КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завідувач:  Іскра Світлана Іванівна
кандидат мистецтвознавства
Секретар: Губіна Олена Василівна
E-mail: iskrasviv@gmail.com

Кафедра теорії та методики музичного виховання створена 1 вересня 2015 року.

На факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва кафедра забезпечує викладання дисциплін музично-теоретичного і музично-історичного циклу.

До складу кафедри входять провідні фахівці факультету. Серед них кандидат мистецтвознавства, 4 кандидати педагогічних наук, магістри педагогічної освіти та музичного мистецтва:

Іскра Світлана Іванівна, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри;

Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, керівник бакалаврського хору;

Чорна Наталя Борисівна, кандидат педагогічних наук, куратор академічної групи;

Твердохліб Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук;

Гаврилюк Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, концертмейстер Народного юнацького хору мішаного складу;

Годна Ірина Станіславівна, магістр музичного мистецтва, художній керівник Народного вокального тріо викладачів «Ажур»;

Губіна Олена Василівна, магістр педагогічної освіти, куратор академічної групи;

Давидовський Назарій Агафангелович, художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія»;

Машталяр Йосип Флоріянович, магістр музичного мистецтва, соліст Вінницької обласної філармонії ім. М. Д. Леонтовича;

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Викладачі розробляють і постійно оновлюють комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, створюють інтерактивні, інформаційні системи навчання та обліку успішності. Започатковано проведення науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів: дослідницька, творча, практична діяльність, професійний саморозвиток». Своїми науково-практичними матеріалами науковці кафедри діляться з молодими колегами.

У 2016 році навчальний заклад отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво), освітній рівень «бакалавр», а в 2018 році успішно акредитував освітньо-професійну програму за цим освітнім рівнем.

Сфера наукових інтересів кафедри – «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики та музичного керівника дошкільного закладу в багатомовному інформаційно-комунікаційному середовищі».

11 грудня 2018 року на базі коледжу за інформаційної підтримки Вінницького обласного будинку учителя, міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької міської ради започатковано проведення семінару-практикуму для вчителів музичного мистецтва міста та області. Ініціаторами та організаторами заходу «У колі канонів» стали викладачі кафедри Т. Агейкіна-Старченко та С. Іскра. Семінар-практикум у колі канонів об’єднав понад 50 вчителів області.

Пріоритетним напрямком саморозвитку й ефективною формою підвищення кваліфікації викладачів кафедри є стажування (у тому числі міжнародні), відвідування майстер-класів, участь у конкурсах виконавської майстерності.

Так, викладачі Іскра С.І. та Агейкіна-Старченко Т.В. пройшли міжнародне стажування в одному з провідних національних ЗВО Чехії – за темою «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» (м. Прага, Чехія, 2018 р.). Викладач Гаврилюк О.А. стала учасницею Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку», що відбувся 4-8 квітня 2019 року у м. Пряшів (Словацька Республіка), м. Будапешт (Угорщина), м. Краків (Польща).

Викладачі Іскра С.І. та Годна С.І. стажувалися в джазової співачки Наталії Дороти Любрано в Польщі (2016 р.); стали учасниками майстер-класів у рамках хорового фестивалю «Співаючий Брюсель» (Бельгія, 2018 р.); майстер-класу зі скрипки заслуженої артистки України, солістки-інструменталістки – Майї Онищук та з постановки голосу лауреата міжнародних конкурсів, солістки Муніципального театру ім. О. Саліка – Галини Дигуляр (Львів, 2018 р.), майстер-класу польського піаніста Пьотра Коваля (Вінниця, 2019 р.); пройшли стажування у проф. Пшемислава Палки, проф. Ельжбети Вторковської, доктора Павла Лучака, у рамках Хорової академії (Кошалін, Польща, 2019 р.).

Наукова діяльність членів кафедри висвітлена в монографіях, публікаціях у фахових національних та міжнародних виданнях (ВАК, РИНЦ, Index Copernicus), у навчально-методичних посібниках, підручниках, хрестоматіях: Іскра С.І. Вокальна підготовка майбутніх педагогів-музикантів (навчально-методичний посібник), 2018; Іскра С.І. Соціокультурне життя католиків Вінниччини за часів радянського атеїзму (колективна монографія, 2016); Іскра С.І. Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність (монографія, 2016); Агейкіна-Старченко Т.В. Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін (навчально-методичний посібник, 2010); Гаврилюк О.А. Розвиток художньо-творчих умінь майбутнього вчителя музики (методичні рекомендації, 2018); Твердохліб Н.В. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва (навчально-методичний посібник, 2018) та ін.

Викладачі кафедри є постійними учасниками науково-практичних конференцій. Зокрема, «VII-VIIІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. Рудницької» (Київ, 2010, 2013); «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності» (Луганськ, 2012); «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи» (Мелітополь, 2013); «Мистецька освіта у вимірах сучасності» (Київ, 2014); «Суспільство знань» (Лодзь, 2014); «Інклюзивна освіта у дошкільних навчальних закладах» (Рівне, 2014); «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті дошкільної та початкової освіти» (Вінниця, 2009, 2011, 2015); «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ВДПУ імені Михайла  Коцюбинського, 2010-2016); «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2016); «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (Варшава, 2017); «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (Вінниця, 2017) та ін. Агейкіна-Старченко Т.В. та Іскра С.І. презентували дитячу оперу «Казка про рогату кішку» Євгена Карпенка за участі студентів бакалаврських груп на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (22-24 листопада 2017 р., Вінниця).

Пріоритетним напрямом роботи кафедри є залучення студентів до дослідницької діяльності. Регулярно здійснюється індивідуальна робота викладачів зі студентами, які займаються науково-дослідною роботою (наукові тези, статті, курсові, дипломні роботи). Результати дослідницької роботи представлені студентами в доповідях на студентських науково-практичних семінарах і конференціях.

Викладачі кафедри здійснюють художнє керівництво творчими колективами коледжу. Так, Давидовський Н.А. – художній керівник Народної жіночої хорової капели, Годна І.С. – Народного вокального тріо викладачів «Ажур». Художні керівники колективів мають у своїх творчих доробках репертуарні збірки з власними обробками. Колективи беруть активну участь у мистецькому житті коледжу і міста.

Вокальний ансамбль бакалаврів «MELOS» (кeрівник Агeйкіна-Старчeнко Т.В.) – Лауреат II ступеня Міжнародного вокально-хорового фeстивалю-конкурсу (Чeрнівці, 2019); вокальне тріо «Ажур» (художній керівник Годна І.С.) – лауреат І ступеня ХVІІІ фестивалю колядок та пасторальок (Бензін, Польща, 2012 р.) та лауреат ІІІ ступеня VІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокалу, хорового співу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» (Львів, 2019); Народна жіноча хорова капела «Соломія» (художній керівник Давидовський Н.А.) – лауреат Міжнародного конкурсу хорового співу ім. В.Іжевського (Іллінці, 2019) та лауреат ІІІ ступеня VII Фестивалю-конкурсу хорового мистецтва ім. Г. Музическу (Ясси, Румунія, 2019)

Кафедра займає активну позицію в культурно-мистецькому середовищі міста, є ініціатором і організатором цікавих творчих проектів:

ІСКРА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Освіта: Вища, Вінницький державний педагогічний інститут, за спеціальністю «Музичне виховання», кваліфікація «учитель музики, методист з виховної роботи» (1996 р.).
1996-2001 рр. – лаборант Вінницького педагогічного училища.
2001-2008 рр. – викладач спеціальних музичних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2005-2010 рр. – здобувач наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля», спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка.
2008-2010 рр. – викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
З 2010 року викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2011-2015 рр. – голова циклової комісії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
З 2014 р. – завідувач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота.

Автор понад 30 наукових праць. З-поміж них – 2 монографії: «Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність» (у співавторстві, 2016), «Соціокультурне життя католиків Вінниччини за часів радянського атеїзму» (колективна монографія, 2016).

Навчально-методичні посібники: Мистецтвознавство, духовна культура Поділля, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя-музиканта.«Формування музичної культури студентів у процесі роботи вокального ансамблю» (2011); «Інноваційні тенденції підготовки педагогів-вокалістів у сучасній практиці виховання голосу в умовах ВНЗ» (2012); «Формування вокальних навичок у співаків-початківців» (2013); «Вокальна підготовка майбутніх педагогів-музикантів» (2018). Навчально-репертуарний посібник «У колі канонів» (у співавторстві, 2018).

Наукові статті у фахових виданнях: Іскра С. І. Органне музикування на Поділлі: до питання становлення традиції / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль-Київ, №1 (вип. 33), 2015. С. 105-112.
Іскра С. І., Верещагіна-Білявська О. Є. Освітня діяльність Римо-католицької церкви на Поділлі в умовах опору російського царизму у ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія (Випуск ХХVІ). – Вінниця, 2018. С. 139-146.
Іскра С. І., Годна І. С. Гурткова робота музично-естетичного спрямування як невід’ємна складова процесу підготовки майбутніх фахівців. – Вісник науково-методичних досліджень ВГПК, Випуск 1 (25). – Вінниця, 2018. С. 114-117.
Іскра С. І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви на Поділлі у молодіжному середовищі / Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – м. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 152-156.
Искра С.И. Социокультурная деятельность поляков-католиков на Подолье во времена «воинствующего атеизма». Сборник материалов ІІІ Международного конгресса «Россия и Польша: память империй / империи памяти». – Санкт-Петербург, 2012.
Іскра С. І. Розвиток співацького голосоутворення як одне із головних завдань на заняттях з постановки голосу у педагогічному коледжі / Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Вінниця, 2015. – С. 25-28.

Коло наукових інтересів. Духовна культура Поділля, методичні засади вокальної підготовки майбутнього вчителя музики.

Результативність педагогічної діяльності. Підготовка лауреатів ІІ, ІІІ ступенів Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва, номінація «Академічний спів» (м. Вінниця, 2013, 2014 р.р.);
підготовка лауреата І ступеня XIV Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «Академічний спів» (м. Ніжин, 2015 р.).

Організаційна діяльність: Член вченої ради Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Член вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Член редколегії «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».

Творча діяльність. Учасниця вокального тріо-викладачів «Ажур». Колектив є лауреатом численних всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів, постійним учасником мистецьких заходів міста, веде широку концертну діяльність в Україні (Київ, Одеса, Житомир, Львів, Бар, Шаргород) та за кордоном.

Громадська діяльність. З 2010 року є членом «Спілки поляків Вінниччини». Учасниця Народного аматорського ансамблю польської пісні «Srebrne głosy», який успішно презентує свою творчість не лише на полонійних фестивалях в Україні, а й пропагує українське мистецтво в Польщі.

Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007, 2014, 2016).
Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011р., 2013 р., 2018 р.);
грамота Міністерства освіти і науки України, міністерства культури України, Національної музичної академії України ім. П. І.Чайковського та Ніжинського державного університету за концертмейстерський професіоналізм під час виступів на XIV Всеукраїнському юніорському конкурсі виконавської майстерності (2015р.);
грамоти та подяки Вінницького державного педагогічного університету за підготовку переможців та учасників Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва (2012 р., 2013 р., 2015 р.).


АГЕЙКІНА-СТАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Освіта: 1985 р. – Стахановське музично-педагогічне училище, спеціальність – «Музика», кваліфікація – вчитель музики та музичний керівник дошкільного навчального закладу.
1989 р. – Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, спеціальність – «Музика», кваліфікація – вчитель музики та співів.
2011 р. – «Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя), спеціальність – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Професійна діяльність. 1990-1991 – Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, викладач з диригування;
1989-1990 – ЗОШ №1, м. Немирів, вчитель музики;
1990-1915 – заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради», вчитель музики (у класах із поглибленим вивченням музики).
1997 р. – Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, з 2015 – КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Захист кандидатської дисертації на тему: «Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти», «Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя), 2011 рік.
1915 р. – дотепер – старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Наукова робота. Автор 30 наукових публікацій, навчально-методичного посібника «Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін», нотної хрестоматії «У колі канонів» для керівників хорових колективів загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів.

Окремі дослідження: «Організація ігрової діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва»; «Організація позааудиторної самостійної роботи студентів зі спеціальних музичних дисциплін»; «Наукові підходи до питання педагогічних умов підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти»; «Генезис мистецької освіти ХХ століття»; «Витоки сучасних музично-педагогічних систем та використання їх елементів на уроці музики»; «Інтеграція педагогічної та художньої складових змісту підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти», «Розвиток особистості засобами хорового мистецтва»; «Роль навчально-дослідницького середовища у підготовці майбутніх вчителів музики»; «Підготовка майбутнього вчителя музики до дослідницької діяльності на засадах компетентнісного підходу».
Опонування 2-х дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціалізована вчена рада Д 05.053.01, дати захисту – 16 вересня 2015 року, 15 листопада  2016 року.
Керівництво науково-дослідною роботою студентів (курсові та бакалаврські роботи, наукові статті).

Коло наукових інтересів. Музична педагогіка, дослідна діяльність майбутніх вчителів музики, хорове мистецтво, професійна компетентність вчителя музики.

Творча діяльність. Презентація дитячої опери «Рогата кішка» (муз. Є.Карпенка) за участі студентів (бакалаврів).
Підготовка вокального ансамблю «МELOS» (вокальна група бакалаврського хору) до X Mіжнародного вокально-хорового фeстиваль-конкурсу, який проводився в рамках Міжнародного культурно-мистeцького проeкту «Схід+Захід = Мир» (14-18 травня 2019 р., м.Чернівці, Чeрнівeцький національний унівeрситeт імeні Юрія Фeдьковича), (Лаурeат II ступеня).

Нагороди, почесні звання. Нагороджена почесним званням Відмінник освіти України (2010 р.). Почесною грамотою Міністерства науки та освіти України (2005 р.): делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти; Дипломом Вінницької облдержадміністрації за зайняте перше місце у II етапі VI Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001» в номінації «Музика», Подякою Вінницької облдержадміністрації за зайняте призове місце в обласному конкурсі «Жінка України» (2000 р.), Почесною грамотою управління освіти Вінницької облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти і науки (1999 р.).


ЧОРНА НАТАЛЯ БОРИСІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання.

Освіта: Вінницьке музичне училище імені М. Д. Леонтовича, кваліфікація «Викладач фортепіано й концертмейстер», 1985-1989 рр.
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), кваліфікація «Вчитель музики».
Навчання в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2009-2012 роки.

Професійна діяльність. 1989-1995 роки – викладач по класу фортепіано й концертмейстер Стрижавської дитячої музичної школи.
1995-2017 роки – асистент, старший викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
2017 рік – дотепер – старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Захист кандидатської дисертації на тему: «Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016 рік.

Наукова робота. Автор понад 30 наукових публікацій. З-поміж них – статті у фахових наукових виданнях, у закордонних виданнях, у збірках матеріалів науково-практичних конференцій: «VII-VIIІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. Рудницької» (Київ, 2010, 2013); «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності» (Луганськ, 2012); «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи» (Мелітополь, 2013); «Мистецька освіта у вимірах сучасності» (Київ, 2014); «Суспільство знань» (Лодзь, 2014); «Інклюзивна освіта у дошкільних навчальних закладах» (Рівне, 2014); «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті дошкільної та початкової освіти» (Вінниця, 2009, 2011, 2015); «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2010-2016); «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2016); «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (Варшава, 2017); «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (Вінниця, 2017); «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій» (Вінниця, 2018); «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (Одеса, 2019).

Рецензування та редагування студентських наукових робіт, навчальних програм, навчально-методичних посібників, методичних розробок; керівництво курсовими науково-дослідними роботами.

Педагогічна діяльність: Досвід викладання навчальних дисциплін: «Інструментальна підготовка»; «Історія зарубіжної культури»; «Історія мистецтв»; «Шкільний курс художньої культури»; «Історія української культури»; «Основи наукових досліджень».

Коло наукових інтересів. професійний саморозвиток майбутніх учителів музичного мистецтва; впровадження інноваційних технологій викладання спеціальних музичних дисциплін, науково-дослідна робота здобувачів освіти.

Організаційна діяльність. Організатор проведення звітної наукової конференції з «Практики з науково-педагогічних досліджень».
Член журі регіонального конкурсу вокальної та інструментально-виконавської майстерності «Струни Поділля».


ТВЕДОХЛІБ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Освіта: Уманське педагогічне училище ім. Т. Шевченка, здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника, 1998 – 2002 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені  Михайла  Коцюбинського, спеціальність «Музична педагогіка та виховання», 2002 – 2005 роки.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2011 – 2012 роки.

Навчання в аспірантурі при кафедрі педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2014 – 2018 роки.

Професійна діяльність. З 2005 – дотепер – викладач музики в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018 рік.
2018 – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота. Автор 19 наукових праць у фахових виданнях. З-поміж них – навчально-методичний посібник «Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва», 2018 рік.

Опубліковано кілька статей за кордоном (Республіка Польща, Словаччина, Республіка Білорусь).

Окремі з наукових розвідок: «Імпровізація як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах» (м. Херсон), «Акомпанемент як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах» (м. Чернігів), «Проблема креативності особистості в наукових дослідженнях» (м. Суми), «Креативність у діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва» (м. Вінниця), «Педагогічна майстерність викладача музичних дисциплін та її вплив на розвиток творчих здібностей студентів» (м. Київ).

Коло наукових інтересів. Новітні технології музичного виховання, педагогіка.

Творча діяльність. Концертмейстер хорового класу; акомпаніатор на заходах за межами навчального закладу.

Організаційна діяльність. Секретар вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Нагороди, почесні звання. Подяка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006, 2011 роки), Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 рік).


ГАВРИЛЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікаційна категорія: старший викладач

Освіта.

Уманське педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка, кваліфікація: вчитель музики, музичний керівник, 1999-2003 роки.

Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, кваліфікація: вчитель музики, керівник інструментального ансамблю, 2003-2006 роки.

Київський державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» при НАПН України, кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів, 2010-2011 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2014-2018 роки (аспірантура).

Професійна діяльність.

2001-2003 роки – керівник ансамблю художньої самодіяльності Городецької ЗОШ (Уманський район, Черкаська обл.).

2006 р. – дотепер – викладач музики, кафедра теорії та методики музичного виховання, факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік – захист кандидатської дисертації на тему: «Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до художньо-творчої діяльності».

Загальний педагогічний стаж – 15 років.

 Наукова робота.

Автор 20 публікацій, серед яких: 9 статей – у наукових фахових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях, 8 тез – у матеріалах конференцій, а також методичних посібників та рекомендацій («Розвиток художньо-творчих умінь майбутнього вчителя музики», 2017; «Методика організації художньо-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва», 2018).

 Коло наукових інтересів:

Інтеграція мистецтв, використання різних форм та методів художньо-творчої діяльності у викладанні спеціальних музичних дисциплін, розвиток художньо-творчих умінь студентів на заняттях музично-теоретичних та індивідуальних дисциплін засобами інноваційних технологій навчання, робота з обдарованою молоддю.

 Творча діяльність.

Концертмейстер народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу, автор пісенних збірок для молоді «Струни душі» (2003), «Веселкові пісні», «Моє покликання – плекати доброту» (2015) та «Музичні кольори дитинства» (2017), видану спільно з обдарованою студентською молоддю факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. 

Відзнаки і нагороди: Подяка концертмейстеру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата ІІ ступеня конкурсу музично-виконавської майстерності (2012). Диплом молодого науковця, виданий адміністрацією Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014). Грамота та Подяка, видані адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012, 2014, 2015). Диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий хоровій капелі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності (2012, 2014, 2016, 2018). Подяка, видана Адміністрацією закладу «ЗШ І-ІІІ ступенів №33 ВМР» за співпрацю у міському конкурсі-фестивалі «Перлина року» та за виконання авторських робіт, які сприяють духовному розвитку та патріотичному вихованню молодого покоління (2016).


ГУБІНА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Науковий ступінь: магістр педагогічної освіти .

Освіта: Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Дошкільне виховання», 1994-1998 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Музична педагогіка та виховання», 1998-2003 роки.

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, спеціальність «Дошкільне виховання», 2000-2003 роки.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2010-2011 роки.

Професійна діяльність. 2003-2006 роки – вчитель музики та народознавства в НВК: СЗОШ І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичному колежі №29.
2006 – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Загальний педагогічний стаж роботи в закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 14 років.

Наукова робота: Участь у науково-практичній конференції «Інтеграція науки і практики в контексті професійної діяльності майбутніх фахівців: економіка, психологія, педагогіка» та публікація «Формування професійних компетенцій студентів музично-педагогічних відділень ВНЗ І -ІІ рівнів акредитації» (Київ, 2011).
Участь у Шостій Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво у контексті Європейської культури» з доповіддю на тему: «Порівняльно-історичний аналіз шляхів формування професійних компетенцій студентів музичних та не музичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (листопад 2015 року, м. Вінниця); у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» з доповіддю на тему: «Формування музичних компетенцій у студентів педагогічних ВНЗ: теоретико-методологічні аспекти», (листопад 2017 року, м. Вінниця), публікація у фаховому виданні «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Серія: Педагогіка і психологія №44 – 2015 року на тему: «Шляхи формування професійних компетенцій студентів музично-педагогічних відділень вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».
Керівництво бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: Музична психологія та педагогіка, арт-терапія, самовиховання вчителя, інноваційні технології викладання навчальних дисциплін.

Нагороди, почесні звання. Грамота Управління освіти і науки України (2008 рік).
Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА (2018 рік).


ДАВИДОВСЬКИЙ НАЗАРІЙ АГАФАНГЕЛОВИЧ

Освіта: Училище культури і мистецтва ім. М.Д.Леонтовича – відділ оркестрових струнно-смичкових інструментів (клас скрипки), 2003-2007 роки.
Київський Національний університет культури і мистецтв – кафедра академічного хорового диригування, 2007-2012 роки.
Київська духовна семінарія, 2012-2015 роки.
На даний момент є здобувачем освітнього рівня «магістр» за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Професійна діяльність. 2012-2013 роки – викладач Вінницького училища культури і мистецтва ім. М.Д. Леонтовича.
2013 рік – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
2018 рік – викладач сертифікаційних курсів за напрямом «Основи християнського богослов’я» ДонНУ ім.В.Стуса.
Загальний педагогічний стаж роботи в закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 7 років.
Художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія» КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Коло наукових інтересів. Культурно-мистецька історія Вінниччини, сакральне мистецтво.

Нагороди, почесні звання. Лауреат всеукраїнського конкурсу вокалістів «Класичний меридіан» м. Київ, 2008 рік.

Результативність педагогічної діяльності. За час керівництва Народною жіночою хоровою капелою «Соломія» разом із колективом стали переможцями та лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, зокрема: Всеукраїнський конкурс «Пентікостія» (І-а премія) м. Київ, 2017 р.; Лауреати міжнародного фестивалю-конкурсу Народного хорового мистецтва ім. В. І. Іжевського, м. Іллінці, 2019 р; Лауреати міжнародного хорового конкурсу ім. Г. Музическу (ІІІ-я премія) м. Ясси (Румунія), 2019 р.

Громадська діяльність. Співзасновник та член правління ГО «Вінницьке історичне товариство». Керівник історичного відділу Вінницької єпархії. Член конкурсної комісії з відбору творів серії «Моя Вінниччина» при Вінницькій ОДА.


МАШТАЛЯР ЙОСИП ФЛОРЯНОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: Викладач музичних дисциплін

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Музичне мистецтво», здобув кваліфікацію вчитель музичного мистецтва, етики, естетики, 2009-2014 роки.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво», здобув кваліфікацію «викладач вокалу», 2014-2015 роки.

Професійна діяльність 2014-2016 роки – вчитель музичного мистецтва Вінницької ЗОШ I-III ступенів №16.
2016 – дотепер – викладач музичних дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
2015 – дотепер – артист Вінницького академічного камерного хору «Вінниця».
2018 – дотепер – соліст Вінницької обласної філармонії імені М. Д. Леонтовича.

Методична робота Методичні рекомендації «Розвиток вокальних навичок студентів гуманітарно-педагогічного коледжу у процесі музичної творчої діяльності».

Коло наукових інтересів Мистецтвознавство, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Творча діяльність Виступ на сцені Вінницької обласної філармонії імені М.Д.Леонтовича у проекті «Опера Рустіка» Є. Станковича, разом з академічним камерним оркестром «Арката».
Участь у проекті «UNION JACK, або музика туманного Альбіону», разом з академічним камерним оркестром «Арката».
Участь у проекті М. Вериківського «Наймичка», картини з опери, разом із симфонічним оркестром Вінницької обласної філармонії імені М. Д. Леонтовича.


СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КОНКУРСІВ, ОЛІМПІАД, НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ОКЗ 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОКЗ 2 Історія української культури

ОКЗ 3 Правознавство

ОКЗ 4 Українська мова за професійним спрямуванням

ОКЗ 5.1 Основи медичних знань

ОКЗ 5.2 Безпека життєдіяльності з основами охорони праці

ОКЗ 6 Основи наукових досліджень в музичній освіті

ОКЗ 7 Історія мистецтв

ОКП 8 Музична психологія

ОКП 9 Музична педагогіка

ОКП 10.1 Історія  української музики

ОКП 10.2 Історія  зарубіжної музики

ОКП 10.3 Сольфеджіо

ОКП 10.4 Гармонія

ОКП 11.1 Основний музичний інструмент

ОКП 11.2 Акомпанемент

ОКП 11.3 Додатковий музичний інструмент

ОКП 11.4 Постановка голосу

ОКП 11.5 Хорове диригування

ОКП 11.6 Хоровий клас  та практика роботи з хором

ОКП 12.1 Методика роботи з вокальним ансамблем

ОКП 12.2 Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку

ОКП 12.3 Теорія та методика викладання музичного мистецтва

ОКП 12.4 Інтегрований курс «Мистецтво» з методикою викладання

ОКП 13 Музична інформатика і комп’ютерне аранжування

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВКЗ 1 Політологія

ВКЗ 2 Менеджмент культурно-дозвіллєвої діяльності

ВКП 1 Музичний фольклор Східного Поділля

ВКП 2.1 Основи сценічної культури

ВКП 2.2 Основи сценарної роботи

ВКП 3.1 Концертмейстерський клас

ВКП 3.2 Практикум дитячого репертуару

ВКП 4.1 Аналіз музичних творів

ВКП 4.2 Поліфонія

ВКП 5 Бакалаврський хор

ВКП 6 Емісія та гігієна голосу

ВКП 7.1 Аранжування

ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

ПП 15 Організація гурткової роботи музично-естетичного спрямування

ПП 16 Практика з науково-педагогічних досліджень

ПП 17 Переддипломна практика в ЗДО

ПП 18 Переддипломна практика в ЗЗСО

Угода з Департаментом освіти. Практика

Методичні рекомендації щодо Державної атестації ОС Бакалавр 2023

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план 2021-2022 н.р

Навчальнийм план 2022-2023 н.р

Графік навчального процесу 2022-2023

Інформація по неформальній освіті для ОС бакалавр

РОЗКЛАДИ/ ГРАФІКИ

Розклад занять 1 семестр 2022-23

Розклад занять 2 семестр 2022-2023

Розклад семестрових екзаменів 11-Мб 2023

Розклад семестрових екзаменів 21-Мб 2023

Розклад державних екзаменів 21-Мб 2023

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ КАФЕДРИ

Витяг з протоколу від 16.12.2020

Витяг з протоколу від 20.10.2021

Витяг з протоколу від 15.12.2021

Витяг з протоколу від 21.09.2022

Витяг з протоколу від 14.12.2022

Витяг з протоколу від 22.02.2023

Витяг з протоколу від 17.05.2023

ЗВІТИ  КАФЕДРИ

Річний звіт кафедри 2017-2018

Ефективність роботи кафедри 2018

Річний звіт кафедри 2018-2019

Річний звіт кафедри 2019-2020

Річний звіт кафедри 2020-2021

Річний звіт кафедри 2021-2022

Звіт кафедри за І семестр 2022-2023

ПРОЄКТ ОПП014.13СередняосвітаМузичне мистецтво_бакалавр_2023

ВІДПРАВИТИ

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» 2021 р.

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» 2022 р.

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП 2022 Р.

Рецензія Костюк В.М.

Рецензія Федун С.І.

Рецензія Шестопаль О.М.

РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП 2021 Р.

Рецензія Борак Н.А.

Рецензія Брилін Б.А.

Рецензія Паянок В.О.

Анкетування роботодавців

Анкета-опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності

Анкета щодо задоволеності ОПП Музичне мистецтво (бакалавр)

Адаптація першокурсників ОПП Музичне мистецтво (бакалавр)

Форми контрольних заходів на ОПП Музичне мистецтво (бакалавр)

Обсяг освітньої програми у структурі загального навантаження здобувачів вищої освіти 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), ОС бакалавр

АНКЕТИ ОЦІНКИ ВИКЛАДАННЯ ОК ОПП МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (БАКАЛАВР)

Оцінка викладання «Музична психологія»

Оцінка викладання «Музична педагогіка»

Оцінка викладання «Історія української музики»

Оцінка викладання «Історія зарубіжної музики»

Оцінка викладання «Хоровий клас та практика роботи з хором»

Оцінка викладання «Сольфеджіо»

Оцінка викладання «Гармонія»

Оцінка викладання «Методика роботи з вокальним ансамблем»

Оцінка викладання «Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку»

Оцінка викладання «Теорія та методика викладання музичного мистецтва»

Оцінка викладання «Інтегрований курс «Мистецтво» з методикою викладання»

Оцінка викладання  «Музична інформатика та комп’ютерне аранжування»

Оцінка викладання «Основи наукових досліджень в музичній освіті»

Оцінка викладання «Історія мистецтв»

Оцінка викладання «Історія української культури»

АНКЕТИ ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Агейкіної-Старченко Т.В.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Чорної Н.Б.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Іскри С.І.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Твердохліб Н.В.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Гаврилюк О.А.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Верещагіної-Білявської О.Є.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Ковальчука В.В.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Бахчеван Н.А.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Давидовського Н.А.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Машталяра Й.Ф.

Анкета щодо окремих аспектів професійної діяльності викладача Городецької В.Й.