Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Вступ на основі базової середньої освіти

(9 класів)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта.

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дошкільної освіти.

Кваліфікація професійна: Вихователь закладу дошкільної освіти, асистент вихователя закладу дошкільної освіти.

Повна назва освітньої програми: Дошкільна освіта.

Форма навчання: денна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Обсяг прийому та бюджетних місць:

ліцензований обсяг – 40 місць, з них 20 –  бюджетне замовлення, 20 –контракт.

Вступні випробування: співбесіда (українська мова та математика) та мотиваційний лист.

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

(11 класів)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта.

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дошкільної освіти.

Кваліфікація професійна: Вихователь закладу дошкільної освіти.

Повна назва освітньої програми: Дошкільна освіта.

Форма навчання: денна.

Термін навчання: 1 рік 10 місяців.

Обсяг прийому та бюджетних місць:

ліцензований обсяг – 30 місць, з них 15 –  бюджетне замовлення, 15 –контракт.

Вступні випробування: співбесіда (українська мова та математика) або ЗНО 2021 / НМТ 2022, 2023, 2024, мотиваційний лист.

Вступ на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Ступінь вищої освіти: бакалавр.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта.

Освітня кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти.

Повна назва освітньої програми: Дошкільна освіта.

Форма навчання: денна.

Термін навчання: 2 роки 10 місяців.

Обсяг прийому та бюджетних місць:

ліцензований обсяг – 30 місць, з них 20 –  бюджетне замовлення, 10 – контракт.

Вступні випробування: ЗНО 2021 / НМТ 2022, 2023, 2024 та мотиваційний лист.

Випускники можуть обіймати посади  відповідно до Національного класифікатора України

(Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами, внесеними 16.01.2024 р.):

2332      Вихователь закладу дошкільної освіти.

2351.2    Вихователь-методист.

3320  Вихователь закладу дошкільної освіти (з дипломом фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра).

3330      Асистент вихователя закладу дошкільної освіти.

2352      Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи.

2332      Методист дошкільної освіти.

5131      Помічник вихователя.

2352      Інспектор з охорони дитинства.

3310      Культорганізатор закладу позашкільної освіти.

3476      Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).

2340      Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю.

3474      Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.

5131      Гувернер.