ГОТОВНІСТЬ ДО ВИПРОБУВАННЯ ПРОФЕСІЄЮ…

Закінчення семестру… Виставлення оцінок… Підбиття підсумків… Попереду – сесія і довгоочікувані канікули, зимові свята.         Підбито підсумки педагогічної практики…..   Кожному студенту цікаво випробувати себе у майбутній професії, перевірити набуті знання і вміння, переконатись у правильності обраного шляху.         Перші кроки майбутніх педагогів розпочинаються з пропедевтичної психолого-педагогічної практики. В кінці семестру методисти Олександра Шевчук і Інна…

Закінчення семестру… Виставлення оцінок… Підбиття підсумків… Попереду – сесія і довгоочікувані канікули, зимові свята.

        Підбито підсумки педагогічної практики…..   Кожному студенту цікаво випробувати себе у майбутній професії, перевірити набуті знання і вміння, переконатись у правильності обраного шляху.

        Перші кроки майбутніх педагогів розпочинаються з пропедевтичної психолого-педагогічної практики. В кінці семестру методисти Олександра Шевчук і Інна Барщевська провели відкриту практику. Обрані форми роботи мали професійну спрямованість, були актуальними за тематикою. Студенти-бакалаври, які навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Фізична культура), присвятили заняття тактичній медицині. Студенти 23-Ф(б) групи Дмитро Юзвак, Богдан Цимбал, Тарас Юр‘єв, Юрій Загороднюк, Богдан Муляр, Ірина Калінчак та Ліна Слободяник з’ясували,  як має бути оснащений спортивний зал, аптечка, як надавати першу допомогу. Практика була цікава і пізнавальна. Методист Барщевська І.В. залучила до проведення заняття військового лікаря. 

Студенти-третьокурсники – майбутні вчителі української мови і літератури – захищали практику «Пробні уроки з української літератури». Об’єктом їх аналітичних досліджень, методичних розвідок стали питання створення і використання навчально-дидактичних матеріалів як необхідної умови сучасного уроку української літератури, використання інтерактивних вправ як одного із шляхів стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках української літератури, форм і методів роботи, спрямованих на досягнення програмних результатів навчання уроків української літератури. Ірина Росла, Анастасія Нікітіна, Діана Лукова презентували роботу своїх підгруп з цих питань, аналізуючи й узагальнюючи не тільки власний досвід проведених уроків, а й досвід вчителів, які консультували їх до уроків. 

Завершилася і практика «Пробні уроки» на випускних курсах. Особливо хочемо відзначити традиційні підсумкові конференції майбутніх вчителів початкових класів, учителів англійської мови та зарубіжної літератури, української мови  і літератури.

        В основу захисту цих практик було покладено науково-дослідну роботу студентів, адже протягом семестру проводилися не тільки уроки, а й практика з науково-педагогічних досліджень (для бакалаврів) і творча лабораторія «Шкільний день» (для фахових молодших бакалаврів). Тому безпосередньому захисту передували проведення панельної дискусії «Освітні системи світу як складники створення сучасної системи освіти України: данина моді – нагальна потреба – розумний вибір?» (здобувачі, які навчаються за ОПП «Початкова освіта») і захист індивідуального науково-дослідного  завдання випускниками-філологами.        Розглянуті під час усного журналу питання про організацію освіти в Японії (Юлія Гендега, 41-Ш), Фінляндії (Наталія Марценюк, 41-Ш), Німеччині та Великій Британії (Юлія Нарожна, 41-Ш), Канаді та США (Дар’я Мукомел, Алла Ододюк, Анна Полянська, 42-Ш), Австралії (Вікторія Черната, Богдана Шаповал, 42-Ш), виступ кандидата педагогічних наук, доцента Лідії Дровозюк про сценарії створення сучасної системи освіти в Україні дали можливість обговорити питання сьогодення: чи є освіта найпотужнішою зброєю для того, щоб змінити світ? Студентами були наведені цікаві факти, створені змістовні презентації. Звичайно, висновок був передбачуваний: всі чинники мають місце – і данина моді, і потреба оновлення, осучаснення освіти, але вибір має бути розумним.

Захист індивідуального науково-дослідного  завдання з літератури випускниками 41-42-ІМ(б) груп був різноманітним за тематикою і цікавим за змістом. Студенти продемонстрували здатність до глибокого всебічного аналізу літературного твору, уміння робити висновки та узагальнення, розглядати літературознавчий матеріал інтегровано з історією, музикою, живописом тощо.

Цікаву форму захисту практики з науково-педагогічних досліджень практикують студенти і методисти української філології. Щороку вони укладають збірку досліджень різних педагогічних методів та їх реалізації на уроках української мови і літератури в закладах загальної середньої освіти.

        Готуючись до захисту практики «Пробні уроки», практиканти створили справжню скарбничку методичних «родзинок», які продемонстрували на конференціях «За крок до переддипломної». Всі, хто брав участь і був присутнім на захисті, переконалися, що творчість, бажання працювати неодмінно дадуть позитивні результати, допоможуть формувати загальні і фахові професійні компетентності, сприятимуть прагненню вчитися і удосконалюватися.

         Обізнаність в сучасних технологіях, видах і прийомах роботи, раціональне, доцільне використання мультимедійних засобів, спрямованість на інтерактивні, суб’єкт-суб’єктні форми роботи червоною ниткою проходили у виступах Єлизавети Мінової, Анастасії Козакевич, Діани Синчук, Альони Мукосєєва та Віталія Гордієнка (41-ІМ(б)), Альони Калюжної, Лілії Матвієнко, Анастасії Коберської, Лії Бородуліної, Анни Варич, Софії Андрусенко (42-ІМ(б)), Олени Вонсович, Крістіни Вацак, Альони Костинчук (41-УМ(б)), Юлії Нарожної, Дарини Горобець (41-Ш), Анастасії Ярової, Вікторії Макарової, Тетяни Вітинської (42-Ш).

Бажаємо майбутнім педагогам подальших успіхів у їхній професійній діяльності!