ІV Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори»

Протягом 14-15 жовтня проходила ІV Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори», ініціатором й організатор якої виступив наш заклад. Кількість учасників налічувала більше 100 осіб, а географія наукової події є неабияким приводом для гордості. Щиро дякуємо викладачам і студентам, котрі активно долучилися до науково-практичної комунікації. Це представники Національного…

Протягом 14-15 жовтня проходила ІV Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори», ініціатором й організатор якої виступив наш заклад.

Кількість учасників налічувала більше 100 осіб, а географія наукової події є неабияким приводом для гордості.

Щиро дякуємо викладачам і студентам, котрі активно долучилися до науково-практичної комунікації. Це представники Національного університету «Острозька академія», Волинського національного університету імені Лесі Українки, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету, Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Державного податкового університету (м. Ірпінь), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету», Ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна  академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради», ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж», ВСП «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету садівництва», ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського», Комунального закладу «Вінницький ліцей №26 імені Д. Майбороди», Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Приємно серед  учасників бачити іноземних представників, небайдужих до питань розвитку сучасної лінгвістичної науки:

1. Анастасія Похилюк – студентка Університету імені Яна Кохановського, м. Кельце, Польща.

2. Інна Губа – вчитель польської мови, м. Кельце, Польща.

3. Alina Bublik – магістр германістики, співробітник управління освіти, Österreich

3. Karmen Banjас – магістр германістики, Neue Mittelschule, Wien, Österreich

4. Тамара Бернацька – м. Ганновер, Німеччина

5. Janika Oras – Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum, senior researche.

Особливу вдячність хочемо висловити учасникам пленарного засідання, які креативно, з чітким, структурований науковим підходом презентували результати свої досліджень. Зокрема Тамара Бернацька з м. Ганновер, Німеччина, розповідала про особливості опанування німецької мови в чужомовному середовищі вимушеними переселенцями з України. Лариса Мовчан, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської і слов’янської філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», спільно з колегою Karmen Banjас, магістром германістики, Neue Mittelschule, Wien, Österreich ділилася цікавинками з досвіду викладання німецької мови в гетерогенних групах. Наталія Коваленко, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університет імені Івана Огієнка, допомагала учасникам конференції осягати глибини фразеології як виразника національного коду українців. Віра Просалова, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса, розкривала світ геопоетики Юрія Андруховича. Тетяна Хомич, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, спровокувала справжню дискусію, обравши темою своєї доповіді “Особливості використання неофемінітивної лексики в науково-навчальному та офіційно-діловому стилях мовлення“. Тетяна Цепкало, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, викликала неабиякий інтерес слухачів, характеризуючи туристичні терміни та професіоналізми в сучасному українському часописі «Вічний мандрівник». Юліана Белінська, спеціаліст, викладач кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», аспірантка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, змусила задуматися над поняттям літературного концепту й проблемами його трактування. Оксана Голованюк, викладач української мови та літератури, директор КЗ «Літературно-меморіальний музей М. П. Стельмаха», привідкрила завісу особливостей організації роботи Літературно-меморіального музею М. П. Стельмаха в реаліях військового стану.

Janika Oras, Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum, senior researche, продемонструвала традиційні пісні в Естонії ІІ пол. ХХ ст. Ніна Ободянська, спеціаліст, викладач кафедри германської та слов’янської філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», вражала поєднанням мистецтва й фонетики (інтегрований підхід у навчанні фонетики англійської мови).

Алла Бабій, спеціаліст вищої категорії, старший викладач кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», розставила стилістичні акценти в доповіді “Комунікативна компетентність – основа професійної діяльності спеціаліста“.

Але ця свято наукової думки було б неможливим без наших мужніх, незламних захисників і захисниць. Саме тому в рамках конференції було прийнято організувати збір коштів для підтримки Збройних Сил України. Дякуємо кожному, хто долучився думкою, словом, донатом. З вірою в перемогу продовжуємо торувати шлях української науки.