ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

« Справжні професіонали шліфують основи своєї справи кожен день»

В. Ломбарді

Циклова комісія як структурний підрозділ навчального закладу  створена в числі перших разом із заснуванням Немирівського педагогічного училища  в 1931 році. Трансформація викладачів фізичної культури і спортивних дисциплін відбулась у 1998 році, разом з відкриттям відділення фізичного виховання.

Сьогодні циклова комісія провадить освітню, методичну діяльність відповідно чинного законодавства: Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт»,цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», положення «Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України», концепції «Про фізичне виховання в системі освіти України».

Циклова комісія викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін складається з висококваліфікованих професіоналів, більшість з яких мають великий досвід педагогічної роботи взагалі та у вищому педагогічному закладі безпосередньо. Нині у комісії працює 9 викладачів, з них 4 викладачів мають звання «викладач-методист», 6 – викладачі вищої категорії, двоє викладачів першої категорії, 1 викладач спеціаліст.

Циклова комісія працює над проблемою «Формування особистісних комунікаційних потреб і можливостей студентів в багатомовному інформаційному середовищі засобами фізичної культури і спорту».

Головними завданнями роботи циклової комісії фізичного виховання є збільшення ролі самоосвіти, осмислене визначення своїх можливостей, життєвої мети, стимулювання прагнення до самореалізації у сфері професійної діяльності на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги, налагодження взаємодії викладача та студента. Такі вимоги до професійних та особистісних якостей сучасного педагога вимагають необхідності удосконалення організації навчального процесу.

Науково-педагогічними працівниками, які забезпечують освітній процес для студентів напряму підготовки спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»,   підготовлено навчально-методичні посібники: «Пробні уроки», «Використання прямої та опосередкованої наочності на уроках фізичної культури в початкових класах», «Позакласні спортивно-масові заходи, художні свята та розваги», «Удосконалення професійних якостей студентів при вивченні ритміки і хореографії», робочий зошит для самостійної роботи з «Гімнастики з методикою викладання».

Робота викладацького складу циклової комісії спрямована на проведення науково-педагогічних конференцій «Здоров’язбережувальні технології на уроках початкової школи», «Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури в умовах сучасної школи».

На базі нашого закладу проводяться методичні об’єднання та науково-практичні конференції на обласному та регіональному рівнях.

Поряд з науково-методичною роботою викладачі циклової комісії приділяють велику увагу виховній роботі у всіх її проявах, зокрема, Осадча Л.В. залучає студентів відділення до участі у різноманітних творчих конкурсів художньої самодіяльності місцевого, всеукраїнського та міжнародного значення(Болгарія м. Сонячний Берег).

Циклова комісія вважає за необхідне формування у студентської молоді ціннісних життєвих навичок як необхідної умови професійного самовдосконалення молодого фахівця засобами фізичного виховання.


ЛЕЛЯК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Стаж роботи: 40 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського, 1981 рік.

Досвід професійної діяльності. В 1981 році прийшла працювати викладачем фізичного виховання у Вінницьке педагогічне училище, де і працює на даний час викладачем фізичної культури, методики легкої атлетики, голова циклової комісії викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін.

Сфера професійних інтересів. Працює над удосконаленням та організацією навчально-виховного процесу на основі особистісно-орієнтованого підходу, впроваджує різні нетрадиційні форми та методи проведення занять. Використовує цікавий ілюстративний матеріал та інноваційні засоби навчання. Маючи великий досвід, друкується в журналі «Науково-методичні дослідження» із статтею «Комп’ютерні та рухливі ігри», приймала участь у науково-практичній конференції  «Здоров’язберігаючі технології» Луцького педагогічного коледжу та інше.

Відзнаки та нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської ради, грамоти Міністерства освіти.


ГРУЩЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти.

Стаж роботи: 52 роки.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островсь-кого, 1972 рік.

Досвід професійної діяльності. Розпочав свою трудову діяльність учителем фізичного виховання в школі-інтернаті м. Вінниці. З 1979 року працює викладачем фізичної культури та спортивних дисциплін у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів. Працює над проблемою впровадження інноваційних технологій в процесі занять з фізичної культури.

Відзнаки і нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської ради, грамоти Міністерства освіти, нагрудний знак «Антон Макаренко».


ДМИТРИШИН ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 15 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2009 рік.

Досвід професійної діяльності. З 2012 року працює викладачем фізичного виховання і спортивних дисциплін у Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.

Сфера професійних інтересів. У своїй роботі намагається використовувати колективні методи навчання.

Відзнаки та нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.


ДОЦЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи: 20 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, 2003 рік.

Досвід професійної діяльності: З 2005 року працює викладачем фізичної культури у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів: Працює над удосконаленням та організацією навчально-виховного процесу та успішного засвоєння знань студентів, застосовує традиційні прийоми та методи навчання.


МАРТИНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, керівник фізичного виховання коледжу.

Стаж роботи: 22 роки.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2002 р.

Досвід професійної діяльності. Трудову діяльність у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі розпочав у 2006 році викладачем фізичної культури та рухливих ігор.

Сфера професійних інтересів.  Широко впроваджує сучасні інноваційні технології, активно поширює їх в професійному середовищі. Застосовує нестандартні форми проведення занять, забезпечуючи максимальну самостійність навчання студентів.

Відзнаки і нагороди.  Нагороджений Почесними грамотами Вінницького  управління Комітету з фізичного виховання, Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти та науки. Подяка Вінницької міської ради, Комітету по фізичній культурі і спорту.


ОСАДЧА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 42 роки.

Освіта: Житомирське культурно-освітнє училище (1975р.), Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (2002 р.).

Досвід професійної діяльності. З 1975 року працювала в загальноосвітніх школах м. Вінниці учителем ритміки; у 1996-2007 рр. – вчитель фізичної культури в загальноосвітній школі № 11. Працює з 2007 року викладачем ритміки і хореографії, фізичної культури у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Сфера професійних інтересів. Всю роботу викладач спрямовує на якісну підготовку майбутніх спеціалістів. Мета її фахової діяльності – формування стійкої мотивації до вивчення предметів музично-ритмічного циклу, фізичної культури рухів, творчих здібностей, самоаналізу та оцінювання матеріалу, що вивчається.

Відзнаки та нагороди. Грамоти Управління освіти і науки Вінницької міської ради.


СТАРОДУБ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Стаж роботи: 15 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінниць-кого державного педагогічного  університету ім. М. Коцюбинського, 2002 рік.

Досвід професійної діяльності. В 2006 році прийшла працювати викладачем фізичного виховання у Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, де і працює на даний час викладачем фізичної культури, методики легкої атлетики.

Сфера професійних інтересів. Приділяє увагу питанням самостійної роботи студентів, впроваджує творчо-пошукові методи навчання. Використовує інноваційні засоби навчання. Постійно працює над методичним забезпеченням відділення. Приймає участь у різноманітних конференціях, пов’язаних з педагогікою та спортом.

Відзнаки та нагороди. Почесні грамоти Управління освіти міської ради.


ТЕТЕРИН КОСТЯНТИН ІНОКЕНТІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 40 років.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінниць-кого державного педагогічного інституту ім.  М. Островського, 1979 рік.

Досвід професійної діяльності. Працює в коледжі викладачем фізичної культури та гімнастики з методикою викладання.

Сфера професійних інтересів. Використовує різні прийоми пізнавальної діяльності студентів, до кожного заняття підходить творчо, створює атмосферу психологічного комфорту та оптимальні умови для реалізації понятійних можливостей кожного студента.

Створив комплекс методичного забезпечення з дисциплін: «Гімнастика з методикою викладання», «Підвищення спортивної майстерності», «Фізична культура для студентів шкільного відділення».

Відзнаки і нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської ради, грамоти Міністерства освіти.


МАРТИНЮК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Стаж роботи: 2 роки.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім.  М. Коцюбинського, 2020 рік.

Досвід професійної діяльності. В 2019 році прийшла працювати викладачем фізичного виховання у Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Сфера професійних інтересів. Приділяє увагу питанням самостійної роботи студентів, впроваджує творчо-пошукові методи навчання. Використовує інноваційні засоби навчання.