Pозширене засідання Вченої ради філологічного факультету

12 січня пройшло розширене засідання Вченої ради філологічного факультету, участь у якому взяли члени адміністрації, члени випускових кафедр і циклової комісії викладачів іноземної мови. Програма проведення передбачала 2 блоки: пленарне засідання й науково-практична частина. На пленарному засіданні зі вступним словом і доповіддю “Особливості організації освітнього процесу на філологічному факультеті в умовах воєнного стану в Україні:…

12 січня пройшло розширене засідання Вченої ради філологічного факультету, участь у якому взяли члени адміністрації, члени випускових кафедр і циклової комісії викладачів іноземної мови.

Програма проведення передбачала 2 блоки: пленарне засідання й науково-практична частина.

На пленарному засіданні зі вступним словом і доповіддю “Особливості організації освітнього процесу на філологічному факультеті в умовах воєнного стану в Україні: аналіз стану успішності студентів за результатами І семестру 2022-2023 н.р. Дайджест законодавчої бази з питань освіти, мови і літератури” виступила декан факультету, к. пед. н., доц. Марценюк О. Г. Заступник декана Сорочан А. М. презентувала результати анкетування учасників освітнього процесу на факультеті щодо ефективності застосування технологій змішаного навчання в сучасних умовах. Завідувачі випускових кафедр (к. пед. н. Головська І. В., к. філол. н. Скрипник Н. І. та к. філол. н. Лебедь Ю. Б.) розповіли про здобутки та перспективи роботи випускових кафедр факультету в поточному навчальному році. Викладач кафедри германської та слов’янської філології, експерт НАЗЯВО, к. пед. н. Коломієць О. М. презентувала основні питання обговорення річного звіту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2022 р.,окреслила перспективи розвитку філологічного факультету. Останнє питання викликало жваве обговорення. Фахові коментарі прозвучали від заступника директора з навчально-виробничої роботи Сверлович В. В. та викладача кафедри української філології, експерта НАЗЯВО, к. філол. н. Похилюк О. М. Пленарне засідання завершили директор коледжу Войцехівський К. Ф. та заступник директора з навчальної роботи Когутюк О. В. Нагалосили на особливостях завершення 1 семестру 2022-2023 н.р. та початку 2 семестру. 

.

Науково-практична частина торкнулася важливих питань сьогодення: 

1) Місія, бачення та перспективні завдання сучасних фахівців філологів: славістів та германістів (доповідач – викладач кафедри української філології Бабій А. П.);

2) Актуальні питаннясучасного літературознавства зумовлених війною в Україні. Українські письменники про війну в Україні (доповідачі – завідувач кафедри зарубіжної літератури та основ риторики, к. філ. н. Лебедь Ю. Б., викладач кафедри української філології, к. філ. н., доц. Яковенко Т. В.);

3) Висвітлення парадигми гендерних концептів “чоловік” і “жінка” в сучасних медіа (доповідач – викладач кафедри германської та слов’янської філології, к. н. соц.-комун. Чорнодон М. І.);

4) Зростання свідомого й несвідомого впливу суспільства на мову, глобалізація мовно-культурного полілогу (доповідач – викладач циклової комісії викладачів іноземної мови, аспірант ДОНу ім. В. Стуса Колонюк С. М.). 

У зв’язку з довгою тривалістю засідання було організовану брейк-каву для зручності й комфорту учасників зібрання.

“Уся надія – на наші Збройні Сили, а наше майбутнє – на якісній освіті української

молоді!” – цитуємо епіграф засідання й наголошуємо на важливості української освіти й науки, попри “старання” країни-агресора.

Усе буде Україна!