ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БУГА О.І.

Публікації:

 1. 1. Буга О.І. Зміст ділових ігор із загальноосвітніх і економічних дисциплін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип.42 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2015. – 471 с.
 2. 2. Буга О. І. Методика проведення ділових ігор у процесі вивчення економічних дисциплін під час підготовки майбутніх учителів технологій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип.45 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – 367 с.
 3. 3. Буга О. І. Принципи організації ділових ігор // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип.51 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 198-201.
 4. 4. Буга О. І. Структура професійно-педагогічної культури вчителя трудового навчання в умовах компетентнісного підходу // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.:Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 58. – С. 68-75.
 5. 5. Буга О. І. Формування уявлень про організацію сучасного виробництва в майбутніх учителів технологій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип.52 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 302-307.
 6. 6. Буга О. І. Формування економічних знань майбутніх учителів технологій засобами ділових ігор // Навчально-методичний посібник / Укладач: Буга О. І. – Вінниця: ВДПУ, 2017. – 253 с.
 7. 7. Буга О. І., Глуханюк В. М., Савчук І. В. Безпека життєдіяльності: лабораторний практикум: Навчально-методичний посібник / О.І.Буга, В.М.Глуханюк, І.В.Савчук. – Вінниця: ВДПУ, 2017. – 209 с.
 8. 8. Буга О. І. Викладання менеджменту у ВНЗ на прикладі ділової гри // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти: зб. Наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ПП “Друк”, 2014. – Вип. 11. – 351 с.
 9. 9. Буга О. І. Економічна освіта й виховання учнів під час профільного технологічного навчання в СЗШ // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти: зб. наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ПП “Друк”, 2015. – Вип. .11 – 351с.
 10. 10. Буга О. І. Суть методу ділових ігор // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти: зб. наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2015. – Вип. .12 – 234 с.
 11. 11. Буга О. І. Розкриття психологічних механізмів, що приховують соціальні небезпеки як елементів знань навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій: зб. наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОП Тарнашинський О.В., 2017. – Вип. .14 – 178 с.
 12. 12. Буга О. І. Особливості формування технологічних знань та умінь учнів з обробки деревини // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій: зб. наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОП Тарнашинський О.В., 2017. – Вип.14 – 178 с.
 13. 13. Буга О. І. Моделююча технологія навчання маркетингових досліджень учнів середньої школи // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій: зб. наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОП Тарнашинський О.В., 2018. – Вип.15 – С. 105-107.
 14. 14. Буга О. І. Економічні ділові ігри на базі комп’ютерних технологій (тези) / Досягнення і проблеми сучасної науки, XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 22 січня 2018 року. – Ч. 4, С. 4-11.
 15. 15. Буга О. І. Ділова гра для вивчення економічних дисциплін // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій: зб. наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОП Тарнашинський О.В., 2018. – Вип.15 – С. 213-215.
 16. 16. Буга О. І. Застосування ділових ігор у професійній діяльності й підготовці економістів // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми // Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція, 30 жовтня 2018 р. – Вінниця, ВДПУ.
 17. 17. Буга О. І. Навчальна ділова гра на базі комп’ютерних технологій // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми // Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція, 30 жовтня 2018 р. – Вінниця, ВДПУ.
 18. 18. Буга О. І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для самоосвіти майбутніх учителів трудового навчання та технологій // Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя трудового навчання і технологій // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 28 листопада 2018 р. – Вінниця, ВДПУ.
 19. 19. Буга О. І. Навчання майбутніх учителів трудового навчання та технологій економічих понять засобами ІКТ // Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя трудового навчання і технологій // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 28 листопада 2018 р. – Вінниця, ВДПУ.
 20. 20. Буга О. І. Зміст знань з основ машинознавства учнів старшої профільної школи // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О. В. Марущак (голова) та [ін.] – Вінниця; ПП Балюк І Б., 2019. – Вип. 2. – С. 137-140.
 21. 21. Буга О.І. Педагогічні основи застосування ділових ігор в освітньому процесі вищого педагогічного закладу освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 53 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019. – С. 138-142.
 22. 22. Буга О. І. Природничо-технічні процеси в приводах машин та їх вивчення майбутніми вчителями технологій // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій: зб. наук. пр. / С.В.Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – Вип.16 – С. 168-171.
 23. 23. Діджиталізація педагогічної освіти освітнього процесу в закладах вищої освіти // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред. кол.: Войцехівський К. Ф. (гол. ред.) та інші]. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2020. – Випуск 1 (33). – С. 26-30.
 24. 24. Застосування ділових ігор в процесі вивчення дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред. кол.: Войцехівський К. Ф. (гол. ред.) та інші]. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2020. – Випуск 3 (35). – С. 51-55.

Конференції:

1) VIII Міжнародній та Багатопрофільній науковій конференції сучасних питань освіти «Порушення в освітньому процесі» «Zaburzenia w procesie edukaсji / Zaburzenia procesu edukaсji II» (Польща) – 24.01.2019 р. (сертифікат);

2) Міжнародній конференції «Discovering entrepreneurship in a knowledge-based economy» DECBE_2019, яка була організована Інститутом досліджень та інновацій в освіті (Польща) та Центром освіти Saricam (Туреччина) – 25.01.2019 р. (сертифікат).

3) участь в онлайн-курсі «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти» ЦентральноЄвропейська академія Навчань та Сертифікації (CEASC, який проводився протягом січня 2019 року.

Укладач

Освітньо-професійна програма бакалавра середньої освіти (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі знань 01 Освіта. Педагогіка // Укл. О .В. Марущак, А. В. Іванчук, В.С. О. І. Буга, В. М. Глуханюк, І. В. Шимкова, С. Д. Цвілик. – Вінниця, 2018. – 26 с.

Освітньо-професійна програма бакалавра професійної освіти (Сфера обслуговування) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) галузі знань 01 Освіта. Педагогіка // Укл. В. С. Гаркушевський, О. В. Марущак, Т. П. Зузяк, А. Я. Матвійчук, А. В. Іванчук, О. І. Буга, С. Д. Цвілик. – Вінниця, 2018. – 26 с.

Освітньо-професійна програма магістра середньої освіти (Трудове навчання та технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) спеціалізації «Основи підприємництва» галузі знань 01 Освіта. Педагогіка // Укл. В. С. Гаркушевський, О. В. Марущак, А. Я. Матвійчук, О. І. Буга, І. В. Шимкова, С. Д. Цвілик. – Вінниця, 2018. – 25 с.