Зустріч зі стейкхолдером КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» Дрозд Т. М. – к. пед. наук, в. о. декана факультету публічного управління, соціальних та природничих наук.

10 листопада 2023 р. у межах проведення декади кафедри української філології відбулася зустріч зі стейкхолдером КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» Дрозд Т. М. – к. пед. наук, в. о. декана факультету публічного управління, соціальних та природничих наук. Завідувач кафедри української філології Скрипник Н. І., викладач Бережанською О. Ю. та здобувачі освіти 31-УМ(б), 11-М, 11-Е груп…

10 листопада 2023 р. у межах проведення декади кафедри української філології відбулася зустріч зі стейкхолдером КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» Дрозд Т. М. – к. пед. наук, в. о. декана факультету публічного управління, соціальних та природничих наук. Завідувач кафедри української філології Скрипник Н. І., викладач Бережанською О. Ю. та здобувачі освіти 31-УМ(б), 11-М, 11-Е груп стали учасниками симуляційної інтелектуальної гри «Світ громад», спікером якої є Дрозд Т. М. та її помічники – учасники Ліги Молодих Майстрів.

     «Світ громад» – це гра, в якій ти можеш проявити себе та свої приховані таланти, це спосіб комунікації з новими людьми в незвичному, захопливому і розвивальному форматі. Під час гри учасники удосконалили такі навички навчання: критичне мислення, креативне мислення, комунікативні навички, соціокультурну компетентність, мовленнєву компетентність.

Крім участі у грі, учасники мали змогу обговорити активну співпрацю філологічного факультету КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» з роботодавцями з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців з предметної спеціальності 014.01 Середня освіти (Українська мова і література). Під час зустрічі обговорювали питання удосконалення освітніх програм зі згаданої вище спеціальності. Стейкхолдер к.п.н. Дрозд Т. М. висловила готовність сприяти практичній підготовці як викладачів, так і здобувачів вищої освіти, надавати можливість викладачам у проходженні курсів підвищення кваліфікації, а для студентів можливість відвідування гостьових занять, спільних майстер-класів тощо. Обговорили важливість матеріально-технічної бази, яка відіграє значну роль у якісному здійсненні освітнього процесу. Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасної освіти.

Зустріч виявилася цікавою та стала корисною і для студентів, і для викладачів, і для стейкхолдерів.