Психолого-педагогічний консиліум «Особливості адаптації студентів першого курсу факультету до нових умов навчання в коледжі»

Як за формою, так і за змістом навчання в педагогічному коледжі  як закладі вищої освіти є складнішим, ніж в загальноосвітній школі, що супроводжується  включенням нинішніх здобувачів вищої освіти – вчорашніх учнів – у нові умови життя, пристосуванням до нових умов побуту – і призводить до значних змін міжособистісних контактів, соціального статусу, життєвих стереотипів. Тому важливим…

Як за формою, так і за змістом навчання в педагогічному коледжі  як закладі вищої освіти є складнішим, ніж в загальноосвітній школі, що супроводжується  включенням нинішніх здобувачів вищої освіти – вчорашніх учнів – у нові умови життя, пристосуванням до нових умов побуту – і призводить до значних змін міжособистісних контактів, соціального статусу, життєвих стереотипів. Тому важливим параметром психологічної готовності студентів до змінених соціальних умов та нової діяльності є показник їхньої адаптованості.

Проблема адаптації першокурсників завжди була актуальною у роботі факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», актуальною вона залишається і нині.

Так, 25 січня 2023 року деканатом факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності було організовано і проведено психолого-педагогічний консиліум, на якому розглядалися особливості адаптації студентів першого курсу факультету до нових умов навчання в коледжі.

У роботі консиліуму взяли участь заступник директора коледжу з виховної роботи Турлюк С. В., заступник директора з навчально-виробничої роботи Сверлович В. В., декан факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності Майданик О. В. заступники декана Луцинкевич Л. А. і Царик А. П.,  практичний психолог коледжу Павлюк Л. П., соціальний педагог Сорочан М. П., куратори академгрупи першого курсу: Латуша Н. В., Кузьминська Д. М., Бистрицький О. С., Горбата Л. Ф., Мельник Є. М., Волкодав Т. А. та викладачі, які забезпечують освітній процес на першому курсі.

Учасники консиліуму проаналізувати труднощі, які виникають у студентів першого курсу в процесі адаптації до нових соціальних умов, розкрили сутність дидактичного, соціально-психологічного та біологічного  аспектів адаптації.

Як наслідок, на засіданні було розроблено конкретні заходи, спрямовані на викорінення негативних тенденцій у навчанні, вихованні та соціалізації студентів, успішному завершенню процесу їхньої адаптації до нових умов. Було зазначено, що успішна адаптація першокурсників до життя та навчання у коледжі є підґрунтям подальшого розвитку кожного студента як особистості, майбутнього фахівця.