Програма заступника директора з виховної роботи КЗВО”Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж” Турлюк Світлани Вікторівни

Виховна робота в коледжі є невід’ємною частиною освітнього процесу. Основна місія Коледжу  з виховної роботи – формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатної змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Виховна діяльність колективу має спрямовуватися на  реалізацію Конституцію України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про загальну середню освіту», загальної Декларації прав людини, Декларації прав дитини, Статуту Коледжу, Положення про організацію освітнього процесу в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», ґрунтуватися на основних засадах Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН від 16 червня 2015 року, Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2020 року № 932 та ін. документів.

З цією метою, вважаю за необхідне створити електронну картотеку і систематизувати в ній нормативно-правові акти з питань організації виховного процесу молоді, до якої матимуть доступ усі учасники освітнього процесу.

Виховання здобувачів освіти – це процес безперервний, він має реалізуватися не лише під час проведення відповідних заходів, а й під час навчальних занять, на перервах, між ними, батьками, державними установами. Тому працюючи на посаді заступника директора з виховної роботи, намагатимуся інтегрувати діяльність всіх учасників освітнього процесу, будувати її на принципах системності, національної спрямованості, гуманізації та демократизації, доброчесності, єдності вимог, креативності, студентоцентризму, самостійності і самореалізації, врахування інтересів, запитів різних категорій студентів.

Менеджмент виховної системи у Коледжі  здійснюватиму через конкретизацію цілей виховання, розширення спектру форм і методів виховної діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби, розширення взаємодії з іншими закладами освіти різних типів, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

Пріоритетним є вирішення таких актуальних проблем: збереження коледжного майна, дотримання студентами санітарно-гігієнічних  норм у навчальних аудиторіях, кімнатах гуртожитків, вживання на території закладу освіти тютюнових виробів, алкогольних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин; проблеми, пов’язані з фізичним, психологічним насильством, булінгом та кібербулінгом, безвідповідальним використанням Інтернету, недостатньою готовністю педагогічних працівників запобігати та протидіяти насильству та булінгу серед учасників освітнього процесу, непопулярністю серед студентської молоді культури здорового харчування, малорухливим способом життя, а також загалом несистемним підходом до формування культури здорового та безпечного способу життя у суспільстві, зрештою, знецінення традицій дотримання норм поведінки, культури мовленнєвого етикету, втрата пріоритету освіти як такої, натомість – потреба отримати не стільки освіту, скільки диплом, зростання кількості пропусків без поважних причин, що негативно впливає на якість освітніх послуг, тощо.

З цією метою планую:

 1. Провести моніторинг стану виховного процесу та оцінку заходів з різних напрямів виховання, їх відповідність нормативним документам.
 2. Розробити Концепцію виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», яка буде визначати систему виховної роботи всього закладу освіти.
 3. Започаткувати проведення семінарів-практикумів для кураторів груп, вихователів гуртожитків з актуальних питань організації виховання студентської молоді із залученням провідних науково-педагогічних працівників міста, області, України.
 4. Розширювати кордони співпраці, обміну досвідом виховання юнацтва і молоді із закладами освіти країн близького зарубіжжя засобами соціокультурної діяльності (проведення спільних фестивалів творчості, екскурсійних поїздок, флешмобів, квестів, круглих столів, інтелектуальних ігор).
 5. Євроінтеграційні процеси в Україні, міграційні процеси, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, ситуація на сході нашої держави, спроби переоцінити окремі історичні події дали поштовх для пріоритетного розвитку національно-патріотичного виховання особистості, зокрема і в нашому коледжі. На разі виникає необхідність спрямувати діяльність колективу на реалізацію інших напрямів виховання: громадянського, морально-етичного, превентивного, екологічного, трудового, фізичного, культурологічного, родинного.
 6. Оновити перелік гуртків і секцій відповідно до запитів та інтересів студентів, в т. ч. й на комерційній основі.
 7. У співпраці з правоохоронними органами, соціально-психологічною службою модернізувати роботу ради профілактики правопорушень.
 8. Пропагуючи здоровий та безпечний спосіб життя, спільно з керівником фізичного виховання коледжу створити команду Коледжу з різних видів спорту та ініціювати її участь у всеукраїнських спортивних змаганнях між закладами вищої освіти, як-от універсіада.
 9. Залучати викладачів коледжу до участі у спортивних змаганнях, розвагах, творчих конкурсах, що створить можливості для задоволення позапрофесійних інтересів наших колег і буде гідним прикладом для наслідування.
 10. З метою створення сприятливого середовища для задоволення соціальних, інтелектуальних, творчих, духовних та інших інтересів студентської молоді, на засадах відкритості та прозорості провести вибори ради студентського самоврядування на всіх рівнях. Передбачити просвітницькі заходи із залученням Студентської ради Вінниччини щодо функцій і призначення органів студентської влади.
 11. Для забезпечення широкого інформування коледжної громади про соціально значущі ініціативи студентів, організацію дозвілля, роботу гуртків і секцій відкрити Прес-центр коледжу. До роботи у Прес-центрі залучити студентів, що сприятиме розвитку ініціативності, творчості, посиленню відповідальності за доручену справу, формуванню позитивної мотивації навчання, покращенню організаційних здібностей, підвищенню самооцінки особистості.
 12. Спільно зі студентським профкомом активно застосовувати методи стимулювання учасників виховного процесу шляхом висвітлення новин про здобутки й досягнення на офіційному веб-сайті коледжу, у засобах масової інформації, відкритті стенду «Студентський п’єдестал», а також преміюванні за найвищі досягнення, за умови економії стипендіального фонду.
 13. З метою збереження єдності поколінь, популяризації закладу освіти, що має 90-літню історію, збереження й примноження його традицій, сприяння працевлаштуванню випускників, вшанування кращих педагогів і здобувачів освіти-призерів різноманітних конкурсів, олімпіад, спортивних змагань, запровадити «День коледжу».
 14. Запровадити щорічну відзнаку «Кращий викладач за версією студентів» з врученням відповідного диплому від студентського самоврядування.
 15. Постійно оновлювати та поповнювати експозиції Музею коледжу.
 16. З нагоди 90-річногго ювілею, створити Асоціацію випускників коледжу. На веб-сайті коледжу відкрити однойменну рубрику, де висвітлювати інформацію про найвідоміших з них.
 17. Дбаючи про покращення соціальної інфраструктури, порушити клопотання про створення студентського кафе, яке, можливо, працюватиме за попередніми замовленнями.
 18. З метою посилення відповідальності мешканців гуртожитків за збереження майна, запровадити укладання відповідних договорів.
 19. На підтримку студентів соціально незахищених категорій створити «Студентську біржу праці» з метою тимчасового працевлаштування під час канікул.
 20. Створити електронну скриньку довіри, куди студенти зможуть надсилати свої повідомлення про проблеми, які є в коледжі, про факти зловживань, корупційні прояви тощо.

У програмі визначено лише першочергові завдання.

Робота на посаді заступника директора з виховної роботи – це велика відповідальність. І тільки ваша довіра, ваша підтримка додає мені впевненості.