ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Learning another language is like becoming another person.

Haruki Murakami

Згідно Закону України про фахову передвищу освіту від 6 червня 2019 року держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, у державних комунальних закладах фахової передвищої освіти(стаття 46).

Сучасний фахівець будь-якої галузі не може досягти значних висот без знання іноземної мови, в першу чергу англійської. Тому вона є пріоритетом в освітньому процесі здобувачів освіти. Концепція МОН передбачає володіння англійською мовою не менше як B1, що є обов’язковою умовою для вступу до вищого навчального закладу та обов’язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату при вступі в магістратуру.

            Освітню та методичну діяльність з вивчення іноземних мов в коледжі провадить циклова комісія викладачів іноземної мови, яка функціонує більше 30 років.

            Зважаючи на нові тенденції у сучасному освітньому просторі, основними завданнями циклової комісії викладачів іноземної мови є вдосконалення процесу викладання дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практикум усного та писемного мовлення», «Ділова іноземна мова», підвищення пріоритету іноземної мови та інноваційні стратегічні напрямки формування студента в багатомовному інформаційно-комунікативному середовищі.

            Важливість цих завдань усвідомлюють викладачі циклової комісії іноземної мови, до складу якої входять 11 фахівців, об’єднаних спільною метою: створити комфортне лінгвістичне освітнє середовище, що дозволить здобувачам освіти сформувати необхідні компетентності,  в першу чергу, професійні і комунікативні.Серед викладачів комісії 3 відмінники освіти України, 1 викладач нагороджений знаком «Антон Макаренко», 7 викладачів вищої категорії, 3 викладачі-методисти, 3 старших викладачі, 2 аспіранти.

            Педагоги комісії плідно працюють з автентичними англійськими підручниками Oxford  Cambridge (Oxford Exam Trainer B1)та Pearson (Focus),організовують зустрічі з носіями мови для забезпечення ефективного вивчення іноземної мови та оволодіння комунікативною компетентністю студентами коледжу, підготовки до ЗНО.

Розробляються нові програми, методичні посібники («Successful Writing», «Teach English with Fun») та рекомендації («Методичні рекомендації до проведення пробних уроків з англійської мови»), електронні ресурси для дистанційного навчання з використанням інноваційних технологій. Навчально-методичний посібник «The Age of Elegance» (викладач Романенко В.В.) був визнаний кращою роботою в номінації «Науково-методична робота» в обласній виставці творчих робіт серед коледжів і технікумів Вінницької області.

            Координує роботу викладачів голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України Жупанова Олена Іванівна.  

            Методичний доробок викладачів комісії охоплює різні види та форми роботи: Всеукраїнські наукові онлайн конференції «Формування особистості: виклики часу і нові контексти»,«Організація навчального процесу. Новий освітній простір»; вебінари «Як зацікавити та мотивувати здобувачів освіти у вивченні іноземної мови», «STEM-підходи в освіті. Інструменти»; семінар «Підготовка та організація дистанційного навчання іноземних мов за професійним спрямуванням: виклики сьогодення». Вони сприяють підвищенню рівня професійної майстерності і викладачів, і студентів.

Викладачі Сверлович В.В. та Українець І.М. були учасниками міжнародних семінарів за кордоном і отримали сертифікати міжнародного зразка.

            Циклова комісія викладачів іноземної мови тісно співпрацює з кафедрою германської  та слов’янської філології, приймає активну участь у спільних засіданнях.

            Рівень викладацької майстерності підтверджують обласні методичні об’єднання, які неодноразово проводилися викладачами комісії на базі коледжу.

            Не залишається поза увагою викладачів і невід’ємна складова  педагогічної діяльності – виховна робота. Професійна спрямованість цієї роботи проходить червоною ниткою у проведенні декади комісії.

Студенти із задоволенням беруть участь у літературних вечорах, традиційному творчому концерті «Talent Show», фонетичному конкурсі, вікторинах, конкурсах проектів, майстер-класі «Різдв’яний сувенір своїми руками»(мистецтво «Витинанка»), надаючи перевагу активним видам та формам роботи, що дають можливість реалізувати їх творчий потенціал та вдосконалити знання з іноземної мови.

Щоденна робота об’єднує наші спільні зусилля, спрямовані на реалізацію поставленої мети, об’єднує нас, досвідчених педагогів та молодь, не даючи зупинятися на досягнутому, – така вже сутність нашої діяльності…

ЖУПАНОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Стаж роботи: 38 років.

Освіта: вища. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Англійська мова»

Сфера професійної діяльності.Викладає англійську та латинську мови. Надає перевагу інтерактивним формам та методам навчання, практикує метод проектів, рольові ігри, новітні педагогічні технології. Цінує креативність та творчість у навчанні.

Методичні розробки та посібники: «Teach English with Fun», «Seasons.Weather.Climate», збірник текстів для читання «Women of the 20-th Century»

            Багато зусиль докладає для згуртування викладацького складу комісії, підпорядкування його діяльності досягненню спільної мети.

            Маючи великий досвід викладання і керівництва комісією знає, як важливо вміти побачити у кожному члені комісії «родзинку», бути вимогливою і справедливою, об’єктивною і доброзичливою. На власному прикладі доводить, що професіоналізм є запорукою високих результатів, а систематична праця, творчий пошук, постійне самовдосконалення – необхідною умовою діяльності викладача.

Педагогічне кредо: « Навчаючи-учись, навчаючи-твори, у процесі творчості-навчай»


ЗАВАЛЬНЮК ЯНА МИХАЙЛІВНА

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст вищої категорії,старший викладач.     

Стаж роботи: 24 роки.             

Освіта: вища. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинськогоза спеціальністю «Вчитель німецької мови,російської мови та зарубіжної літератури» у 1997 році та магістратуру Київського інституту менеджменту освіти Академії вищих педагогічних наук у 2012р.

Сфера професійної діяльності. Викладач німецької мови. Працює над розвитком творчих здібностей і критичного мислення студентів. Удосконалює ефективність вивчення мови шляхом використання інноваційних технологій.

Методичні розробки та посібники: “DeutschLernenmitSpeiss”, “Geschichten und Gedichte fürAnfänger”, Подорож по Німеччині”.

Педагогічне кредо:”Щоб бути гарним учителем,потрібно любити те,чого вчиш,і тих,кого вчиш” 


ЛИТВИНЮК АЛІНА БОРИСІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст, аспірантка Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАНУкраїни.

Стаж роботи: 7 років.

Освіта: вища. Закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філолог – дослідник мови, викладач англійської та новогрецької мови і літератури та переклад» у 2014 році.

Сфера професійної діяльності.Використовує сучасні технічні засоби навчання, адаптовуючи інноваційні технології до умов конкретного навчального середовища. Проявляє креативність у творчому процесі підготовки до заняття з англійської мови, що відіграє важливу роль у підвищенні мотивації студентів та ефективності роботи у ході навчального процесу. Готовність до саморозвитку та самоосвіти викладача виявляється через активну участь у науково-методичних заходах, що сприяє професійному удосконаленню педагога.

Тема дисертаційного дослідження: «Інфографіка в американській науково-популярній літературі: дискурсивно-семіотичні та лінгвоантропологічні виміри». До спектру наукових вподобань викладача належать актуальні напрями досліджень дискурсології та семіотичної антропології, наукової комунікації, зокрема візуальної, та медіалінгвістики.

Публікації:

1)       Литвинюк А. Б. Дискурсивна організація та функції невербальних складників у науково-популярному тексті / А. Б. Литвинюк // Лінгвістика XXI століття. – 2017. – с. 125-133.

2)       Литвинюк А.Б. Інфографіка як ключовий компонент сучасного американського науково-популярного дискурсу / А. Б. Литвинюк // Лінгвістика XXIстоліття. – 2016. – с. 88-100.

Педагогічне кредо: «Правильно навчає той, хто навчає цікаво». 


ПАВЛІЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: вища. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель початкових класів та англійської мови» у 2006 році та Київський університет менеджменту освіти національної Академії педагогічних наук України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр вищих навчальних закладів та університетів»у 2011 році.

Стаж роботи: 15 років.

Сфера професійної діяльності.Постійно працює над підвищенням якості викладання англійської мови шляхом впровадження інноваційних технологій, мультимедійних засобів, методу проєктної роботи студентів, рольових ігор. На заняттях використовує інтерактивні методи та прийоми навчання, широко практикує завдання, які вимагають самостійності, уміння комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації, поєднує індивідуальні та колективні форми роботи.

Методичнірозробкитапосібники: “Camping Holiday”, “Business Etiquette”, “Song Book”, “Appearanceand Character”.

Педагогічне кредо:  «Педагог готується до найкращого заняття все життя… щоб дати студентам іскорку знань, викладачеві треба ввібрати море світла» 


РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Стаж роботи: 32 рік.

Освіта:вища. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Коцюбинського за спеціальністю«Вчитель англійської та німецької мови».

Сфера професійної діяльності. Навчає студентів активно працювати, самостійно мислити та діяти. Знаходить та застосовує різні прийоми розвитку пізнавальної активності студентів.

На заняттях з іноземної мови вдало використовує рольові ігри, студентські проєкти, раціонально підбирає різноманітні за характером вправи. Використовує багатий фольклорний матеріал, який прищеплює навички міжособистісного спілкування, повагу та турботу до інших, людяність та щирість.

Формує інтерес до вивчення іноземної мови в різних видах позааудиторної діяльності, є ініціатором проведення країнознавчого заходу – щорічної студентської вечірки в стилі кантрі.

Методичнірозробкитапосібники:“History of Great Britain. The Age of Elegance”, “Nature. World Around Us”, “Teach English With Fun”.Педагогічнекредо: “Минавчаємонедляшколи, адляжиття” (СенекаМолодший)


СВЕРЛОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко»

Стаж роботи: 41 років.

Освіта: вища. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література» та Вінницький інститут післядипломної освіти за спеціальністю «Англійська мова».

Сфера професійної діяльності.Суб’єкт-суб’єктні відносини викладача і здобувачів освіти, педагогіка партнерства. Такий підхід до викладання англійської мови дає можливість студентам  оволодівати загальнокультурними і професійними компетентностями, сприяє розвитку навичок самостійної роботи. Викладач використовує краєзнавчий, літературний матеріал, разом зі студентами підбирає види і форми роботи з ним. Досліджує технології навчання іноземній мові в освітніх системах різних країн, акцентує увагу на особливостях навчання молодших школярів.

Методичні розробки на ці теми (“Компаративний аналіз освітніх систем різних країн”, “Актуальні питання навчання іноземній мові в Новій українській школі”) викладач пов’язує з пошуково-дослідницькою роботою студентів. Їх проєкти систематизовані у тематичні збірки, які викладач використовує на заняттях.

Педагогічне кредо: «Не зашкодь!»


СЛОБОДЯНЮК ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 16 років.

Освіта: вища. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001) за спеціальністю«Англійська  мова і література та німецька мова» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Сфера професійної діяльності.Викладає англійську та німецьку мови. Використовує традиційні та дигітальні підходидля вивчення іноземних  мов,широко застосовує проект -орієнтовні уроки, сучасні новітні технології,форми та методи роботи,що сприяють підвищенню толерантності та допомагають здобувачам освіти добре та легко засвоїти навчальний матеріал,досконало володіти мовами.

Тісно співпрацює з Гете-інститутом,ефективно використовуючи їхню методику та методичне забезпечення.        

Методичнірозробкитапосібники:“Successful Writing” , “ Tipps zum Rechtschreiben” , “Bringing up Children ”.

Педагогічне кредо: « Треба любити те ,що робиш,і йти крок за кроком вперед». 


УКРАЇНЕЦЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Стаж роботи: 20 років

Освіта: вища. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського  за спеціальністю «Англійська мова і література та німецька мова»(2001), Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія»(2012).

Сфера професійної діяльності. Використовує індивідуальний підхід до студентів з метою урахування індивідуальних психофізіологічних особливостей у вивченні іноземної мови. Заохочує здобувачів освіти до використання новітніх педагогічних технологій для створення презентацій та проектів.Спонукає студентів до впровадження вищеназваних засобів під час проведення пробних уроківу школі.

Методичні розробки та посібники:“Music and People”, “Eating Traditions of the World”, “Berühmte Leute der BRD”, “Методичні рекомендації до проведення пробних уроків з англійської мови”.

Педагогічне кредо: «Коли закінчується навчання – закінчується життя». 


ШЛІХТЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст I категорії.

Стаж роботи:13 років

Освіта: вища. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2008 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2012 році закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи, організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Сфера професійної діяльності.Впроваджує роботув групах, дидактичні ігри, метод інтерактивного навчання на заняттях з англійської мови. Підтримує позицію багатоваріантності форм і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді здобувачам освіти в подальшому професійному житті.

Методичні розробки та посібники:“Food and Diet”, “Практичний курс англійської мови”, “Business English”.

Педагогічне кредо: “Life is like a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”. 


ЯВОРСЬКА ЮЛІЯ ДМИТРІВНА

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст I категорії, здобувач Навчально-наукового Інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Стаж роботи:12 років.

Освіта: вища. Закінчила інститут іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

У 2012 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Філологія. Мова і література (англійська)» Інституту іноземних мов Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Сфера професійної діяльності.Використовуєнетрадиційні методи та прийоми навчання при викладанні англійської мови, особливо методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Застосовує ситуативні і тематичні матеріали для групової та індивідуальної роботи у вигляді різних схем, таблиць,слайдів, відео.

Займається науково-дослідницькою діяльністю: досліджує вплив ідіоматичних інтенсифікаторів в англійській мові. Учасник Міжвузівської науково-практичної конференції «Лінгводидактика романо-германських мов», тренінгів з методики викладання іноземних мов “ HarvardLanguageClub”, перфомансу майстер класів “Освітній десант”

Методичнірозробкитапосібники: “Around Great Britain”, “English Grammar. Theory and Practice”, “Практичний курс англійської мови”.

Публікації: “Young Scientist” #3.1(79.1).березень, 2020 “Стійкість, як прояв відносної завершеності семіологічних процесів,що протікають у ідіоматичних інтенсифікаторах”

Педагогічне кредо: «Навчання – чорне поле, яке засіває вчитель, а пожинають плоди його учні». 


КОЛОНЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст, аспірант Донецького Національного університету ім. Василя Стуса.

Стаж роботи: 5 роки.

Освіта: вища. Закінчив Донецький національний університет ім. Василя Стуса у 2017 році та здобув ступінь магістра, кваліфікацію «Магістр філології, перекладач двох іноземних мов, викладач перекладу (англійської, німецької)» за спеціальністю «Переклад» та здобув додаткову кваліфікацію «Викладач двох іноземних мов і літератури (англійської, німецької)»

Сфера професійної діяльності.Використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології в процесі викладання англійської мови, що дозволяє відійти від традиційних форм навчання, підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності студентів; оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил. Практикує інтерактивні форми та методи навчання з метою кращого оволодіння мовою здобувачами освіти.

Отримав сертифікати за участь у Міжвузівській науковій конференції “Зіставне вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур” та за участь у науково-практичній інтернет-конференції”Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії”.

Методичнірозробкитапосібники:«The World of English Grammar», «Sport in Our Life(Everything About Sport)».

Публікації:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” Wpływ polskiej lingwokultury na ukraińską: zapożyczenie leksemu ВАНДРІВКА  i jego semantyczno-pragmatyczna zawartość.

Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур  та методики викладання  іноземних мов. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції 25 січня 2021 року. ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ БАГАТОАСПЕКТНОЇ ТЕОРІЇЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ.

Педагогічнекредовикладача: «A different language is a different vision of life»-Federico Fellini.