ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВДОКИМОВА Н.В.

Монографія

Моделювання процесу управління депозитними ресурсами комерційного банку. Монографія / І.С. Ткаченко, Н.В. Євдокимова –   Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. -180с.

Публікації

1. Євдокимова Н. В. Використання методу аналізу ієрархій при оцінці конкурентоспроможності банку/ Н. В. Євдокимова // Моделювання регіональної економіки: Збірник наукових праць ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. — 2015. — № 1 (25). — С. 95–107.2. Євдокимова Н. В. Формування клієнтом банку депозитного портфелю на основі динамічного програмування / Євдокимова Н. В., Ткаченко М. І. // Науково–практичний журнал Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 23. — С. 115–116.3. Евдокимова Н. В. Анализ влияния состояния банковских ресурсов на показатели депозитного портфеля / Н. В. Евдокимова // Развитие современной науки: Теоретические и прикладные аспекты: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей / под общ. ред. Т. М. Сигитова. — Пермь : ИП Сигитов Т. М., 2016. — Вып. 8. — С. 23–25.4. Евдокимова Н. В. Выбор банка для осуществления депозитного вклада с помощью метода анализа иерархий / Н. В. Евдокимова, И. С. Ткаченко // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. науч. журн. — 2015. — № 11–12.
5. Євдокимова Н. В. Використання марківських процесів в прогнозуванні пролонгації депозитів в умовах інфляції / Н. В. Євдокимова // Сучасні проблеми моделювання соціально–економічних систем. Матеріали 8 Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції 1–10 квітня 2016 р. — Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. — С. 101–105.6. Євдокимова Н. В. Статистичний аналіз сучасного стану депозитного ринку України / Н. В. Євдокимова // Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет–конференції економічного спрямування. — Тернопіль, 2016. — С. 76–79.7. Євдокимова Н. В. Визначення оптимальної стратегії депозитної політики комерційного банку при залученні вкладів населення / Н. В. Євдокимова // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам VІІ Международной научно–практической конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). — К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. — Вып. 3 (7). —С. 56–59.8. Євдокимова Н. В. Визначення оптимальної стратегії депозитної політики банку / Н. В. Євдокимова // Перспективи реформування національної економіки: матеріали Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції економічного спрямування. — Тернопіль, 2016. — С. 66–71.9. Євдокимова Н. В. Фактори вибору банка для розміщення депозиту / Н. В. Євдокимова // Сучасні проблеми моделювання соціально–економічних систем: матеріали 7 Міжнародної науково-практичної інтернет–конференції 2–10 квітня 2015 р. — Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. — С. 150–154.10. Євдокимова Н. В. Використання випадкових марківських процесів в прогнозуванні поведінки потенційних вкладників / Н. В. Євдокимова // Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції економічного спрямування. — Тернопіль, 2015. — С. 68–73.
  1. Євдокимова Н. В. Вплив змін у структурі банківських установ :Т. 2 / Н. В. Євдокимова // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: Збірник наукових праць молодих вчених та студентів / Редкол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші; відп. ред. Н. А. Хрущ. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — С. 90–92.
  2. Євдокимова Н. В. Інтелектуальна гра «Найрозумніший». Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, 2016 р.
  3. Євдокимова Н.В. Податкова грамотність студентів. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, 2020. №3. С.56-60

Навчальні посібники

  • Робочий зошит для проходження навчальної практики з курсу «Банківські операції» для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» /Н.В. Євдокимова. – Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016.-40 с.
  • Грошові реформи України. Навчальний посібник/Укладач Н.В. Євдокимова. – Вінниця, ФОП Рогальська І.О «Вінницька міська друкарня», 2020.-64 с.;
  • Робочий зошит для проходження навчальної практики зі спецкурсу «Бухгалтерський облік /Н.В. Євдокимова. – Вінниця, ФОП Рогальська І.О «Вінницька міська друкарня», 2019.-78 с.