НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА


МЕТОДИСТ КОЛЕДЖУ

Магістр педагогічної освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Президії федерації профспілок Вінницької області, у 2016 році занесена до книги «Твої імена, Україно».

Закінчила Бельцький державний педагогічний інститут ім. А. Руссо, кваліфікація «викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка», 1989 рік; Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2010 рік.

Педагогічний стаж 44 рік, стаж роботи на займаній посаді понад 16 років.

В коледжі працює з 1979 року.

pdf128 ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ


БЕЛІНСЬКА ЮЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

СЕКРЕТАР АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ КОЛЕДЖУ

Спеціаліст, магістр філології.

Закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» (2017 р.); філологічний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, здобула кваліфікацію філолога, викладача закладу вищої освіти (українська мова та література, зарубіжна література), вчителя середнього навчально-виховного закладу (українська мова та література, зарубіжна література), перекладача (з української та російської мов) (2018 р.).

З 2020 року навчається в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, працює над дисертаційним дослідженням «Національна концептосфера та ідіостилістика прози Володимира Яворівського».

Стаж педагогічної роботи: 4 роки.

Педагогічний стаж роботи – 9 років.

Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант – це ступінь професіогенезу педагога.

Науково-методична робота – один із важелів управління освітнім процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи.

Цілеспрямовано здійснювана методична робота в коледжі є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, а також є тією рушійною силою,  яка потребує постійного оновлення знань освітян, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Робота методичної служби коледжу спрямована на реалізацію її основної мети: забезпечення умов систематичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогічних працівників. Удосконалення форм, методів та технологій навчання, створення якісно нового інформаційно-комунікаційного освітнього середовища, середовища без кордонів з можливістю інтеграції в європейський освітній простір.

Участь у методичній роботі – це невід’ємна складова професійної діяльності педагога, обов’язок якого – «постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (ст. 59 Закону України «Про освіту»).

Пріоритетними принципами функціонування методичної роботи у коледжі є:

 • науковість;
 • практична спрямованість;
 • систематичність, послідовність, масовість;
 • єдність теорії і практики;
 • діагностичний підхід;
 • оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм.

Головні напрями методичної роботи:

 • забезпечення педагогів професійною інформацією;
 • підготовка до атестації;
 • узагальнення, поширення досвіду роботи педагогів;
 • дисемінація педагогічного передового досвіду;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи навчального закладу, педагогічних працівників;
 • організація і проведення науково-педагогічних заходів.

У коледжі функціонують такі методичні формування:

 • науково-методична рада;
 • мережевий семінар;
 • 9 циклових (методичних) об’єднань;
 • творчі групи.

Організація методичної роботи будується на глибокому вивченні, аналізі, результативності освітнього процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координується робота з курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Нагальним є питання атестації педагогічних кадрів. Під час підготовки до атестації проводиться копітка аналітична робота, розробляються заходи для здійснення атестаційних процедур на основі локальних моніторингових досліджень педагогів.

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення професійного рівня педагога через його самоосвіту. Свою фахову майстерність педагоги підвищують на курсах підвищення кваліфікації Вінницької академії неперервної освіти.

Використання ІКТ суттєво підвищує якість освітнього процесу, рівень знань студентів та їх інтерес до навчання. Всі педагоги коледжу пройшли навчання за курсом «Основи інформаційно-комунікаційних технологій». 

Щорічно, у травні, проводиться місячник педагогічної майстерності «Творчість. Здобутки. Пошук».В коледжі функціонує 9 циклових комісій. Система планування і роботи циклових комісій удосконалена, зібрані і систематизовані всі матеріали засідань, робота між засіданнями відрізняється різноманітністю форм і методів проведення. 

У методичному кабінеті зосереджуються зразки кращих методичних розробок педагогів і їх публікації, презентації досвіду, банк даних (картотека) науково-педагогічних знахідок, освітніх технологій.

Сучасна освіта неможлива без упровадження інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму.

pdf128 ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ НАСТАВНИЦТВА ТА МЕНТОРИНГУ

pdf128 ШКОЛА МОЛОДИХ ТА МАЛОДОСВІДЧЕНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

pdf128 ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ “ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК АКМЕОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН”

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ СУПЕРВІЗІЇ, НАСТАВНИЦТВА ТА МЕНТОРІНГУ ДЛЯ МОЛОДИХ ТА МАЛОДОСВІДЧНИХ ФАХІВЦІВ

Бути сучасним, креативним і творчим сьогоднішнім педагогам допомагає принцип освіти: навчання упродовж всього життя! 25 листопада у КЗВО “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж” пройшло щорічне чергове засідання Школи супервізії, наставництва та менторінгу для молодих та малодосвідчних фахівців.

Пандемія ковіду -19 вплинула на усі сфери діяльності людства, але не може стати на заваді професійного зростання: минулорічні випускники Школи молодих спеціалістів поділились лайфхаками в умовах діджіталізації освітнього процесу.

А ви знаєте, що таке Edmodo, Edpuzzle, Jamboard, Word Art, Booktrailer, Plikers, Zipgrade і все таке інше? А молоді педагоги нашого коледжу не тільки знають, а й вміють використовувати на своїх заннятях: фізики, астрономії, літератури, мови, історії.

Отож, творимо завтра вже сьогодні!

Педагогічна нива, щоб цвіла, всі будьте мудрими, активними і розвивайтесь. Долайте труднощі в педагогічному житті, але й творчістю прошу не розлучайтесь!

Науково-педагогічні, педагогічні працівники, які атестуються, можуть подавати до атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат PDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається на електронну пошту методичного кабінету metodkabinet@vgpk.edu.ua

Графік проведення атестації науково-педагогічних, педагогічних працівників КЗВО Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, які підлягають позачерговій атестації в 2023-2024 н. р.

Графік проведення атестації науково-педагогічних, педагогічних працівників КЗВО Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, які підлягають черговій атестації в 2023-2024 н. р.

Список науково-педагогічних, педагогічних працівників КЗВО Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, які підлягають позачерговій атестації в 2023-2024 н. р.

Список науково-педагогічних, педагогічних працівників КЗВО Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, які підлягають черговій атестації в 2023-2024 н. р.

Положення про атестацію педагогічних працівників

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників

Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії

Графік та план роботи атестаційної комісії

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас стати дописувачами «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».

Вісник науково-методичних досліджень – є фаховим ліцензованим виданням
(Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ВЦ № 840-198-Р від 31 січня 2012 року), який виходить 4 рази на рік.

Просимо надсилати науково-теоретичні, науково-методичні та методичні статті  до редакції журналу на електронну адресу slobodynska@ukr.net. Вартість однієї сторінки формату А4 – 30 грн.

Редакція Вісника просить насилати на електронну адресу статтю (або розробки уроків, сценарії, авторські вірші тощо), відомості про автора з вказівкою контактного телефону та поштової адреси, на яку має бути надісланий авторський примірник, та відскановану квитанцію про оплату.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька

Тематичні напрями Вісника:

 • Наука: сучасні реалії;
 • Інноваційні технології навчання;
 • Проблеми і перспективи розвитку сучасної освіти;
 • Шляхи модернізації сучасної освіти;
 • Психолого-педагогічні умови формування особистості вихованця;
 • Прикладні проблеми розвитку германської філології та літературознавства;
 • Творча лабораторія

Контактний телефон наукового редактора Вісника 380 (96) 04-000-21 – Слободинська Тамара Степанівна. E-mail: slobodynska@ukr.net

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ СТАТЕЙ

ГАЛЕРЕЯ ПЕРІОДИЧНОГО ВІСНИКА НАУКВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В період стрімкої діджіталізації усіх сфер діяльності людства, друковане слово було і залишається актуальним і невід’ємним джерелом передачі знань, досвіду та особистих думок. Сучасні педагогічні коледжі можна по праву назвати науково-методичною майстернею.

Щорічно у коледжах проходить атестація науково-педагогічних працівників, яка свідчить про надзвичайно високий науково-методичний потенціал викладачів. У скарбниці більшості викладачів з‘являються нові форми та підходи до навчання студентів, власні методичні розробки, які покращують рівень та якість багатьох освітніх процесів. У коледжах проводяться конкурси на найкраще заняття, педагогічний досвід, методичне видання тощо. Окрім участі викладачів коледжів у науково-методичних семінарах, читаннях та конференціях, є така форма співпраці та обміну досвідом – методичні об‘єднання, які значно посилюють методичну складову освітнього процесу Активна видавнича діяльність у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі почалась з 2007 року, коли в коледжі з ініціативи директора, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста Войцехівського Костянтина Францовича були проліцензовані бакалаврські програми підготовки фахівців в галузі освіти;  створена науково-методична рада коледжу під головуванням досвідченого методиста, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста Рудої Тетяни Вікторівни. Логічним продовженням видавничої та редакторської справи стало започаткування у 2012 році періодичного видання «Вісник науково-методичних досліджень», діяльність якого здійснювалась під загальним керівництвом к.пед.н., доц. Марценюк О.Г.

Книговидання в коледжі має свою специфіку і характерні ознаки. Викладачі коледжу активно видають навчальні посібники, навчальні наочні посібники з образотворчого мистецтва, практичні порадники та практикуми (саме такими користуються не тільки студенти коледжу, а й педагогічного університету для роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах), словники як мовні так і енциклопедичні, тлумачні та термінологічні словники, атласи та довідники. Але особливою популярністю серед педагогів користуються робочі зошити. Учасники освітнього процесу створюють робочі зошити з дисциплін, окремих параграфів, спеціальних розділів та тем. У методичній літературі використовується паралельно термін «зошит з друкованою основою».

При стрімкому збільшенні об’єму навчальної інформації актуальним стає завдання опанування учнями (студентами, слухачами) способів самостійного здобування й активного засвоєння знань. Сьогодні ми стали свідками стихійного розвитку нового жанру навчальної літератури — робочих зошитів (зошитів із друкованою основою). Ці навчальні видання виступають як найбільш мобільні та особистісно орієнтовані серед інших друкованих засобів навчання.  Робочі зошити міцно увійшли в систему загальноосвітньої підготовки та розглядаються для багатьох предметів як обов’язкова складова навчально-методичного комплексу. У професійній підготовці фахівців такого широкого застосування робочі зошити поки не отримали, але їх розробка та впровадження в навчальний процес є актуальним питанням для професійної освіти.

Більшість науковців вважають, що сучасний робочий зошит перестав бути простим набором завдань для самостійної роботи. Зараз він активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах навчального процесу .

Навчально-методичні напрацювання педагогів коледжу мають високий науково-методичний рівень змісту, відображення в них етичних та естетичних норм конкретної людської діяльності, вони відповідають основним напрямам та результатам розвитку наукової думки, її сучасному стану; вимогам державних освітніх стандартів, освітніх програм які визначають обов’язковий набір дисциплінарних знань, а також системі організації освітнього процесу, що склалась у вишах, із урахуванням її перспектив. Ми відмічаємо високий дидактичний рівень навчальної книги авторів – викладачів коледжу, що має забезпечити необхідний навчальний ефект, тобто доступність викладання, зв’язок із лекційними та практичними знаннями, стимулювання самостійної роботи. На сайті коледжу у вкладці видавнича діяльність та електронний репозитарій можна завжди познайомитись з новинками у книговиданні закладу.

Отже, видання навчальної книги в коледжі покликана не відсутністю або нестачею навчальної літератури, а навпаки розширенню можливостей друкованих видань, які б сприяли розвитку навичок опрацювання першоджерел, розвитку та стимулюванню самостійної роботи здобувачів освіти, а також видання педагогів-практиків дозволяють заповнити ті пробіли у навчальній літературі, які не були помічені авторами, науковцями-теоретиками.

Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (віднесений до переліку періодичних видань України, які мають державну реєстрацію) – науково-виробничий та навчальний журнал присвячений висвітленню широкого спектру теоретичних та прикладних проблем педагогіки, психології, окремих методик та філології, підтримує традиції інтеграції вишівської науки з практикою, сприяє поширенню досвіду наукової, науково-педагогічної та виробничої діяльності, становленню кадрів вищої кваліфікації; розрахований на спеціальну категорію читачів, зокрема педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої, середньої та дошкільної освіти, здобувачів освіти та молодих науковців.

Поява такого періодичного видання дала можливість викладачам-практикам, вчителям ЗОШ та вихователями дитячих навчальних закладів, з якими укладені договори про співпрацю та сприянню в організації педагогічної практики здобувачів освіти коледжу, апробувати та поширювати свої методичні напрацювання, нові підходи та методики у навчанні і вихованні молоді. Сутo наукові статті поступились своїм місцем, і перевага стала надаватись більше методичним статтям, які значно сприяли дисемінації передового педагогічного досвіду, накопиченню якого сприяє організація освітнього процесу на прикладній основі з врахуванням переваг дуальної освіти. Такі методичні статті представляють собою конспекти показових занять, майстер-класів, воркшопів, лабораторних занять, драфти педагогічних та адміністративних рад, спільних засідань кафедр та циклових комісій, фестивалей, тижнів науки тощо.

За майже 10 річний період існування досить актуальними серед дописувачів стали такі рубрики: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку; педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання; германістика та славістика у сучасному науковому просторі; психолого-педагогічні умови формування та розвитку особистості вихованця; лабораторія педагогічної майстерності та професійного саморозвитку педагога; Challenges in Education та відомі імена року.

Специфікою періодичності даного видання є той факт, що з щоквартального випуску Вісника, весняний номер завжди присвячувався науково-методичним доробкам молодих учених, студентів, які отримали вагомі результати наукової діяльності. Мовами видання цього номеру завжди є кілька: українська, англійська та німецька. Найбільш активними виявились студенти, які пишуть наукові та науково-методичні статті англійської та німецькою мовами під керівництвом викладачів кафедри германської філології Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Серед авторів статей до Вісника досить часто подають свої роботи викладачі інших навчальних закладів, високо оцінюючи політику редакційної колегії Вісника науково-методичних досліджень щодо надання переваги суто методичним статтям: Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського, Бериславського педагогічного коледжу ім. В.Ф. Беньковського, Богуславського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького, Бродівського педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича, Вінницького технічного коледжу, Дніпропетровського педагогічного коледжу, Одеського педагогічного училища, Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка, Педагогічного коледжу Львівського національного університету ім. І.Франка, Користишевського педагогічного коледжу ім. І.Франка, Луцького педагогічного коледжу та інш.

Таким чином, за такий досить невеликій термін існування на теренах видавничої діяльності Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу започаткував свої традиції, сформував свій стиль та став тим позавербальним способом спілкування членів педагогічної спільноти, надаючи можливість обміну досвідом та поширенню інноватики в освіті, створюючи імідж коледжу, як осередка науково-методичної думки.