ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛКОДАВ Т.А.

Методичні розробки:

 1. Практикум з логіки для студентів коледжів: навч. посібн: Вінниця: ПП «Друк», 2016 – 192 с.
 2. Практикум з дисципліни «Фінанси підприємств – ІІ»: навч. посібн. Вінниця: ПП «Друк», 2018. – 262 с.
 3. Практикум з дисципліни «Вища математика»: навч. посібн. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2018. – 384 с.
 4. Практикум з дисципліни «Статистика»: навч. посібн. Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019. – 208 с.
 5. Практикум з дисципліни «Гроші та кредит»: навч. посібн. Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020. – 280 с.

Публікації:

 1. Волкодав Т. А. Діагностика рівня пізнавальної активності студентів у процесі формування їх готовності до професійного самовдосконалення/ Т. А. Волкодав // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Серія: Педагогічні наукиВінниця. – 2016 – С. 94 – 98.
 2. Волкодав Т. А. Готовність до професійного самовдосконалення як складова професійної компетентності майбутнього фінансиста / Тетяна Анатоліївна Волкодав // Вісник науково-методичних досліджень вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. м. Вінниця. – 2018. № 1(25).
 3. Матяш О. І., Волкодав Т. А. Прийоми формування креативних якостей майбутніх фахівців / О. І. Матяш, Т. А. Волкодав // Щомісячний міжнародний науковий журнал «Austria-science»– 2017. № 3. – С. 21 – 25.
 4. Волкодав Т. А. Роль і місце наступності навчання у фаховій підготовці майбутніх молодших бакаларів фінансово-економічного профілю/ Т. А. Волкодав // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ.  конференції, присвяченої 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» «Реалізація наступності в математичній освіті: реалізація та перспективи» м. Одеса. – 2016. С. 153 – 155.
 5. Волкодав Т. А. Розвиток навиків активного та раціонального використання комп’ютерних технологій у майбутніх фахівців / Тетяна Анатоліївна Волкодав // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-метод. конференції «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» м. Вінниця. -2016. № 5 (8).- С. 20 – 22.
 6. Волкодав Т. А. Єкспериментальна перевірка сформованості креативних якостей студентів фінансово-економічного коледжу / Тетяна Анатоліївна Волкодав // Збірник наукових праць молодих учених і студентів «Педагогічний пошук» м. Вінниця. – 2017. № 8. – С. 22 – 25.
 7. Волкодав Т. А., Матяш. О. І. Урізноманітнення прийомів розвитку пізнавальної активності майбутніх фахівців/ Т. А. Волкодав, О.І. Матяш // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-метод.  конференції «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» м. Вінниця. – 2017. № 7 (10).
 8. Волкодав Т. А. Формування предметних компетентностей студентів фінансово-економічних спеціальностей в процесі вивчення фахових дисциплін/ Т. А. // Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ.  конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» м. Вінниця. – 2018. С. 58 – 60.
 9. Волкодав Т. А. Контроль знань та умінь як фактор підвищення мотивації студентів фінансово-економічного профілю/Тетяна Анатоліївна Волкодав // Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції «Розвиток сучасної науки: результати, проблеми, перспективи» м. Конін- Ужгород- Кривий ріг: посвіт. – 2019. С. 58 – 60.
 10. Волкодав Т. А. Міждисциплінарні зв’язки як чинник вдосконалення вивчення фахових дисциплін за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т. А. // Вісник науково-методичних досліджень вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. м. Вінниця. – 2020.

Конференції:

 1. XIII Міжнародна науково-практична конференція «Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, яка відбулася 16-18 травня 2016 року.
 2. Міжнародна науково-практична конференція на базі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу «Розвиток особистості…»,  яка відбулася 24-25 листопада 2017 року.
 3. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, яка відбулася 17-17 травня 2018 року.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, яка відбулася 30 травня-1 червня 2018 року.
 5. IV-а Міжнародна науково-практична конференція ««Розвиток сучасної науки: результати, проблеми, перспективи»» на базі Криворізького державного педагогічного університету, яка відбулася 26 квітня 2019 року.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція присвяченої 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» «Реалізація наступності в математичній освіті: реалізація та перспективи», яка відбулася  15-16 вересня 2016 року.
 7. IV Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»,  яка відбулася 21 – 22 листопада 2016 року.
 8. V Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»,  яка відбулася 21-22 квітня 2017 року.
 9. VІ Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»,  яка відбулася 21-23 листопада 2017 року.