ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

Освіта повинна своєчасно, мобільно, оперативно відповідати на виклики сьогодення. Наш швидкоплинний час змінює парадигму контенту освітнього процесу. Особливо великі вимоги висуваються до знання іноземних мов, адже їм відводиться важлива роль в євроінтеграційних процесах.

Знання мов розширює світогляд кожної людини, збільшує діапазон її можливостей, сприяє її культурній, соціальній, професійній адаптації й реалізації.
Важливість цих завдань усвідомлюють викладачі циклової комісії іноземних мов, до складу якої входять 16 фахівців, об’єднаних спільною метою: створити комфортне лінгвістичне освітнє середовище, що дозволить студентам сформувати необхідні компетентності,  в першу чергу, професійні і комунікативні.

Координує роботу викладачів, серед яких досвідчені педагоги й молоді фахівці, голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України Жупанова Олена Іванівна.   
Іноземна мова – мова комп’ютерних технологій, міжнародної ділової сфери, спілкування – стає дедалі популярнішою серед молоді.

Сучасний світ дуже швидко оновлюється,  освітній простір не має права відставати від вимог світової спільноти. Новітні технології навчання у поєднанні з традиціями класичної педагогіки  є запорукою якісних знань студентів, тому що  якою надсучасною не була б техніка, вона не здатна повністю замінити слово педагога.

Рівень викладацької майстерності підтверджують обласні методичні об’єднання, які неодноразово проводилися комісією викладачів іноземних мов на базі коледжу, перемоги студентів на обласних та регіональних олімпіадах знавців іноземної мови.

Методичний доробок викладачів комісії складається з різних видів та форм роботи: круглі столи, науково-теоретичні та науково-практичні конференції, олімпіади, вікторини, конкурси педагогічної майстерності. Вони сприяють підвищенню рівня професійної майстерності і викладачів, і студентів, соціалізації, професіоналізації майбутніх фахівців.

Їх тематика (круглий стіл «Професіоналізм сучасного педагога в умовах модернізації освіти», науково-практична конференція «Філологія і лінгвістика: сучасні тренди і перспективи досліджень», літературна вікторина «Сила художнього слова» тощо) дають можливість студентам всіх курсів долучитися до пошуково- та науково-дослідницької роботи, узагальнити  набуті теоретичні та практичні уміння й навички, збагатитися досвідом роботи провідних учителів міста Вінниці. Крім загальної проблеми, над якою працюють всі викладачі коледжу, кожен член комісії удосконалює свої теоретичні знання і практичну майстерність з певної проблеми. Не залишається поза увагою викладачів і невід’ємна складова  педагогічної діяльності – виховна робота. Професійна спрямованість цієї роботи проходить червоною ниткою у проведенні декади комісії.

Студенти із задоволенням беруть участь у літературних вечорах, конкурсах художньої самодіяльності, екскурсіях, диспутах, надаючи перевагу активним видам та формам роботи, що дають можливість реалізувати їх творчий потенціал: самостійно розробляються сценарії лінгвокраєзнавчих заходів, тематичних вечорів та вечорів відпочинку. Щоденна робота об’єднує наші спільні зусилля, спрямовані на реалізацію поставленої мети, об’єднує нас, досвідчених педагогів та молодь,  не даючи зупинятися на досягнутому, – така вже сутність нашої діяльності…

ЖУПАНОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Багато енергії, наполегливості, організаторських здібностей, терпіння потрібно мати, щоб очолювати  циклову комісію.

У своїй педагогічній діяльності Олена Іванівна керується принципом: якщо працювати – то якісно, якщо робити – то відмінно, якщо вчити – то давати глибокі, міцні знання. Цього ж вона вимагає й від викладачів, тому багато зусиль докладає для згуртування викладацького складу комісії,  підпорядкування його діяльності досягненню спільної мети.

Маючи великий досвід викладання і керівництва комісією, педагог знає, як важливо вміти побачити у кожному члені комісії «родзинку», бути вимогливою і справедливою, об’єктивною і доброзичливою. На власному прикладі Олена Іванівна доводить, що професіоналізм є запорукою високих  результатів, а систематична праця, творчий пошук, постійне самовдосконалення – необхідною умовою діяльності викладача.

Крім того, Олена Іванівна ще й куратор академічної групи, завідуюча кабінетом іноземної мови.


БУДНЯК ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Викладач іноземних мов (англійська, німецька) та зарубіжної літератури.

Закінчила Вінницький педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2005 році та Київський університет менеджменту освіти Академії педагогічних наук у 2011 році.

В коледжі працює на посаді викладача іноземних мов з 2007 року. Педагогічний стаж – 10 років.

В роботі використовує різні форми та методи роботи. Вважає, що на початковому етапі навчання основну увагу слід приділити формуванню мотиваційної сфери студентів, навчити самоконтролю та усвідомленню потреби самовдосконалення, різними способами підвищувати інтерес студентів до вивчення іноземних мов.

Педагогічне кредо: “Success is 98% perspiration and only 2% of inspiration”.


ЗАВАЛЬНЮК ЯНА МИХАЙЛІВНА

Викладач німецької мови вищої категорії.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут у 1997 році за спеціальністю «Російська мова і зарубіжна література та німецька мова», у 2012 – магістратуру Київського інституту менеджменту освіти Академії педагогічних наук.

В коледжі працює з 2001 року.

Напрямки роботи: використання інноваційних технологій на заняттях з німецької мови.

Педагогічне кредо: «Щоб бути гарним учителем, потрібно любити те, чого вчиш, і тих, кого вчиш».


ЛИТВИНЮК АЛІНА БОРИСІВНА

Викладач іноземної мови (англійська), спеціаліст, закінчила у 2014 році магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «філолог – дослідник мови, викладач англійської та новогрецької мови і літератури та переклад».

Працює викладачем іноземної мови Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу з 2014 року.

Напрямки роботи: використання інноваційних технологій на заняттях, технічних засобів, інтерактивних методик та рольових ігор.

Педагогічне кредо: «Правильно навчає той, хто навчає цікаво».


ПАВЛІЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель початкових класів і англійської мови у початкових класах». У 2011 році закінчила Київський університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр вищих навчальних закладів та університетів».

В коледжі на посаді викладача працює з 2006 року, стаж роботи – 9 років.

Має системну фахову підготовку і ґрунтовні знання з предмету, який  викладає, постійно працює над підвищенням якості викладання і розвитком мотиваційної сфери студентів щодо вивчення іноземної мови шляхом впровадження інноваційних технологій, мультимедійних засобів, методу проектної роботи студентів, рольових ігор, а також комунікативного спрямування знань і поєднання різноманітних форм, методів та прийомів роботи з урахуванням вікових, психологічних особливостей та інтересів студентів.

Педагогічне кредо: «Студент – не амфора, яку потрібно наповнювати знаннями, а факел, який потрібно запалити».


РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Викладач англійської мови ВГПК, закінчила Вінницький педагогічний інститут імені М. Коцюбинського у 1990 році.

Педагогічний стаж – 27 років, з них у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі – 13 років.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Педагогічне кредо: «Ми навчаємо не для школи, а для життя» (Сенека Молодший)


СВЕРЛОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Педагогічне кредо: «Не зашкодь!» Толерантна зі студентами та викладачами, поєднує індивідуальні і колективні форми роботи.


СЛОБОДЯНЮК ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА

Викладач англійської та німецької мов Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 14 років.

У 2001 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського. Спеціальність за дипломом – «вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури».

З 2008 року працює викладачем іноземних мов у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Спеціаліст першої категорії.

Щоб іти в ногу із сучасними новітніми технологіями, застосовує на уроках такі форми та методи навчання, які допомагають студентам добре та легко засвоїти навчальний матеріал, досконало оволодіти мовами.

Тісно співпрацює з Гете-інститутом, ефективно використовуючи їхню методику та методичне забезпечення.

Педагогічне кредо: «Треба любити те, що робиш, і йти крок за кроком вперед».


УКРАЇНЕЦЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

 У 2001 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет  імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Англійська мова і література та німецька мова» і отримала кваліфікацію «Вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури».

Працює у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі на посаді викладача іноземних мов з 2002 року, викладач вищої категорії.

У 2012 році отримала диплом спеціаліста у Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за фахом «Психологія».

Напрямки роботи викладача: диференційований підхід до студентів з урахуванням індивідуальних особливостей, робота з обдарованими дітьми, використання ТЗН у навчальному процесі, проектна діяльність.

Педагогічне кредо: «Коли закінчується навчання – закінчується життя».


ШЛІХТЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач іноземних мов, спеціаліст ІІ категорії.

У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Коцюбинського, інститут іноземних мов за спеціальністю «вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури».

У 2012 році отримала ступінь магістра у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за спеціальністю «управління навчальним закладом».

У Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі працює з 2009 року. Педагогічний стаж – 7 років.

Тема, над якою працює викладач, – «Застосування інтерактивних технологій як один із способів підвищення ефективності сучасного заняття з іноземної мови».

Педагогічне кредо: “What we learn with pleasure, we never forget”


ЯВОРСЬКА ЮЛІЯ ДМИТРІВНА

 Викладач іноземної мови (англійської)  Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

У 2010 році закінчила Інститут іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2012 році  отримала  диплом магістра  за спеціальністю «Філологія. Мова і література (англійська)» Інституту іноземних мов Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Загальний педагогічний стаж – 9 років, стаж роботи у коледжі – 8 років.

Займається науково-дослідницькою діяльністю: учасник Міжвузівської науково-практичної конференції «Лінгводидактика романо-германських мов», тренінгів з методики викладання іноземних мов “ Harvard Language Club” (2015 рік).

Напрям роботи викладача: використання нетрадиційних методів та прийомів навчання при вивченні англійської мови.

Педагогічне кредо викладача: «Навчання – чорне поле, яке засіває вчитель, а пожинають плоди його учні».


КОЛОНЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Викладач іноземних мов і літератури (англійської, німецької), магістр філології, перекладач двох іноземних мов, викладач перекладу (англійської, німецької).

Закінчив Донецький національний університет ім. Василя Стуса у 2017 році та здобув ступінь вищої освіти магістр.

Отримав сертифікати за участь у Міжвузівській науковій конференції “Зіставне вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур” та за участь у науково-практичній інтернет-конференції “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії”

В коледжі працює на посаді викладача іноземних мов з 2018 року. Педагогічний стаж-2 роки.

Педагогічне кредо викладача: «A different language is a different vision of life»-Federico Fellini. «Інша мова-інший погляд на життя».


«Знання – це інформація, помножена на досвід»

Сучасний соціальний і економічний розвиток країни потребує від вищих навчальних закладів кваліфікованих спеціалістів, які повинні мати ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з фаху, здатних постійно оновлювати здобуті знання і швидко адаптуватися до змін та корегувати професійну діяльність.  

Сучасність вимагає в кожній установі мати фахівця з навичками по документуванню і володінню комп’ютерними технологіями; працювати з електронними базами даних, цифровими підписами, створювати електронні документи; мати навички ділового етикету; практичні компетентності в галузі архівознавства, бібліографознавства, бібліотечної справи, спеціального діловодства.

З метою удосконалення змісту підготовки фахівців за напрямом 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та у зв’язку з широкою інформатизацією суспільства у коледжі створено з 1 вересня 2012 року випускову циклову комісію викладачів діловодства, документознавства та інформаційної діяльності.

Забезпечують підготовку спеціаліст І категорії (Білоус Л. З., Касіяненко О. М., Лебідь О. В., Якобчук Н. В.), спеціаліст ІІ категорії (Лебідь Т. П.), спеціаліст (Безмощук А. В., Стойко Н. Г.).
Очолює циклову комісію викладач І категорії, магістр-документознавець, менеджер з адміністративної діяльності Касіяненко О. М.

Викладачі комісії своєю енергійністю, творчістю, ерудованістю, цілеспрямованістю та послідовністю у досягненні основної стратегії, постійно удосконалюють викладання фахових дисциплін, впроваджують інноваційні технології навчання, використовують у навчально–виховному процесі інтерактивні методи навчання,  ігрові технології, хмарні технології, впроваджують в систему занять відеоінформації за допомогою комп’ютерних технологій,  складають тестові програми та запроваджують дистанційне навчання; формують професійну конкурентоспроможність майбутнього фахівця служби діловодства.

Сьогодні це автори наукових статей, учасники конференцій, семінарів, круглих столів; навчальних програм, методичних рекомендацій та розробок зі фахових дисциплін, керівники гуртків, куратори академічних груп, завідуючі кабінетами, організатори творчих зустрічів, відкритих занять, майстер-класів, ділових ігор, методисти виробничої і технологічної практики тощо.

КАСІЯНЕКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи: 12 років.

Освіта: 2002—2009 рр. Вінницький соціально–економічний інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

Досвід професійної діяльності: з 2007 року працює викладачем у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно–педагогічному коледжі. Забезпечує викладання фахових дисциплін діловодство, документознавство, спеціальні системи документування, практикум з комп’ютерного діловодства, професійна етика; керує написанням курсових робіт; методист з різних видів практики за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Сфера професійних інтересів: Здійснення дослідження з теми «Творчий потенціал як форма підвищення професійних компетентностей студентів». Впровадження в навчальний процес систем електронного документообігу. Професійна та комунікаційна діяльність організатора діловодства. Автор методичних розробок, які є цінним навчально–практичним матеріалом на заняттях: Ділова кореспонденція в роботі секретаря (2010), Довідково-інформаційна документація: практичний посібник (2012), Дипломатичний протокол в історії України (2011), «Сліпий» десятипальцевий метод друку у Microsoft Word 2010 (2014), Документаційне забезпечення (2015), Конспект лекцій зі спеціальних систем документування (2017).

Викладач керує гуртком «Дозвіллєва творча майстерня», щороку проводить відкриті майстер–класи із використанням найсучасніших флористичних матеріалів з поєднанням природніх.

Педагогічне кредо: «Немає меж зростанню педагога, якщо він творить з вогником в душі».


БЕЗМОЩУК АЛЛА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач бібліотечних дисциплін, кваліфікаційна категорія – спеціаліст.

Стаж роботи: професійна (бібліотечна) діяльність – 30 років, педагогічної 15 років.

Освіта: Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», а також Університет Розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікацією «Документознавець, менеджер з адміністративної діяльності, викладач ВНЗ», магістр.

Досвід професійної діяльності: автор 12 науково-практичних статей з питань педагогічної діяльності та виховної роботи серед дітей та юнацтва.

Сфера професійних інтересів: основними сферами професійних інтересів є бібліотечна справа, проблеми виховання дітей та молоді, література, мистецтво.

Педагогічне кредо: «Без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці».


БІЛОУС ЛІЛІЯ ЗАХАРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи: 8 р. 10 міс.

Освіта: вища, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 1998, спеціальність «Математика», кваліфікація «вчитель математики».

Досвід професійної діяльності: з травня 2007 року очолює кадрову службу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу; з вересня 2013 року викладач математики та інформатики циклової комісії викладачів діловодства, документознавства та інформаційної діяльності.

Педагогічне кредо: «Освіта – скарб; праця – ключ до нього».


ЛЕБІДЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач ІІ категорія.

Стаж роботи: 5 роки.

Освіта: закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно–педагогічний коледж за спеціальністю «Дошкільне виховання» і здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, вихователя логопедичних груп (2010 р.); закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно–педагогічний коледж і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра, вихователя дитячого садка (ясел–садка), вихователя-методиста (2012 р.); закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала базову вищу освіту на напрям підготовки «Філологія. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію бакалавра філології, вчителя української мови і літератури (2012 р.); закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури (2013 р.); закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури (2014 р.); закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 Досвід професійної діяльності: З вересня 2014 року — викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно–педагогічного коледжу.

З вересня 2018 року — викладач циклової комісії діловодства, документознавства та інформаційної діяльності. Забезпечує викладання основ аналітико–синтетичної обробки документів, машинопису, бібліографознавства, дитячої літератури.

Сфера професійних інтересів: Має 10 наукових публікацій.

Педагогічне кредо: «Навчатися — це означає йти до успіху».


СТОЙКО НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач бібліотечних дисциплін, кваліфікаційна категорія – спеціаліст.

Стаж роботи: професійна (бібліотечна) діяльність – 11 років, педагогічної 5 років.

Освіта: Рівненський Державний гуманітарний університет.

Досвід професійної діяльності: в період з 2014-2016 р. викладання дисципліни «Бібліотечні фонди» та «Навчальної практики» за напрямком «Діловодство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» з додаткової-кваліфікації «Фахівець з бібліотечної справи». Навчальний рік 2018-2020 р. викладання дисципліни «Бібліотечні фонди» та «Навчальної практики» за напрямком «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» з додаткової-кваліфікації «Фахівець з бібліотечної справи»).

Сфера професійних інтересів: одним із актуальних пунктів професійних інтересів можна віднести питання інтелектуальної культури бібліотекаря умовне з’єднання таких професійно-значущих якостей, як: широка ерудиція, що базується на історико-культурному фундаменті, професійна компетентність, заснована на необхідному запасі загально професійних і спеціальних знань, умінь і навичок, методологічна оснащеність, гнучкість і адаптивність мислення, що зумовлює інноваційність професійної поведінки і здатність розуміння умовності наявних теоретичних знань та отримання нового знання, придбання нових практичних умінь і навичок.

Педагогічне кредо: «Людина – це підсумок прочитаного. Дитина, яка свого часу не зустрілася з доброю книгою, не стане в майбутньому особистістю».


ЯКОБЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 1 категорії.

Стаж роботи: 7 років.

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету Імені Михайла Коцюбинського, здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого хорового колективу (1999 р.); філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (2005 р.).

Досвід професійної діяльності: З 1999 р. прийнята на посаду лаборанта; з 2004 року – переведена на посаду друкарки; з 2007 року – працювала диспетчером навчальної частини, а з листопада 2007 року – переведена на посаду секретаря навчальної частини. У 2008 році встановлено річне навантаження в гуманітарному ліцеї-інтернаті. З 2013 року – викладач на кафедрі української філології. З 2018 року переведена до циклової комісії діловодства, документознавства та інформаційної діяльності.
Забезпечує викладання стилістики ділового мовлення та редагування службових документів, української мови, організаційної техніки; методист з технологічної практики.

Сфера професійних інтересів: вміння працювати з усіма видами документної інформації, знати особливості систем діловодства й документообігу, новітні засоби оргтехніка особливості уніфікації й галузевої стандартизації в документно-інформаційній сфері.

Відзнаки й нагороди:  Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Професійне кредо:
Без мети немає діяльності,
Без інтересів немає мети,
А без діяльності немає життя.

Життєве кредо: Не помиляється той, хто нічого не робить.


ЦЕЛОМУДРА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Стаж роботи: 33 роки.

Освіта: Киргизський національний університет, здобула кваліфікацію біолог, викладач біології.

Досвід професійної діяльності: Працюю викладачем анатомії у Вінницькому педагогічному коледжі.

Сфера професійних  інтересів. «Застосування інноваційних технологій при викладанні анатомії».

Відзнаки і нагороди: Нагороджена грамотами обласного Управління освіти, грамотами адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Професійне кредо: Душа не вчиться, вона тільки згадує те, що вона завжди знала.

Життєве кредо: Якою б темною не була ніч, за нею завжди наступає ранок.


БЕЗВЕРХА  ЕЛЛА  БОРИСІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: Закінчила природничо-географічний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, здобула кваліфікацію магістр біології (2013)

Досвід професійної діяльності:  З 2007 року працюю викладачем у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних  інтересів. Вікові фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного та шкільного віку. Викладання практичного курсу анатомії, фізіології та гігієни дітей дошкільного та шкільного віку.

Відзнаки і нагороди: грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Професійне кредо: Половину успіху складає сильне бажання будь-чому навчити.

Життєве кредо: Наше життя – це веселка. Веселка, яку кожен малює сам.


БЛИЩИК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 2 категорії.

Стаж роботи: загальний стаж-19 років.

Педагогічний стаж-12 років

Освіта: закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, здобула кваліфікацію вчитель географії та біології (1997 рік)

Досвід професійної діяльності: працювала викладачем біології та географії у Вінницькому технікумі м’ясної та молочної промисловості, вчителем біології та географії у ЗОШ с. Зелений Гай Новоселицького району Чернівецької області. На даний час працюю викладачем природничих дисциплін у Вінницькому гуманітарно-фінансовому коледжі.

Сфера професійних інтересів: здійснення досліджень на тему: «Інноваційні методи в освіті», «Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях із  географії», проведення  заходів з екологічного та національно-патріотичного виховання молоді.

Професійне кредо. Діти – джерело натхнення.

Життєве кредо: Дорогу осилить той, хто йде по ній!


БУЗЕНКО ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 3 роки.

Освіта: Закінчила у 2013 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Вчителя біології, хімії та екології.

У 2014 магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Викладача біології. 

Досвід професійної діяльності:  З 2013 року працюю викладачем у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі.
З 2013 по 2015 працювала вчителем біології в приватному закладі “Навчально-виховний комплекс “Школа АІСТ”: Центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”

Сфера професійних інтересів. Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи
Відзнаки і нагороди: грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Професійне кредо: Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити.

Життєве кредо: Праця, оптимізм, постійне, самовдосконалення – запорука життєвого успіху.


ВАСІЛЬЄВА НІНА ПАВЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання  «викладач-методист».

Стаж роботи: 39 років.

Освіта: закінчила природничий факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. Островського, здобула кваліфікацію вчитель географії та біології (1979)

Досвід професійної діяльності: Працювала вчителем географії та біології у Сулківській СЗОШ І-ІІІст. Хмільницького району Вінницької області . З 1982 р. працюю у Вінницькому педагогічному коледжі  викладачем основ початкового курсу природознавства та методики викладання.

Виконую обов’язки завідувача практики на шкільному відділенні.

Сфера професійних  інтересів. Широко впроваджую технологію проектів, яка базується на принципі особистісно-орієнтованого навчання.

Відзнаки і нагороди: нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.

Професійне кредо: Досвід, мудрість, професіоналізм.


ДОМІНСЬКА ЛІЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорія, викладач-методист.

Стаж роботи: 40 років.

Освіта: закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, здобула кваліфікацію вчителя біології з додатковою спеціальністю хімія (1974).

Досвід професійної діяльності: Працювала викладачем хімії у Вінницькому медичному коледжі. З 1993 р. працюю викладачем хімії у Вінницькому педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів. Широко впроваджую новітні інтерактивні технології з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.

Відзнаки і нагороди: Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, грамотою ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області, грамотою адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Професійне кредо: Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому. Не зупинятися на досягнутому.

Життєве кредо: Бути людиною у всьому і завжди.


КНИЖНИК ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: вища категорія.

Стаж роботи: 19 років.

Педагогічний стаж: 17 років.

Освіта: Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, здобула кваліфікацію вчитель географії  та біології (1996).
Закінчила магістратуру природничо-географічного факультету  Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Коцюбинського, здобула кваліфікацію магістр біології, викладач біології (2013).

Досвід професійної діяльності:  з 1996р. працюю у Вінницькому обласному комунальному  гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів. «Використання краєзнавчих принципів навчання на заняттях з предметів природничого циклу». «Формування навичок здорового способу життя».

Відзнаки і нагороди: грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2001)

Професійне кредо: «Моє Поділля – стежка руса до богоокої ріки…» М. Каменюк

Життєве кредо: Цінуйте свій і чужий час.


МИХАЛЬОВА ЛАРИСА ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія: вища категорія, викладач-методист.

Стаж роботи: 32 роки.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, здобула кваліфікацію вчителя географії з додатковою спеціальністю біологія (1979).

Досвід професійної діяльності: Основне завдання з біології – підготовка освіченого, творчого спеціаліста шляхом  особистісного підходу в процесі  навчально-виховного процесу.

Сфера професійних  інтересів. Туризм в процесі якого використовується краєзнавчий підхід до розуміння необхідності узгодження законів природи з діяльністю людини.

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки. Грамота  ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області. Грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Професійне кредо: Вчити і вчитися самому.

Життєве кредо: Вчитель – це не професія, а спосіб життя.


ВОЛИНЕЦЬ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи: 17 років, педагогічний – 13,6 років

Освіта: закінчила природничий факультет Вінницького державного педагогічного інституту, здобула  кваліфікацію вчитель географії та біології (1995р.), Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» та здобула кваліфікацію викладач університетів та ВНЗ (2012р.)

Досвід професійної діяльності: працювала організатором СЗОШ № 21 в м. Вінниці (1989-1990р.р.), лаборантом циклової комісії природничих дисциплін ВГПК, викладач природничих дисциплін (основи медичних знань та охорони здоров’я, екологія, географія, Захист Вітчизни), проходила курси підвищення кваліфікації (2009, 2014р.р.).

Сфера професійних інтересів. Пошук шляхів оптимізації навчання природничих дисциплін з метою формування екологічної культури та здорового способу життя серед молоді.

Відзнаки та нагороди. Подяки і Грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006р., 2009р., 2013р., 2014р.)

Професійне кредо. Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш.

Життєве кредо. Стався до людей так, як бажаєш, щоб вони ставилися до тебе.


Викладання – найшляхетніша справа і, незважаючи на всю її трудність вона може приносити велику радість тому, хто вміє пробуджувати молоді уми.
Ромен Ролан

Комісія викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик заснована в 1979 році, працює за єдиним планом навчально-виховної і науково-методичної роботи коледжу. Члени комісії викладають більше 20 предметів для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» усіх кваліфікаційних рівнів на відділеннях денної і заочної форм навчання.

Голова комісії Клименко Ольга Федорівна з 2001 р., викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Софія Русова».
В комісії налічується 9 фахівців з дошкільної освіти. 8 чоловік мають педагогічне звання «Викладач вищої категорії». Троє викладачів нагороджені нагрудним знаком «Антон Макаренко», троє нагрудним знаком «Софія Русова», сім викладачів нагороджені нагрудним знаком «відмінник освіти».

Викладачі комісії передбачають використання якісного нового рівня навчання шляхом модернізації всього навчального процесу з використанням новітніх технологій; домагаються активного їх використання студентами під час вивчення окремих дисциплін і виконання курсових проектів; створюють оптимальні умови для самостійної роботи студентів.

Циклова комісія працює над проблемою «Формування особистісних комунікаційних потреб і можливостей студентів в багатомовному інформаційному середовищі».

Кожний викладач розглядає конкретний аспект цієї проблеми, забезпечуючи професійне спрямування підготовки студентів.

Центральним суб’єктом навчально-виховного процесу є студент, і тому основою діяльності викладацького складу є утвердження моделі особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання, а також трактування того, що кожний студент – це особистість з власними можливостями, потребами, системою цінностей. Для їхнього розвитку та удосконалення комісією створено інформаційно-методичний центр зі спеціальності «Дошкільна освіта» (О.Ф. Клименко), його робота забезпечує інформацію щодо оновлення змісту дошкільної освіти, результатів наукових досліджень та нових педагогічних технологій, створює умови для інтелектуальної праці викладача і студента.

У підготовці спеціалістів з дошкільної освіти викладачі комісії застосовують інноваційні форми і методи навчання. Для розвитку творчого професійного мислення широко практикуються проблемні методи навчання: евристичні бесіди, навчальні дискусії, науково-практичні роботи; для розвитку пізнавальних інтересів і здібностей – самостійна робота з додатковою літературою, аналіз педагогічних ситуацій, аналіз тестових завдань.

Викладачі В.В. Бевз, Л.П. Павлюк, С.С. Прощарук використовують різні типи семінарів: семінар розгорнута бесіда, семінар із заслуховуванням та обговоренням рефератів, доповідей, повідомлень, семінар-диспут, семінар-практикум. Практикується в комісії проведення занять – прес-конференцій з історії педагогіки, педагогіки народознавства (О.Ф. Клименко, Т.М. Кочерган, Г.Ф. Ратовська).

Т.М. Кочерган, Н.П. Оверчук, О.Ф. Клименко, Н.І. Пасікова, С.С. Прощарук, Л.П. Павлюк використовують на заняттях розв’язання педагогічно-ситуативних завдань, мета яких активізувати вміння використовувати знання з тієї чи іншої методики в інтересах майбутньої праці. Для самостійної роботи студентів також розроблені ситуаційні завдання, які входять у методичні рекомендації для позаурочної роботи.

Навчальна діяльність проходить ефективніше і дає якісніші результати, якщо в студента виникають яскраві, глибокі мотиви, які викликають бажання діяти активно, перемагати труднощі, упевнено просуватися до поставленої мети. Цьому сприяє проведення занять на виробництві. Керівники практики на підставі виявлення індивідуальних особливостей студентів створюють дійсні та орієнтовані на результат форми взаємодії студента та працівників ДНЗ, які стали б основою для особистої ініціативи студентів, для подальшого самовдосконалення. Викладачі комісії дошкільної педагогіки та фахових методик приймають активну участь в роботі методичних об’єднань, конференціях, семінарах.

Методисти, які керують педагогічною практикою систематично організовують семінари-практикуми, зустрічі з кращими працівниками ДНЗ для студентів.
Наукова робота викладачів відображена в збірниках міжнародних, міжвузівських науково – практичних конференцій: збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції (м. Умань, 2017 р.) – стаття «Організація проектної діяльності в дитячому садку: дослідницькі проекти» (використання інноваційних технологій в ДНЗ – Клименко О.Ф.);

Засідання круглого столу педагогічного клубу «Обговорюємо проблему» з використанням дистанційних технологій на тему «Підготовка майбутнього вихователя до модернізації змісту дошкільної освіти» (м. Хмельницький, 15.05.2014 р., міжнародна міжвузівська конференція) – стаття «Підготовка майбутніх бакалаврів дошкільної освіти до впровадження Базового компонента» , стаття «Підготовка майбутніх вихователів за заочною формою навчання до забезпечення наступності у змісті дошкільної і початкової освіти» (Ратовська Г.Ф.), стаття «Підготовка майбутніх бакалаврів дошкільної освіти до забезпечення морального розвитку дітей в процесі педагогічної практики» (Бевз В.В.), стаття «Реалізація Базового компонента дошкільної освіти України в процесі організації педагогічної практики бакалаврів» (Клименко О.Ф.)

Викладачі комісії прийняли активну участь у міжвузівській науково-практичній конференції ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (м. Вінниця, 23.11.2017 р.); міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (ВГПК 22-24.11.2017 р.).

Проведено спільне засідання кафедр дошкільної педагогіки та фахових методик Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Спільною ходою до здоров’я зберігаючих технологій в освітньому просторі ДНЗ» (м. Хмельницький, 06.12.2015 р.)

У «Віснику науково-методичних досліджень» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу регулярно друкуються статті викладачів комісії.

КЛИМЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Голова комісії з 2001 р., викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Софія Русова».

Стаж роботи – 40 років.

Освіта. Закінчила Бельцький державний педагогічний інститут імені А.Руссо, 1989 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка».

Сфера професійних інтересів. Вивчає  особливості формування у дітей з вадами зору понять про число, лічбу, обчислювальну діяльність; працює над створенням комп’ютерних тестів з методики формування елементарних математичних уявлень.

Педагогічне кредо: «Чим більше я людину поважаю, тим більше я від неї вимагаю».


БЕВЗ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Стаж роботи – 34 роки.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1988 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає сучасні підходи до організації ігрової діяльності дошкільників.

Педагогічне кредо: «Зірки запалюють не ті хто вміють, а ті хто прагнуть».


КОЧЕРГАН ТАМАРА МИКОЛАЇВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Стаж роботи – 33 роки.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1973 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології в педучилищі та методист з дошкільного виховання»

Сфера професійних інтересів. Досліджує проблему використання народознавчого матеріалу і спадщини вітчизняних педагогів при викладанні методики ознайомлення дітей з природою.

Педагогічне кредо: «Тільки постійно навчаючись сам, маєш право навчати інших».


ОВЕРЧУК НІНА ПЕТРІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Стаж роботи – 47 років.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1974 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології в педучилищі та методист з дошкільного виховання».

Сфера професійних інтересів. Працює над  використанням різних форм і методів  інноваційних технологій на заняттях з методики фізичного виховання.

Педагогічне кредо: «Став мету, а потім послідовно її досягай».


ПАВЛЮК ЛАРИСА ПЕТРІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи – 17 р.

Освіта. Закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини, 1997 р., «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка».

Сфера професійних інтересів. Працює над проблемою використання комп’ютерних технологій на заняттях з методики фізичного виховання та організацією нетрадиційних занять з фізичного виховання в ДНЗ.

Педагогічне кредо: «Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні».


ПАСІКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

 Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж роботи – 41 рік.

Освіта. Закінчила Ровенський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського, 1976 р., «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Працює над вивченням модернізації форм і методів навчання у контексті кредитно-модульної системи.

Педагогічне кредо: «Кожна людина варта рівно стільки, на скільки вона сама себе оцінює».


ПРОЩАРУК СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Софія Русова».

Стаж роботи – 45 років.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1971 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології в педучилищі та методист з дошкільного виховання».

Сфера професійних інтересів. Вивчає історію розвитку методики  навчання зображувальної діяльності і навчання писанкарству.

Педагогічне кредо: «Знайти, підтримати талант – обов’язок кожного педагога».


РАТОВСЬКА ГАЛИНА ФЕЛІКСІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж роботи – 44 роки

Освіта. Закінчила Ровенський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського, 1976 р., «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає використання народних традицій в патріотичному вихованні дошкільників.

Педагогічне кредо: «Щоб дати дитині іскорку знань, педагогу потрібно ввібрати ціле море світла».


РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж роботи – 27 років

Освіта. Закінчила Бельцький державний педагогічний інститут імені А. Руссо, 1989 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2010 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему «Педагогічні вимоги до контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів» і удосконалення форм та методів роботи школи молодого спеціаліста.

Педагогічне кредо: «Бути професіоналом і бачити навколо себе людей, запалених ідеями вдосконалення інновацій в педагогічній науці і практиці».


СНІЖКО ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи – 37 роки.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1984 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає використання нестандартних форм роботи в процесі викладання основ педагогічної майстерності.

Педагогічне кредо: «Мистецтво виховувати – це мистецтво любити і розумом, і серцем».


СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Соціальний педагог, спеціаліст.

Стаж роботи – 3 р. 6 м.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2011 р., кваліфікація «Викладач російської мови і літератури. Педагогіка і методика середньої освіти»; 

Сфера професійних інтересів. Вивчає міжособистісні стосунки студентської молоді.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».


ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач вищої категорії,  магістр освіти.

Стаж роботи – 32 роки.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1991 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему  використання «Кейс – технологій» при викладанні методики ознайомлення дошкільників з природою.

Педагогічне кредо: «Поважай себе, бо інакше і інші не будуть тебе поважати».


ТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Викладач ІІ категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 4 роки.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, 2004 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2014 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему використання опорних схем-конспектів на заняттях з педагогіки, вивчає основи  народної  педагогіка.


Педагогічне кредо: «Вихователь – не голос істини, а лише провідник в пошуку істини».


ФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач, магістр освіти.

Стаж роботи – 13 років.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2001 р., кваліфікація «Вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»;

Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини, 2012 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає особливості адаптації студентів нового прийому.

Педагогічне кредо: «Одне з найважливіших завдань навчання – це виховання творчої особистості».


ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач І категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 12 років.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 2005 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає вплив малих стратегій на активізацію пізнавальної активності студентів і використання інтерактивних методів на заняттях з логопедії та основ народознавства.
Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».


«Сильним, досвідченим стає педагог,
який вміє аналізувати свою працю»
В. О. Сухомлинський

Циклова комісія викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін складається з висококваліфікованих викладачів, більшість з яких мають великий досвід педагогічної роботи взагалі та у вищому педагогічному закладі безпосередньо. Нині у комісії працює 13 викладачів.

Серед них:
Леляк Л. М. – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист. Відмінник освіти України, нагороджена знаком «За заслуги» III ступеня;
Бистрицький О. С. – викладач вищої категорії, магістр;
Дмитришин Д. О. – спеціаліст, викладач І категорії;
Доценко В. П. – спеціаліст, викладач II категорії;
Грущенко М. М. – викладач вищої категорії, викладач-методист. Відмінник освіти України, нагороджений знаком «Антон Макаренко»;
Мартинюк В. М. – спеціаліст, викладач вищої категорії;
Мельник Є. М. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр;
Стародуб О. В. – спеціаліст, викладач І категорії;
Тетерин К. І. – викладач вищої категорії, викладач-методист;
Турлюк В. В. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр;
Царик А. П. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр.

Викладачі спортивних дисциплін працюють над втіленням у життя проекту «Формування здорового способу життя у молодіжному середовищі». Ми виходимо з того, що талант бути здоровим властивий кожному на генетичному рівні. Потрібно лише докласти зусиль для реалізації даних природою здібностей. І найголовніше – пам’ятати, що в основу процесу оздоровлення має бути закладене бажання самовдосконалюватись.

Саме тому викладачі циклової комісії постійно працюють над збагаченням професійного та особистісного досвіду: беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, регіональних засідань на рівні міста та області; постійно друкуються в фахових та професійних періодичних виданнях; є учасниками змагань з різних видів спорту.

Молоді викладачі співпрацюють з досвідченими колегами. Обмін досвідом як педагогічним, так і спортивним є джерелом і основою високої майстерності викладачів фізичної культури.

ЛЕЛЯК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Стаж роботи: 35 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського, 1981рік.

Досвід професійної діяльності. В 1981 році прийшла працювати викладачем фізичного виховання у Вінницьке педагогічне училище, де і працюю на даний час викладачем фізичної культури, методики легкої атлетики, голова циклової комісії викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін.

Забезпечую викладання фізичної культури, методики легкої атлетики, а також методист з різних видів педагогічної практики

Сфера професійних інтересів. Працюю над удосконаленням та організацією навчально-виховного процесу на основі особистісно-орієнтованого підходу, впроваджую різні нетрадиційні форми та методи проведення занять. Використовую цікавий ілюстративний матеріал та інноваційні засоби навчання. Маючи великий досвід, постійно дбаю про покращення свого методичного рівня, зокрема: друкувалась в журналі «Науково-методичні дослідження» із статтею «Комп’ютерні та рухливі ігри», приймала участь у науково-практичній конференції  «Здоров’язберігаючі технології» Луцького педагогічного коледжу та інше.

Відзнаки та нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської ради, грамоти Міністерства освіти.

Життєве кредо: «Постійно дбати про здоровий спосіб життя, бути завжди першою».

Професійне кредо: «Якщо я знаю те, що я знаю мало, я доб’юсь того, щоб знати більше».


БИСТРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Кваліфікаційна категорія:  магістр педагогіки, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи: 23 роки.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 1999 рік.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2012 рік.

Досвід професійної діяльності. 10 років працював вчителем фізичної культури в загальноосвітній школі. З 2002 року працюю в Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі викладачем фізичної культури та спортивних дисциплін.

Забезпечую викладання фізичної культури, теорії і методики фізичного виховання школярів, методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Приймаю активну участь у роботі методичного об’єднання викладачів фізичної культури міста та області. Передаю свій  педагогічний досвід колегам шляхом проведення відкритих занять, так у 2015 році взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції у м. Луцьк на тему: «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах життя». Написав ряд методичних розробок: «Фізична культура в спеціальних медичних групах» (2012 р.), «Шляхи покращення самостійної роботи студентів на відділенні фізичного виховання» (2014 р.), «Робочий зошит з теорії і методики фізичного виховання» (2015 р.).

Відзнаки і нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської Ради.

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне».

Професійне кредо: «Де є бажання, знайдеться й шлях».


ДМИТРИШИН ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи: 7 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2009 рік.

Досвід професійної діяльності. З 2012 року прийшов працювати викладачем фізичного виховання і спортивних дисциплін у Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.

Сфера професійних інтересів. У своїй роботі намагаюсь використовувати колективні методи навчання.

Відзнаки та нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Життєве кредо: «Не зупинятися на досягнутому».

Професійне кредо: «Вік живи – вік учись!».


ДОЦЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

Стаж роботи: 16 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, 2003 рік.

Досвід професійної діяльності: В 2005 році прийшов працювати викладачем фізичної культури у Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, де і працюю на даний момент.

Сфера професійних інтересів: Працюю над удосконаленням та організацією навчально-виховного процесу та успішного засвоєння знань студентів, застосовую традиційні прийоми та методи навчання. Переважну більшість занять проводжу на свіжому повітрі, стимулюючи студентів вести здоровий спосіб життя.

Життєве кредо: «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках».

Педагогічне кредо: «У серце увійде лише те, що йде від серця».


ГРУЩЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти.

Стаж роботи: 48 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського, 1972 рік.

Досвід професійної діяльності. Розпочав свою трудову діяльність учителем фізичного виховання в школі-інтернаті м. Вінниці. На сьогоднішній день працюю викладачем фізичної культури та спортивних дисциплін у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів. Працюю над проблемою інноваційні технології в процесі занять з фізичної культури. Створив авторські програми з предметів: «Спортивні ігри з методикою викладання», «Фізична культура для спеціальних медичних груп». Написані мною методичні розробки така як: «Гнучкість як фізична якість і методика їх розвитку» (2009р.), «Інновації у системі фізичного виховання сучасної молоді» (2010 р.), «Спортивні ігри у питаннях і відповідях» (2010р.), стаття «Роль комп’ютерних, рухливих, народних ігор для розвитку дітей молодшого шкільного віку» – знаходять своє відображення серед студентів під час проходження педагогічної практики, а також підготовки до спортивних занять.

Відзнаки і нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської ради, грамоти Міністерства освіти, нагрудний знак «Антон Макаренко»

Життєве кредо: «Той, хто прагне, зробить більше за того, хто може».

Професійне кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому, бо життя – це процес, тому потрібно завжди рухатися вперед». 


МАРТИНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Стаж роботи: 17 років з них 10 років у коледжі.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2002 р.

Досвід професійної діяльності. Прийшов працювати у Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж у 2006 році викладачем фізичної культури та рухливих ігор.

Сфера професійних інтересів. У повсякденній роботі намагаюсь використовувати сучасні інноваційні технології, активно поширюю в професійному середовищі. Застосовую нестандартні форми проведення занять, забезпечуючи максимальну самостійність навчання студентів. Навчально-методична діяльність знайшла своє відображення в написанні методичних розробок: «Підвищення швидкісно-силових якостей у боксерів початківців», «Види оздоровчої фізичної культури, «Рухливі ігри та естафети у позакласній роботі з школярами».

Відзнаки і нагороди. Нагороджений Почесними грамотами Вінницького управління Комітету з фізичного виховання, Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти та науки. Подяка Вінницької міської ради, Комітету по фізичній культурі і спорту.

Життєве кредо: «Рухайся далі, що б не було на твоєму шляху».

Професійне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».


МЕЛЬНИК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: викладач II категорії.

Стаж роботи: 3 роки.

Освіта: вища, закінчив у 2013 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Спорт» та здобув кваліфікацію магістр олімпійського і професійного спорту. Викладача фізичного виховання.

Досвід професійної діяльності. В 2013 році почав працювати викладачем фізичного виховання у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі, де і працюю на даний час викладачем фізичної культури, теорії і методики секційної та клубної роботи, теорії і методики викладання футболу, теорії і методики викладання настільного тенісу, тренером збірної команди з міні-футболу.

Сфера професійних інтересів: Забезпечую професійну підготовку жіночої команди з міні-футболу, для участі у змаганнях різного рівня. Працюю над удосконаленням та організацією навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу. Виховую стійкий інтерес до щоденних занять фізичною культурою та спортом.

Життєве кредо: «Дій так, щоб своїми вчинками не зганьбити честь батьків». 

Професійне кредо: «Учитель не той хто вчить, а той у кого вчаться». 


ОСАДЧА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 39 років.

Освіта: Житомирське культурно-освітнє училище (1975р.), Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (2002 р.).

Досвід професійної діяльності. З 1975 року працювала в загальноосвітніх школах м. Вінниці учителем ритміки; 1996-2007 рр.– вчитель фізичної культури в загальноосвітній школі № 11. З 2007 року працюю викладачем ритміки і хореографії, фізичної культури у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів. Всю свою роботу викладача спрямовую на якісну підготовку майбутніх спеціалісті. Мета моєї фахової діяльності – формування стійкої мотивації до вивчення предметів музично-ритмічного циклу, фізичної культури рухів, творчих здібностей, самоаналізу та оцінювання матеріалу, що вивчається.

Відзнаки та нагороди. Грамоти Управління освіти і науки Вінницької міської ради.

Життєве кредо: «У людини завжди є все, щоб втілити свою мрію в життя».

Професійне кредо: «Танцевать плохо можно, учить плохо – нельзя»


СТАРОДУБ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного  університету ім. М. Коцюбинського, 2002 рік.

Досвід професійної діяльності. В 2006 році прийшла працювати викладачем фізичного виховання у Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, де і працюю на даний час викладачем фізичної культури, методики легкої атлетики

Сфера професійних інтересів. Приділяю увагу питанням самостійної роботи студентів, впроваджую творчо-пошукові методи навчання. Використовую інноваційні засоби навчання. Постійно працюю над методичним забезпеченням відділення. Приймаю участь у різноманітних конференціях, пов’язаних з педагогікою та спортом.

Відзнаки та нагороди. Почесні грамоти Управління освіти міської ради.

Життєве кредо: «Здоров’я – найцінніша річ у житті».

Професійне кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога».


ТЕТЕРИН КОСТЯНТИН ІНОКЕНТІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 33 роки.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського, 1979 рік.

Досвід професійної діяльності. Працюю в коледжі викладачем фізичної культури та гімнастики з методикою викладання.

Сфера професійних інтересів. На своїх заняттях намагаюсь використовувати різні прийоми пізнавальної діяльності студентів, до кожного заняття підходжу творчо, створюю атмосферу психологічного комфорту та оптимальні умови для реалізації понятійних можливостей кожного студента.

Створив комплекс методичного забезпечення з дисциплін: «Гімнастика з методикою викладання», «Підвищення спортивної майстерності», «Фізична культура для студентів шкільного відділення». Працюю над підвищенням свого фахового рівня. Написані мною методичні розробки: «Гімнастика в початковій школі», «Тестові завдання з гімнастики для студентів відділення фізичного виховання», «Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену з гімнастики» та інші – вміло використовують студенти для підготовки в проведенні виховних та пробних уроків.

Відзнаки і нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської ради, грамоти Міністерства освіти.

Життєве кредо: «Безперервний пошук удосконалення – основний мотив мого життя».

Професійне кредо: «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця».


ТУРЛЮК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 2 роки.

Освіта:

  • 2011 рік – Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж за спеціальністю «Фізичне виховання», молодший спеціаліст;
  • 2013 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з спеціальністю «Фізичне виховання»;
  • 2014 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Фізичне виховання».

Досвід професійної діяльності. З вересня 2014 року – викладач циклової комісії фізичного виховання та спортивних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання легкої атлетики з методикою викладання, рухливих ігор з методикою викладання, плавання з методикою викладання, підвищення спортивної майстерності та фізичної культури.

Сфера професійних інтересів. Спеціальна фізична підготовка бігунів на середні дистанції на основі біохімічного аналізу.

Педагогічне кредо: Все залежить тільки від вас.


ЦАРИК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Стаж роботи: 4 роки

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет фізичної культури та здоров’я  людини. Магістр фізичного виховання 2012 р.

Досвід професійної діяльності. З 2012 року працюю викладачем фізичної культури, історії фізичної культури, вступу до спеціальності та методики викладання гімнастики у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Є керівником гуртка з легкої атлетики.

Сфера професійних інтересів: Вся робота спрямована на якісну підготовку майбутніх спеціалістів. Метою фахової діяльності викладача є формування стійкої мотивації до вивчення предметів. Вмію активізувати пізнавальну діяльність студентів, підбираю цікавий матеріал, широко застосовую новітні технології. Постійно вдосконалюю свій професійний рівень та педагогічну майстерність, на високому рівні володію сучасними освітніми та інноваційними технологіями, методичними прийомами.

Методичні надбання: «Планування навчальної роботи та організація занять з фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» (2014р.).

Є учасником обласного методичного об’єднання викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р. а. («Інновації у системі фізичного виховання сучасної молоді» 2014р. смт. Чернятин).

Значну увагу приділяю роботі з обдарованими студентами. Підтвердженням цього є зайняті призові місця в м. Вінниця серед студентів ВНЗ І-II р. а.: І місце з легкоатлетичної естафети: І місце з легкоатлетичного кросу; І місце з легкої атлетики.

Відзнаки та нагороди: Грамоти Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту.

Педагогічне кредо:  «Той хто мало знає, і навчити зможе мало…»

Життєве кредо: «Всі перемоги починаються з перемоги над собою».


Image

Значні досягнення Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу забезпечуються самовідданою працею викладачів комісії фізико-математичних дисциплін, яка складається з висококваліфікованих викладачів, більшість з яких мають великий досвід педагогічної роботи в рідному навчальному закладі.

З 1977 року роботою комісії керує Володимир Олександрович Моспанок, який увесь свій час і натхнення віддає нашому коледжу. Його інтелект завжди поєднується із здатністю глибоко та всебічно аналізувати події. Він вміє виділяти головне і на цій основі планувати роботу комісії.

Пріоритетним для циклової комісії є повне комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками, які ґрунтуються на сучасній науковій базі, новітніх теоретичних розробках та технологіях. Заняття, проведені Світланою Андріївною Кубюк, Світланою Дмитрівною Томчук, Оксаною Петрівною Яремчук, відзначаються глибоким знанням предмета, уміннями організовувати свою роботу на основі активних методів навчання і сучасних інформаційних технологій. Костянтин Францович Войцехівський – це не тільки енергійний, знаючий викладач фізики, але людина великих організаторських здібностей, який несе особисту відповідальність за плекання наукового потенціалу коледжу, що очолює, він ніколи не зупиняється на досягнутому і не дає зупинитися іншим. Постійний пошук, творчість – це норма його життя, необхідність, внутрішня потреба.
Валентин Феодосійович Киливник – творчий, працьовитий, ерудований фізик, який тривалий час ніс тягар відповідальності за навчальний процес у коледжі, виконуючи обов’язки заступника директора з навчальної роботи.
Робота викладачів комісії різнопланова й багатогранна. Викладачі забезпечують викладання навчальних дисциплін, здійснюють керівництво курсовими роботами, педагогічною практикою. Багато викладачів циклової комісії є кураторами академічних груп, керують роботою фізичного, математичного гуртків.

Студенти нашого коледжу неодноразово займали призові місця на міжрегіональних олімпіадах з основ початкового курсу математики та методики її викладання, математики, брали участь в олімпіадах обласного рівня.
Із покоління в покоління викладачами комісії зберігається і поновлюється педагогічний досвід, передаються традиції порядності, гордість за обрану професію, що набувають молоді викладачі, які останніми роками влилися у нашу комісію: Наталія Юріївна Шустова, Алла Василівна Терепа.

Проблема, над якою працює циклова комісія викладачів фізико – математичних дисциплін: «Комплексне використання традиційних та інноваційних форм і методів при викладанні предметів фізико-математичного циклу як засіб поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів».

Викладачі комісії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, який відповідає вимогам сучасності, впроваджують інноваційні технології, активні та інтерактивні методи та прийоми навчання.

На засіданнях комісії піднімаються та обговорюються такі актуальні питання, як «Наступність у формуванні професійних компетентностей фахівців на заняттях з математики та фізики», «Самостійна робота студентів як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців»; «Формування наукового світогляду на уроках математики засобами нових інформаційних технологій»; «Формування і розвиток творчої особистості студентів у процесі навчання математики»; «Шляхи розвитку пізнавальної активності і самостійності учнів початкових класів на уроках математики»; «З досвіду використання комп’ютерних технологій при викладанні предметів фізико-математичного циклу».

Проблема сучасних освітніх технологій постійно знаходиться в центрі уваги членів комісії викладачів предметів фізико-математичного циклу. Викладачі використовують ПК для ілюстрації геометричних понять, графіків функцій, для тестування студентів з окремих розділів алгебри, використовують DVD для демонстрації показових уроків та показових виховних заходів, використовують мультимедійну дошку і презентації, в які включені елементи різного виду наочності (статичної, динамічної, моделі явищ).

За останні роки викладачами комісії підготовлено, надруковано, випущено багато навчальних посібників, методичних розробок.

Традиційними стали проведення тижня комісії, в межах якого проводяться предметні олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси студентських публікацій, культпоходи до Вінницького планетарію, організовуються зустрічі з досвідченими вчителями.

МОСПАНОК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Стаж роботи: 46 років.

Освіта: фізико-математичний факультет (за спеціальністю «математика») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1970 р.).

Досвід професійної діяльності. З 1972 року працює викладачем математики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, а з 1977 року – голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін.

Сфера професійних інтересів. Розробив навчальні програми з основ початкового курсу математики та з методики навчання математики для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, напрям підготовки 5.01010201 «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» (2013 р.). Написав статтю «Прийоми усних обчислень як засіб розвитку особистості учня основної школи». (Опубліковано у збірнику наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,проблеми». Випуск 33 / Редкол. : І. А. Зязюн та інші. – Київ-Вінниця, 2012). Підготував методичні посібники «Сучасні освітні технології навчання» (2014 р.), «Вивчення методики початкового курсу математики за модульно-рейтинговою системою навчання» (2013 р.) і ін. Має багато методичних розробок: «Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті» (2009 р.), «Міжпредметні зв’язки при вивченні математики» (2009 р.), «Особистісно – орієнтоване навчання при викладанні математики» (2010 р.), «Шляхи розвитку пізнавальної активності і самостійності учнів початкових класів на уроках математики» (2012 р.), «Особливості змісту і форм навчального процесу у відповідності до Закону України про вищу освіту» (2014 р.).

Викладач активно спонукає студентів до дослідницько – пошукової роботи. Підготовлені ним студенти займають призові місця на обласних олімпіадах з математики серед ВНЗ I – II рівня акредитації (Тавровська А. – 3 місце, 2008 р., Юркова Я. – 2 місце, 2009 р., Шпиця А. – 3 місце, 2012 р.).

Відзнаки і нагороди: За багаторічну сумлінну, творчу працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів В. О. Моспанок нагороджений нагрудним знаком «Відмінник народної освіти» (1984 р.), знаком «Антон Макаренко» (2006 р.), Почесними грамотами Міністерства освіти України (2001 р., 2004 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.)


КИЛИВНИК ВАЛЕНТИН ФЕОДОСІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 46 років.

Освіта: фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1970 р.); вчитель фізики та електротехніки.

Досвід професійної діяльності. Працював вчителем фізики та астрономії Вінницькохуторської середньої школи Вінницького району (1970-1979 р.). З 31.08.1979 р. по 30.04.1989 р. працював на посаді викладача фізики та ТЗН Вінницького педагогічного училища. З 01.05.1989 р. по 31.08.1993 р. – на посаді завідуючого шкільним відділенням педучилища. З 01.09.1993 р. по 31.08.2011 р. перебував на посаді заступника директора з навчальної роботи, з якої пішов за власним бажанням.

З 01.09.2011 року забезпечує викладання фізики й астрономії та є завідуючим кабінетом фізики.

Сфера професійних інтересів. Удосконалення методики викладання фізики та астрономії в коледжі, професійна орієнтація майбутніх педагогів. Був учасником двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Має публікації у Віснику науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. За останні роки підготував чимало методичних розробок, а саме: «Впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчальний процес» (2013 р.), «З досвіду використання засобів масової інформації на уроках фізики» (2014 р.), «Фізичні задачі в системі вивчення фізики в коледжі» (2015 р.). У 2012 році була надрукована науково-пізнавальна збірка «Астрономічний калейдоскоп», яка була рекомендована до друку кафедрою фізики і методики навчання фізики, інформатики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. У 2013 році розроблено «Зошит для лабораторних робіт з фізики та астрономії», який активно використовується викладачами фізики коледжу.

Відзнаки та нагороди. «Відмінник народної освіти» (1987 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р., 2006 р.); нагрудний знак «А. С. Макаренко» (2006 р.); Почесна грамота Вінницької облдержадміністрації та обласної Ради (2005р., 2011р.).

Педагогічне кредо: «Вбачати у студенті партнера при здійсненні навчально-виховного процесу».

Життєве кредо: «Бути корисним для людей».


ТЕРЕПА АЛЛА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Стаж роботи: 8 років.

Освіта: інститут математики, фізики і технологічної освіти (кваліфікація «бакалавр педагогічної освіти, вчитель математики») Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2005-2008). Магістратура Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація викладач математики, вчитель основ економіки (2009 р.). З 1 листопада 2016 року є здобувачем на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Досвід професійної діяльності. З 2009 року працює у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі. Забезпечує викладання предмету «Математика» для студентів перших та других курсів різних спеціальностей, а також дисципліни «Вища математика» для студентів 2-го і 3-го курсів гуманітарно-фінансового відділення.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері розвитку математичної компетентності в майбутніх учителів початкової школи в умовах педагогічних коледжів. Має значну кількість методичних розробок, які є цінним навчально-практичним матеріалом на заняттях математики та з «Вищої математики» («Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Вища математика» Частина 1» (2010 р.), «Застосування проблемного навчання на уроках математики» (2011 р.), «Границя та неперервність функції й основні підходи до розв’язання задач» (2012 р.), «Радіанна та градусна міра кута, тригонометричні функції числового аргументу. Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж аргументу» (2013 р.), збірник контрольних та самостійних робіт з алгебри для студентів 1 курсу. Є автором багатьох наукових статей у наукових вісниках України та учасником міжнародної конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» (26-27 листопада, 2015 року, м. Вінниця).

Життєве кредо: «Самовдосконалення через пізнання нового».

Професійне кредо: «Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність» Бернард Шоу


ТОМЧУК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Стаж роботи: 33 роки.

Освіта: фізико-математичний факультет (за спеціальністю «математика») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1981р.); магістратура Державного вищого навчального «Університет менеджменту освіти» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності. З серпня 1981 року працює викладачем Вінницького педагогічного училища, а з 2004 року Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Весь цей період є членом циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін.

Забезпечує викладання математики, основ початкового курсу математики та методики навчання математики в початковій школі для студентів стаціонарної та заочної форми навчання. Є методистом з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійної діяльності. Викладач постійно працює над удосконаленням навчального процесу, нею розроблені методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивчені основ початкового курсу математики та методики навчання математики. Розроблені методичні рекомендації до оформлення і написання курсових робіт з методики викладання математики.

Практичне значення в підготовці майбутніх вчителів початкових класів мають написані та систематизовані опорні конспекти вузлових тем з методики викладання математики для студентів спеціальності 6.010201 «Початкова освіта».

З 2010 року працюючи над впровадження інноваційних технологій як засобу удосконалення підготовки майбутніх фахівців виступала з доповідями: « З досвіду використання комп’ютерних технологій при викладанні предметів математичного циклу» (2013 р.), «Методичні рекомендації для створення презентацій та візуалізацію інформації» (2013р.), « Самостійна робота студентів як засіб підвищення пізнавальної діяльності» (2014 р.), «Наступність у формуванні професійних компетенцій фахівців на заняттях загальноосвітніх дисциплін (2014р.), «Методика проведення семінарських занять у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» (2015р.), «Лекція – одна з форм організації навчання у вищій школі» ( 2015 р.), « Сутність педагогічної інноватики» (2016 р.)
Відзнаки і нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти (2007р.), грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.), Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти ( 2009р., 2011р.), Почесна грамота Управління освіти Вінницької державної адміністрації (2010р.), грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу ( 2006р., 2010р., 2013р.). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.)

Професійне кредо: «Формування творчої особистості майбутнього спеціаліста».

Життєве кредо: «Бути потрібною людям».


ШУСТОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: закінчила Інститут математики, фізики та технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2007 р.), здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки; магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2008 р.), здобула кваліфікацію викладача математики. З 1 листопада 2015 року є здобувачем на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2008 року – викладач математики та економічних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання математики, статистики, економіки підприємства та розміщення продуктивних сил.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері формування основ професійного самовдосконалення майбутніх учителів у процесі навчання математики в педагогічному коледжі. Має близько дев’яти наукових публікацій: чотири з них у фахових збірниках наукових праць; одна у закордонному виданні.

Відзнаки та нагороди: Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р.)

Педагогічне кредо: «Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами».


ЯРЕМЧУК ОКСАНА ПЕТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 16 років.

Освіта: фізико-математичний факультет (за спеціальністю «вчитель математики та основ інформатики») Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (1999 р.)

Досвід професійної діяльності. З 2000 року працює викладачем циклової комісії фізико-математичних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання математики, основ початкового курсу математики, методики навчання початкового курсу математики та комп’ютерних дисциплін; методист з різних видів практики.

Сфера професійних інтересів. Впровадження інноваційних технологій в процес навчання, зокрема комп’ютерних технологій при викладанні математики. Має багато методичних розробок, які є цінним навчально-практичним матеріалом на заняттях («Практичні роботи та опорні конспекти з основ початкового курсу математики» (2012 р.), «Тестовий контроль в умовах особистісно-орієнтовного навчання» (2012р.), «Активізація творчого потенціалу студентів через інноваційні форми організації розумової діяльності в позакласній роботі» (2013р.) «Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з математики» (2013р.), «Тести з математики» (2012 р.)). Є постійним керівником математичного гуртка, де велика увага приділяється розв’язуванню задач підвищеної складності.

Яремчук О. П. займається науковою діяльністю, що відображено в розробці заняття «Побудова графіків тригонометричних функцій» (Вісник науково-методичних досліджень ВГПК)

Життєве кредо: «Йти в гармонії з вимогами сьогодення, працювати творчо і приносити користь іншим».

Професійне кредо: «Працювати, отримуючи моральне задоволення та відчуваючи духовне зростання».


Image

Комісія спеціальних музичних дисциплін, хорового диригування та постановки голосу – це осередок творчості, професійності, наполегливої праці у підготовці молодших спеціалістів – вчителів музики, музичних керівників.

Окреслюючи сфери діяльності викладачів, слід зауважити, що починаючи з першого року роботи комісії спеціальних музичних дисциплін, ми працюємо над тим, що «виховуємо таланти, для яких музика – це доля».

Кваліфікованому педагогічному колективу комісії властивий творчий потенціал декількох поколінь істинних музикантів, для яких викладання музичних дисциплін тісно поєднане із педагогікою.

Тут постійно здійснюється пошук нових ідей, творчих підходів, застосування різних методик, технологій.

Голова комісії Мартинюк Раїса Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаками «Антон Макаренко», «За заслуги в аматорському мистецтві».

КОВАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Викладач постановки голосу та хорового диригування

Кваліфікаційна категорія: вища категорія, старший викладач.

Стаж роботи в коледжі: 10 років

Освіта: 1993 р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського. Викладач музики і співів, методист позакласної роботи

Володимир Володимирович працює в коледжі на посаді викладача вокалу, хорового диригування, хорового класу з 2006 року. З 1995 року працює за сумісництвом артистом  муніципального камерного хору «Вінниця». Як соліст академічного муніципального хору «Вінниця» брав участь у підготовці та виконанні визначних музичних творів у міжнародних хорових конкурсах та фестивалях.

Ковальчук В. В. постійно працює над збагаченням вокально-хорового мистецтва, бере активну участь у семінарах, зокрема : Міжвузівська науково-практична конференція науковців та студентів педагогічних закладів, м. Умань 2015 р, де висвітлює стан та перспективи вокально-хорового виховання студентської молоді. З 2014 року – член міжрегіонального журі Всеукраїнських фестивалів творчості профспілок України. Творча праця Ковальчука В. В. сприяє активному зміцненню репутації навчального закладу. Впродовж 10 років Ковальчук В. В. очолює вокальний ансамбль української пісні «Веселка», що носить звання «Народний» і є лауреатом обласних та Всеукраїнських конкурсів. За підсумками VІ Всеукраїнського фестивалю аматорського мистецтва колектив визнано кращим аматорським вокальним ансамблем. Викладач постійний учасник всіх виховних поза навчальних заходів, які проводяться в коледжі та за його межами, а також бере активну участь у роботі художніх колективів музично-педагогічного відділення, виступає як соліст-вокаліст.

Сфера професійних інтересів: організація навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу до занять зі студентами

Відзнаки і нагороди: Нагороджений Почесними грамотами облдержадміністрації, виконавчого комітету Вінницької міської ради та обласної Ради .

Педагогічне кредо:  «Спочатку ти пізнай учня, тоді він зрозуміє тебе».


АВТУХОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи в коледжі: 30 років.

Освіта: вища, закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1986 р.).

Досвід професійної діяльності: В своїх напрацюваннях має методичні розробки на теми: «Інноваційні шляхи викладання диригування на сучасному етапі» (2013 р.), «Можливості впровадження інноваційних методів роботи зі студентами на заняттях з музики» (2015 р.), «Українська музична спадщина – основа навчання студентів музичних спеціальностей», «Роман у листах» (2015 р.), «Чайковський за духом – українець» (2015 р.).
Друкування у Віснику науково-методичних досліджень (Випуск 4), 2015 р.
Вісник науково-методичних досліджень (Випуск 1), 2016 р.

Сфера професійних інтересів: Використовує інтерактивні методи навчання(незакінчене речення; міні-міркування; різні творчі завдання), нестандартні заняття, заняття-диспут тощо.

Відзнаки і нагороди: Подяка з нагоди 10-річчя створення коледжу (2014 р.), Подяка «Чарівний голос відділення» (2014 р.)

Педагогічне кредо: «Мені довірено дитинство».


ГАВРЮШЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач хорового диригування, керівник мішаного хору.

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст ІІ категорії.

Стаж роботи: 2 роки

Освіта: вища.

Закінчила Чортківське педагогічне училище в 1993 р., а згодом і Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського,  музично-педагогічний  факультет – 1999р.

Сфера професійних інтересів: формування творчої особистості, творчій підхід до кожного музичного твору, прищеплення любові до класичної музики.

З 2014 н. р. – керівник юнацького хору мішаного складу, викладаю хорове диригування, концертмейстер з класу вокалу та диригування.

Педагогічне кредо: Постійно підвищувати свій фаховий рівень та розвивати студентів, проводити постійно виховну роботу серед студентів.


ДЕМКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач постановки голосу, додаткового музичного інструменту (баян), української народної музичної творчості.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи в коледжі: 37 років.

Освіта: закінчила Вінницький педагогічний інститут імені М. Островського в 1978р. Спеціальність «Вчитель музики і співів».

Досвід професійної діяльності: Викладає музінструмент (баян), постановку голосу, українську народну музичну творчість.

Брала участь в роботі таких колективів, а саме: жіноча хорова капела, оркестр народних інструментів, ансамбль бандуристів, вокальний ансамбль «Подолянка», вокальний ансамбль «Веселка».

Коло професійних інтересів: під час проведення занять використовувати інноваційні методи навчання, впроваджувати креативні методи та прийоми роботи зі студентами.

Відзнаки й нагороди: Грамоти облдержадміністрації, Грамоти Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога».


ДИМІНСЬКА ВАЛЕНТИНА КАЗИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи в коледжі: 34 роки.

Освіта: Димінська Валентина Казимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Музика і співи» та працює за отриманим фахом у Вінницькому педагогічному коледжі з 1982 року.

Сфера професійної діяльності. За час роботи в закладі забезпечує належний рівень викладання музичних дисциплін, виховує в студентів ціннісне ставлення до музичного мистецтва, формує вміння аналізувати та інтерпретувати твори  різних епох, жанрів і стилів, висловлювати власні судження та застосовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності.

Викладач володіє інноваційними методиками і технологіями, стимулює студентів до творчої та дослідницько-пошукової і наукової діяльності, вміє вирішувати педагогічні проблеми, установлювати контакт із студентами, батьками, колегами. Димінська В. К. добре володіє музичними інструментами фортепіано, акордеоном та голосом. Вона постійно вдосконалює професійний рівень, займається самоосвітою.

Досвід професійної діяльності: Навчально-методична діяльність педагога висвітлена у методичних розробках «Самостійна робота студентів в процесі підготовки до екзамену з навчальної дисципліни «Світова музична література», «Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Аналіз музичних форм», «Методичні рекомендації до проведення відкритого заняття  з навчальної дисципліни «Світова музична література» на тему «Клавірна творчість Баха», «Робоча програма з навчальної дисципліни «Світова музична література», «Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз музичних форм».

Димінська В. К. активно займається науковою діяльністю, що відображено в публікаціях «Українські мотиви в творчості віденських класиків», «Ліст і Україна» та «Шевченко і музика» («Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу», випуски №1, №2, 2014 р.; № 1, 2015 р.). Викладач систематично проводить творчі зустрічі зі студентами та колегами. Лекції-концерти «Музико моя, ти зійшла з небес», «Тож над землею лийся пісне знов», «Щоб жить хотілось – треба небагато…» побудовані на улюблених класичних творах студентів, дитячих піснях та власній творчості педагога. Вона підготувала студента Гоцуляка В. до участі в загальноміському конкурсі «Студенти мають таланти» – 2012 р., та до Міжнародного конкурсу акордеоністів в республіці Молдова – 2013 р., який став призером.

Досвід викладача «Творча співпраця зі студентами коледжу» вивчено та узагальнено викладачами комісії спеціальних музичних дисциплін. Вона заслужено користується авторитетом серед колег, студентів, батьків та співробітників.

Відзнаки і нагороди:  Димінська В. К. нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України,  Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, Третього регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді і юнацтва у номінації «Вокальне мистецтво».


КАЛАШНЮК ЄВГЕНІЯ ЙОСИПІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Стаж роботи: 38 років.

Освіта: закінчила Немирівське педагогічне училище (1978 р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Навчалася на музично-педагогічному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1981-1985р.), здобула кваліфікацію вчителя музики.

Досвід професійної діяльності. Працювала в ЗОШ вчителем  початкових класів з 1978 р. по 1981 р. Викладач має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю музика та працює у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі за отриманим фахом на посаді викладача постановки голосу та інструменту фортепіано і бандури з 1985 року.

Викладач в центр своєї роботи ставить завдання формування творчої особистості майбутнього спеціаліста. Характерною рисою педагогічного почерку викладача є організація навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу до занять зі студентами.

З 1999 року викладач є керівником ансамблю бандуристів педагогічного закладу.

Сфера професійних інтересів. Викладач є музичним редактором збірки пісень «Свято нашої зустрічі», а також автором статей в газеті «Слово педагога» та у «Вісник науково-методичних досліджень». Результатом наполегливої праці є авторський навчальний посібник для студентів «Пісні для початкових класів у супроводі бандури».

Відзнаки та нагороди. Ансамбль бандуристів нагороджений Дипломом Лауреата ІІІ Всеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок за високу творчу майстерність. Колектив бандуристів нагороджений Дипломом за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження і примноження надбань національної культури, художньої спадщини українського народу та високий рівень виконавської майстерності з присвоєнням почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» (2014р.).

Викладач нагороджена Грамотою Ради Директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області за багаторічну і сумлінну працю (2001 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.), нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008 р.), Грамотами і Подяками від адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р., 2014 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.).

Педагогічне кредо: Серце сповнене любові…


КАСЬКО ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Викладач додаткового музичного інструменту (баян), акомпаніатор ритміки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи в коледжі: 1,6 р.

Освіта: З 2007 по 2011 рік навчалася у ВГПК де отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника.

У 2014 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за напрямом підготовки «Музичне мистецтво», кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва.

У 2015 р. закінчила ВДПУ ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація «Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики».

Сфера професійних інтересів: впровадження нетрадиційних форм та методів, а також інноваційних технологій під час викладання музичних дисциплін.

Педагогічне кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!


МАРТИНЮК РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 33 роки.

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем музики в Бохонницькій середній школі (1968-1978 рр.), працювала вчителем музики в ЗОШ №11 (1979-1982 рр.). З серпня 1983 р. прийнята на роботу до Вінницького педагогічного училища на посаду викладача музики, де працює до цього часу.

Забезпечує викладання спеціальних музичних дисциплін: хорове диригування, хоровий клас та  музичний інструмент (баян).

Мартинюк Раїса Анатоліївна – голова випускової циклової комісії викладачів спеціальних музичних дисциплін, хорового диригування та постановки голосу.

Сфера професійних інтересів. Навчально-методична діяльність Раїси Анатоліївни знайшла відображення у ряді посібників та розробок: «На допомогу диригенту-початківцю», «Творче розкриття образу за допомогою різновидності інтерпретації інструментальної та вокально-хорової музики», «Щодо проблеми особистісно-орієнтованого навчання з обдарованими дітьми» та інші. Вона є автором статей в газеті «Слово педагога» та у «Віснику науково-методичних досліджень».

Мартинюк Р. А. постійно бере участь у методичних об’єднаннях викладачів музики ВНЗ І-ІV рівнів акредитації Західного регіону, а також брала участь у міжвузівській науково-практичній конференції «М. І. Пирогов – видатний вчений, медик, військовий лікар, педагог, громадянин», де виступала на тему «Модифікація коректурної проби (для вивчення розумової втоми на уроках музики)», науково-практичній конференції «Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю: довкілля – початкова освіта», Міжвузівська науково-практична конференція науковців та студентів педагогічних закладів, м. Умань 2015 р, де висвітлює стан та перспективи вокально-хорового виховання студентської молоді.

Відзнаки і нагороди. Мартинюк Р. А. постійно займала призові місця в номінації «Кращий наставник культурно-освітнього закладу профспілок області», нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко», «За заслуги» (Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу) та знаком Федерації профспілок України «За досягнення в аматорському мистецтві».

Педагогічне кредо. «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання». В. О. Сухомлинський

Життєве кредо. Бути активною, жити в гармонії з прекрасним, працювати, отримуючи моральне задоволення.


МЕЛЬНИК СВІТЛАНА МЕФОДІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Педагогічний стаж: 37 років.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1978 р. Отримала кваліфікацію вчителя музики та співів.

Досвід професійної діяльності. З 1979 року – викладач музінструменту (баян) Вінницького педагогічного училища, а з 2001 року працює на музично-педагогічному відділенні Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, методист шкільної й дошкільної педагогічної практики.Сфера професійних інтересів.

Удосконалення методики викладання основного музінструменту (баян), використання новітніх інтерактивних та мультимедійних технологій в навчально-педагогічному процесі тощо.

Відзнаки й нагороди. Грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому та обкому профспілки працівників народної освіти та науки (1989 р.), Грамота адміністрації та профкому Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, Почесна грамота Міністерства освіти України (1992 р.), Диплом ІІІ ступеня Фсеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок (1999 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Подяка Федерації профспілок України за активну участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі самодіяльних художніх колективів профспілок (2001 р.). Грамота адміністрації та проспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.), Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р.), Відмінник освіти України (2011 р.).

Педагогічне кредо: Зумій запалити іскорку творчості, бажання, навчи працювати сумлінно – пожнеш подвійний успіх, щастя творчої співпраці.


НАГОРНЮК ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи: 30 років.

Освіта. У 1983 році закінчила Гродненське музично-педагогічне училище (Білоруська РСР) та отримала кваліфікацію вчителя музики, а в 1992 році закінчила музично-педагогічний факультет Мінського державного педагогічного університету ім. О. М. Горького, здобувши кваліфікацію викладача музики.

Досвід професійної діяльності: з вересня 1983 року працює викладачем музичного інструменту та музичних теоретичних дисциплін у Маличській музичній школі (Білоруська РСР). З вересня 1995 року працювала вчителем музичного мистецтва Сальницької СЗШ І-ІІІ ст. Калинівського району Вінницької області. З вересня 20006 року працює у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі на посаді викладача музики, викладає такі предмети: основний музичний інструмент додатковий музичний інструмент, акомпанемент. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», у 2011 році їй присвоєно педагогічне звання «старший викладач», яке підтверджено у 2016 році.

Сфера професійних інтересів. Проведення досліджень щодо впливу музичного мистецтва на психофізичний розвиток дитини.

Відзнаки та нагороди. Грамота департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за сумлінну творчу працю та вагомий особистий внесок у розвиток освіти області (2014 р.). Грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю та вагомий особистий внесок у розвиток освіти області (1996 р., 2006 р.). Грамоти адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2013 р.). Грамота Вінницького Державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за підготовку учасника третього регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «Оркестрові інструменти» (2013 р.). Подяки Вінницького обласного інституту педагогічних працівників (2011 р., 2013 р.), Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р., 2014 р.).

Педагогічне кредо: Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все виховання людини.

Життєве кредо: Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе!


ОСТРОВСЬКА-ЗІНЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач постановки голосу

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – викладач-методист. 

Стаж роботи: 38 років, в педагогічному коледжі – 37 років.

Освіта: в 1978 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю: музика та співи. По закінченні інституту присвоєна кваліфікація вчителя музики та співів.

Досвід професійної діяльності:
З 1 жовтня 1979 р. – викладач методики музичного виховання в дошкільному закладі, а також викладач музичного інструменту (фортепіано).

З 2001 року – викладач музично-педагогічного відділення, викладає постановку голосу, основний та додатковий музичний інструмент  (фортепіано), концертмейстер.

Методист з педагогічної практики в дошкільному закладі. 

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у галузі розвитку голосу студента на заняттях з вокалу. Має публікації з цієї теми.

Відзнаки й нагороди. Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. В 2004 р. присвоєно звання відмінника освіти України.

Педагогічне кредо: Вміння розпізнати музичний талант та розвинути його.


ПЕКУРАРУ ЛЮДМИЛА ГЕНАДІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: cпеціаліст ІІ категорії.

Стаж роботи в коледжі. Педагогічний стаж – 10 років

Освіта. З 2002 р. по 2005 р. навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання».

Досвід професійної діяльності. Пекурару Л. Г. активно займається профорієнтаційною роботою, приймає участь у підготовці та проведенні щорічного обласного конкурсу вокальної та інструментальної майстерності «Струни Поділля»,  виступає з лекціями-концертами «Музико моя, ти зійшла з небес» (2012 р.), «Пісня – душа народу» (2013 р.), «Творчість Т. Г. Шевченка в українській пісенній класиці» (2014 р.) перед студентами коледжу, мешканцями гуртожитку №2, пацієнтами ревмокардіологічного санаторію.
1. Підготувала :

  • методичну розробку «Міжпредметні зв’язки на уроках музики»;
  • реферат «Думка» П. І. Чайковського як об’єкт музично-теоретичного та виконавського аналізу»;
  • доповідь «Національне виховання майбутнього громадянина України засобами музичного мистецтва».

2. Надрукувала статтю «Ліст і Україна»у науково-методичному виданні «Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» (випуск №1 2015 р.).
3. Провела відкрите заняття на тему «Розвиток технічних можливостей студентів-початківців на заняттях основного музичного інструменту фортепіано».
4. Брала участь у виховному заході «Мистецтво акомпанементу» (вик. з викладачем Димінською В. К. фортепіанний ансамбль «Симфонія № 40 соль-мінор» В. Моцарта) в рамках декади музики.
5. Бере активну участь у заняттях з навчальних дисциплін «Світова музична література» та «Аналіз музичних форм» в якості ілюстратора, виконавши твори композиторів періоду музичного бароко, віденських класиків, романтиків та 20 ст.

Сфера професійних інтересів. За час роботи в закладі забезпечує високий рівень викладання музичних дисциплін, виховує в студентів ціннісне ставлення до музичного мистецтва, формує вміння аналізувати та інтерпретувати твори різних епох, жанрів і стилів, висловлювати власні судження та застосовувати набуті знання у майбутній професійній  діяльності. Викладач володіє інноваційними методиками і технологіями, стимулює студентів до творчої та дослідницько-пошукової діяльності, вміє вирішувати педагогічні проблеми, установлювати  контакт із студентами, батьками, колегами.

Педагогічне кредо: «Донести до серця кожної дитини знання, досвід і практичні вміння».


СЕГЕДА МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Освіта.  Закінчив Вінницьке музичне училище імені М. Д. Леонтовича (1997 р.) за спеціальністю народні інструменти (баян). Отримав кваліфікацію викладача, артиста оркестру, ансамблю; керівника оркестру, ансамблю. У 2002 р. закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, здобувши кваліфікацію вчителя музики та українознавства.

Досвід професійної діяльності. З 2002 по 2005 р. та з 2010 року – викладач музичного інструменту Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, з 2013 р. керівник ансамблю баяністів. Забезпечує викладання основного музичного інструменту (баян), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (баян, акордеон).

Відзнаки і нагороди. Диплом про присвоєння почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий ансамблю баяністів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності. (Постанова Президії федерації профспілок Вінницької області, 2014 р.). Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата третього ступеня регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «оркестрові інструменти» (2013 р.); Грамота Адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р).

Творчі здобутки: керівник ансамблю баяністів, який у 2014 році здобув звання Народного аматорського колективу профспілок.

Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне».


СТОРОЖУК НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА

Викладач основного та додаткового музичного  інструменту (фортепіано), та постановки голосу

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи в коледжі: 3 роки.

Освіта: Закінчила у 2009 році Вінницький даржавний педагогічнний університет ім. М. Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музична педагогіка і виховання» та здобула кваліфікацію вчителя музики, керівника інструментального ансамблю.

Сфера професійних інтересів: Під час своїх занять викладач використовує креативні методи та прийоми роботи зі студентами, впроваджує інноваційні методи навчання.

Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш».


ТИХОЛАЗ ВАЛЕНТИНА ПИЛИПІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 15 років.

Освіта: Закінчила Кіровоградський педагогічний університет у 1970 році за спеціальністю вчитель музики.

Досвід професійної діяльності: Тихолаз В. П. бере активну участь у роботі циклової комісії викладачів спеціальних музичних дисциплін. Прочитано ряд лекцій: «Вплив художньої культури на естетичний розвиток школярів», «Художньо-педагогічний аналіз творів М. Д. Леонтовича на заняттях з хорового диригування».

Написані нею методичні розробки: «Формування творчих умінь і навичок в процесі диригування» (2013 р., «Методи формування навичок хорового співу на уроках музики в школі» (2012 р.), «Музичні здібності та методи їх розвитку» (2011 р.), «Формування навичок гри на фортепіано у студентів-початківців педагогічного коледжу» (2012 р.), «Хоровий спів, як засіб естетичного виховання школярів» (2009 р.)

Автор статті «Слухання творів П.І.Чайковського на уроках музики в загальноосвітній школі», яка опублікована у «Віснику наукових досліджень» ВГПК (2012 р.).

Брала активну участь у громадському та поза навчальному житті коледжу. Учасниця народного аматорського гурту «Рідня». Допомагає в проведенні заходів художньої самодіяльності Козинецької СШ І-ІІІ ступенів.

Сфера професійних інтересів: На своїх заняттях викладач впроваджує інноваційні методи навчання.

Відзнаки і нагороди: Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, «Ветеран праці».

Педагогічне кредо: педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії.


ЧЕРЕВКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Стаж роботи: 39 років.

Освіта: музично-педагогічний факультет (за спеціальністю «музика та співи») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1976 р.).

Досвід професійної діяльності: З 1976 по 1979 рр. викладач музичного інструменту (баян) Немирівського педагогічного училища. З 1979 р. по 2001 рр. викладач музичного інструменту (баян) Вінницького педагогічного училища. З 2001 р. по нині голова предметно-циклової комісії музичного інструменту (баян), викладач музичного інструменту (баян), додаткового інструменту та вокалу музично-педагогічного відділення Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З 1983 р. по нині керівник народного фольклорного ансамблю «Троїсті музики».

Забезпечує викладання музичного інструменту (баян), додаткового інструменту та вокалу музично-педагогічного відділення.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень в сфері методики підбору мелодії та акомпанементу за слухом та формування в студентів музичних відділень навичок гармонізації пісенного матеріалу. Має методичні розробки, які мають практичну цінність, серед них: «Розвиток творчих навичок варіаційного мислення на уроках акомпанементу в педагогічних коледжах» (2011 р.), «Використання методики М. Д. Леонтовича у формування музично-естетичних смаків студентської молоді» (2012 р.), «Вплив музичних творів на стан розумової працездатності» (2013 р.).  Поет-пісняр, композитор.

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України (2001 р.); Нагрудний знак «Антон Макаренко» Міністерства освіти та науки України (2011 р.); Нагрудний знак «Аматор мистецтва» Федерації профспілок Вінницької області (2013 р.); Нагрудний знак «За заслуги II ступеня» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р.); Почесні грамоти Міністерства освіти та науки України (1991 р., 1998 р., 2006 р.), Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.); Департаменту освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.), Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2012 р.). За вагомий внесок у збереження та відродження музичної культури Поділля  занесений у 2013 році в «Книгу Трудової Слави Федерації профспілок Вінницької області».

Життєве кредо: Сіяти зерна добра та любові  в серця і душі вихованців, плекати бережливе ставлення до скарбів духовної культури рідного краю.

Професійне кредо: Вимогливість і професіоналізм.


ЮР’ЄВ ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – «викладач-методист».

Стаж роботи в коледжі: 37 років.

Освіта. Закінчив Вінницьке державне музичне училище Міністерства культури УРСР (1968 р.) за спеціальністю «Фортепіано», отримав  кваліфікацію викладача дитячої музичної школи та концертмейстера; Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Музика і співи» (1976 р.), здобув кваліфікацію вчителя музики і співів середньої школи і педагогічних училищ.

Досвід професійної діяльності. Юр’єв Ю. Г. плідно працює у коледжі з 1979 року, на своїй викладацькій ниві має велику кількість успішних та талановитих студентів-випускників, високо професійно викладає фахові дисципліни: основний музичний інструмент фортепіано, акомпанемент та є концертмейстером у класі домри. Викладач постійно перебуває у творчому пошуку роботи зі студентами. У якості концертмейстера приймає участь у конкурсах вокальної та інструментально-виконавської майстерності у Вінниці та за межами, за що має певну кількість нагород.

Відзнаки й нагороди. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.), почесна грамота МАОУ (1999 р.), грамота Ради директорів І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області ( 200 р.), грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2003 р.), грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2003 р.), подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.), подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011, 2013, 2014 рр.), подяка концертмейстеру за участь у П’ятому регіональному конкурсі музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «Оркестрові інструменти» (2015 р.).

Педагогічне кредо: «Сумлінне ставлення до роботи і якісна підготовка майбутніх фахівців».


Image

Комісія викладачів музичного інструменту фортепіано – важливий структурний підрозділ у роботі відділення, який спрямований формувати всебічно розвинену особистість у комплексі навчальних дисциплін.

Викладачі комісії – високопрофесійні наставники, великі ентузіасти, які багато років займаються найблагороднішим заняттям – залученням студентів до неповторного світу музики. Окрім напрацювання у музикантів навичок та вдосконалення гри на інструменті, викладачі займаються їх музичним вихованням, виробляють культуру поведінки, вчать за допомогою мистецтва управляти своїми емоціями.

Видатний німецький музикант К. Орф зауважував: «Якщо дитина в процесі комплексної музичної діяльності не стане професійним музикантом, то її творча ініціатива, закладена на музичних заняттях, проявиться в усьому, що вона робитиме в подальшому житті», – саме такого принципу дотримуються викладачі комісії.

Image

Поряд із досвідченими фахівцями, можна сказати, когортою викладачів плідно працює весь склад комісії музичного інструменту фортепіано.

Беручи до уваги те, що на відділі навчаються учні з різним рівнем володіння фортепіано, досвідченими викладачами розроблено авторські програмні забезпечення занять, методику викладання та контрольні вимоги з дисципліни, «фортепіано» для студентів з різним рівнем підготовки.

Велику увагу викладачі комісії приділяють гармонійному розвитку особистості студента у поєднанні з інтелектуальними, емоційними, творчими та вольовими якостями майбутнього професіонала. Для такого розвитку на заняттях використовуються проблемні методики навчання, проводяться комплексні уроки, круглі столи та творчі семінари у співпраці з викладачами інших навчальних закладів.

Image

Дисципліни «Основний музичний інструмент (фортепіано)» та «Акомпанемент» готують студентів до їх майбутньої професійної діяльності вчителя музики в загальноосвітній школі та музичного керівника в дошкільному закладі. Навчання та формування творчої особистості майбутнього педагога музиканта забезпечують 12 членів комісії, викладачів музичного інструменту (фортепіано), які присвятили себе пошуку та розвитку молодих талановитих людей, що прагнуть підтримати та продовжити славні музичні й педагогічні традиції Вінниччини.

Викладачі циклової комісії плідно працюють у навчальному, виховному та науково-методичному напрямках в контексті вирішення педагогічної проблеми, над якою працює комісія:

«Удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку фахового рівня майбутніх вчителів музики та музичних керівників».

Яка в свою чергу логічно наслідує опрацювання проблеми, над якою працює коледж:

«Удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку професійної майстерності педагога».

БАХЧЕВАН НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Загальний та педагогічний стаж  роботи складає 32 роки, з них – 6 років у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Освіта: закінчила музичне училище ім. М. Леонтовича (1983 р.), київський Державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1989 р.), має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Музика і співи», магістратуру Київського Державного Університету менеджменту освіти (2011 р.), здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2009 року – викладач музичного інструменту Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. З вересня 2011 року – голова циклової комісії викладачів спеціального музичного інструменту фортепіано. Забезпечує належний рівень викладання музичних дисциплін відповідно до навчальних програм та дотриманням вимог Галузевого стандарту вищої освіти.

В роботі зі студентами намагається використовувати особистий виконавський досвід піаніста, вокаліста, акомпаніатора.

Головною метою викладача є виховання у студентів мистецького смаку до піаністичного виконавства та творчої роботи за фахом, використовуючи при цьому навички та знання набуті за період навчання у коледжі.

Результативність педагогічної діяльності. Наталія Анатоліївна творчо підходить до проведення занять з основного музичного інструменту фортепіано. Результатом є участь її студентів у конкурсах виконавської майстерності вищих навчальних закладів міста Вінниці та регіону.

Роблячи акцент на високий рівень підготовки студентів Наталія Анатоліївна надає професійну теоретичну та практичну базу для володіння спеціальним інструментом, який є основною складовою роботи майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу, чи вчителя музики середньої загальноосвітньої школи.

Творчі здобутки. Багатогранний талант Бахчеван Н. А. яскраво представлений у позанавчальній роботі в коледжі та за межами, а саме у проведенні різноманітних заходів, творчих конкурсів вокальної та інструментальної майстерності у якості викладача, постановника, концертмейстера. За різні види діяльності Наталія Анатоліївна нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, численними почесними грамотами та подяками як спеціаліст високого професійного рівня.

Постійно працює над самовдосконаленням, багато років є концертмейстером хору. Не залишається поза увагою суспільне життя викладача. Протягом багатьох років Н.А.Бахчеван – керівник народного аматорського колективу «Радість», який є неодноразовим призером конкурсів вокального мистецтва в Україні, Польщі, Нідерландах.


ІВАНОВА НОННА БОРИСІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 42 роки.

Освіта: закінчила музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1974 р.), отримала кваліфікацію викладача музики та співів.

Професійна діяльність: з вересня 1974 року викладач фортепіано в Немирівському педагогічному училищі, з 1978 року працювала у Вінницькому державному педагогічному інституті на посаді концертмейстера, з 1982 року працює викладачем Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Сфера наукових інтересів: поглиблено вивчає творчий наслідок українських композиторів-педагогів, обирає практичний матеріал для навчання студентів на кращих зразках української фортепіанної творчості. Має  ряд методичних розробок, та публікацій.

Нагороди. Н. Б. Іванова  нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
Мої переконання: кожен учень здатен зрозуміти, якщо викладач здатен пояснити. Кожен учень здатен навчитися, якщо повірить в себе, здолає свій комплекс меншовартості. Головне в професії викладача – любити всіх своїх учнів, навіть якщо це буває важко.


ІЗЕРІНСЬКА АНЕЛІЯ ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії; старший викладач.

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 40 років.

Освіта. В 1977 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника за спеціальністю: «Вчитель музики і співів».

Досвід професійної діяльності. З 1977р. – Ізерінська А. І. викладач фортепіано та співів. З 1978 по 1982рр. – куратор групи. Як молодий спеціаліст на початку свого творчого шляху Ізерінська Анелія Іванівна проводила активну організаційну роботу: була музичним керівником у групах, ведуча та організатор концертів і виховних заходів, була учасником вокального ансамблю «Подолянка» під керівництвом Загоруя О. В.

Ізерінська А. І. викладає основний та додатковий музичний інструмент (фортепіано) та практикує власну методику роботи зі студентами без спеціальної музичної підготовки.
Коло професійних інтересів. На своїх заняттях Ізерінська А. І. вдало впроваджує власні креативні методи та прийоми  роботи зі студентами без спеціальної музичної підготовки. В своїй роботі  Анелія Іванівна прагне розкрити та розвинути індивідуальні музичні задатки і здібності студентів, вдало використовуючи новітню методику роботи з студентами без спеціальної музичної підготовки. Саме творчий підхід та направленість на індивідуалні особливості кожного студента допомагає викладачу досягти психологічного контакту, взаєморозуміння та позитивного результату у навчально-педагогічному процесі.

Відзнаки і нагороди. Грамота  ВГПК за плідну роботу в справі навчання і виховання підростаючого покоління (2006 р.); Подяка ВГПК за багаторічну сумлінну працю, успіхи у навчанні і вихованні підростаючого покоління (2011 р.); Почесна грамота ВГПК за досягнуті успіхи у навчально-виховному процесі (2014 р.). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.).

Педагогічне кредо: «Мета мого життя – не тільки, щоб навчити, але й щоб вогник чистої душі лихому світові не дати загасити!». Найкраща винагорода для кожного викладача – бачити, що твоя праця, поради та настанови не забуті навіть через багато-багато років.


КОЛОТІЙ В’ЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Загальний та педагогічний стаж:  52 роки.

Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1961 р.), отримав кваліфікацію вчитель 1-4 класів, Вінницький державний педагогічний іститут ім. М. Островсъкого у 1973 р. та отримав кваліфікацію вчитель співів загальноосвітньої школи та педучилищ.

Досвід професійної діяльності. З 1983 року працює в коледжі викладачем співів, музичної літератури, баяну.

Робота викладача спрямована на якісну підготовку майбутніх спеціалістів. В’ячеслав Павлович впроваджує інноваційні методи проведення занять. Якість його роботи – високий рівень знань студентів.

Педагог-композитор свій досвід передає вчителям музики, музичним керівникам дитячих садочків, учням шкіл міста та області.

У 2010 році Колотій В. П. став членом Спілки композиторів України. За останні роки вийшли з друку 10 авторських музичних збірок для дошкільнят, учнів та студентів. Зокрема, «Барвінкові мелодії», «Згадка і печаль», «Сонячний промінь весни», «Сліди пошукової долі», «Чорнобильський набат», «Свято нашої зустрічі».

Методичні поради, дитячі пісні друкуються у регіональних газетах та журналах («Дитячий садок», «Початкова освіта); виконуються колективами міста та області.

Як громадський діяч нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

Багатогранна професійна наукова і громадська діяльність Колотія В. П. стала запорукою його великого авторитету в колективі громадськості міста, області.

Як дивоцвіт милує зір, так і його пісні звеличують наймелодичнішу у світі барвисту нашу мову, веселять душу і серце, вчать вмінню «відчиняти двері у внутрішній світ малюків безвідмовним ключиком – піснею».


МАЗУР АЛЬБІНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії.

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 8 років.

Освіта. У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музична педагогіка і виховання» та здобула кваліфікацію вчителя музики та українознавства. 

Досвід професійної діяльності. З 2008 року викладач Мазур А. М. розпочала педагогічну діяльність в якості концертмейстера класу постановки голосу Тихолаза В. А. З 2009 по 2013 рр. – викладач основного музичного інструменту (фортепіано) та постановки голосу. Мазур А. М. є викладачем постановки голосу та активно працює над розвитком та вдосконаленням вокальних навичок і здібностей студентів.

Коло професійних інтересів. На своїх заняттях викладач прагне розкрити індивідуальність та наповнити внутрішній світ студента за допомогою музики. Викладач звертає особливу увагу на те, що тільки та пісня буде зачаровувати своїм звучанням, яку виконавець зумів «пропустити» через себе, свою душу, вклавши при цьому своє особистісне ставлення до твору, свої почуття.

Відзнаки і нагороди. Почесна грамота ВГПК (2011 р). Подяка за участь у другому регіональному конкурсі музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва.

Педагогічне кредо: «Серце кожної дитини – це чисте джерело, яке викладач має наповнити добротою, знанням та прагненням робити цей світ кращим».


МЕЛЬНИК АЛІНА ЮРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 11 років.

Освіта: В 2002 році закінчила Барське педагогічне училище за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» і здобула кваліфікацію вчитель музики основної школи. В 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання» та здобула кваліфікацію вчитель музики, керівник інструментального ансамблю.  В 2012 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності: З 2005 року розпочала педагогічну діяльність концертмейстером класу хорового диригування. З 2008 року викладач хорового диригування  та основного музичного інструменту (фортепіано).

Коло професійних інтересів: На своїх заняттях Мельник Аліна Юріївна вдало впроваджує в навчально-виховний процес сучасні прийоми і методи навчання, спрямовані на підготовку творчого спеціаліста, який вміє організувати діяльність дітей шкільного і дошкільного віку; особливу увагу на заняттях приділяє інтерактивним методам навчання, орієнтує студентів на формування професійних умінь та навичок, націлює на кінцеву мету навчання – проведення уроків музики на високому професійному рівні. Як педагог демонструє уміння налагодити атмосферу доброзичливості у стосунках зі студентами, створює умови для виявлення студентом професійної компетентності при проведенні уроку музики в школі.

Відзнаки і нагороди: подяка адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2006 р.) за вірність трудовому обов’язку, професіоналізму. Почесна грамота ВГПК (2014 р.) за досягнуті успіхи у навчально-виховному процесі.

Педагогічне кредо: «Розвивати студента як неповторну індивідуальність, формувати в ньому творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності», насамперед треба зрозуміти студента як особистість, розгледіти її індивідуальні особливості. Успіх своєї педагогічної праці вбачає у постійному спілкуванні зі студентами, у взаємній любові викладача та студента, у вмінні «запалити» студента до роботи. Працюючи за системою розвивального навчання, прагне не робити поділу між студентами на сильних і слабких, а вчить їх цінувати свою працю та намагатися виконувати її як найкраще.


ФЕДОРЧУК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

Загальний та педагогічний стаж роботи складає 37 років, з них – 2 роки у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Освіта. Навчалася у Будапештському музичному училищі (1966-1969 рр.). Закінчила Дрогобицьке музичне училище (1971 р.) і музично-педагогічний факультет Дрогобицького педагогічного інституту (1977 р.).

Досвід професійної діяльності, посади. Протягом 1970-76-х років працювала викладачем по класу фортепіано Самбірської музичної школи (Львівської обл.). З 1977 по 1981 роки – вчитель музики та співів середньої школи №78 Південної групи військ (ПГВ, Угорщина)

З 1982 по 2012 роки працювала у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ) на посадах концертмейстера, старшого викладача, заступника декана факультету музичного мистецтва з виховної роботи.

Має великий досвід не лише викладацької, але й культурно-організаційної роботи. Протягом десяти років обіймала посаду заступника декана факультету музичного мистецтва з виховної роботи. Займалася організацією культурно-виховних заходів (концертів, різноманітних розваг, конкурсів краси тощо).
Має також досвід наукової роботи. Є автором наукових статей, опублікованих у різноманітних виданнях, та учасником всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.

Відзнаки й нагороди. За час роботи в Угорщині, Самборі та Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського неодноразово була нагороджена подяками і грамотами. Зокрема, грамотами і подяками Командувача ПГВ, Завідувача відділом освіти ПГВ, Ректорату ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради та ін.


ЛЕБЕДЄВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 44 роки.

Освіта: закінчила Житомирське музичне училище імені В. С. Косенка (1971 р.), отримала кваліфікацію викладача ДМШ по класу фортепіано та концертмейстера; музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського за спеціальністю «Музика та співи», здобула кваліфікацію вчителя музики та співів (1978 р.)   

Досвід професійної діяльності. Житомирська музична школа ім. Б. Лятошинського. З вересня 1979 року – викладач фортепіано Вінницького педагогічного училища (нині Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж). Забезпечує викладання основного музичного інструменту (фортепіано), додаткового музичного інструменту, акомпанементу.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері музичного мистецтва та методики викладання фортепіано. Є автором методичних розробок та методичних рекомендацій  за спеціальністю, є учасником багатьох науково-практичних конференцій, має ґрунтовні публікації в педагогічних виданнях різного рівня .

Відзнаки й нагороди. Грамоти Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. Нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».
Педагогічне кредо: «Навчатися – це означає йти до успіху».
Життєве кредо: «Стався до оточуючих так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе».


ШМЕРЧУК ОЛЬГА ІГОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи в коледжі – 7 місяців.

Освіта: закінчила Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича (2012 р.), за спеціальністю «Музичне мистецтво», здобула кваліфікацію артист хору (ансамблю), керівник хору (ансамблю), викладач. Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. М. Коцюбинського (2015 р.), за спеціальністю «музичне мистецтво», здобула кваліфікацію «викладач диригентсько-хорових дисциплін».

У коледжі є викладачем дисциплін: «хорове диригування», «додатковий музичний інструмент фортепіано», а також концертмейстер у класі скрипки, вокалу, диригування.

Педагогічне кредо: «Розвиток кожного студента через розвиток у нього інтересу до предмету – лише в цьому запорука успіху в навчанні».


ЮР’ЄВ ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – «викладач-методист».

Стаж роботи в коледжі: 37 років.

Освіта. Закінчив Вінницьке державне музичне училище Міністерства культури УРСР (1968 р.) за спеціальністю «Фортепіано», отримав  кваліфікацію викладача дитячої музичної школи та концертмейстера; Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Музика і співи» (1976 р.), здобув кваліфікацію вчителя музики і співів середньої школи і педагогічних училищ.

Досвід професійної діяльності. Юр’єв Ю. Г. плідно працює у коледжі з 1979 року, на своїй викладацькій ниві має велику кількість успішних та талановитих студентів-випускників, високо професійно викладає фахові дисципліни: основний музичний інструмент фортепіано, акомпанемент та є концертмейстером у класі домри. Викладач постійно перебуває у творчому пошуку роботи зі студентами. У якості концертмейстера приймає участь у конкурсах вокальної та інструментально-виконавської майстерності у Вінниці та за межами, за що має певну кількість нагород.

Відзнаки й нагороди. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.), почесна грамота МАОУ (1999 р.), грамота Ради директорів І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області ( 200 р.), грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2003 р.), грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2003 р.), подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.), подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011, 2013, 2014 рр.), подяка концертмейстеру за участь у П’ятому регіональному конкурсі музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «Оркестрові інструменти» (2015 р.).

Педагогічне кредо: «Сумлінне ставлення до роботи і якісна підготовка майбутніх фахівців».


КАВАЦЕНКО ГАЛИНА ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст I категорії.

Стаж роботи в коледжі: 20 років.

Освіта. У 1988 році закінчила музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «Музика», отримала кваліфікацію вчителя музики та співів.

З 1994 року в коледжі викладала музичний інструмент фортепіано на шкільному та дошкільному відділеннях. Після відкриття музично-педагогічного відділення і по теперішній час працює концертмейстером на заняттях з вокалу та диригування, викладає додатковий музичний інструмент фортепіано. На заняттях Галина Вікторівна вдало організовує самостійну роботу, забезпечує професійну спрямованість занять, прищеплює студентам любов до музичного мистецтва, навчає розуміти і відчувати глибокій зміст музики.

За період роботи в коледжі має подяки від адміністрації та профспілкового комітету за досягнуті успіхи у навчально-виховному процесі та за результатами  атестації.

Каваценко Галина Вікторівна володіє педагогічним тактом. Головний принцип її діяльності доброзичливе і вимогливе ставлення до студентів.


ЗІНЬКО МАРИНА ЛЕОНІДІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Загальний та педагогічний стаж  роботи складає 38 років.

Викладач основного музичного інструменту(фортепіано), додаткового музичного інструменту(фортепіано), акомпанемент.

Освіта: закінчила Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського (1978 р.) за спеціальністю «Вчитель музики і співів», здобула кваліфікацію вчителя музики та співів загальноосвітньої школи.

Досвід професійної діяльності: з початку трудової діяльності Зінько М. Л. є викладачем педагогічного коледжу. Протягом певного часу приймала активну участь у творчому житті колективу; була солісткою творчих аматорських колективів: жіночої хорової капели, оркестру народних інструментів, ансамблю бандуристів, жіночого вокального квартету викладачів. Викладацький талант знаходить своє втілення у майстерній роботі куратора. Викладач всіляко намагається виховувати у молодих студентів почуття любові до прекрасного, рідного, патріотичного.

Коло професійних інтересів: Розвиток у студентів творчого інтересу до навчання, активізація пізнавальної діяльності студентів через інтерактивні технології, виховання творчої особистості, обдарованого фахівця.

Відзнаки і нагороди.  Грамота Вінницької обласної організації профспілки освіти і науки України (2008 р.), Почесна грамота виконкому Староміської районної ради (2006 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (2013 р.), грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р.), нагрудний знак Відмінник освіти України (2003 р.).

Педагогічне кредо. «Щоб бути гарним викладачем, любити те, що викладаєш, і любити тих, з ким працюєш».


ЧЕРНИШ АНТОНІНА ОЛЕКСІЇВНА

Кваліфікаційна  категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Загальний та педагогічний стаж  роботи складає 49 років

Освіта: закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка (1970 р.), має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю  «Музика і співи», здобула кваліфікацію вчителя музики  середньої школи, викладача педагогічного училища.

Досвід професійної діяльності. Черниш А. О. працює в коледжі з 1963 року. Вся робота викладача спрямована на підвищення фахового та професійного рівня студента. Заняття Черниш А. О. носять професійну спрямованість, викладач творчо підходить до проведення практичних занять, вміло поєднує теорію з практикою, приділяє велику увагу професійній спрямованості знань студентів, знайомлячи їх з новими програмовими інструментальними творами, педагог вдало використовує музично-дидактичні ігри.

Результативність педагогічної діяльності. Навчально-методична діяльність викладача знаходить відображення у ряді посібників та методичних розробок: «Визначення пріоритетів навчально-виховного процесу на заняттях з фортепіано», «Музичні здібності та їх розвиток шляхом застосування декламаційного методу навчання». «Початковий етап роботи над музичним твором» – авторська робота з  музичного інструменту (фортепіано).

Творчі здобутки. Протягом багатьох років Черниш А. О була активним учасником художньої самодіяльності коледжу, бере участь в різноманітних музично-виховних заходах. Багаторічна професійна, наукова та громадська діяльність Черниш А. О. стала запорукою авторитету в колективі викладачів та студентів.

Відзнаки й нагороди. Антоніна Олексіївна нагороджена Почесною грамотою Управління народної освіти  Вінницького обласного виконавчого комітету (1989 р.), Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1992 р.), Знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.), Знаком «Антон Макаренко» (2008 р.).


Image

Викладачі комісії – досвідчені, високопрофесійні, творчі особистості. 

Робота предметно-циклової комісії спрямована на якісну підготовку майбутнього спеціаліста, шляхом впровадження та удосконалення форм, методів та сучасних технологій навчання на заняттях з основного музичного інструменту. Вміло поєднуючи освітню мету з виховною засобами мистецтва, викладачі формують в своїх  вихованцях естетичні смаки, загальну культуру, навчають самостійно працювати, залучають їх до творчої праці. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технологій як засобу удосконалення підготовки майбутніх вчителів музики, викладацький склад предметно-циклової комісії повноцінно реалізує себе в навчальному, науково-методичному та виховному напрямках.

Щорічно викладачами проводяться такі заходи як: концерт-лекція «Грай мій баян», «Осіння ярмарка», «Андріївські вечорниці, свято колядок і щедрівок», благодійні акції до дня Святого Миколая в дитячому будинку, а також  беруть активну участь у всіх концертах коледжу та за його межами.

Творчі колективи, якими керують викладачі нашої предметно-циклової комісії: фольклорний ансамбль «Троїсті музики» (Черевко В. А.), ансамбль бандуристів (Калашнюк Є. Й.), ансамбль баяністів (Сегеда М. Г.), носять високе звання «Народний».

Мельник С. М. та Богоцька В. М. протягом багатьох років є кращими кураторами груп.

Викладачі В. А. Черевко та М. Г. Сегеда щорічно беруть участь в підготовці студентів до роботи в літніх дитячих оздоровчих закладах області.

Таким чином, викладачі предметно-циклової комісії плідно працюють на ниві виховання та навчання майбутніх педагогів та гідних громадян нашої держави.

ЧЕРЕВКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Стаж роботи: 39 років.

Освіта: музично-педагогічний факультет (за спеціальністю «музика та співи») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1976 р.).

Досвід професійної діяльності: З 1976 по 1979 рр. викладач музичного інструменту (баян) Немирівського педагогічного училища. З 1979 р. по 2001 рр. викладач музичного інструменту (баян) Вінницького педагогічного училища. З 2001 р. по нині голова предметно-циклової комісії музичного інструменту (баян), викладач музичного інструменту (баян), додаткового інструменту та вокалу музично-педагогічного відділення Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З 1983 р. по нині керівник народного фольклорного ансамблю «Троїсті музики».

Забезпечує викладання музичного інструменту (баян), додаткового інструменту та вокалу музично-педагогічного відділення.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень в сфері методики підбору мелодії та акомпанементу за слухом та формування в студентів музичних відділень навичок гармонізації пісенного матеріалу. Має методичні розробки, які мають практичну цінність, серед них: «Розвиток творчих навичок варіаційного мислення на уроках акомпанементу в педагогічних коледжах» (2011 р.), «Використання методики М. Д. Леонтовича у формування музично-естетичних смаків студентської молоді» (2012 р.), «Вплив музичних творів на стан розумової працездатності» (2013 р.).  Поет-пісняр, композитор.

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України (2001 р.); Нагрудний знак «Антон Макаренко» Міністерства освіти та науки України (2011 р.); Нагрудний знак «Аматор мистецтва» Федерації профспілок Вінницької області (2013 р.); Нагрудний знак «За заслуги II ступеня» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р.); Почесні грамоти Міністерства освіти та науки України (1991 р., 1998 р., 2006 р.), Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.); Департаменту освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.), Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2012 р.). За вагомий внесок у збереження та відродження музичної культури Поділля  занесений у 2013 році в «Книгу Трудової Слави Федерації профспілок Вінницької області».

Життєве кредо: Сіяти зерна добра та любові  в серця і душі вихованців, плекати бережливе ставлення до скарбів духовної культури рідного краю.

Професійне кредо: Вимогливість і професіоналізм.


БОГОЦЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Викладач музичного інструменту (баян), методики музичного виховання

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 21 рік.

Освіта: закінчила Київський державний інститут культури та здобула кваліфікацію керівник оркестру і ансамблю народних інструментів, також закінчила Державний вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності: з 1994 року розпочала педагогічну діяльність в ВГПК в якості вчителя музики. Була музичним керівником в групі шкільного відділення. Приймала участь в таких колективах: жіночий хор, ансамбль баяністів, оркестр народних інструментів, квартет викладачів. З 2003 року і по сьогоднішній день куратор на музично-педагогічному відділенні.

Коло професійних інтересів: Підготовка майбутніх вчителів музики до розвитку особистості дитини засобами музичного мистецтва.

Відзнаки й нагороди: почесна грамота Міністерства освіти і науки України, грамота Обласної державної адміністрації, грамота Вінницької міської ради.

Педагогічне кредо: «Знай дитину, розумій дитину, поважай дитину, будь частиною життя дитини».


ДРОБЯЗКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 37 років.

Освіта: закінчила музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.

Досвід професійної діяльності. Працювала в Літинській ДМШ, в музичній студії при Вінницькому музичному училищі, з 1979 року працюю  у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі викладачем по класу баяна, керувала самодіяльністю в групах, педагогічною практикою студентів.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері методики проведення занять з музінструменту зі студентами, які мають базову музичну освіту і студентами, які не мають музичної освіти.

Відзнаки й нагороди. Грамоти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Життєве кредо: Збагачуватись позитивом від оточуючого світу і ділитись цим здобутком зі студентами та оточуючими людьми.

Професійне кредо: навчити студентів на заняттях з музінструменту грамотно слухати і сприймати музику, розмірковувати і говорити про неї, раціонально організовувати свою роботу як на уроці, так і в самостійній роботі, ставитись до занять з музінструменту як до знань алфавіту та математичних азів. Працювати, отримуючи моральне задоволення та відчуваючи духовне зростання.


КАЛАШНЮК ЄВГЕНІЯ ЙОСИПІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 38 років.

Освіта: закінчила Немирівське педагогічне училище (1978р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Працювала в ЗОШ вчителем початкових класів з 1978-1981 р. Навчалася на музично-педагогічному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту ім. Миколи Островського (1981-1985р.), здобула кваліфікацію вчителя музики.

Досвід професійної діяльності. Викладач має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю музика та працює у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі за отриманим фахом на посаді викладача постановки голосу та інструменту фортепіано і бандури з 1985 року.

Викладач в центр своєї роботи ставить завдання формування творчої особистості майбутнього спеціаліста. Характерною рисою педагогічного почерку викладача є організація навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу до занять зі студентами.

З 1999 року викладач є керівником ансамблю бандуристів педагогічного закладу.

Сфера професійних інтересів. Викладач є музичним редактором збірки пісень «Свято нашої зустрічі», а також автором статей в газеті «Слово педагога» та у «Вісник науково-методичних досліджень». Результатом наполегливої праці є авторський навчальний посібник для студентів «Пісні для початкових класів у супроводі бандури».
Відзнаки та нагороди. Ансамбль бандуристів нагороджений Дипломом Лауреата ІІІ Всеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок за високу творчу майстерність. Колектив бандуристів нагороджений Дипломом за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження і примноження надбань національної культури, художньої спадщини українського народу та високий рівень виконавської майстерності з присвоєнням почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» (2014р.).

Викладач нагороджена Грамотою Ради Директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області за багаторічну і сумлінну працю (2001р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008р.), нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008р.), Грамотами і Подяками від адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011р., 2014р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013р.).

Педагогічне кредо: Не здібних дітей не буває… Виявляти здібності наше завдання.


МЕЛЬНИК СВІТЛАНА МЕФОДІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Педагогічний стаж: 37 років.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1978 р. Отримала кваліфікацію вчителя музики та співів.

Досвід професійної діяльності. З 1979 року – викладач музінструменту (баян) Вінницького педагогічного училища, а з 2001 року працює на музично-педагогічному відділенні Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, методист шкільної й дошкільної педагогічної практики.Сфера професійних інтересів.

Удосконалення методики викладання основного музінструменту (баян), використання новітніх інтерактивних та мультимедійних технологій в навчально-педагогічному процесі тощо.

Відзнаки й нагороди. Грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому та обкому профспілки працівників народної освіти та науки (1989 р.), Грамота адміністрації та профкому Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, Почесна грамота Міністерства освіти України (1992 р.), Диплом ІІІ ступеня Фсеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок (1999 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Подяка Федерації профспілок України за активну участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі самодіяльних художніх колективів профспілок (2001 р.). Грамота адміністрації та проспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.), Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р.), Відмінник освіти України (2011 р.).

Педагогічне кредо: Зумій запалити іскорку творчості, бажання, навчи працювати сумлінно – пожнеш подвійний успіх, щастя творчої співпраці.


НАГОРНЮК ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи: 30 років.

Освіта. У 1983 році закінчила Гродненське музично-педагогічне училище (Білоруська РСР) та отримала кваліфікацію вчителя музики, а в 1992 році закінчила музично-педагогічний факультет Мінського державного педагогічного університету ім. О. М. Горького, здобувши кваліфікацію викладача музики.

Досвід професійної діяльності: з вересня 1983 року працює викладачем музичного інструменту та музичних теоретичних дисциплін у Маличській музичній школі (Білоруська РСР). З вересня 1995 року працювала вчителем музичного мистецтва Сальницької СЗШ І-ІІІ ст. Калинівського району Вінницької області. З вересня 20006 року працює у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі на посаді викладача музики, викладає такі предмети: основний музичний інструмент додатковий музичний інструмент, акомпанемент. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», у 2011 році їй присвоєно педагогічне звання «старший викладач», яке підтверджено у 2016 році.

Сфера професійних інтересів. Проведення досліджень щодо впливу музичного мистецтва на психофізичний розвиток дитини.

Відзнаки та нагороди. Грамота департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за сумлінну творчу працю та вагомий особистий внесок у розвиток освіти області (2014 р.). Грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю та вагомий особистий внесок у розвиток освіти області (1996 р., 2006 р.). Грамоти адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2013 р.). Грамота Вінницького Державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за підготовку учасника третього регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «Оркестрові інструменти» (2013 р.). Подяки Вінницького обласного інституту педагогічних працівників (2011 р., 2013 р.), Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р., 2014 р.).

Педагогічне кредо: Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все виховання людини.

Життєве кредо: Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе!


СЕГЕДА МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Освіта.  Закінчив Вінницьке музичне училище імені М. Д. Леонтовича (1997 р.) за спеціальністю народні інструменти (баян). Отримав кваліфікацію викладача, артиста оркестру, ансамблю; керівника оркестру, ансамблю. У 2002 р. закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, здобувши кваліфікацію вчителя музики та українознавства.

Досвід професійної діяльності. З 2002 по 2005 р. та з 2010 року – викладач музичного інструменту Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, з 2013 р. керівник ансамблю баяністів. Забезпечує викладання основного музичного інструменту (баян), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (баян, акордеон).

Відзнаки і нагороди. Диплом про присвоєння почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий ансамблю баяністів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності. (Постанова Президії федерації профспілок Вінницької області, 2014 р.). Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата третього ступеня регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «оркестрові інструменти» (2013 р.); Грамота Адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р).

Творчі здобутки: керівник ансамблю баяністів, який у 2014 році здобув звання Народного аматорського колективу профспілок.

Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне».