Акредитація

Висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література)
Висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»1 23 завантаження
Акредитація, Філологічний факультет 21/04/2021
Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт
Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт під час експертної перевірки здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»1 11 завантаження
Акредитація, Філологічний факультет 21/04/2021
Результати виконання комплексних контрольних робіт
Результати виконання комплексних контрольних робіт під час експертної перевірки здобувачами освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»1 18 завантаження
Акредитація, Філологічний факультет 21/04/2021
Графік написання комплексних контрольних робіт
Графік написання комплексних контрольних робіт студентами напряму підготовки (спеціальності) 5.01020101 «Фізичне виховання»1 12 завантаження
Акредитація, Відділення фізичного виховання 21/04/2021
Контрольні заміри знань студентів відділення фізичного виховання
Контрольні заміри знань студентів відділення фізичного виховання за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01020101 «Фізичне виховання» з навчальних дисциплін, проведених експертами в період акредитації (з 07.11.16 - 09.11.16)1 9 завантаження
Акредитація, Відділення фізичного виховання 21/04/2021
Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт
Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт студентами напряму підготовки (спеціальності) 5.01020101 «Фізичне виховання»1 7 завантаження
Акредитація, Відділення фізичного виховання 21/04/2021
Порівняльна таблиця фактичних показників діяльності
Порівняльна таблиця фактичних показників діяльності Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу з підготовки здобувачів за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01020101 «Фізичне виховання» і вимог до акредитації за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»1 8 завантаження
Акредитація, Відділення фізичного виховання 21/04/2021
Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу
Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжу1 13 завантаження
Акредитація, Відділення фізичного виховання 21/04/2021
Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати акредитаційної експертизи щодо підготовки бакалаврів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.010101 «Дошкільна освіта» у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі1 49 завантаження
Акредитація, Дошкільне відділення 21/04/2021
Експертні висновки акредитаційної експертизи
Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» галузі знань 0201 «Культура»1 10 завантаження
Акредитація, Гуманітарно-фінансове відділення 21/04/2021
Висновки експертної комісії про акредитаційну експертизу
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки (спеціальністю) 5.01010201 «Початкова освіта» у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі1 31 завантаження
Акредитація, Шкільне відділення 21/04/2021
Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво»
Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» зі спеціальності 014 «Середня освіта (музичне мистецтво)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі 1 26 завантаження
Акредитація, Музично-педагогічне відділення 21/04/2021
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
1 10 завантаження
Акредитація, Гуманітарно-фінансове відділення 09/12/2021