НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Сучасний вищий навчальний заклад є складною системою, ефективне функціонування якої значною мірою залежить від добре налагодженого освітнього процесу, його внутрішнього устрою та організації. Своєрідним диспетчерським центром, що займається організацією навчальної роботи викладацького складу та студентів, є навчальна частина.

Основне завдання діяльності навчальної частини – це організація освітнього процесу в коледжі на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.

У своїй діяльності навчальна частина керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом навчального закладу та наказами директора.

Керівництво роботою навчальної частини здійснює заступник директора з навчальної роботи Когутюк Оксана Василівна.

Щоденний внесок у навчально-виховний процес роблять секретар навчальної частини – Якобчук Наталія Василівна та диспетчер – Мазур Сніжана Олександрівна.

Свою роботу навчальна частина  здійснює в тісному контакті з відділеннями та ліцеєм коледжу, методичним кабінетом, відділом кадрів, бухгалтерією та іншими підрозділами навчального закладу.

Когутюк Оксана Василівна
заступник директора з навчальної роботи
Якобчук Наталія Василівна
завідувач навчальної частини
Корніюк Сніжана Олександрівна
диспетчер

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

І. Планування, забезпечення та контроль навчального процесу

 • Складання навчальних, робочих планів та графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.
 • Організація виконання навчальних планів і програм.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр та циклових комісій.
 • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.

ІІ. Організаційна робота

 • Ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів.
 • Організація замовлення на виготовлення документів про освіту, видача атестатів про повну загальну середню освіту і дипломів про закінчення навчального закладу та оформлення додатків до них.
 • Оформлення, реєстрація та видача студентських квитків, залікових книжок, індивідуальних навчальних планів студента та академічних довідок.
 • Формування особових справ контингенту студентів денної форми навчання, систематичний контроль за їх веденням.
 • Підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування і відрахування студентів денної форми навчання, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, призначення стипендій, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.
 • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.
 • Контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

ІV. Оперативна та статистична звітність

 • Підготовка статистичних звітів. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).
 • Складання звітів за результатами навчального процесу й подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших інстанцій.
 • Підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності коледжу за відповідні звітні періоди.

V. Консультативна робота

 • Своєчасне інформування науково-педагогічних працівників про хід навчального процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Листування з громадянами і відомствами з навчальних питань.
 • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про державну мову України», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Конституції України та Статуту Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» є українська мова.

№ ПАРИТРИВАЛІСТЬ ПАР  
80 хв.60 хв.в п’ятницю
18:30 – 9:508:30 – 9:308:30 – 9:50
210:00 – 11:209:40 – 10:4010:00 – 11:20
Перерва 40 хв.Перерва 20 хв.Перерва 20 хв.
312:00 – 13:2011:00 – 12:0011:40 -13:00
413:30 – 14:5012:10 – 13:1013:10 – 14:30
515:00 – 16:2013:20 – 14:2014:40 – 16:00
616:30 – 17:5014:30 – 15:3016:10 – 17:30

 РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ 2020-2021 Н.Р. ІІ ПІВРІЧЧЯ

pdf128 ВІДДІЛЕННЯ ФІНОНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

pdf128 ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

pdf128 ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

pdf128 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ 2020-2021 Н.Р. І ПІВРІЧЧЯ

pdf128 ВІДДІЛЕННЯ ФІНОНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

pdf128 ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПОЧАТКОВА ОСВІТА)

pdf128 ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ)

pdf128 ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (ДОШКІЛЬНА ОСВІТА)

pdf128 ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

pdf128 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)

pdf128 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЙСЬКА)

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ 2019-2020 Н.Р. ІІ ПІВРІЧЧЯ

pdf128 ВІДДІЛЕННЯ_ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА

pdf128 ВІДДІЛЕННЯ ФІНОНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

pdf128 ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПОЧАТКОВА ОСВІТА)

pdf128 ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ)

pdf128 ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (ДОШКІЛЬНА ОСВІТА)

pdf128 ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

pdf128 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)

pdf128 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЙСЬКА)

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ 2019-2020 Н.Р. І ПІВРІЧЧЯ

pdf128 ВІДДІЛЕННЯ_ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА

pdf128 ВІДДІЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

pdf128 ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПОЧАТКОВА ОСВІТА)

pdf128 ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ)

pdf128 ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (ДОШКІЛЬНА ОСВІТА)

pdf128 ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

pdf128 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)

pdf128 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЙСЬКА)