ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ (ТЕСТИ) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ (РІВНІВ) БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПЗСО

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗІ ШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОКРЕМИХ МЕТОДИК ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

АРХІВ 2021

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ)СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ)СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗДОБУТОЇ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ (ТЕСТИ) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

АРХІВ 2020

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

pdf128 ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (КОНКУРСУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ (ТЕСТИ) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)»

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗІ ШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОКРЕМИХ МЕТОДИК ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ» СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 «ФІЛОЛОГІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)»

pdf128 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

pdf128 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Список рекомендованих від 02.09.22 р. Бакалавр, Денна, 012 Дошкільна освіта, Д(б), Дошкільна освіта

Список рекомендованих від 02.09.22 р. Бакалавр, Денна, 013 Початкова освіта, Ш(б), Початкова освіта

Список рекомендованих від 02.09.22 р. Бакалавр, Денна, 014 Середня освіта, Ф(б), Фізична культура

Список рекомендованих від 02.09.22 р. Бакалавр, Денна, 014 Середня освіта, М(б), Музичне мистецт

Список рекомендованих від 02.09.22 р. Бакалавр, Денна, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ФІН(б)

Список рекомендованих від 29.08.22 р. Бакалавр, Денна, 014 середня освіта, 11-Ф(б), Фізична культура

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВІД 29.08 2021 Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 035 ФІЛОЛОГІЯ, 11-ФІЛ(Б) ФІЛОЛОГІЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. ПЕРЕКЛАД)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВІД 29.08 2022 Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, 11-ІМ(Б) АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА.

АРХІВ 2021

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 28.07 2021 Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 035 ФІЛОЛОГІЯ, 11-ФІЛ(Б) ФІЛОЛОГІЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. ПЕРЕКЛАД)

pdf128СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВІД 28.07 2021 Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, 11-УМА(Б) УКРАЇНСЬКА МОВА. АНГЛІЙСЬКА МОВА

pdf128СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВІД 28.07 2021 Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, 11-УМЗ(Б) УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

pdf128СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВІД 28.07 2021 Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, 11-ІМ(Б) АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА.

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, М(Б) МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР,ДЕННА, 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, Ш(Б)ПОЧАТКОВА ОСВІТА

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 02.08.2021Р., БАКАЛАВР,ДЕННА, 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, Д(Б)ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР,ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, Ф(Б) ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ, ФІН(Б)-Н-ФІНАНСИ-КОНТРАКТ

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, УМ(Б) УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР, ЗАОЧНА, 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ЗШ(Б)-Д, ПОЧАТКОВА ОСВІТА

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР, ЗАОЧНА, 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ЗШ(Б) ПОЧАТКОВА ОСВІТА

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР, ДЕННА, 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ, ФІН(Б)/Д-ФІНАНСИ(ДОБІР)

pdf128 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВІД 01.08.2021Р., БАКАЛАВР,ДЕННА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, Ф(Б)-ІН

АРХІВ 2020 Р.

pdf128  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ 

НАКАЗ №176-Н ВІД 07 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

НАКАЗ №178-Н ВІД 07 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

НАКАЗ №184-Н ВІД 09 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

НАКАЗ №185Н ВІД 09 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

НАКАЗ №186-Н ВІД 09 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

НАКАЗ №187-Н ВІД 09 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

НАКАЗ №188-Н ВІД 09 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

НАКАЗ №193-Н ВІД 14 09 2022Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ “

Архів 2021 р

pdf128 НАКАЗ №154-Н ВІД 09 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №156-Н ВІД 13 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №157-Н ВІД 13 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №158-Н ВІД 13 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №159-Н ВІД 13 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №160-Н ВІД 13 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №162-Н ВІД 18 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №164-Н ВІД 18 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №167-Н ВІД 18 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №166-Н ВІД 18 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №169-Н ВІД 18 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”

pdf128 НАКАЗ №168-Н ВІД 18 СЕРПНЯ 2021Р “ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ”