021 року, місто Будапешт (Угорщина) за підтримки ТОВ «Міжнародний інститут інклюзії»), сертифікат №ВС18231121/19 від 23.11.2021 року.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до впровадження інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому просторі.

Організаційна діяльність.

Секретар атестаційної комісії коледжу.

Секретар науково-методичної ради коледжу.

Педагогічне кредо: «Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися» (Сенека).


СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська)», кваліфікація «Викладач російської мови, вчитель зарубіжної літератури. Соціальний педагог». 2011 рік.
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти. 2017 рік.

Професійна діяльність.

 • 1996 – 1997 рр. – вихователь, приватний заклад дошкільної освіти «Адат».
 • 1997-1998 рр. – вихователь, ДНЗ №59, м. Вінниця.
 • 2006-2008 рр. – вихователь, ДНЗ №3, м. Вінниця.
 • Лютий 2015 р. – соціальний педагог, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
 • Вересень 2015 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Загальний стаж педагогічної роботи – 15 років, у даному навчальному закладі – 8 років

Наукова робота.
Автор статей «Нова спеціальність – нові можливості», «Організація позааудиторної роботи як умова підвищення ефективності освітнього процесу», «Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема», «Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами».

Автор методичних розробок «Моральний реалізм дитини», «Наркоманія – чума XXI століття», «ЗНО. Психологічна допомога». Учасник наукових конференцій, семінарів «Дидактичні умови підвищення активності студентів у навчанні», «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти», «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя», «Актуальні проблеми сучасної соціальної та фізичної реабілітації», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи», «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій», «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», «Особливості застосування Google-технологій у роботі фахівців психологічної служби».

Організатор методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів технікумів та коледжів Вінницької області «Формування соціально-правового світогляду та правової культури підлітків».

Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Питання формування культури здоров’я дітей, пошук дієвих шляхів виховання здоров’язбережувальної поведінки особистості; проблема впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку; формування соціальної компетентності дітей в інформаційному суспільстві; формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».


ХОМІЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта:
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2013 р.
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж. Ступінь вищої освіти – бакалавр, спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація «Вихователь дитячого садка, вихователь-методист», 2013 р.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів», 2003 р.
Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ступінь освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови початкових класів», 1999 р.

Професійна діяльність.

 • 1999 – 2008 рр. – вихователь ДНЗ № 38 м. Вінниці.
 • 2009-2012 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014-2019 рр. – викладач циклової комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 16 років, у даному навчальному закладі – 7 років.

Наукова робота.
Автор публікації у періодичному виданні «Вісник науково-методичних досліджень Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» на тему «Захист прав дитини та його основні аспекти» № 4, 2018 р.
Укладач науково-методичного посібника «Теорія та методика співпраці родини з ДНЗ».
Автор демонстраційного посібника «Арт-терапія – один з видів образотворчого мистецтва».

Коло наукових інтересів. Здійснення досліджень у галузі інноваційних освітніх методик і технологій. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання у навчальний процес. Професійно-особистісне самовдовконалення. Особливості дітей дошкільного віку. Шляхи налагодження взаємозв’язку та взаємодії батьків з вихователями щодо виховання та навчання дошкільнят. Гуманістичні цінності та їх формування у дітей дошкільного віку.

Педагогічне кредо: Створити таку атмосферу освітнього простору, де б хотілося здобувати знання не механічно, а із задоволенням.


БОЙКО  ВЕРОНІКА  ВІКТОРІВНА

Магістр психологічної освіти, викладач психологічних дисциплін; лаборант кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта:
Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж. Спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація «Вчитель музики, музичний керівник», 2012 р.
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність «Практична психологія», кваліфікація «Викладач психологічних дисциплін. Соціальний педагог», 2017 р.

Професійна діяльність.

 • 2014-2015 рр. – вихователь, ТОВ «Аль-ТМ», заклад позашкільної освіти «Kinder-Town».
 • 2015-2016 рр. – вчитель початкової освіти, ТОВ «Аль-ТМ», заклад позашкільної освіти «Kinder-Town».
 • 2016 р. – вихователь, державна установа «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Ю. Рябчинської» Національної поліції України.
 • Червень – серпень 2017 р. – вихователь, методист, ДУ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Ю. Рябчинської» НПУ.
 • Вересень 2017 р. – лаборант, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
 • Вересень 2018 р. – викладач, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота. Автор статей у фахових та електронних виданнях («Психологічна компетентність – необхідна умова освітньої реформи», «Психологічна компетентність викладача»), методичних розробок («ЗНО. Психологічна допомога»). Розробник авторських дизайнів презентаційних матеріалів, буклетів, методичних матеріалів, посібників.
Учасник наукових конференцій, семінарів: «Публічний виступ: формула успіху», «Профілактика та подолання емоційного вигорання», «Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції»«Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід».
Учасник тренінгів «Сучасні методи та технології викладання в університеті», «Improving Students’ Relationships with Teachers to Provide Essential Supports for Learning».

Kоло наукових інтересів. Психологія освіти, проблеми інтеграції зарубіжного психолого-педагогічного досвіду в науковий простір України. Психологія особистості. Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери. Юридична психологія.

Організаційна діяльність.
Технічний редактор «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».
Постійний член ГО «Подільський Центр Регіонального розвитку», уповноважений представник Ради організації з питань у галузі освіти.
Підтримка освітніх проектів ГО «Вінницька Обласна Юридична Асоціація».

Педагогічне кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом»
(Ліна Костенко).