КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ОСНОВ РИТОРИКИ

Допомогти людям стати особистостями – це значно важливіше, ніж допомогти їм стати математиками чи знавцями французької мови.

К. Роджерс

Кафедра зарубіжної літератури та основ риторики створено в 2018 році на чолі з кандидатом педагогічних наук Оленою Михайлівною Слободянюк.

З 2019 року кафедрою завідує кандидат філологічних наук Юлія Борисівна Лебедь. Зараз серед викладачів кафедри 3 кандидати наук, старший викладач, 2 викладачі-методисти, викладач 1 категорії.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (українська мова і література)», «Середня освіта (мова і література (англійська))», 013 «Початкова освіта».

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра: «Зарубіжна література» (від античності до сучасності), «Шкільний курс зарубіжної літератури з методикою навчання», «Сучасна російська мова практикумом», «Методика навчання російської мови», «Історія зарубіжної літератури та літературна критика», «Основи риторики» та інші.

З 2018 року кафедра входить до складу філологічного факультету.

Основними напрямками роботи кафедри є науково-методична, науково-дослідницька, виховна робота. Формування вміння студента самостійно здобувати знання – один із шляхів підготовки майбутнього творчого спеціаліста. Тому кафедрою створено навчально-методичний пакет для самостійної роботи студентів з кожної дисципліни. Викладачі кафедри працюють над підвищенням свого методичного рівня і фахової майстерності та виступають з доповідями, рефератами, повідомленнями, на засіданнях кафедри, обласного методичного об’єднання викладачів світової літератури, педрадах, беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, семінарах, друкуються у фахових періодичних виданнях.

На високому методичному й організаційному рівні в коледжі проходять декади кафедри. У рамках декад викладачами кафедри проводяться різноманітні заходи: літературні вечори, літературні змагання, літературні читання, тренінги тощо.

ЛЕБЕДЬ ЮЛІЯ БОРИСІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Освіта: закінчила філологічний факультет інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. З 2007 р. по 2010 р. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Досвід професійної діяльності. З 2006 р. по 2017 р. працювала на посаді асистента кафедри методики філологічних дисциплін та стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З вересня 2017 року – викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

З вересня 2018 року – викладач кафедри зарубіжної літератури та основ риторики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

З вересня 2019 року – завідувач кафедри зарубіжної літератури та основ риторики Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 

Сфера наукових інтересів. Проблеми теорії та методики вивчення української мови. Має більше 50 наукових публікацій.

Професійне кредо: «У кожній дитині – сонце, тільки дозвольте йому світити» (Д. Карнегі).


МИХАЙЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Освіта: закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2009 р.) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Українознавство», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури; магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури; аспірантуру кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, по завершенню якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» на тему «Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея» (2017 р.).

Досвід професійної діяльності. З 2009 – 2010 – вчитель української мови та літератури – комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 імені М.І. Пирогова ВМР», м. Вінниця.

З 2013 – 2016 – вчитель української мови та літератури – комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 імені М.І. Пирогова ВМР», м. Вінниця.

З 2016 – 2017 – КНУКІМ – викладач кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики, м. Київ. З вересня 2018 року – викладач української мови та літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З вересня 2020 року – викладач кафедри зарубіжної літератури та основ риторики Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання української мови (за професійним спрямуванням), історії української літературної мови, дитячої літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист  педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері української літератури. Має близько 30 наукових публікацій.

Відзнаки й нагороди. Почесна відзнака за досягнення в оволодінні професією вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та українознавства і особистий внесок у забезпечення високого рейтингу закладу впродовж навчання (2008 р.); Грамота Департаменту освіти Вінницької міської ради – лауреат міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» (2014 р.); Грамота Департаменту освіти Вінницької міської ради – за сумлінну працю, творчу педагогічну діяльність, високий рівень професійної компетентності, значні досягнення в навчанні та вихованні підростаючого покоління та за підсумками атестації (2015 р.).

Життєве кредо: «Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!» (Ден Браун).

Професійне кредо: «Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – справжній учитель» (Л. Толстой).


ГОЛОВАНЮК ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, старший викладач

Освіта: у 1991 р. закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. Островського за спеціальністю «Російська мова і література». У 2004 р. закінчила Вінницький інститут післядипломної освіти вчителів за спеціальністю «Англійська мова і література».

Досвід професійної діяльності. З 1991р. по 2000 р. – учитель Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. Літинського району. 2000-2001 р. – викладач Вінницького м’ясо-молочного технікуму. З 2001 р. – викладач Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З вересня 2019 року – викладач Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання зарубіжної літератури, практичної граматики.

Сфера професійних інтересів. Формування критичного мислення на заняттях зарубіжної літератури.

Педагогічне кредо: «Ставитися до студента як до особистості, надавати йому змогу саморозвиватися, враховувати його можливості, особливості, здібності» (Ш. Амонашвілі).


КІСЕЛЬОВ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1990 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови і літератури»; інститут педагогіки АПН України м. Київ (1993 р.) – кандидат педагогічних наук; Вінницький інститут регіональної економіки та управління, 2003 р., доцент філології.

Досвід професійної діяльності. З 2010 року працює у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі на посаді викладача зарубіжної літератури, російської мови.

Сфера професійних інтересів. Темою досліджень обрав російську фразеологію.

Відзнаки і нагороди. Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015 р.).

Життєве кредо: Жити й діяти раціонально й сумлінно.

Професійне кредо: Дотримуватися принципу вірності своїй сім’ї і професії.


КЛІМЕНЧЕНКО НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії; педагогічне звання «викладач-методист».

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1991 р.), спеціальність «вчитель російської мови і літератури»; Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (1994 р.) – «учитель української мови та літератури, англійської мови».

Досвід професійної діяльності. Викладач комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Викладає російську мову, методику навчання російської мови, зарубіжну літературу, методист різних видів педагогічної практики коледжу.

Сфера професійних інтересів. Працює над використанням методу проектів. Основні зусилля спрямовує на розвиток творчих здібностей студентів при вивченні зарубіжної літератури, зокрема на інсценування творів, підготовку виразного читання, досягаючи результатів використанням нестандартних форм занять – заняття-чайна церемонія, заняття-інтелектуальна гра, заняття-концерт, заняття-дослідження.

Відзнаки і нагороди. Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Життєве кредо: «Жизнь – не бремя, а крылья, творчество и радость» (Викентий Викентьевич Вересаев).

Професійне кредо: Працювати, отримуючи моральне задоволення.


ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1977 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури».

Досвід професійної діяльності. Після закінчення інституту працювала вчителем російської мови та літератури у загальноосвітній середній школі міста Тула (Російська ФСР), а з 1980 року працює на посаді викладача російської мови, методики навчання російської мови, зарубіжної літератури, методиста різних видів педагогічної практики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему використання опорних схем-конспектів на заняттях з методики викладання російської мови як методу інтерактивного навчання.

Відзнаки і нагороди. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (2005 р).

Життєве кредо: «Во всем мне хочется дойти до самой сути» (Б. Пастернак).

Професійне кредо: Наука не в ліс веде, а з лісу виводить.


ШУЛИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М.Островського (1978 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури»; спецфакультет практичної психології (1994 р.) за спеціальністю «практичний психолог системи освіти».

Досвід професійної діяльності. Після закінчення інституту працював учителем зарубіжної літератури у «Вінницькому ліцею №7 ім. Олександра Сухомовського», потім у Вінницькій обласній державній адміністрації на посаді головного спеціаліста організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації, а з 2021 року працює на посаді викладача зарубіжної літератури Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему використання рольових, дискусійних платформ щодо формування суспільно-політичного світогляду.

Відзнаки і нагороди. Нагороджений грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради: за сумлінну працю, відповідальне ставлення до службових обов’язків (2008 р., 2017 р., 2019 р.); за активну участь у суспільно-політичному житті та з нагоди Дня державної служби (2015 р.).

Життєве кредо: Сучасне прочитання класики найкраще допомагає розуміти людей і суспільство, в якому ми живемо.

Професійне кредо: Прагнення виправляти помилки об’єднує учнів і вчителів.