Спільне засідання кафедри германської та слов‘янської філології і циклової комісії викладачів іноземних мов КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»