Про участь у XІХ Міжуніверситетській науково-практичній конференції «ЕТНОС. МОВА. КУЛЬТУРА»

20 лютого 2024 року студенти 31-УМ(б) (керівники – доц. кафедри української філології; Яковенко Т. В., к.ф.н., завідувач кафедри української філології Скрипник Н. І.) та 41-УМ(б) (керівник – к.ф.н., завідувач кафедри української філології Скрипник Н. І.) груп брали участь у XІХ Міжуніверситетській науково-практичній конференції «ЕТНОС. МОВА. КУЛЬТУРА», присвяченій Міжнародному дню рідної мови. Організатори – викладачі факультету…

20 лютого 2024 року студенти 31-УМ(б) (керівники – доц. кафедри української філології; Яковенко Т. В., к.ф.н., завідувач кафедри української філології Скрипник Н. І.) та 41-УМ(б) (керівник – к.ф.н., завідувач кафедри української філології Скрипник Н. І.) груп брали участь у XІХ Міжуніверситетській науково-практичній конференції «ЕТНОС. МОВА. КУЛЬТУРА», присвяченій Міжнародному дню рідної мови. Організатори – викладачі факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Проблематика конференції охоплювала коло питань у площині лігвокультурології, зокрема відображення у фразеології, антропоніміці, топоніміці, у діалектних назвах, формулах мовленннєвого етикету  етноментальних особливостей, звичаєвих традицій, етичних норм та естетичних уподобань певного народу; дослідження культурних текстів, які супроводжують обрядові дійства родинних, релігійних та національних свят, традиційних для конкретної етнокультури; лінгвістичний аналіз текстів народних казок, легенд, міфів, зокрема опис вербального втілення міфологем та архетипів.