КАФЕДРА ШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОКРЕМИХ МЕТОДИК

Факультет педагогіки та фінансово-економічної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», створений наказом директора коледжу від 05 червня 2019 року шляхом об’єднання трьох структурних підрозділів: шкільного відділення, відділення фізичного виховання та відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності. Його очолює Олена Василівна Майданик, кандидат педагогічний наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів розпочалася ще в жовтні 1931 року в старовинному містечку Немирів. Саме тоді і розпочав свою діяльність Немирівський педагогічний технікум. Перший набір складався з 6 груп по 40 осіб в кожній, разом – 240 учнів. Технікум почав готувати вчителів 1-4 класів зі строком навчання 3 роки. Спочатку прийом учнів проводився лише на базі семирічки, однак уже у 1933 році розпочався прийом і на базі середньої школи, щоб готувати вчителів – мовознавців та математики для роботи в 5-7 класах. І цього на той час було замало. При технікумі відкриваються 5-місячні курси, щоб готувати вчителів на базі 7-річної освіти, і заочний відділ для підготовки дошкільних працівників. Стипендія становила 50 крб.

За соціальним складом 60% учнів – це діти селян, 35% – діти робітників і 5% – інших прошарків населення.

З серпні 1979 року розпочинається новий етап в історії підготовки спеціалістів початкової ланки освіти, що пов’язано з переведенням Немирівського педучилища до Вінниці та створенням шкільного відділення.

З 1998 року розпочато підготовку майбутніх вчителів фізичної культури та створено відділення фізичного виховання.

За цей період було підготовлено понад 900 вчителів фізичного виховання. Серед них – майстри спорту України, кандидати у майстри спорту України, призери чемпіонатів області, України, Європи та світу

Студенти відділення мали можливість підвищувати свою майстерність у спортивних секціях з боксу, боротьби, настільного тенісу, волейболу, футболу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики та  брати активну участь у спартакіадах і змаганнях  різного рівня, займаючи призові місця.

Відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності створено у 2007 році.

Протягом 2004-2007 років було створено два спеціалізовані кабінети – «Діловодства, машинопису і статистики» та «Економіки підприємства, бухгалтерського обліку, менеджменту та маркетингу».

Після успішної акредитації спеціальностей 1 липня 2007 року проведено перший випуск майбутніх діловодів і документознавців, а вже через два роки – перший випуск за спеціальністю «Фінанси і кредит». Всього за час існування відділення диплом молодшого спеціаліста одержали 240 випускників, з них майже 30% – з відзнакою.

Сьогодні підготовка спеціалістів на факультеті здійснюється за спеціальностями: 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Пріоритетними напрямками роботи факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності визначено:

  • Освітня та методична діяльність.
  • Наукова та інноваційна діяльність.
  • Спортивна діяльність.
  • Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази факультету.
  • Створення та функціонування єдиного інформаційного середовища.
  • Налагодження та розширення горизонтів міжнародного та міжвузівського співробітництва з провідними освітніми та науковими установами.
  • Зміцнення позитивного іміджу факультету та його провідних позицій у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Прийом документів для вступників на навчання здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

ДРОВОЗЮК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА
ЗАВІДУВАЧ  КАФЕДРИ

Кваліфікаційна категорія:  кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського. Спеціальність: історія, учитель історії та суспільствознавства. У 1996 р. закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному інституті зі спеціальності 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки».

Наукові досягнення:
Монографії:
1. Костянтин Дмитрович Ушинський: біля основ наукової педагогіки й народної школи (Київ, 2008).

Навчальні посібники:
1. Матеріали з історії освіти на Вінниччині у курсі історії педагогіки (Вінниця, 2013).
2. Обдарована дитина: кроки до розуміння і співпраці» ( Вінниця, 2013),
3. Основи науково-педагогічних досліджень: конспект лекцій (Вінниця,2017).
4. Сходинки до професії: порадник практиканта ( Вінниця, 2017).

Статті:
1. Маловідомі сторінки історії педагогічної думки Вінниччини //Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – 2014.- Вип.4.- С.57-60.
2. Земська освіта як приклад успішної діяльності місцевого самоврядування// Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – 2016.- Вип. 1.- С. 36-42.
3. Формування пошуково-дослідницької компетентності майбутніх учителів в умовах педагогічного коледжу// Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – 2017.- Вип. 4.- С. 7-9.
4. Софія Русова: дві святині – власна школа й власне військо // Історичний калейдоскоп. – 2019.- №1 (5).- С. 29-31.

Наукові інтереси. дослідження нових і маловідомих сторінок історії педагогіки, зокрема, краєзнавчі дослідження історії освіти, діяльності місцевого самоврядування у справі освіти, підготовки педагогічних кадрів.

Освітня діяльність   спрямована на забезпечення високого теоретичного і практичного рівня підготовки майбутніх учителів, набуття студентами дослідницької компетентності.

Педагогічне кредо: «Насамперед – обов’язок і гідність»


БАРЩЕВСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Педагогічне звання – викладач психології та педагогіки

Освіта У 1990 р. закінчила Вінницьке педагогічне училище. У 2015 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність – «Психологія». У 2017 р. закінчила магістратуру при ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», спеціальність – «Педагогіка вищої школи».

Освітня діяльність спрямована на допомогу майбутніми учителями у набутті психолого-педагогічної компетентності, розвитку світогляду, громадянської зрілості, готовності до постійного професійного удосконалення.

Педагогічне кредо: Якщо хочеться жити – це означає, що є щось, що любиш. Так важче, але так і легше».
(Еріх Марія Ремарк).


БУРАЧЕВСЬКА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання – старший викладач.   

Освіта Харківський художньо-промисловий інститут (1976 р.).
Спеціальність: художник-конструктор

Стаж педагогічної роботи – понад 35 років.

Науково-методичні досягнення: Методичні розробки «Самостійна робота студентів з образотворчого мистецтва з методикою навчання» (2015 р.); «Теоретичні основи викладання образотворчого мистецтва» (2016 р.); «Формування вмінь та навичок у створенні художніх образів з пластичних матеріалів» (2018 р.).

Освітня діяльність. Викладає образотворче мистецтво з методикою навчання. Організовує конкурси: «Впізнай художника», «Найкращий педагогічний малюнок»», «Найкращі кольорознавці», виставки студентських художніх робіт, екскурсії до музеїв, галерей, Вінницької дитячої художньої школи, Вінницького обласного центру народної творчості. Художні роботи студентів, виконані за методичного сприяння Любові Миколаївни, експонувалися на виставках студентської творчості і неодноразово займали високі місця.

Відзнаки й нагороди. Почесні грамоти і подяки за участь у виставках художньої і технічної творчості студентів та викладачів.

Педагогічне кредо: – «Гармонія в творчості і спілкуванні з навколишнім світом».


ГАЛЬЯНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Викладач педагогічних дисциплін, образотворчого мистецтва з методикою навчання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіта: Закінчила Вінницьке педагогічне училище, Вінницький державний педагогічний університет. У 2004 р. закінчила магістратуру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Спеціальності за дипломами: «Початкове навчання», «Педагогіка вищої школи». Працювала 18 років учителькою початкових класів.
Загальний стаж педагогічної роботи – понад 30 років.

Науково-методичні досягнення. Посібник: «Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу» (2015 р.); статті: «Формування мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя в умовах педагогічного коледжу//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, національно-патріотичний вектор».- 2019 р.; «Організація проектної діяльності як засіб формування професійної компетентності студентів»: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції //Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.- 2018р.

Освітня діяльність. Олена Анатоліївна поєднує традиційні та інноваційні форми, методи та технології навчання, опирається на практику, власний досвід роботи у школі та досвід кращих вчителів міста. Традиційними стали педагогічні читання, присвячені В.О. Сухомлинському, виставки студентських малюнків «Золота осінь», КТС «Здорове харчування – запорука здоров’я». Як куратор, Олена Анатоліївна сприяє формуванню студентського самоврядування, моральної свідомості та самосвідомості студентів, відповідальності, патріотизму.

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки ВОДА.

Педагогічне кредо: «Основним прагненням душі є її прагнення до досконалості».


ГРИНЬКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Викладач психології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: педагогічний факультет Київського педагогічного інституту імені Горького (1984 р.) Спеціальність: «Викладач-дослідник з педагогіки і психології». Стаж педагогічної роботи – понад 35 років.

Науково-методичні досягнення. Методичні посібники: «Лекції з психології» (2015р.); «Систематизований перелік рис характеру» (2016 р.); «Використання презентацій у процесі вивчення вікової психології» (2016 р.); зошити з друкованою основою: «Пізнай себе» (2019 р.).

Освітня діяльність. Лариса Миколаївна працює творчо, проводить заняття з використанням сучасних методик, зокрема, ІКТ, залучає студентів до психологічних досліджень у школі, волонтерської соціальної роботи. Також викладач проводить тренінги з ейдотехніки, підготовки до ЗНО, здорового способу життя. Як член профспілкового бюро коледжу, разом зі студентами, організовує новорічні ранки для дітей співробітників.

Професійні та наукові інтереси: психологія особистості студента педагогічного коледжу, психологія міжособистісних стосунків.

Відзнаки й нагороди: Почесна грамота МОН України, Почесна грамота Департаменту освіти і науки ВОДА, Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки.

Педагогічне кредо: “Роби, що повинен, і нехай буде те, що буде”.


КАЗЬМІРИШЕНА – ФАЙДЕНКО ОЛЕСЯ СТАНІСЛАВІВНА

Магістр педагогічної освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач психології

Освіта: Закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, у 2002 р. – факультет практичної психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Спеціальності за дипломами: «Вчитель початкових класів», «Викладач педагогіки та методики початкового навчання», «Практичний психолог».
Педагогічний стаж – понад 15 років.

Науково-методичні досягнення. Методичні посібники: «Тренінгові технології в системі сучасної психолого-педагогічної освіти» (2018 р.); «Тестові завдання з психології» (2018 р); «Методичні вказівки до організації самостійної роботи з психології» (2017 р.), «Психологія фізичного виховання і спорту» (2018 р.).

Професійна діяльність. Використовує сучасні методики навчання, ІКТ. Проводить тренінги з проблем педагогічного спілкування, організовує зустрічі студентів із психологами та лікарями з метою профілактики шкідливих звичок, бере участь у діяльності громадської організації «ДІА-ДІТИ».

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки ВОДА.

Педагогічне кредо: “Навчати – значить вести до успіху”


КАЛЬНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач трудового навчання з методикою, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут. Спеціальність за дипломом «Праця і технічна творчість». Навчалася за програмою «Іntel – навчання для майбутнього» з використанням інформаційно–комунікативних технологій при викладанні навчальних дисциплін.

Науково-методичні досягнення. Методичні посібники: «Організація практичної роботи на уроках трудового навчання та в гуртковій роботі» (Вінниця, 2016); «Українська національна лялька. Майстер-класи.» (Вінниця, 2016). Технологічні картки : «Вишивка стрічками», «Робота з бісером», «Робота з пластмасами», «Виготовлення ляльки-мотанки», «Робота з природним матеріалом». Креслення технічних моделей для груп технічної творчості, демонстраційні посібники.

Професійна діяльність. Викладає трудове навчання з практикумом, методику трудового навчання, художню працю та основи дизайну. Впроваджує сучасні технології навчання, проводить майстер-класи з виготовлення народних прикрас, іграшок, листівок. За підтримки Наталії Володимирівни студенти виготовляють подарунки для дітей-сиріт. Організатор і учасник виставок художньої і технічної творчості студентів. Роботи студентів, виконані за її методичного керівництва, неодноразово займали на них почесні місця.

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота МОН України, Почесна грамота управління освіти і науки ВОДА.

Педагогічне кредо: «Землю прикрашає сонце, а людину-праця!»


КАЛЮЖНА НІНА АНТОНІВНА

Викладач педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського. Кваліфікація за дипломом: вчитель початкових класів.
Стаж педагогічної роботи у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – понад 30 р.

Науково-методичні досягнення. Методичні посібники: «Педагогічна майстерність: практичні завдання», «Педагогічна культура викладача ВНЗ», «Становлення молодого викладача у період реформування вищої освіти», «Основи педагогічної майстерності».

Професійна діяльність. Викладає основи педагогічної майстерності. Основні ідеї педагогічного досвіду – активізація пізнавальної діяльності студентів, розвиток професійної майстерності майбутніх учителів, інтерактивні методи навчання (гра, вправи, мікровикладання, розв’язування педагогічних задач, педагогічне моделювання), лекції – діалоги. Організовує зустрічі, майстер-класи вчителів початкових класів м. Вінниці зі студентами для ознайомлення з досвідом роботи.

Педагогічне кредо: слова Ж.-Ж. Руссо: «У серце увійде лише те, що йде від серця».


КУЗЬМИНСЬКА ДІНА МИКОЛАЇВНА

Викладач педагогіки

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Освітній ступінь – магістр. Кваліфікація – «Викладач педагогіки і методик початкової освіти, практичний психолог у закладах освіти».
Педагогічний стаж у коледжі – понад 10 р.

Науково-методичні досягнення.
Навчальні посібники і методрозробки:
«Особистість, яка вміє і хоче самостійно вчитися. Основи розумового виховання» (2018 р.);
«На допомогу практиканту: розробки виховних заходів у початковій школі» (2018 р.).

Статті:
«Психологічні аспекти творчих здібностей студентів педагогічних закладів освіти». //Матеріали ІY Подільської науково-практичної конференції. – Вип. №3 (26).- 168 с. – С. 79-83» ;
«Реалізація творчого підходу в освіті як психолого-педагогічна проблема //Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – Вінниця, 2019.- Вип. 4 (32).- 168 с. .- С. 71-76.

Учасниця заходу з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів». (Вінниця, 2019 р.); Учасниця IV Подільської науково-практичної конференції «Психологічні засади розвитку та корекції особистості в системі неперервної освіти», (Вінниця, КВНЗ «ВАНО», 2019 р.).

Професійна діяльність: спрямована на розвиток творчих здібностей майбутніх учителів. Заняття проводить з використанням інтерактивних методів та засобів навчання, зокрема настільних дидактичних ігор, дискусій, групової роботи.

Педагогічне кредо: «До хорошого уроку вчитель готується усе життя» (В. Сухомлинський).


ЛУЦИНКЕВИЧ ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Заступник декана педагогічного факультету, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут (1986 р.), спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання»; магістратура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України» (2012 р.), кваліфікація: «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».
Стаж педагогічної роботи: понад 35 років.

Науково-методичні досягнення: Методичні посібники: «Дидактика: робочий зошит» (2015); «Загальні основи педагогіки: робочий зошит» ( 2015); «Основи інклюзивної педагогіки: конспект лекцій (2018 р.). Статті: «Організація групової навчальної діяльності у підготовці майбутніх вчителів початкової школи в умовах коледжу»; «Партнерська педагогіка в контексті ідей Василя Сухомлинського».

Учасниця Міжнародних семінарів «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку» у рамках діяльності Всеукраїнської асоціації педагогів «Рівний – рівному» та Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» ( 2019 р.).

Пройшла он-лайн-курси: платформа масових відкритих курсів Prometeus: «Критичне мислення для освітян», «Наука повсякденного мислення»; EdEra: «Нова українська школа», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» та ін.

Професійна діяльність: спрямована на підготовку майбутніх вчителів на засадах компетентнісного підходу. Створила і керує творчою лабораторією педагогічних досліджень бакалаврів на базі ЗОШ, організатор науково-практичних студентських конференції, читань з вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, семінарів з підготовки студенів до роботи вНУШ. Досвід роботи Людмили Анатоліївни з проблем використання активних методів навчання у викладанні педагогіки, досвід роботи, як голови циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін та окремих методик вивчалися на рівні області, а досвід розвитку у студентів критичного мислення у процесі викладання педагогічних дисциплін – на Всеукраїнському рівні.

Відзнаки й нагороди: Знак «Відмінник освіти України», Медаль «А. С. Макаренко», Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.

Педагогічне кредо: «Нам тільки здається, що сили, з якими ми зіштовхуємось, нездоланні».


НАДКЕРНИЧНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Cпеціаліст вищої категорії, викладач педагогіки

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, філологічний факультет. Закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
Стаж педагогічної роботи: понад 38 років.

Науково-методичні досягнення: 18 публікацій, з них 10 – у фахових виданнях. Співавтор колективної монографії «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» ( 2015 р.),  автор-упорядник методичного посібника «Уроки майстерності» (2016 р.).

Освітня діяльність: Любові Іванівни спрямована на підготовку майбутніх учителів для НУШ. З цією метою організувала низку тренінгів за програмою підготовки учителів до роботи в НУШ. На заняттях та під час педагогічної практики використовує сучасні технології, інтерактивні методи навчання. Проводить конкурси «Найрозумніший студент», усні журнали «Зарубіжні системи освіти», педагогічні читання, присвячені В.О. Сухомлинському.

Педагогічне кредо: «Вміє вчити той, хто вчить цікаво» ( А. Ейнштейн).


НЕЧИПОРЕНКО  ТАЇСІЯ  АНДРІЇВНА

Cпеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: Київський педагогічний інститут імені Горького, історичний факультет. (1978 р.). Спеціальність: історія і суспільствознавство; Інститут підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів і педагогічних вузів АПН СРСР. Спеціальність: викладач педагогіки і психології педучилищ (1984 р.).
Стаж педагогічної роботи: понад 40 років.

Науково-методичні досягнення. Автор-упорядник методичних посібників: «Літо. Табір. Вожатий» (2014 р.); «Методика дозвілля»(2016р.); «Вожатська скарбничка»(2015 р.); «Творчо. Весело. Цікаво» (2016 р.).

Професійна діяльність. спрямована на підготовку спеціалістів додаткової кваліфікації «організатор позакласної роботи». Таїсія Андріївна багаторічний керівник табірного збору з підготовки студентів до педпрактики у літніх оздоровчих таборах. Викладач організувала волонтерський педагогічний загін, який співпрацює з обласним дитячим ревмокардіосанаторієм та Самгородоцькою школою-інтернатом. Традиційними стали квести «Вінниця – місто моє», екскурсійні поїздки студентів до пам’ятних місць області та України.

Відзнаки й нагороди: «Відмінник освіти України», Медаль «А. С. Макаренко».

Педагогічне кредо: «Живи так, як вчиш інших!»


СТЕЦЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Cпеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіта: Закінчила ВГПК, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України». Освітній рівень – магістр. Спеціальність: «педагогіка вищої школи».
Педагогічний стаж – понад 20 р.

Науково-методичні досягнення. Методичні посібники та розробки: «Майстерня творчих людей. Основи педмайстерності: робочий зошит» (2017 р.)»; «Інтелектуальна гра «Дебати» як шлях формування ключових компетентностей, необхідних для досягнення освітніх цілей: методичні рекомендації (2016 р.)»; Статті: «Самоменеджмент як умова успішної взаємодії в освітньому процесі» (2017 р.); «Бінарне інтегроване заняття з легкої атлетики і педагогіки для студентів відділення фізичного виховання» (У співавторстві, 2017.р.). «Інтерактивне навчання як умова успішної суб’єкт-суб’єктної взаємодії» [електронний ресурс].

Професійна діяльність: спрямована на особистісний та професійний розвиток майбутніх учителів. Впроваджує сучасні технології та методи навчання (тренінги, майстер-класи, квести). Навчає студентів створенню професійних та громадських проектів, залучає до соціальної роботи. Співпрацює з громадськими організаціями «Відкрите суспільство», «Гармонія», «Громадянська позиція».

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота управління освіти і науки ВОДА.

Педагогічне кредо: «Будувати освіту нового типу можуть лише вчителі нового типу, всі докорінні зміни мають починатися зі зміни свідомості та постійної роботи над собою».


ШЕВЧУК  ОЛЕКСАНДРА  ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат педагогічних наук

Освіта: Закінчила Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, магістратуру при Київському університеті імені Бориса Грінченка, аспірантуру при Інституті проблем виховання НАПН України.
Педагогічний стаж – понад 10 років.

Наукові досягнення: захист у 2018 р. кандидатської дисертації на тему: «Формування екологічної поведінки учнів початкової школи засобами української етнопедагогіки» 13.00.07 – Теорія і методика виховання. Наукові праці: «Екологічне виховання учнів початкової школи засобами української народної культури: Методичні рекомендації, розробки уроків і виховних заходів» (Вінниця, 2014); Має понад 20 статей. Серед них: «Використання українських міфічних персонажів на уроках з курсу «Я і Україна», 1 клас (Початкова школа, 2011. № 5.); «Готуємось до Великодня» (Початкова школа. 2010. № 3.); «У церстві Рода на природі : Екскурсія на природу: еколого-народознавчий аспект ( Початкова школа. 2012. № 10.); «Еколого–виховний потенціал української народної культури» // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Випуск 36 ( 2012 р.).

Професійна діяльність: спрямована на всебічний розвиток особистості студента, підготовку його як сучасного фахівця. З цією метою Олександра Валеріївна впроваджує особистісно-орієнтоване навчання, інтерактивні методи (випереджальне навчання, складання опор, взаємне опитування, «перетинання тем», лекція-діалог, лекція з паузами, евристична лекція). У її доробку – тренінги з арттерапії, майстер-класи з виготовлення великодніх писанок, традиційних атрибутів до народних свят.

Педагогічне кредо: «Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться…»


ЯКОВЛІВА ОЛЕНА ПАВЛІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач психології

Освіта: Вінницьке медичне училище ім. академіка Д. К. Заболотного (1977р.). Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського, філологічний факультет (1989 р.). У 1998 р. закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2003 р. закінчила факультет практичної психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Наукові досягнення: захист у 2002 р. кандидатської дисертації на тему «Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Наукові праці: «Спілкування як умова розвитку комунікативних умінь майбутніх учителів» //Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – 2017.- вип. №4 (24). «Особливості тривожності учнів молодшого шкільного віку» //Зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 2018 р.).

Освітня діяльність: спрямована на удосконалення психологічної компетентності майбутніх учителів. З цією метою розроблено нові навчальні програми, комплекс навчально-методичного забезпечення психологічних дисциплін. На заняттях студенти розглядають психологічні ситуації, знайомляться з новими досягненнями загальної і педагогічної психології. Викладач проводить тренінги з проблем психокорекції, протидії булінгу у школі, педагогічного спілкування.

Педагогічне кредо: «Сенс життя – робити людям добро».