КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завідувач: Іскра Світлана Іванівна

кандидат мистецтвознавства

Секретар: Гаврилюк Оксана Анатоліївна

Email: iskrasviv@vgpk.edu.ua

Кафедра теорії та методики музичного виховання створена 1 вересня 2015 року.

На факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва кафедра забезпечує викладання дисциплін музично-теоретичного і музично-історичного циклу.

До складу кафедри входять провідні фахівці факультету. Серед них кандидати мистецтвознавства та педагогічних наук, магістри педагогічної освіти та музичного мистецтва:

 • Іскра Світлана Іванівна, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри;
 • Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, керівник бакалаврського хору, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва;
 • Чорна Наталя Борисівна, кандидат педагогічних наук, магістр публічного управління та адміністрування;
 • Твердохліб Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, Народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу «MixVoices»;
 • Гаврилюк Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, художній керівник Народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу «MixVoices»;
 • Давидовський Назарій Агафангелович, магістр публічного управління та адміністрування, аспірант, художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія», головний хормейстер Академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії ім.М.Д.Леонтовича;
 • Машталяр Йосип Флоріянович, магістр музичного мистецтва, соліст Вінницької обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича.

Викладачі, які працюють за сумісництвом:

 • Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна, доцент, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;
 • Городецька Ванда Йосипівна, артистка Академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Викладачами розробляється і постійно оновлюється комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, створюються інтерактивні, інформаційні системи навчання та обліку успішності. Започатковано проведення науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів: дослідницька, творча, практична діяльність, професійний саморозвиток». Своїми науково-практичними матеріалами науковці кафедри діляться з молодими колегами.

В 2016 році навчальний заклад отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво) освітній рівень «бакалавр», а в 2018 році успішно акредитував освітньо-професійну програму за цим освітнім рівнем.

Сфера наукових інтересів кафедри – «Реалізація компетентнісного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на основі педагогічної інноватики».

Науково-методична робота кафедри проводиться у тісній співпраці із педагогами-практиками загальноосвітніх шкіл. Традиційними для нашого закладу стали проведення семінарів-практикумів для вчителів музичного мистецтва міста та області на актуальні для мистецької світи теми. Так 11 грудня 2018 року на базі коледжу за інформаційної підтримки Вінницького обласного будинку учителя, міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької міської ради, відбувся семінар-практикум «У колі канонів» для вчителів музичного мистецтва міста та області. Ініціаторами та організаторами заходу «У колі канонів» стали викладачі кафедри Т. Агейкіна-Старченко та С. Іскра. Семінар-практикум об’єднав понад 50 вчителів області. А 5 грудня 2019 року відбувся ІІ семінар-практикум за темою «Класичний кросовер: на перехресті жанрів». Метою якого було знайомство з сучасним музичним напрямком «класичний кросовер» та можливостями використання його елементів у діяльності шкільного хору, ансамблю; пропагування вокально-хорового мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах; обмін досвідом, налагодження творчих контактів між керівниками дитячих вокально-хорових колективів. У програмі прозвучали хорові твори Вольфганга Амадея Моцарта, Ллойда Уеббера, Джона Кандера, Карла Дженкінса, Лучіо Далла у виконанні бакалаврського хору (керівник – канд. пед. наук Агейкіна-Старченко Т.В.) та викладачів кафедри теорії і методики музичного виховання.

Викладачі кафедри цікавляться модернізаційними процесами сучасної педагогічної освіти. Так, 26 лютого 2020 р. для викладачів та студентів факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва було проведено Педагогічний діалог за темою «Підготовка сучасного вчителя музики в контексті реалізації концепції НУШ». Присутні отримали інформацію про новий Державний стандарт початкової освіти, за яким навчаються перші і другі класи Нової української школи; ознайомилися з особливостями викладання музичного мистецтва в рамках інтегрованого курсу «Мистецтво» та навчально-методичною літературою за темою Педагогічних діалогів. Своїм досвідом поділилися вчителі-практики, автори підручників інтегрованого курсу для НУШ «Мистецтво» – Щеглова Т.Л. та Мед І.Л.

Пріоритетним напрямком саморозвитку і ефективною формою підвищення кваліфікації викладачів кафедри є стажування (в тому числі міжнародні), відвідування майстер-класів, участь в конкурсах виконавської майстерності.

Так, всі викладачі кафедри учасники міжнародних стажувань, міжнародних програм підвищення кваліфікації чи міжнародних семінарів. Так, Іскра С.І. та Агейкіна-Старченко Т.В., Верещагіна-Білявська О.Є. пройшли міжнародне стажування в одному з провідних національних ЗВО Чехії – за темою «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» (м. Прага, Чехія, 2018 р.). Гаврилюк О.А. учасниця Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку», що відбувся 4-8 квітня 2019 року у м. Пряшів (Словацька Республіка), м. Будапешт (Угорщина), м. Краків (Польща). Твердохліб Н.В. – «Академія економіки і педагогіки як основа економічного та соціального  розвитку суспільства» (м. Прага, Чехія, 2020 р.). Агейкіна-Старченко Т.В., Іскра С.І., Чорна Н.Б. – міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна, 2022 р.).

Всі члени кафедри та сумісники учасники Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних  та науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» та присвоєння кваліфікації Міжнародний Вчитель/Викладач (2021, 2023 р.р.).

Викладач Іскра С.І. стажувалась у джазової співачки Наталії Дороти Любрано в Польщі (2016 р.); учасниця майстер-класів у рамках хорового фестивалю «Співаючий Брюсель» (Бельгія, 2018 р.); майстер-класу зі скрипки заслуженої артистки України, солістки-інструменталістки – Майї Онищук та з постановки голосу лауреата міжнародних конкурсів, солістки Муніципального театру ім. О. Саліка – Галини Дигуляр (Львів, 2018 р.). майстер-класу польського піаніста Пьотра Коваля (Вінниця, 2019 р.); пройшла стажування у проф. Пшемислава Палки, проф. Ельжбети Вторковської, доктора Павла Лучака, в рамках Хорової академії (Кошалін, Польща, 2019 р.).

Наукова діяльність членів кафедри висвітлена в монографіях, публікаціях у фахових національних та міжнародних виданнях (ВАК, РИНЦ, Index Copernicus, Web of Science, Scopus), у навчально-методичних посібниках, підручниках, хрестоматіях: Іскра С.І. Вокальна підготовка майбутніх педагогів-музикантів (навчально-методичний посібник), 2018; Іскра С.І. Соціокультурне життя католиків Вінниччини за часів радянського атеїзму (колективна монографія, 2016); Іскра С.І. Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність (монографія, 2016); Агейкіна-Старченко Т.В. Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін (навчально-методичний посібник, 2011); Гаврилюк О.А. Розвиток художньо-творчих умінь майбутнього вчителя музики (методичні рекомендації, 2018); Твердохліб Н.В. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва (навчально-методичний посібник, 2018); Гаврилюк О. А. Методика організації художньо-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (метод.посібник, 2019): Olena Vereshchahina-Biliavska, Svitlana Iskra. Musikalische Anthropologie als pädagogischer Bestandteil der Musikerausbildung. (колективна монографія, 2020); Чорна Н.Б. Робота над музичним твором: теорія і (метод.посібник, 2021); Освітній процес у дистанційному форматі: досвід, проблематика, перспективи (кафедральний метод.посібник за ред. Гаврилюк О.А., 2021-2022);  Ковальчук В., Агейкіна-Старченко Т., Чорна Н., Іскра С. Формування емоційного інтелекту студентів – майбутніх вчителів музики та музичних керівників дошкільних закладів. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION International Scientific Conference. May 22-23, 2020, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia; Vasyl Kovalchuk, Tetiana Aheikina-Starchenko, Nataliia Chorna and Svitlana Iskra. Formation of national self-consciousness of future musical art teachers in the process of their professional training, 03012, Published online: 04 May 2021 DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403012 ; Olena Vereshchahina-Biliavska, Iryna Mazur, Olena Burska, Svitlana Iskra, Olena Teplova  Musical thinking problems (2022). Thinking Skills and Creativity. Volume 46,  December 2022, 101138   journal homepage: www.elsevier.com/locate/tsc  та ін.

Викладачі кафедри є постійними учасниками науково-практичних конференцій. Зокрема, «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2016); «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (Варшава, 2017); «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (Вінниця, 2017) та ін. Агейкіна-Старченко Т.В. та Іскра С.І. презентували дитячу оперу «Казка про рогату кішку» Євгена Карпенка за участі студентів бакалаврських груп на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (22-24 листопада 2017 р., Вінниця); V регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки кадрів нової формації в умовах відкритого суспільства» (2020, Вінниця); XIV Міжнародна наукова конференція «Суспільство. Інтеграція. Освіта», Академія технологій Резекне, (22-23 травня 2020); Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи», (20.05.2021р. Біла Церква); Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021); Міжнародна науково-практична конференція «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (листопад 2021 Київ); V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (2021, Вінниця): XVIII міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» (01.12.2021 р., Київ); International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment» : conference proceedings, (October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland).

Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів. Кафедра теорії та методики музичного виховання наполегливо працює в напрямку формування наукової компетентності студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Регулярно здійснюється індивідуальна робота викладачів зі студентами, які займаються науково-дослідною роботою (наукові тези, статті, курсові, дипломні роботи). Результати дослідницької роботи представлені студентами у доповідях на студентських науково-практичних семінарах і конференціях.

Так, 2 грудня 2021 року відбулась ІІ Студентська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Актуальні проблеми музичного виховання» для здобувачів освіти спеціальності 014 «Музичне мистецтво».

Свої наукові пошуки презентували студенти випускних груп 21-М(б) і 41-М, до участі в конференції долучилися випускники КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», які працюють у галузі музичного мистецтва та студентка Університету імені Адама Міцкевича (Польща).

Викладачі кафедри здійснюють художнє керівництво творчими колективами коледжу. Так, Давидовський Н.А. – художній керівник Народної жіночої хорової капели. Гаврилюк О.А. – художній керівник Народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу «MixVoices», концертмейстер Твердохліб Н.В. Городецька В.Й. – керівник народного вокального ансамблю «Пацьорки». Колективи беруть активну участь у мистецькому житті коледжу і міста. Художні керівники колективів мають в своїх творчих доробках репертуарні збірки з власними обробками.

Вокальний ансамбль бакалаврів “MELOS” (кeрівник Агeйкіна-Старчeнко Т.В.) – Лауреат II ступеня Міжнародного вокально-хорового фeстивалю-конкурсу (Чeрнівці, 2019); Народна жіноча хорова капела «Соломія» (художній керівник Давидовський Н.А.) – лауреат Міжнародного конкурсу хорового співу ім. В.Іжевського (Іллінці, 2019) та лауреат ІІІ ступеню Х Фестивалю-конкурсу хорового мистецтва ім. Г. Музическу (Ясси, Румунія, 2019); Народний аматорський юнацький хоровий колектив мішаного складу «MixVoices» – лауреат І ступеня Międzynarodowy Przegląd Kolędy Polskiej w Winnicy “Leć, kolędo, leć…” (Вінниця, 2020); вокальна група бакалаврського хору «Мелос» (художній керівник Агейкіна-Старченко Т.В.) – І місце у Міжнародному дистанційному конкурсі Jiskra (Прага, 2020); вокальний гурт «Пацьорки» (кер. Городецька В.Й – І місце на VІ Міжнародному двох туровому Фестивалі Мистецтв «YULA ART FEST», І місце на Міжнародному фестивалі-конкурсі музичного мистецтва «В унісон» (Київ-Харків), лауреат ІІ ступеня Międzynarodowy Przegląd Kolędy Polskiej w Winnicy “Leć, kolędo, leć…” (Вінниця, 2021).

Кафедра займає активну позицію в культурно-мистецькому середовищі міста, є ініціатором і організатором цікавих творчих проектів:

–         культурно-мистецький захід «АrtPetros» (виступ жіночого хору «Соломія» ВГПК (в програмі духовні твори українських композиторів і всеукраїнська прем’єра «Нідарес джез-месс» Боба Чілкота), показ документального фільму телеканалу ВІТА «Вознесіння. Літопис забутого храму», фотовиставка, присвячена історії православної культури Вінниччини) https://www.youtube.com/watch?v=972fIpfeAmM

http://www.myvin.com.ua/ua/poster/2016-12-15/vystavki/7569.html

–         «Щедрик. 100-річчя світового хіта» (масове виконання обробки М.В.Леонтовича «Щедрика» в середмісті) https://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/schedrik-100-richchya-svitovogo-hita-10569976.

html https://www.youtube.com/watch?v=DIth9uFsEmA

–         «Щедрик100challendge» (започаткування міжнародного флешмобу в мережі інтернет) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)

https://www.youtube.com/watch?v=nsScV67uDsU

Благодійний концерт «Відкрий очі» хору «Соломія» в рамках теле-проекту СТБ «Цієї митті рік потому»

https://rikpotomu.stb.ua/ua/episode/tsiyeyi-miti-rik-potomu-chem-udivyat-otets-nazarij-dj-muzon/

https://orcid.org/0000-0002-8295-921X

ІСКРА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Освіта: Вища, Вінницький державний педагогічний інститут, за спеціальністю музичне виховання, кваліфікація учитель музики, методист з виховної роботи (1996 р.).

Професійна діяльність

1996-2001 рр. – лаборант Вінницького педагогічного училища.

2001-2008 рр. – викладач спеціальних музичних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

2005-2010 рр. – пошукувач на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства.

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля», спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка.

2008-2010 рр. – викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.

З 2010 року викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

2011-2015 рр. – голова циклової комісії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

З 2016 р. – завідувач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

З 21.10.2020 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво, 034 Культурологія.

Загальний педагогічний стаж – 21 рік (01.09.2022 р.).

Наукова робота

Автор понад 30 наукових праць. З-поміж них – 3 монографії: Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність (в співавторстві, 2016); «Соціокультурне життя католиків Вінниччини за часів радянського атеїзму (колективна монографія, 2016); Musikalische Anthropologie als pädagogischer Bestandteil der Musikerausbildung / Музична антропологія як освітня компонента професійної підготовки музиканта (колективна монографія, 2020).

Навчально-методичні посібники: «Формування музичної культури студентів у процесі роботи вокального ансамблю» (2011); «Інноваційні тенденції підготовки педагогів-вокалістів у сучасній практиці виховання голосу в умовах ВНЗ» (2012); «Формування вокальних навичок у співаків-початківців» (2013); «Вокальна підготовка майбутніх педагогів-музикантів» (2018). Навчально-репертуарний посібник «У колі канонів» (у співавторстві, 2018).

Наукові статті у фахових виданнях: Іскра С.І. Органне музикування на Поділлі: до питання становлення традиції / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль-Київ, №1 (вип.33), 2015. С. 105-112.

Іскра С.І. Розвиток співацького голосоутворення як одне із головних завдань на заняттях з постановки голосу у педагогічному коледжі / Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Вінниця, 2015. – С. 25-28.

Іскра С.І., Верещагіна-Білявська О.Є. Освітня діяльність Римо-католицької церкви на Поділлі в умовах опору російського царизму у ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія (Випуск ХХVІ). – Вінниця, 2018. С. 139-146.

Іскра С.І., Годна І.С. Гурткова робота музично-естетичного спрямування як невід’ємна складова процесу підготовки майбутніх фахівців. – Вісник науково-методичних досліджень ВГПК, Випуск 1 (25). – Вінниця, 2018. С. 114-117.

Ковальчук В., Агейкіна-Старченко Т., Чорна Н., Іскра С. Формування емоційного інтелекту студентів – майбутніх вчителів музики та музичних керівників дошкільних закладів. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION International Scientific Conference. May 22-23, 2020, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia.

Vasyl Kovalchuk, Tetiana Aheikina-Starchenko, Nataliia Chorna and Svitlana Iskra. Formation of national self-consciousness of future musical art teachers in the process of their professional training, 03012, Published online: 04 May 2021 DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403012 .

Olena Vereshchahina-Biliavska, Iryna Mazur, Olena Burska, Svitlana Iskra, Olena Teplova  Musical thinking problems (2022). Thinking Skills and Creativity. Volume 46,  December 2022, 101138   journal homepage: www.elsevier.com/locate/tsc та ін.

Рецензент навчальних програм, кандидатських та магістерських робіт, методичних розробок; науковий керівник курсовими роботами студентів-бакалаврів.

Галузь наукових інтересів

Духовна культура Поділля, методичні засади вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва та музичного керівника дошкільного закладу.

Результативність педагогічної діяльності

Підготовка лауреатів ІІ, ІІІ ступенів Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва, номінація «академічний спів» (м. Вінниця, 2013, 2014, 2015 р.р.);

підготовка лауреата І ступеня XIV Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «академічний спів» (м. Ніжин, 2015р.);

підготовка лауреатів ІІ та ІІІ ступеня Всеукраїнського дистанційного конкурсу вокального мистецтва «Вокальні універсалії» (м. Вінниця, 2021, 2022 р.р.);

підготовка лауреатів І ступеня Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «В унісон» (м. Харків, 2021 р.);

підготовка лауреатів ІІ та ІІІ ступеня VIIІ Міжнародного академічного конкурсу «Дніпровські хвилі» в номінації «академічний спів» (м. Дніпро, 2022 р.);

підготовка лауреата І ступеня у Всеукраїнському багатожанровому конкурсі-дивертисменті «Новорічні дива в Україні – 2022» (м. Херсон, 2022 р.).

Організаційна діяльність

Член вченої ради коледжу та вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Член редколегії «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу»

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво, 034 Культурологія.

Творча діяльність

Учасниця вокального тріо-викладачів «Ажур». Колектив є лауреатом численних всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів, постійним учасником мистецьких заходів міста, веде широку концертну діяльність в Україні (Київ, Одеса, Житомир, Львів, Бар, Шаргород) та за кордоном (Польща, Бельгія, Німеччина).

Громадська діяльність

З 2010 року є членом «Спілки поляків Вінниччини». Учасниця Народного аматорського ансамблю польської пісні «Srebrne głosy», який успішно презентує свою творчість не лише на полонійних фестивалях в Україні, а й пропагує українське мистецтво в Польщі.

Нагороди, почесні звання

Подяка Міністерства освіти і науки України (2020).

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007, 2014, 2016).

Подяка Ради директорів закладів фахової перед вищої освіти Вінницької області (2021).

Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011р., 2013р., 2018р.);

Численні Подяки за підготовку лауреатів у Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних конкурсах та фестивалях виконавської майстерності.


АГЕЙКІНА-СТАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь:кандидат педагогічних наук

Кваліфікаційна категорія: вища, старший викладач.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Освіта:

Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, спеціальність – «музика», кваліфікація – вчитель музики та співів (1985-1989 роки).

«Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя), спеціальність – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів (2010 – 2011 роки).

Професійна діяльність:

1990-1991 – Вінницький  державний  педагогічний  інститут  імені Миколи Островського, викладач з хорового диригування;

1989-1990 – ЗОШ №1, м. Немирів, вчитель музики;

1990-2015 заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради», вчитель музики.

1997 р. – дотепер Вінницький обласний інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, з 2015 – КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».

Захист кандидатської дисертації на тему: «Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти», «Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя), 2011 рік.

2015 р. – дотепер – старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

З 01.11.2021 р. – займає посаду декана факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний педагогічний стаж – 33 роки (01.09.2022 р.).

Наукова робота

Автор понад 30 наукових публікацій,  навчально-методичного посібника «Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін»; нотної хрестоматії «У колі канонів» для керівників хорових колективів загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів; Методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Хоровий клас та практика роботи з хором»: методичні рекомендації для студентів ЗВО.

Окремі дослідження: «Організація ігрової діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва»; «Організація позааудиторної самостійної роботи студентів зі спеціальних музичних дисциплін»; «Наукові підходи до питання педагогічних умов підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти»; «Витоки сучасних музично-педагогічних систем та використання їх елементів на уроці музики»; «Роль навчально-дослідницького середовища у підготовці майбутніх вчителів музики»; «Підготовка майбутнього вчителя музики до дослідницької діяльності на засадах компетентнісного підходу»; Формування емоційного інтелекту студентів – майбутніх вчителів музики та музичних керівників дошкільних закладів; Розвиток емоційного інтелекту учнів початкової школи в інклюзивному освітньому середовищі засобами музичного мистецтва; Організація дистанційного навчання з навчальної дисципліни хорове диригування в умовах карантину; «Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів музичного мистецтва у процесі їхньої професійної підготовки».

Опонування 3-х дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціалізована вчена рада Д 05.053.01, дати захисту – 16 вересня 2015 року, 15 листопада 2016 року, 13 травня 2021 року.

З 2021 року – член експертної комісії з мистецтва, уповноваженої проводити експертизу та приймати рішення щодо надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»).

Галузь наукових інтересів

Музична педагогіка, дослідна діяльність майбутніх вчителів музики, хорове мистецтво, професійна компетентність вчителя музики, емоційний інтелект.

Творча діяльність

Презентація дитячої опери «Рогата кішка» (муз. Є.Карпенка) за участі студентів (бакалаврів).

Підготовка вокального ансамблю «МELOS» (вокальна група бакалаврського хору) до X Mіжнародного вокально-хорового фeстиваль-конкурсу, який проводився в рамках Міжнародного культурно-мистeцького проeкту “Схід+Захід = Мир” (14-18 травня 2019 р., м.Чернівці, Чeрнівeцький національний унівeрситeт імeні Юрія Фeдьковича), (Лаурeат II ступеня).

Вокальна група бакалаврського хору «Мелос» зайняла І місце у Міжнародному дистанційному конкурсі Jiskra 2020, Прага.

З 2018 року започатковано проведення семінару-практикуму «У колі канонів» з хорового мистецтва для вчителів музичного мистецтва Вінницької області.

Викладач Агейкіна-Старченко Т.В. стала учасником Мистецького проєкту «Віртуальний хор 3.0». Хорова композиція «Українське Різдво», яку виконав хор, отримала на конкурсі Jiskra 2020 (м. Прага) Диплом лауреата І ступеня, та Диплом лауреата І ступеня на  фестивалі «Сузір’я Україна».

Відзнаки і нагороди:

Нагороджена Почесною грамотою управління освіти Вінницької облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти і науки (1999 р.), Почесною грамотою Міністерства науки та освіти України (2005 р.), почесним званням Відмінник освіти України (2010 р.), Подякою Вінницької облдержадміністрації за зайняте призове місце в обласному конкурсі «Жінка України» (2000 р.), Дипломом Вінницької облдержадміністрації за зайняте перше місце у II етапі VI Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001» в номінації «Музика», 


ЧОРНА НАТАЛЯ БОРИСІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: вища, старший викладач.

Педагогічне звання: викладач-методист

Освіта: 

Вінницьке музичне училище імені М. Д. Леонтовича, спеціальність ‒ «фортепіано» , кваліфікація ‒ викладач, концертмейстер (1989 р.).

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), спеціальність – «музика», кваліфікація – вчитель музики (1997 р.).

Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, аспірантура, спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» (2012 р.)

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», спеціальність – «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація – магістр з публічного управління та адміністрування» (2021р.).

Професійна діяльність:

1989-1995 рр. – викладач фортепіано й концертмейстер дитячої музичної школи, смт. Стрижавка.

1995-2017рр. – викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Захист кандидатської дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» на тему: «Формування готовності до професійного саморозвитку професійного майбутніх учителів мистецьких спеціальностей», Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016 рік.

2017р. й дотепер – старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний науково-педагогічний стаж – 30 років (01.09.2022 р.).

Наукова робота:

Автор близько 40 наукових публікацій, з них 10 статей опубліковано у фахових наукових виданнях, серед них 2 статті у журналах категорії «В», що індексуються у наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar (2019, 2021), а також   2 статті у закордонних виданнях Web of Science (2020, 2021), 25 статей у збірках матеріалів науково-практичних конференцій.

Наукові статті:

Зміцнення мотиваційної основи професійного саморозвитку студентів мистецьких спеціальностей на засадах акмеологічних позицій: Zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju». Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2017. S. 52-54.

 Теоретико-методологічні засади формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / ред. кол. : Слободинська Т.С (гол. ред.). Вінниця, 2018. Вип. 1 (25). С.117-120.

Методологічні орієнтири професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: Матеріали і тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Т.1. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С.129-131.

Акмеологічна модель професійного саморозвитку / Актуальні проблеми підготовки кадрів нової формації в умовах відкритого суспільства: Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» / наук.ред. Василенко Н.В. : Збірн. матеріалів V Регіональної науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ «Віндрук» 2020.  Вип №1(27). С.457-460.

Підготовка майбутнього вчителя музики до дослідницької діяльності в умовах компетентнісного підходу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки: науковий журнал / [гол. ред. Г.П. Грибан : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка. Вип. №3 (98) 2019. С. 19-21. ((Категорія Б) Журнал індексується в науком. базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor).

Реалізація педагогічних умовформування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів музичного мистецтва /   Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць.  Вип. №1(23). Умань : Візаві, 2021 – С. 51-58. (Категорія Б) : Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, WorldCat Bielefeld Academic Search Engine (BASE).

Формування емоційного інтелекту студентів – майбутніх вчителів музики та музичних керівників дошкільних закладів / Ковальчук В., Агейкіна-Старченко Т., Чорна Н., Іскра С. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION International Scientific Conference. May 22-23, 2020, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia. (Категорія А) : Web of Science.

Formation of national self-consciousness of future musical art teachers in the process of their professional trainin /Vasyl Kovalchuk, Tetiana Aheikina-Starchenko, Nataliia Chorna and Svitlana Iskra. 03012, Published online: 04 May 2021 DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403012 (Категорія А) : Web of Science.

Навчально-методичні матеріали: навчально-методичний посібник «Робота над музичним твором: теорія і методика» (2021), методичні рекомендації  для студетів «Курсова робота: написання, оформлення, захист», «Досвід використання технології дистанційного навчання у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва» (2021).

Участь в Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях: близько 20, серед яких «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (Варшава, 2017);  «ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених» (Одеса, 2018); «Підготовка сучасного вчителя в контексті реалізації концепції НУШ» (Вінниця, 2020);  «Суспільство. Інтеграція. Освіта» (Резекне, 2020); «History Theory and Methodoiogy of Learning» (Кривий Ріг, 2021); «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми проблемами» в рамках проекту Erasmus + Jean Monner Modul (2021) та інших.

Організаційна діяльність:

Робота в складі журі Всеукраїнського конкурсу вокальної та інструментально-виконавської майстерності «Струни Поділля», КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2018-2020 рр..

Секретар Фахового методичного об’єднання (ФМО 014 Середня освіта) Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України.

Підвищення кваліфікації:

 • Курс «Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків», платформа «Prometheus», 2020.
 • Вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» за напрямами «ІКТ», «Практичні прийоми» (2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС), 2020.
 • Всеукраїнський мережевий семінар «Сучасна дошкільна освіта: стратегія, тактика, виміри змін», м. Вінниця (6 год. /0,2 кредиту ЄКТС), 2021.
 • Всеукраїнський вебінар «Інновації в мистецькій освітній галузі: теорія в практиці», м. Бар (2 год.), 2021.
 • Всеукраїнський вебінар «Розвиток творчого потенціалу особистості в мистецькій освіті», м. Вінниця (4 год. /0,12 кредиту ЄКТС), 2021.
 • Онлайн-семінар « Web of Science и Антиплагіат», м. Київ (2 год.)
 • Вебінар «Сучасний підхід до формування творчої особистості», м. Полтава (4 год. /0,1 кредиту ЄКТС), 2021.
 • Міжнародна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу», (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) (120 год. / 4 кредити ЄКТС, з них 15 год. інклюзивної освіти / 0,5 кредиту ЄКТС) з присвоєнням кваліфікації «Міжнародний викладач», 2021.
 • Вебінар «Перкусія тіла обов’язків інструмент на індивідуальних занятях», м. Харків (5 год), 2021.
 • Семінар «Розвиток емоційного інтелекту засобами музики», м. Вінниця (4 год.), 2021.
 • Майстер-клас «Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності і умовах інклюзивного освітнього простору» в рамках проекту Erasmus +Jean Monnet Module, м. Вінниця (8 год., 0,4 0,2 кредиту ЄКТС), 2022.
 • Міжнародне стажування за програмою: «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти : європейський досвід» (Польща – Україна), 2022.

Галузь наукових інтересів: Професійний саморозвиток майбутніх учителів музичного мистецтва; впровадження інноваційних технологій викладання спеціальних музичних дисциплін, формування науково-дослідного середовища здобувачів освіти спеціальності «Музичне мистецтво».

Відзнаки і нагороди: Почесна Грамота за високі досягнення у професійній діяльності, плідну педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління, видана Департаментом освіти та науки Вінницької Обласної Державної Адміністрації (2019).


ТВЕДОХЛІБ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікаційна категорія: вища.

Педагогічне звання: старший викладач.

Освіта: Уманське педагогічне училище ім. Т. Шевченка, здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника, 1998 – 2002 роки.

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, спеціальність «Музична педагогіка та виховання» 2002 – 2005 роки.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи» 2011 – 2012 роки.

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2014 – 2018 роки. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Професійна діяльність

З 2005 – дотепер викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах», Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2018 рік.

2018 – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний педагогічний стаж – 17 років (01.09.2022 р.).

Наукова робота

Автор понад 20 наукових праць. З-поміж них – опубліковано навчально-методичний посібник «Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва», 2018.

Опубліковано статті за кордоном (Республіка Польща, Словакія, Білорусія).

Окремі з наукових розвідок: Імпровізація як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах (м. Херсон), Акомпанемент як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах (м. Чернігів), Проблема креативності особистості в наукових дослідженнях (м. Суми), Креативність у діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (м. Вінниця), Педагогічна майстерність викладача музичних дисциплін та її вплив на розвиток творчих здібностей студентів (м. Київ), Педагогічні умови для розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічному процесі (м. Херсон), Проблема формування творчої особистості та креативності майбутнього фахівця мистецького спрямування (м. Київ), Проблема формування творчої особистості та креативності майбутнього фахівця мистецького спрямування (м. Київ), Дефінітивний аналіз поняття «креативна компетентність майбутніх фахівців дошкільного та мистецького спрямування»: психолого-педагогічний аспект (м. Запоріжжя).

Рецензування та редагування студентських наукових робіт, методичних розробок; керівництво курсовими роботами.

Участь у міжнародних конференціях

XXXVII International Scientific and Practical Conference «MODERN WAYS OF SOLVING THE LATEST PROBLEMS IN SCIENCE». Varna, Bulgaria, 20-23 September 2022.

ІV International Scientific and Practical Conference «DISCUSSION AND DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH». Helsinki, Finland, October 18-21, 2022 та ін.

Міжнародне стажування

Академія економіки і педагогіки як основа економічного та соціального  розвитку суспільства» 2020 р. – заочно-дистанційна робота із загальним обсягом 180 годин.     Akademie ekonomicky a pedagogicky, Praha (Česká republika).

Галузь наукових інтересів

Методика музичного виховання, педагогіка.

Творча діяльність

Концертмейстер «Народної мішаної  хорової капели  «MixVoices».

Організаційна діяльність.

Член вченої ради Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Секретар вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Куратор 11-М (б) групи.

Нагороди, почесні звання

 • Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р., 2011 р.).
 • Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).
 • Грамота адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).
 • Подяка ВДПУ за підготовку учасника шостого регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «Хорове мистецтво» (2016 р.).
 • Подяка комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (2020 р.).
 • Подяка ВДПУ за підготовку лауреатів Всеукраїнського дистанційного конкурсу вокального мистецтва «Вокальні універсалії» (2021 р.).
 • Подяка комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (2021 р.).
 • Подяки за активну творчу позицію, вагомий внесок у збереження та розвиток культури. Професійну підготовку учасників до міжнародних конкурсів мистецтв. 2022р.

ГАВРИЛЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікаційна категорія: вища

Педагогічне звання: старший викладач

Освіта: Уманське педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка, кваліфікація: вчитель музики, музичний керівник, 1999-2003 роки.

Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, кваліфікація: вчитель музики, керівник інструментального ансамблю, 2003-2006 роки.

Київський державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» при НАПН України, кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів, 2010-2011 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2014-2018 роки (аспірантура).

Професійна діяльність

2001-2003 роки – керівник ансамблю художньої самодіяльності Городецької ЗОШ (Уманський район, Черкаська обл.).

2006 р. – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік – захист кандидатської дисертації на тему: «Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до художньо-творчої діяльності».

Загальний педагогічний стаж – 18 років (01.09.2022 р.).

Наукова робота

Автор 26 публікацій, серед яких: 12 статей – у наукових фахових виданнях, 6 – у зарубіжних виданнях, 10 тез – у матеріалах конференцій, а також методичних посібників та рекомендацій («Розвиток художньо-творчих умінь майбутнього вчителя музики», 2017; «Методика організації художньо-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва», 2018).

Галузь наукових інтересів

Інтеграція мистецтв, використання різних форм та методів художньо-творчої діяльності у викладанні спеціальних музичних дисциплін, розвиток художньо-творчих умінь студентів на заняттях музично-теоретичних та індивідуальних дисциплін засобами інноваційних технологій навчання, робота з обдарованою молоддю.

Творча діяльність

Художній керівник народної мішаної хорової капели «Mix Voices», лауреата Międzynarodowy Przegląd Kolędy Polskiej w Winnicy “Leć, kolędo, leć…” (І місце, 2020), автор пісенних збірок для молоді «Струни душі» (2003), «Веселкові пісні», «Моє покликання – плекати доброту» (2015) та «Музичні кольори дитинства» (2017), видану спільно з обдарованою студентською молоддю факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. 

Відзнаки і нагороди: Подяка концертмейстеру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата ІІ ступеня конкурсу музично-виконавської майстерності (2012). Диплом молодого науковця, виданий адміністрацією Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014). Грамота та Подяка, видані адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012, 2014, 2015). Диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий хоровій капелі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності (2012, 2014, 2016, 2018, 2020). Подяка, видана Адміністрацією закладу «ЗШ І-ІІІ ступенів №33 ВМР» за співпрацю у міському конкурсі-фестивалі «Перлина року» та за виконання авторських робіт, які сприяють духовному розвитку та патріотичному вихованню молодого покоління (2016). Диплом лауреата за здобуте І місце в II Międzynarodowy Przegląd Kolędy Polskiej w Winnicy “Leć, kolędo, leć…” (II міжнародному конкурсі колядок, Україна-Польща, 2020) народної мішаної хорової капели “Mix Voices”. Диплом за зайняте ІІІ місце в Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Педагогічний оскар» в номінації «Сучасний навчально-методичний посібник» (збірник «Музичні кольори дитинства», Київ, 2021 р.), Подяки за підготовку: лауреата ІІ премії Другого Всеукраїнського фестивалю-конкурсу (Вінниця, 2022); лауреата І премії ІІ Всеукраїнського онлайн фестивалю-конкурсу мистецтв “Zirka-fest” (Львів, 2022); лауреатів І премії Всеукраїнського двотурового багато жанрового фестивалю-конкурсу мистецтв “Перлина України” (2022); лауреатів ІІ премії Міжнародного конкурсу мистецтв “Ukrainian heart” (Київ, 2022); лауреата І премії VII Всеукраїнської студентської олімпіади інструментального мистецтва (Умань, 2022).


ДАВИДОВСЬКИЙ НАЗАРІЙ АГАФАНГЕЛОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії

Освіта: 2003 – 2007 – Вінницьке училище культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича, спеціальність «музичне мистецтво», кваліфікація – викладач скрипки, артист оркестру, диплом молодшого спеціаліста (денна форма навчання)

2007 – 2012 – Київський національний університет культури і мистецтв, факультет музичного мистецтва, кафедра хорового диригування, кваліфікація: «диригент, викладач, соліст-вокаліст), диплом спеціаліста (денна форма навчання).

2011 – 2015 – Київська духовна семінарія, спеціальність «богослов’я», диплом бакалавра (заочна форма навчання).

2019 – 2021 – Вінницька академія безперервної освіти, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», диплом магістра (заочна форма навчання).
2022 – дотепер: аспірант Вінницької академії безперервної освіти, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» (заочна форма навчання)

Професійна діяльність:

2012 – 2013 – викладач Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича, циклова комісія «хорового диригування».

2013 – дотепер: викладач спеціальних музичних дисциплін кафедри теорії та методики музичного виховання КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

2013 – дотепер: художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія», Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

2014 – дотепер: керівник Історичного відділу Вінницької єпархії.

2017 – 2018 – викладач сертифікаційних курсів «Основи християнського богослов’я» при ДонНУ ім.В.Стуса, м.Вінниця.

2022 – дотепер: головний хормейстер Академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії ім.М.Д.Леонтовича

Загальний педагогічний стаж – 10 років (01.09.2022 р.)

Навчально-методична робота

          Методичні розробки:

 • Нотна хрестоматія «Жіночий хор», Вінниця, 2015;
 • Нотна хрестоматія «Хорова музика епохи бароко», Вінниця 2018;
 • Нотна хрестоматія «Вокальні твори українських композиторів для вокалістів-початківців», Вінниця, 2020;
 • Нотна хрестоматія «Сучасна хорова музика», Вінниця, 2022;

Статті:

 • Державна служба України з етнополітики та свободи совісті: ґенеза та тенденції розвитку. Актуальні проблеми підготовки керівників нової формації в умовах відкритого суспільства. Науковий вісник КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” [За наук. ред. Василенко Н.В.]. Збірник матеріалів V Регіональної науково-практичної конференції.  Вінниця : ТОВ «Віндрук», 2020. Випуск №1 (27).  С. 108-112.
 • Могила священника Ігнатія Лотоцького, батька Олександра Лотоцького. Місця пам՚яті української дипломатії: енциклопедичний довідник / упоряд. та заг. ред. Ірини Матяш. Київ : Горобець, 2022. С.109-111.

Галузь наукових інтересів

Дослідження історично-культурної спадщини Вінницького регіону;

Творча діяльність

 • Художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія» КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
 • Організатор Всесвітнього флешмобу #Щедрик100challenge, присвяченого відзначенню першого публічного виконання обробки М.Леонтовича «Щедрик» та флешмобу #Червонарута50challenge, присвяченого 50-й річниці прем’єри пісні В.Івасюка «Червона рута»;
 • Консультант та учасник зйомок науково-популярного фільму «Микола Леонтович» із серії «Відомі люди Вінниччини» (режисер: В.Медяний);
 • Учасник телевізійного проекту «Цієї миті рік потому» (телеканал «СТБ»);
 • Переможець телевізійного шоу «Відвідайте мій дім» (телеканал «ДОМ»);
 • Співпрацював з народними артистами України Павлом Зібровом та Ніною Матвієнко;
 • Автор і виконавець пісень

Результативність педагогічної діяльності

За час керівництва Народною жіночою хоровою капелою «Соломія» разом із колективом стали переможцями та лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, зокрема: Всеукраїнський конкурс «Пентікостія» (І-а премія) м. Київ, 2017 р.; Лауреати міжнародного фестивалю-конкурсу Народного хорового мистецтва ім. В. І. Іжевського, м. Іллінці, 2019 р; Лауреати міжнародного хорового конкурсу ім. Г. Музическу (ІІІ-я премія) м. Ясси (Румунія), 2019 р.

Громадська діяльність

 • Співзасновник та член правління ГО «Вінницьке історичне товариство».
 • Керівник історичного відділу Вінницької єпархії.
 • Член конкурсної комісії з відбору творів серії «Моя Вінниччина» при Вінницькій ОДА.
 • Голова оргкомітету регіонального конкурсу виконавської майстерності «Струни Поділля»
 • Член оргкомітету Міжнародного конкурсу «Подільський водограй»

Нагороди, почесні звання

 • Лауреат всеукраїнського конкурсу вокалістів «Класичний меридіан» м. Київ, 2008 рік;
 • Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015);
 • Диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» жіночої хорової капели (2014);
 • Народна жіноча хорова капела «Соломія» ВГПК – переможець ІІІ-го регіональоного конкурсу духовної і патріотичної пісні (Бар, 2017).
 • Переможець Всеукарїнського хорового конкурсу «Пентікостія» (Київ, 2017);
 • Лауреат Міжнародного хорового конкурс ім.В.Іжевського (Іллінці, 2019);
 • Лауреат Міжнародного хорового конкурсу ім.Г.Музическу (Ясси (Румунія), 2019);
 • Лауреат  обласної премії «Людина року» у номінації «Діяч культури та мистецтв року» (Вінниця, 2019);
 • Почесна грамота Державної судової адміністрації України (Київ, 2019);
 • Диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив управління культури і мистецтв Вінницької ОДА» жіночої хорової капели «Соломія» (2020);
 • Подяка Ради суддів України (Київ, 2021);
 • Почесна грамота Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (Вінниця, 2022).

МАШТАЛЯР ЙОСИП ФЛОРЯНОВИЧ

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст другої категорії

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, спеціальність «Музичне мистецтво», здобув кваліфікацію вчитель музичного мистецтва, етики, естетики, 2009-2014 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність «музичне мистецтво», кваліфікація «викладач вокалу», 2014-2015 роки.

Професійна діяльність

2014-2016 роки – вчитель музичного мистецтва Вінницької ЗОШ I-III ступенів №16.

2016 – дотепер – викладач музичних дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

2015 – дотепер – артист Вінницького академічного камерного хору «Вінниця».

2018 – дотепер – соліст Вінницької обласної філармонії імені М.Д. Леонтовича.

Загальний педагогічний стаж – 8 років (01.09.2022 р.).

Навчально-методична робота

Викладач музичних дисциплін: постановка голосу та хорового диригування.

Автор методичних рекомендацій «Розвиток вокальних навичок студентів гуманітарно-педагогічного коледжу у процесі музичної творчої діяльності», 2018 рік.

Репертуарний збірник «Вокальні твори українських композиторів XX століття» для спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво») 2022 рік.

Автор статті «Адаптація зарубіжних музично-педагогічних систем та концепцій в процесі загального музичного виховання в Україні» у «Віснику науково-методичних досліджень ВГПК», 2022 р.

Галузь наукових інтересів

Мистецтвознавство, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя музичного мистецтва, робота з обдарованою молоддю.

Творча діяльність

Виступ на сцені Вінницької обласної філармонії імені М.Д.Леонтовича у проекті «Різдв’яний бал», «Європейська музика з українською душею», «Зимовий бал».

Участь у музично-літературному вечорі «Вечір романсу». Захід відбувся на базі Закладу культури Вінницька централізована клубна система Вінницькі Хутори. .

Участь у проекті «Вечори з Аркатою» «Ave Maria», разом з академічним камерним оркестром «Арката».

Участь у проекті «Територія музики спротиву»: («Осіннє золото», «Намистини українського солоспіву».

Участь у проекті «Територія музики спротиву»: («Осіннє золото», «Намистини українського солоспіву».

Проект «Як надійшла любов», «Музика як джерело сили! Миколі Лисенку – 180!» (проекти за участі студентів).

Відзнаки і нагороди:

 • Диплом за участь у XVIII Міжнародному фестивалі ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк. 2018, 2021 р.
 • Диплом члена журі  II Międzynarodowy Przegląd Kolędy Polskiej w Winnicy “Leć, kolędo, leć…” (II міжнародному конкурсі колядок, Україна-Польща, 2020).
 • Подяка за участь у музично-літературному вечорі «Вечір романсу». Захід відбувся на базі Закладу культури Вінницька централізована клубна система Вінницькі Хутори.
 • Почесна Грамота Президії Федерації Профспілок Вінницької області 2021 рік.
 • Диплом учасника III Міжнародного конкурсу вокалістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва» 2020 рік.
 • Грамота Виконавчого комітету Вінницької міської ради 2019 рік.
 • Грамота за активну участь у літературно-мистецькому заході Вінницького обласного Будинку культури учителя «Сила нескорених» 2022 рік.

ГОРОДЕЦЬКА ВАНДА ЙОСИПІВНА

працює за сумісництвом

Освіта

Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського, спеціальність «Музичне мистецтво», здобула кваліфікацію вчитель музики і співів, організатор позакласної роботи, 1988-1993 роки.

Професійна діяльність

1993 – дотепер – артистка  хору Академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії імені  М.Д. Леонтовича.

1996-2017 – викладач вокалу у Вінницькому міському Центрі художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок»

2017 – дотепер – викладач спеціальних музичних дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», де викладає дисципліни: «Українська народна музична творчість», «Музичний фольклор Поділля», «Фольклорна практика», «Співи і музична література», «Постановка голосу» (народний вокал).

Галузь наукових інтересів

Мистецтвознавство, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя музичного мистецтва, фольклорна спадщина Поділля.

Творча діяльність

Керівник фольклорного ансамблю «Пацьорки» (Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»), колектив дипломант всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів.


ВЕРЕЩАГІНА-БІЛЯВСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

працює за сумісництвом

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства, доцент.

Основне місце роботи – доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Освіта: Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д. Леонтовича (1984) та Донецьку музичну академію зі спеціальності «Теорія та історія музики», кваліфікація – музикознавець-лектор, критик, викладач, дослідник (1990).

Наукова діяльність: У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Функціювання старовинних вокально-хорових жанрів в творчості Альфреда Шнітке” (Київ) за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.

Керує кандидатськими дослідженнями в галузі теорії та історії культури.

Стаж роботи: стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить понад 30 років.

Викладає дисципліни з історії та теорії музики, історії мистецтва для студентів-бакалаврів.

Публікації: Авторка понад 100 публікацій, з них – 2 навчальних посібники з грифом МОН України, учасниця багатьох міжнародних конференцій (Польща, Молдова, Україна, Румунія, Болгарія). Має статті у виданнях, індексованих у Scopus і Web of Science. Авторка понад 30 авторських навчальних програм, зокрема з музичної антропології, культурології, історії зарубіжної культури, сучасної художньої культури, основ музичної семантики тощо.

Галузь наукових інтересів: антропологія музики, проблеми регіональної культури, діяльність релігійних громад у сучасній Україні, польська діаспора і римо-католицизм на Поділлі, проблеми теорії та історії жанрів мистецтва, функціонування духовної музики у сучасному соціокультурному просторі, культура постмодернізму, жанрова система сучасного мистецтва.

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КОНКУРСІВ, ОЛІМПІАД, НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ОКЗ 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОКЗ 2 Історія української культури

ОКЗ 3 Правознавство

ОКЗ 4 Українська мова за професійним спрямуванням

ОКЗ 5.1 Основи медичних знань

ОКЗ 5.2 Безпека життєдіяльності з основами охорони праці

ОКЗ 6 Основи наукових досліджень в музичній освіті

ОКЗ 7 Історія мистецтв

ОКП 8 Музична психологія

ОКП 9 Музична педагогіка

ОКП 10.1 Історія  української музики

ОКП 10.2 Історія  зарубіжної музики

ОКП 10.3 Сольфеджіо

ОКП 10.4 Гармонія

ОКП 11.1 Основний музичний інструмент

ОКП 11.2 Акомпанемент

ОКП 11.3 Додатковий музичний інструмент

ОКП 11.4 Постановка голосу

ОКП 11.5 Хорове диригування

ОКП 11.6 Хоровий клас  та практика роботи з хором

ОКП 12.1 Методика роботи з вокальним ансамблем

ОКП 12.2 Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку

ОКП 12.3 Теорія та методика викладання музичного мистецтва

ОКП 12.4 Інтегрований курс «Мистецтво» з методикою викладання

ОКП 13 Музична інформатика і комп’ютерне аранжування

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВКЗ 1 Політологія

ВКЗ 2 Менеджмент культурно-дозвіллєвої діяльності

ВКП 1 Музичний фольклор Східного Поділля

ВКП 2.1 Основи сценічної культури

ВКП 2.2 Основи сценарної роботи

ВКП 3.1 Концертмейстерський клас

ВКП 3.2 Практикум дитячого репертуару

ВКП 4.1 Аналіз музичних творів

ВКП 4.2 Поліфонія

ВКП 5 Бакалаврський хор

ВКП 6 Емісія та гігієна голосу

ВКП 6.1 Аранжування

ВКП 6. 2 Читання хорових партитур

ВКП 7. Естрадний вокал

ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

ПП 15 Організація гурткової роботи музично-естетичного спрямування

ПП 16 Практика з науково-педагогічних досліджень

ПП 17 Переддипломна практика в ЗДО

ПП 18 Переддипломна практика в ЗЗСО

Угода з Департаментом освіти. Практика

Методичні рекомендації щодо Державної атестації ОС Бакалавр 2024

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план 2021-2022 н.р

Навчальнийм план 2022-2023 н.р

Навчальнийм план 2023-2024 н.р

Графік навчального процесу 2023-2024

Інформація по неформальній освіті для ОС бакалавр

РОЗКЛАДИ/ ГРАФІКИ

Розклад занять 1 семестр 2023-2024 н.р. 21-М(б)

Розклад занять 2 семестр 2023-2024 н.р. 21-М(б)

Розклад занять 2 семестр 2023-2024 н.р. 11-М(б)

Розклад державних екзаменів у 2023-2024 н.р. 21-М(б)

Розклад зимової екзаменаційної сесії 11-М(б)

Розклад зимової екзаменаційної сесії 21-М(б)

Розклад літньої екзаменаційної сессії 11-М(б)

Розклад літньої екзаменаційної сессії 21-М(б)

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ КАФЕДРИ

Витяг з протоколу від 16.12.2020

Витяг з протоколу від 20.10.2021

Витяг з протоколу від 15.12.2021

Витяг з протоколу від 21.09.2022

Витяг з протоколу від 14.12.2022

Витяг з протоколу від 22.02.2023

Витяг з протоколу від 17.05.2023

Витяг з протоколу від 15.11.2023

Витяг з протоколу від 21.02.2024

ЗВІТИ  КАФЕДРИ

Річний звіт кафедри 2017-2018

Ефективність роботи кафедри 2018

Річний звіт кафедри 2018-2019

Річний звіт кафедри 2019-2020

Річний звіт кафедри 2020-2021

Річний звіт кафедри 2021-2022

Звіт кафедри за 2022-2023

ПРОЄКТ ОПП014.13СередняосвітаМузичне мистецтво_бакалавр_2023

ВІДПРАВИТИ

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» 2021 р.

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» 2022 р.

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» 2023 р.

ВІДГУКИ ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ВІДГУК ДИРЕКТОРА КЗ “ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №21” Косминої А.С.

ВІДГУК ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ, ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Кравцової Н.Є.

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП 2022 Р.

Рецензія Федун С.І.

Рецензія Костюк В.М.

Рецензія Шестопаль О.М.

РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП 2021 Р.

Рецензія Борак Н.А.

Рецензія Брилін Б.А.

Рецензія Паянок В.О.

Анкетування роботодавців

Анкета-опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності

Анкета щодо задоволеності ОПП Музичне мистецтво (бакалавр)

Адаптація першокурсників ОПП Музичне мистецтво (бакалавр)

Форми контрольних заходів на ОПП Музичне мистецтво (бакалавр)

Обсяг освітньої програми у структурі загального навантаження здобувачів вищої освіти 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), ОС бакалавр

АНКЕТИ ОЦІНКИ ВИКЛАДАННЯ ОК ОПП МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (БАКАЛАВР)

Оцінка викладання «Музична психологія»

Оцінка викладання «Музична педагогіка»

Оцінка викладання «Історія української музики»

Оцінка викладання «Історія зарубіжної музики»

Оцінка викладання «Хоровий клас та практика роботи з хором»

Оцінка викладання «Сольфеджіо»

Оцінка викладання «Гармонія»

Оцінка викладання «Методика роботи з вокальним ансамблем»

Оцінка викладання «Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку»

Оцінка викладання «Теорія та методика викладання музичного мистецтва»

Оцінка викладання «Інтегрований курс «Мистецтво» з методикою викладання»

Оцінка викладання  «Музична інформатика та комп’ютерне аранжування»

Оцінка викладання «Основи наукових досліджень в музичній освіті»

Оцінка викладання «Історія мистецтв»

Оцінка викладання «Історія української культури»

АНКЕТИ ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Агейкіної-Старченко Т.В.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Чорної Н.Б.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Іскри С.І.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Твердохліб Н.В.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Гаврилюк О.А.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Верещагіної-Білявської О.Є.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Ковальчука В.В.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Бахчеван Н.А.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Давидовського Н.А.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Машталяра Й.Ф.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Городецької В.Й.