Спеціальність 015.39 “Професійна освіта (Цифрові технології)”

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 015 Професійна освіта.

Спеціалізація: 015.39 Цифрові технології.

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Форма навчання: денна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Обсяг прийому та бюджетних місць: ліцензований обсяг 30 місць, з них 25 місць державне замовлення, 5 контракт.

Вступні випробування: співбесіда (українська мова та математика) та мотиваційний лист.

Сферою працевлаштування для фахових молодших бакалаврів спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» можуть бути державні та приватні підприємства та організації, навчальні заклади системи освіти, освітні та методичні установи різного підпорядкування,.

Випускники можуть обіймати посади відповідно до Національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами, внесеними 29.12.2022 р.):

3114 Технік із конфігурованої комп’ютерної системи.

3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.

3121 Технік із системного адміністрування.

3121 Технік-програміст.

3121 Фахівець з інформаційних технологій.

3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

3340 Педагог професійного навчання.

3340 Вихователь закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки.