Про проведення Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна лінгводидактика в Новій українській школі: проблеми, пошуки, здобутки»

23 квітня 2024 р. проведено Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасна лінгводидактика в Новій українській школі: проблеми, пошуки, здобутки».Захід організовано кафедрою української філології за підтримки адміністрації КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (директор – Костянтин Войцехівський), модератор – к.ф.н., завідувач кафедри української філології Надія Скрипник.Під час офіційного відкриття конференції з вітальним словом виступила декан філологічного факультету к.п.н., доц.…

23 квітня 2024 р. проведено Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасна лінгводидактика в Новій українській школі: проблеми, пошуки, здобутки».
Захід організовано кафедрою української філології за підтримки адміністрації КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (директор – Костянтин Войцехівський), модератор – к.ф.н., завідувач кафедри української філології Надія Скрипник.
Під час офіційного відкриття конференції з вітальним словом виступила декан філологічного факультету к.п.н., доц. Олена Марценюк, яка наголосила на актуальності та проблемах сучасної лінгводидактики.
Приємно зауважити, що конференція зібрала понад 160 дослідників із 18 престижних закладів нашої держави.
Відтак, пленарне засідання конференції включало десять доповідей науковців і здобувачів з різних закладів освіти. Продовження конференція отримала у роботі секцій. Важливо зазначити, що науково-практичний захід було сформовано з десяти тематичних напрямів, зокрема:

  1. Традиційні методи навчання української мови та літератури в НУШ.
  2. Інноватика в мовній та літературній освіті здобувачів освіти.
  3. Сучасні засоби навчання на уроках української мови та літератури в НУШ.
  4. Формування компетентної мовно-літературної особистості.
  5. Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього простору в НУШ.
  6. Розвиток мовлення здобувачів освіти.
  7. Сучасний погляд на опрацювання різножанрових художніх творів у НУШ.
  8. Етнолінгводидактика.
  9. Актуальні питання методики навчання іноземної мови в НУШ.
  10. Тенденції розвитку української мови в різних сферах суспільства.

Серед доповідей пленарного засідання, до уваги присутніх були представлені:
Проблема освітньої технології. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та літератури Національного університету «Острозька академія», академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України Хом’як Іван Миколайович.
Майбутній учитель-словесник як агент змін Нової української школи. Доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки Вітюк Валентина Володимирівна.
Експресивізми як засіб творення образності у романі Володимира Лиса «Соло для Соломії». Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Беркещук Інна Степанівна.
Використання елементів соціоніки у процесі аналізу літературного твору. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Павлішена Людмила Валеріївна.
Візуалізація на уроках літератури інструментами штучного інтелекту як засіб актуалізації читацьких інтересів учнів. Старший викладач кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Пойда Оксана Андріївна.
Експресивний принцип контрастності мовлення в повісті «Моя класнюча дівчинка» Марини Павленко. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Козинський Леонід Володимирович.
Розвиток мовлення здобувачів початкової освіти. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» Хоміцька Галина Василівна.
Проблема мови ворожнечі в ЗМІ. Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій, словесності та культури Державного податкового університету Сукаленко Тетяна Миколаївна; Здобувачка факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації Державного податкового університету Паюл Надія.
Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання здобувачів початкової освіти на уроках української мови. Здобувачка Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського» Прохніцька Ярослава. Науковий керівник – Поберецька Вікторія Василівна, доктор філософії, доцент кафедри педагогіки, психології та фахових методик Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського».
Вивчення синонімів як засобу розвитку мовлення учасників освітнього процесу. Здобувачка Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» Нарожна Юлія. Науковий керівник – Хоміцька Галина Василівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Захід реалізований у співпраці з Національним університетом «Острозька академія», Волинським національним університетои імені Лесі Українки, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Національним авіаційним університетом (м. Київ), Державним податковим університетом (м. Ірпінь), Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Обласним коледжем «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради, Комунальним закладом вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Комунальним закладом Львівської обласної ради «Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича», Відокремленим структурним підрозділом «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету», Ліцеєм цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
А також у співпраці з учителями Обласного наукового ліцею-інтернату КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Комунального закладу «Вінницький ліцей № 22», Уманської гімназії № 11.
«Дякуємо НАШИМ ЗАХИСНИКАМ, які стоять на обороні держави! Дякуємо всім за співпрацю і можливість поділитися думками.

Дякуємо кожному, хто зробив свій внесок у Перемогу! Обов’язково Переможемо!», – Надія Скрипник.