Факультет педагогіки та фінансово-економічної діяльності

Факультет педагогіки та фінансово-економічної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», створений наказом директора коледжу від 05 червня 2019 року шляхом об’єднання трьох структурних підрозділів: шкільного відділення, відділення фізичного виховання та відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності. Його очолює Олена Василівна Майданик, кандидат педагогічний наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів розпочалася ще в жовтні 1931 року в старовинному містечку Немирів. Саме тоді і розпочав свою діяльність Немирівський педагогічний технікум. Перший набір складався з 6 груп по 40 осіб в кожній, разом – 240 учнів. Технікум почав готувати вчителів 1-4 класів зі строком навчання 3 роки. Спочатку прийом учнів проводився лише на базі семирічки, однак уже у 1933 році розпочався прийом і на базі середньої школи, щоб готувати вчителів – мовознавців та математики для роботи в 5-7 класах. І цього на той час було замало. При технікумі відкриваються 5-місячні курси, щоб готувати вчителів на базі 7-річної освіти, і заочний відділ для підготовки дошкільних працівників. Стипендія становила 50 крб.

За соціальним складом 60% учнів – це діти селян, 35% – діти робітників і 5% – інших прошарків населення.

З серпні 1979 року розпочинається новий етап в історії підготовки спеціалістів початкової ланки освіти, що пов’язано з переведенням Немирівського педучилища до Вінниці та створенням шкільного відділення.

З 1998 року розпочато підготовку майбутніх вчителів фізичної культури та створено відділення фізичного виховання.

За цей період було підготовлено понад 900 вчителів фізичного виховання. Серед них – майстри спорту України, кандидати у майстри спорту України, призери чемпіонатів області, України, Європи та світу

Студенти відділення мали можливість підвищувати свою майстерність у спортивних секціях з боксу, боротьби, настільного тенісу, волейболу, футболу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики та  брати активну участь у спартакіадах і змаганнях  різного рівня, займаючи призові місця.

Відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності створено у 2007 році.

Протягом 2004-2007 років було створено два спеціалізовані кабінети – «Діловодства, машинопису і статистики» та «Економіки підприємства, бухгалтерського обліку, менеджменту та маркетингу».

Після успішної акредитації спеціальностей 1 липня 2007 року проведено перший випуск майбутніх діловодів і документознавців, а вже через два роки – перший випуск за спеціальністю «Фінанси і кредит». Всього за час існування відділення диплом молодшого спеціаліста одержали 240 випускників, з них майже 30% – з відзнакою.

Сьогодні підготовка спеціалістів на факультеті здійснюється за спеціальностями: 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Пріоритетними напрямками роботи факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності визначено:

 • Освітня та методична діяльність.
 • Наукова та інноваційна діяльність.
 • Спортивна діяльність.
 • Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази факультету.
 • Створення та функціонування єдиного інформаційного середовища.
 • Налагодження та розширення горизонтів міжнародного та міжвузівського співробітництва з провідними освітніми та науковими установами.
 • Зміцнення позитивного іміджу факультету та його провідних позицій у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Прийом документів для вступників на навчання здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

МАЙДАНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

декан факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності

Обіймає посаду декана факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності з 01 вересня 2019 року.

Кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Відзнаки та нагороди:

– знак «Відмінник освіти України», 2011 рік;

– нагрудний знак ЦК Профспілки працівників освіти і науки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України», 2019 рік.

Освіта:

– 1994 рік – Львівський державний університет імені І. Франка за спеціальністю «Історик, викладач історії».

– 2017 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі» та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Основні напрями роботи декана факультету:

 • створення освітнього середовища, в якому б викладачі та студенти мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування;
 • розвиток особистісного творчого потенціалу викладачів з метою підвищення якості та результативності освітнього процесу;
 • соціалізація студентської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

Актуальним у роботі факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності є забезпечення нормативності з виконань законодавства в освітній галузі;

 • удосконалення системи управління викладацьким та студентським колективом; підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у практичну діяльність; навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності;
 • формування сприятливого для студентів мікроклімату, морального й фізичного здоров’я; 
 • систематичне впровадження педагогіки толерантності, формування гуманних стосунків між викладачами, студентами та батьками;
 • забезпечення та впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес тощо.

Життєве кредо:
Людина лише там чогось домагається,
де вона сама вірить у свої сили.

ЛУЦИНКЕВИЧ ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

заступник декана факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності з 2019 р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Державний педагогічний інститут ім. М. Островського. Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання». Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Спеціальність «Педагогіка вищої освіти».

Досвід професійної діяльності: з 1986 року працює в коледжі викладачем педагогічних дисциплін.

Основні напрями роботи:

 • створення освітнього середовища, в якому б викладачі та студенти мали змогу реалізувати себе як суб’єкти спілкування, діяльності;
 • розвиток професійних та особистісних компетентностей в умовах творчої педагогічної діяльності з метою підвищення якості та результативності освітнього процесу;
 • соціалізація студентів в процесі навчання та в позанавчальний час засобами активної та інтерактивної діяльності;
 • викладання педагогічних дисциплін на засадах компетентнісного й діяльнісного підходів з використанням сучасних освітніх технологій;
 • практична підготовка студентів-бакалаврів з основ науково-педагогічних досліджень.

Відзнаки та нагороди: Знак «Відмінник освіти України»; Знак «Антон Макаренко; Знак «За заслуги» ІІІ ступеня; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Професійне кредо: «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним». (Григорій Сковорода)

Життєве кредо: «Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим». (Норман Вінсент Піл)

ЦАРИК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ

заступник декана факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності з 2019 р.

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет фізичної культури та здоров’я людини. Магістр фізичного виховання 2012 р.

Досвід професійної діяльності. З 2012 року працює викладачем фізичної культури, історії фізичної культури, вступу до спеціальності та методики викладання гімнастики у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Є керівником гуртка з легкої атлетики.

Основні напрями роботи: 

 • виховання майбутніх спеціалістів духовними, високоосвіченими, компетентними, авторитетними людьми, носіями високої загальної культури (світоглядної, моральної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної тощо);
 • структу   рування інформації в процесі її повідомлення студентам; організа­цію різних видів діяльності студентів таким чином, щоб результати відповідали цілям системи; організацію влас­ної діяльності і поведінки в процесі безпосередньої взаємо­дії зі студентами.
 • формування стійкої мотивації до вивчення предметів, вміння активізувати пізнавальну діяльність студентів, підбирати цікавий матеріал, широко застосовувати новітні технології, вдосконалювати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, на високому рівні володіти сучасними освітніми та інноваційними технологіями, методичними прийомами.

Є учасником обласного методичного об’єднання викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р. а. («Інновації у системі фізичного виховання сучасної молоді»_2014 р.  смт.         Чернятин).

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами. Підтвердженням цього є зайняті призові місця в м. Вінниця серед студентів ВНЗ І-II р. а.: І місце з легкоатлетичної естафети: І місце з легкоатлетичного кросу; І місце з легкої атлетики.

Відзнаки та нагороди: Грамоти Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту.

Педагогічне кредо: «Педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії».

Життєве кредо: «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога».


ЛАТУША НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Куратор 11-Ш групи

КУЗЬМИНСЬКА ДІНА МИКОЛАЇВНА
Куратор 12-Ш групи

СТАСЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА
Куратор 21-Ш групи

БАБІЙ АЛЛА ПАВЛІВНА
Куратор 22-Ш групи

МАЗУРКЕВИЧ ВІРА ВАСИЛІВНА
Куратор 31-Ш групи

ГРИНЬКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Куратор 32-Ш групи

ПЛОТИЦЬКА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА
Куратор 41-Ш групи

ХОМІЦЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
Куратор 42-Ш групи

ТОМЧУК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА
Куратор 11-Ш (б) групи

ЛУЦИНКЕВИЧ ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
Куратор 21-Ш (б) групи

БИСТРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
Куратор 11-Ф групи

ГОРБАТА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА
Куратор 12-Ф групи

КУШКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
Куратор 21-Ф групи

МАРТИНЮК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА
Куратор 22-Ф групи

СТЕЦЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Куратор 31-Ф групи

РОКІЦЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА
Куратор 32-Ф групи

ЮНАШ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Куратор 41-Ф групи

ЛЕЛЯК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
Куратор 42-Ф групи

ПАЛАМАРЧУК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА
Куратор 43-Ф групи

СВИНАРЧУК ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
Куратор 11-Ф(б) групи

СІЗОВА ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА
Куратор 12-Ф(б) групи

МЕЛЬНИК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
Куратор 13-Ф(б) групи

ЦАРИК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ
Куратор 21-Ф(б) групи

ВОЛКОДАВ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Куратор 11-Е групи

ДЕМКОВА ВІТА ОЛЕКСАНДРІВНА
Куратор 21-Е групи

БУГА ОКСАНА ІВАНІВНА
Куратор 31-Е групи

ЄВДОКИМОВА НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Куратор 11-Фін(б) групи
 

ЛИМАР ОЛЕНА ФЕДОРІВНА
Куратор 21-Фін(б) групи