Кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти

«Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро,

справедливість, красу – в цьому суть наших повчань.

У цій справі немає дрібниць. Одне ваше слово може зруйнувати в дитини віру у вас як вихователя,

збентежити дитячу душу»

В. О. Сухомлинський

.

Кафедру теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти створено у 2016 році на чолі із завідувачем кафедри – Слободинською Т.С., доктором філологічних наук, професором.

З 2018 року кафедра входить до складу факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

З вересня 2022 року кафедра працює у такому складі: в. о. завідувача кафедри, спеціаліст вищої категорії, старший-викладач, магістр освіти  Токар Любов Петрівна; методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Руда Тетяна Вікторівна;  заступник декана з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Федчишина Тетяна Леонідівна; кандидат педагогічних наук, доцент Деснова Ірина Сергіївна; кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Засипкіна Людмила Анатоліївна; соціальний педагог, спеціаліст першої категорії, магістр освіти Сорочан Марина Петрівна;  спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти  Тарашевська Ольга Володимирівна; спеціаліст першої категорії, магістр освіти Хоміцька Наталія Миколаївна; спеціаліст вищої категорії, магістр освіти Цісар Ірина Володимирівна; спеціаліст,  магістр освіти Бойко Вероніка Вікторівна.

Проблема над якою працює кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти: «Інноваційне освітнє середовище – складова формування професійної компетентності  майбутніх  фахівців  дошкільної галузі».

В основу діяльності кафедри покладено принципи професіоналізму, відповідальності, інноваційності та креативності.  В освітньому процесі викладачами кафедри застосовуються нові інтерактивні освітні підходи, технології, програмні продукти та джерела інформаційного забезпечення. Крім безпосереднього викладання для здобувачів освіти низки предметів, спрямованих на формування загальних та фахових компетентностей та результатів навчання, поступово впроваджуються в освітній процес дистанційного викладання інформаційні технології та платформи для проведення відеоконференцій (корпоративні Zoom, Google Meet), забезпечується освітній процес в дистанційному режимі (використання корпоративної платформи Google Work Space, зокрема Class Room, для забезпечення виконання здобувачами освіти практичних, індивідуальних, творчих завдань, а також необхідними навчальними та методичними матеріалами з окремих дисциплін). Все це спрямоване на формування навичок у здобувачів освіти, що дозволять їм підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці, підготувати їх до вирішення складних професійних завдань та управління ризиками, ефективно керувати організацією  та планувати свій час, адекватно реагувати на сучасні виклики для забезпечення сталого розвитку в суспільстві.

Заплановані щорічні декади – це низка інтерактивних та нетрадиційних методів освітньо-просвітницької педагогічної роботи: психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, різноманітні ігрові вправи, диспути, вікторини, флешмоби, воркшопи, вебінари, круглі столи, майстер-класи, конкурси, фестивалі, брифінги, творчі зустрічі, онлайн-форуми, творчі проєкти, освітні лабораторії, педагогічні клуби, методичні дайджести, творчі освіторії, віртуальні екскурсії.

Викладачі кафедри вміло та результативно поєднують наукову, методичну та освітньо-виховну діяльність. Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються в наукових публікаціях, з-поміж яких навчальні та методичні посібники, навчально-методичні рекомендації, статті та доповіді, опубліковані в періодичних наукових, методичних та фахових виданнях, а також у журналах, які зареєстровані в наукомометричних базах даних (Scopus, Web of Science), міжнародне стажування.

Колектив кафедри забезпечує активну науково-дослідницьку роботу студентів факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. Це керівництво курсовими та дипломними роботами з педагогіки дошкільної, психології дитячої та методик виховання та навчання в ЗДО (теорії та методики формування елементарних математичних уявлень, основ природознавства з методикою, методики фізичного виховання, основ образотворчого мистецтва з методикою керівництва, методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти); керівництво педагогічною практикою з основної та додаткової кваліфікацій, практикою з науково-педагогічних досліджень, організаційно-методичною практикою; рецензування та редагування наукових і методичних праць, організація студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів тощо.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені К. А. Тімірязєва, Вінницькою центральною міською бібліотекою імені І. В. Бевза, Вінницькою обласною бібліотекою для дітей імені І. Я. Франка, Вінницьким літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського; Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Вінницьким інститутом Університету «Україна», Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Вінницьким технічним фаховим коледжем, відокремленим структурним підрозділом «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка», Комунальним закладом вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Комунальним закладом «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради»; закладами дошкільної освіти міста Вінниці та Вінницької області; інклюзивно-ресурсними центрами міста Вінниці; Вінницької обласною станцією юних натуралістів; Вінницькими центрами розвитку дитини; Вінницькими громадськими організаціями.

Зазначені фактори впливають на подальший розвиток кафедри, зміцнення та зростання її потенціалу шляхом удосконалення структурно-функціональної організації, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, поглиблення наукової та науково-методичної роботи, оптимізації освітнього процесу, інтеграцію викладачів у європейське наукове середовище.

Не просто працювати педагогом, викладачем в сучасному складному і суперечливому світі. Педагог – одна з найвідповідальніших професій. Саме на плечі вихователів та вчителів покладене завдання творити внутрішній духовний світ юних особистостей.

Тому навчання спрямоване на поступове цілеспрямоване формування майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста – особистості з високою професійною компетентністю, відкритим мисленням та загальною культурою, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін, що відбуваються в суспільстві, особистості творчої, з нестандартним мисленням, з широким кругозором. А якщо мета визначена, то успіх її досягнення в значній мірі залежить від дружної, злагодженої роботи викладачів.

Такою є кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

ТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та фахових методик.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач».

Стаж педагогічної роботи: 10 років.

Освіта. Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2004 р. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2014 р.

Досвід професійної діяльності. 

З 1 вересня 2011 року – викладач дошкільної педагогіки та фахових методик Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

З лютого 2018 року по вересень 2022 року – секретар атестаційної комісії коледжу.

З 2 вересня 2019 року – аспірант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті зі спеціальності 015 «Професійна освіта» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 1 вересня 2022 року – виконує обов’язки завідувача кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Наукова робота.

Опубліковані статті у міжнародних наукових виданнях:  

 • «Розвиток позитивної мотивації майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі» (м. Люблін, Республіка Польща, 25–26 вересня 2020 р. Університет Марії Кюрі-Склодовської 2020.).
 • «Педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі» (PNAP – науковий журнал Полонійної академії в Ченстохові, Республіка Польща. 41(2020).
 • «Поєднання теоретичної та практичної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі» (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2020 р.).
 • «Відбір і реалізація дисциплін професійної і практичної підготовки у спецкурсі «Організація освітньої роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами» («Veda a perspektivy» – міжнародний мультидисциплінарний чеський журнал. 2021. Випуск № 6 (6).

Конференції у яких прийняла участь:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості», м. Київ, 22 травня 2020 р. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (тези доповіді «Сучасний стан вітчизняної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти в інклюзивному освітньому середовищі»).
 • Міжнародна науково-практична конференція, м. Люблін, Республіка Польща, 25–26 вересня 2020 р. Університет Марії Кюрі-Склодовської 2020 «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС» (тези доповіді «Розвиток позитивної мотивації майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі»).
 • Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Компетентнісний підхід до навчання. Практикум сучасного вчителя» (вебінар «Емоційний інтелект в діяльності педагога»; тренінг «Формування лідерської компетентності сучасного вчителя»; тренінг «Комунікативна компетентність через призму навчання онлайн»26.10-27.10 2020 р.).
 • Міжнародний круглий стіл «Європейські цінності різноманіття та інклюзії в освіті: уроки для України», 15.05.2021 р.

Міжнародне стажування:  підвищення кваліфікації у рамках очного виїзного семінару-тренінгу на тему: «Діти з ООП та їх корекція методами АВА-терапії» (18-23 листопада 2021 року, місто Будапешт (Угорщина) за підтримки ТОВ «Міжнародний інститут інклюзії»), сертифікат №ВС18231121/19 від 23.11.2021 року.

Коло наукових інтересів. Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі.

Організаційна діяльність.

Член Вченої ради коледжу.

 Член Вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

Педагогічне кредо: «Щоб дати дитині промінчик світла, педагогу слід виховувати у собі сонце».

Життєве кредо: «Не кажи світові про те, що ти можеш зробити, покажи як ти це сам робиш!


РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Методист коледжу. Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки.

Освіта. Бельцький державний педагогічний інститут ім. А. Руссо, кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка», 1989 рік;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2010 рік.Професійна діяльність. Досвід роботи викладача дошкільних психолого-педагогічних дисциплін вивчений, узагальнений та розповсюджений на сторінках українських видавництв у галузі освіти: газет «Освіта Вінниччини», 2015 -2016 р. р.; «Слово педагога», 2013 р., 2016 р.; Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», стаття «Екологія дитинства як ресурсний компонент освітньої діяльності дошкільного відділення коледжу», 2015 р.; фахове видання – журнал «Методист», стаття «Семінар-практикум для школи малодосвідчених, молодих спеціалістів», 2016 р.; Книжкова палата України імені Івана Федорова «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», стаття «Методична розробка: вимоги до її складання та оформлення; умови апробації», 2017 р. У даному закладі працює з 1979 року.

Професійна діяльність. Досвід роботи викладача дошкільних психолого-педагогічних дисциплін вивчений, узагальнений та розповсюджений на сторінках українських видавництв у галузі освіти: газет «Освіта Вінниччини», 2015 -2016 р. р.; «Слово педагога», 2013 р., 2016 р.; Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», стаття «Екологія дитинства як ресурсний компонент освітньої діяльності дошкільного відділення коледжу», 2015 р.; фахове видання – журнал «Методист», стаття «Семінар-практикум для школи малодосвідчених, молодих спеціалістів», 2016 р.; Книжкова палата України імені Івана Федорова «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», стаття «Методична розробка: вимоги до її складання та оформлення; умови апробації», 2017 р. У даному закладі працює з 1979 року.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі.

Нагороди, почесні звання. Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Президії федерації профспілок Вінницької області, у 2016 році занесена до книги «Твої імена, Україно».

Педагогічне кредо: «Роби свою справу і пізнаєш самого себе».

Життєве кредо: Мети досягає той, хто її прагне.


ФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Заступник декана факультету дошкільної освіти  та музичного мистецтва  Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж педагогічної роботи: 21рік.

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла  Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 1999 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 2001 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2003 р. Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, спеціальність «Дошкільна освіта», 2012 р.

Досвід професійної діяльності. 

 • 2001 — 2006 рр. − вчитель початкових класів Комунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради».
 • 2006 – 2018 рр. − завідувач дошкільного відділення Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • З 2018 рр. − викладач психолого-педагогічних дисциплін, заступник декана факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота.

Посібники. Федчишина Т. Л. Сімейна педагогіка: практикум, 2019 р. Федчишина Т. Л. Практичний порадник із сімейної педагогіки, 2018 р. Федчишина Т. Л. Цифровий майданчик як віртуальний простір для розвитку професійної компетентності майбутніх вихователів, 2018 р. Федчишина Т. Л. Гаджети і девайси для дітей передшкільного віку. Вінниця, 2021. 100 с. Федчишина Т. Л. Технології роботи сімейного вихователя, 2019 р.

Публікації в зарубіжних наукових періодичних виданнях.

 1. Федчишина Т.Л. Expansion of the media space of future preschoolers in Vinnytsia Oblast Communal Humanitarian and Pedagogical College Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences 19.03.2021 | Кембридж, GBR
 2. Педагогічні можливості використання ІКТ у фаховій підготовці вихователів дошкільних навчальних закладів у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі Science. Pedagogi # 9. Познань, 2018. 82 с.

Статті у наукових фахових виданнях України.

 1. Федчишина Т.Л. Організація дистанційного навчання на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти// Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу/ – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2021. – Випуск 2 (33). – 155с.
 2. Федчишина Т.Л. Трансформація освітнього простору для забезпечення якості освітнього процесу на відділенні закладу фахової передвищої освіти// Збірник ОМО завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти Вінницького фахового коледжу мистецтв імені М. Д. Леонтовича. – Вінниця, 21.04. 2021р.
 3. Федчишина Т.Л., Ситник М.О. Cвято дружби // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу/ – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2021. – Випуск 3 (33). – 160с.
 4. Шляхи  в нову реальність: Організація дистанційного навчання в закладах фахової  передвищої освіти  на відділеннях як основних освітніх  структурних підрозділах// Збірник ОМО завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного. – Вінниця, 25.11.2020 р.
 5. Федчишина Тетяна. Розширення медіапростору фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр. Вип. 11(14) / редкол.: Р. С. Гуревич (голова) [та інші ]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019. 298 с.
 6. Федчишина Тетяна. Формування медіапростору майбутніх фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 1 (6) , 2019. Вінниця, 2019. 456 с.

Матеріали науково-практичних конференцій.

 1. Веб-форум: «Траєкторія вдосконалення професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти в умовах сьогодення. 30.11.2022 р., ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»  21017, м. Вінниця, вул. Гонти 37.
 2. Вебінар на тему ««Заняття та ігри, які допоможуть дитині впоратися зі страхом та тривогою»» проєкту «Батьківський ХАБ». Проєкт ініційовано ГО «Підтримай дитину» за підтримки German Marshall Fund, 29.10.2022 р. https://www.facebook.com/%D0%
 3. Вебінар «Психологічна та домедична допомога при надзвичайних ситуаціях військового характеру. Освітній хаб «NotBox» Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та кафедра медицини катастроф та військової медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова, 27 жовтня 2022 року , https://us02web.zoom.us/j
 4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика». Науково-методичний центр ВФПО Адреса: вул. Смілянська 11, Київ, 21 жовтня 2022 р.
 5. Семінар для методистів та голів ОМО закладів фахової передвищої освіти на тему: Особливості роботи ЗФПО в умовах змішаного навчання. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗФПО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, Вінницький технічний коледж, 27 вересня 2022 року.
 6. Міжнародна педагогічна онлайн – конференція: «Навчання під час війни: як не допустити освітньої катастрофи». Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій. Директорат  з цифрової трансформації МОН України, 30.08.2022р. https://youtu.be/8Y-i0uINu9w
 7. Вебінар « Психологічна підтримка дітей в умовах військових дій». МОН і УІРО, 03.08.2022 https://mon.gov.ua/ua/events/3-serpnya-vebinar-psihologichna-pidtrimka-ditej-v-umovah, https://youtu.be/8Y-i0uINu9w
 8. Друга Всеукраїнська різдвяна педагогічна конференція «Духовні засади освіти як умова здорового самовідтворювання суспільства на ґрунті свободи та гідності», (14-16.02.2022 р.), Львів
 9. Всеукраїнська науково – практична конференції «Інноваційні практики наукової освіти» ( грудень 2021року, НАПН Інститут обдарованої дитини),   Всеукраїнської онлайн – конференції «Практичні навички сучасного педагога. Інструменти ефективної співпраці в освітньому просторі» (листопад 2021 року,  Київський інститут післядипломної освіти)
 10. Дивергентний  семінар для пiдвищення кваліфікації завiдувачiв вiддiлень закладів фахової передвищої освiти на тему: «Трансформація освітнього простору для забезпечення якості освітнього процесу на відділенні закладу фахової передвищої освіти» Вінниця, 21.04. 2021р..
 11. Онлайн конференція: Педагогічна розвідка « Дорожня карта впровадження стандарту « Дошкільної освіти: від ЗВО до ЗДО» КЗВО «ВГПК», ХГПА, 6 травня 2021року
 12. Вебінар « Нове в законодавстві про дошкільну освіту», Цифрове видавництво     MCFR, лютий, 2021року
 13. Вебінар «Іммерсивне заняття: нове в дидактиці дошкільної освіти чи забуті традиції?»  ГО «Академія розвитку особистості», ВДПУ, 27.01.2021 р.
 14. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації», НАПН (Інститут обдарованої дитини),  8-11 грудня 2020р., Київ
 15. Онлайн панельна дискусія «Національний День дівчат у технологіях» CSR Ukraine, експертна організація Центр “Розвиток КСВ” і UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, 2021р.
 16. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція:«Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» Науково-методичний центр ВФПО, Київ, 14 квітня 2021р.
 17.  Онлайн-курс: «Ключові уміння 21-го століття» ТОВ «Едюкейшнал Ера», 14.03.2021
 18.  Всеукраїнська наукова онлайн – конференція «Застосування ІТ- технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу»    ГО «ІППО», 29-30.01.2021р.

Нагороди, почесні звання.

 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р.
 • Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за вагомі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики освіти, 2019 р.
 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу за креативний підхід та реалізацію творчого проєкту, 2018 р.
 • Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь у впровадженні наукових досліджень, 2017 р.
 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу з нагоди Дня дошкілля, 2017 р.
 • Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за плідну і творчу співпрацю у справі екологічного виховання студентської молоді, 2016 р.
 • Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, 2015 р.
 • Нагрудний знак «За заслуги ІІІ ступеня», 2015 р.

Коло наукових інтересів. Педагогічні умови використання ІКТ у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта». Перспективний науковий проєкт: Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх вихователів в умовах використання ІКТ.  Гармонізація традиційних та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Організаційна діяльність. 2017 – 2023  рр. – голова  обласного методичного об’єднання завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти Вінницької області.  Член Вченої ради коледжу. Член Вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

Педагогічне кредо. «Ідеалом сучасного навчання є особистість з гнучким розумом, з повноцінними розвинутими  потребами до пізнання та самостійності дії, з певними орієнтувальними навичками і творчими здібностями, умінням учитися протягом всього життя».

Життєве кредо: Завжди пізнавати світ і себе, навчати цьому інших.


ДЕСНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА     

Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент.

Стаж педагогічної роботи:  19 років.

Освіта. Запорізьке педагогічне училище, кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь логопедичних груп», 2002 р.; Мелітопольський державний педагогічний університет, ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання. Практична психологія», кваліфікація – «вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог у закладах освіти», 2005 р.; Мелітопольський державний педагогічний університет, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність – «Практична психологія», кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти. Викладач психології», 2006 р.; Науковий ступінь кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка, 2011 р.; наукове звання доцента кафедри педагогіки та психології, 2014 р.; Вінницький державний педагогічний університет, ступінь вищої освіти – магістр, кваліфікація = «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед».

Досвід професійної діяльності. 

З 1 вересня 2002 року – вихователь закладу дошкільної освіти.
З 2006 року – асистент кафедри гуманітарних наук Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет».

 З 2011 року  – кандидат педагогічних наук кафедри педагогіки та психології Інститут педагогічної освіти та менеджменту (філія) Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет».

 З 2021 року доцент кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету.

З 2022 року викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Наукова робота.

Опубліковані статті у міжнародних наукових виданнях:  

1. Holiuk O., Kruty K., Desnova I., Blashkova O. & Korylchuk N. (2022). Problems and Prospects of Formation of Digital Competence of Future Scientific and Pedagogical Workers of Higher Education Institutions Through Gamification: Opportunities Kahoot, Quizlet in the European Union / Journal of Curriculum and Teaching, Vol. 11, No. 4. Р. 108-119 DOI: https://doi.org/10.5430/jct.v11n4p108

2. Kruty K. Chorna H. Samsonova J. Kurinna A. Sorochynska O. & Desnova I. (2022). Genesis of Grammatical Structure of a Preschool Child Language / Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională Volume 14, Issue Sup1, p. 495-528.

3. Kruty K.L., Holiuk O.A., Desnova I.S., Rodiuk N. Bilska O. Pakhalchuk N. Blashkova O. Dysontogenesis and reduction of childrens game: analysis, consequences, ways to solve problems / Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference 2022, Volume 1, pages: 415-425.

4. Kruty K., Holiuk O., Desnova I., Shykyrynska O. Formation of Digital Competence of Students of Pedagogical Institutions of Higher Education in Ukraine in the Post-COVID Space. University and institutional scientific research: Collective monographр. 2022. 245-261. https://phaidra.univie.ac.at/view/o:1621278

Kruty K., Desnova I. Introduction of the italian Reggio – approach to the creation of the environment in local communities of ukraine / Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level.

5. Крутій К.Л., Деснова І.С. Термінологічне поле освітнього процесу: супровід та підтримка /  Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 4 (11) 2022. С. 111-121.

           Конференції у яких взято участь:

 1. Крутій К.Л., Деснова І.С. Лінгводидактичні особливості планування освітніх ситуацій з дітьми старшого дошкільного віку / XIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм». (15 квітня 2022). Полтава. 2022.
 2. Деснова І.С. Формування комунікативних навичок у дітей раннього віку за допомогою віммельбухів / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід» (16 лютого 2022 року).
 3. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» з підтримкою програми Еразмус + Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
 4. Крутій К.Л., Деснова І.С. Запровадження спеціальних методів і прийомів ейдетики для дошкільників, які мають труднощі в мовленні. «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення»: міжнародна наукова конференція (23-24 вересня). Одеса: 2021.
 5. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні» (10 листопада 2021). м. Старобільськ.

Міжнародне стажування: Міжнародне стажування за програмою «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» 2021. (Польща, Zustricz Foundation, 10A/26 Norimberska Str., Krakow, Republic of Poland). Тема: Розвиток критичного мислення у здобувачів вищої освіти як носіїв медіа грамотності. Обсяг: 180 год./ 6 кредитів, номер сертифікату  Series  SZFL №  000034, дата видачі –  30.05. 2021

Коло наукових інтересів. Дошкільна освіта; корекція та розвиток дітей раннього віку; цифрова компетентність педагога; взаємодія з батьками дітей раннього та дошкільного віку.

Організаційна діяльність. Член Вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

Педагогічне кредо: «Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими» (О. Вайлд).


ЗАСИПКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Викладач музично-педагогічних дисциплін

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Стаж педагогічної роботи: 17 років. 

Освіта: Вінницьке педагогічне училище – молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі», 1997 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – повна вища освіта, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики в початкових класах», 2004 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач педагогічних дисциплін», 2005 р. Кандидат педагогічних наук із 2016 року. Кандидатську дисертацію захистила в спеціалізованій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності – теорія і методика виховання.

Досвід професійної діяльності:

 • 2004 – 2006 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2006 р. – викладач музично-педагогічних дисциплін   Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014 – 2016 рр. – аспірант інституту проблем виховання НАПН України.
 • 2016 рік − захист кандидатської дисертації з теми «Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки».
 • 2018 – 2022 рр. завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Наукова робота. 

Автор понад 35 праць, серед них – 12 статей у провiдних фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України; 16 статей у матеріалах Мiжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій, 1 стаття в наукових електронних фахових виданнях, що включено до Мiжнародних наукометричних баз даних, 3 статті в зарубіжному періодичному виданні, збірка усної народної творчості «Скарбниця мудрості душі народу подільського краю», навчально-методичні посібники «Теоретичні основи використання інтерактивних технологій навчання на уроці музичного мистецтва в загальноосвітній школі», «Теоретико-педагогічні аспекти використання методу проектів на уроці музичного мистецтва», «Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобами музичного мистецтва», «Морально-ціннісне виховання студентської молоді засобами етнопедагогіки як педагогічна проблема», «Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання»,  «Формування загальної естетичної компетентності молодших школярів на уроках музичного мистецтва», «Розвиток бандурного мистецтва та виконавства від першовитоків до XIX століття», «Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами вокально-хорового мистецтва»,  спецкурсiв «Основи етнології» i «Основи фольклористики». Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти, дослідження ґенези та здобутків наукових шкіл у галузі музичної дошкільної освіти, батьківська гіперопіка дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема, дитинство як соціально-педагогічне явище.

Організаційна діяльність. Член громадської організації «Академія розвитку особистості».

Нагороди, почесні звання.

 • Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).
 • Грамота адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2008 р.).
 • Грамота Управління освіти і  науки Вінницької облдержадміністрації (2009 р.).
 • Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).
 • Подяка директора Вінницького технічного коледжу за проведення тренінгу на тему: «Інтерактивні методи навчання як умови успішної суб’єкт-суб’єктної комунікації» (2016р.).
 • Диплом Лауреата науково-педагогічної асамблеї «Стратегія розбудови наукової роботи в час освітніх перетворень» (2018 р.).
 • Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»  за організацію та проведення  Всеукраїнського актуального мережевого семінару «Сучасна дошкільна освіта: стратегія, тактика, виміри змін» (2021 р.).

Педагогічне кредо:

«Щоб бути гарним вихователем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кого виховуєш». (В. Ключевський)

Життєве кредо: Бути людиною в усьому і завжди


ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж педагогічної роботи: 40 років.

Освіта. Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дитячого садка», 1982 рік.
Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології», «Методист з дошкільного виховання», 1991 рік. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 рік.

Досвід професійної діяльності. 

 • 1982 – 1985 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №26, м.Умань.
 • 1985 – 1988 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №12, м.Умань.
 • 1989 – 1992 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №194, м. Кривий Ріг.
 • 1992 – 1997 рр. – методист-вихователь, дитячий садок-ясла № 304, м. Кривий Ріг.
 • 1997 р. – завідувач дошкільного виховного закладу № 304.
 • 2007 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Наукова робота.

Посібники.

Автор навчально-методичних посібників «Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп»; «Педагогічна практика в групах дітей раннього віку»; «Комунікативна компетентність вихователя»; «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку», «Екологічна стежина закладу дошкільної освіти», «Методичний коуч проєкт здисципліни «Методичні основи роботи вихователя-методиста в ДНЗ», «Сходинками логоритміки для розвитку мовлення дошкільнят», «Організаційно-методичні засади педагогічної практики в ЗДО».

Матеріали науково-практичних конференцій.

 1. Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»
 2.  Вебінар “Буду вправним першачком 2023: збереження духовного та фізичного здоров’я дітей в умовах сьогодення” за напрямами “Наскрізні навички”, “НУШ”, “Практичні прийоми”.
 3.  Навчання за 30-годинним навчальним планом із проблеми «Особливості психолого-педагогічної взаємодії з сучасними підлітками» (ВАБО).
 4. Виховний захід Педагогічний діалог «Інклюзивна освіта як педагогічна інновація:  від основ до практики» на базі ІРЦ №1 м. Вінниці.

Статті у наукових фахових виданнях України.

 1. Використання ІКТ  в методичній роботі вихователя-методиста ЗДО. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. №1(25), 2018.
 2. Ми на Північ мандрували, всім в дорозі помагали. Розвага з елементами логоритміки для дітей старшої групи. Журнал «Палітра педагога». № 2, 2020.
 3. Виклики часу: нові ролі викладача ВНЗ – коуч, тьютор, фасилітатор. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. №1(36), 2021.
 4. Здоров՚язбережувальні технології на заняттях з логоритміки. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. №1(39), 2021.

Керівник курсових і дипломних робіт студентів.

Коло наукових інтересів. Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання фахових методик дошкільної освіти; розкриття потенціалу дитини-дошкільника за допомогою сучасних методик; нейрофізіологія дитячого розуму. Актуальні проблеми дошкільної освіти, використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти». Психологічна підтримка дітей-дошкільників в умовах війни.

Нагороди, почесні звання.

 • 2002 р. – Грамота відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної ради, м. Кривий Ріг.
 • 2004 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2006 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2012 р. − Грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2012 р. − Подяка адміністрації ВГПК.
 • 2013 р. − Грамота адміністрації ВГПК.
 • 2014 р. − Подяка департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за участь у Всеукраїнському конкурсі «Україна-сад».
 • Березень 2015 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки.
 • Червень 2015 р. – Подяка Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області за кращу роботу у номінації «Науково-методична робота» в обласній виставці творчих робіт серед коледжів і технікумів у Вінницькій області.
 • Вересень 2015 р. – Подяка адміністрації ВГПК та профспілкового комітету.
 • 2017 р. – Подяка адміністрації ВГПК.
 • 24.09.2017 р. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
 • 2017 р. – Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2017 р. – Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів.
 • 2019 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.
 • 2021 р. – Почесна грамота з адміністрації та профспілкового комітету ВГПК за активну участь у Всеукраїнському актуальному мережевому семінарі «Сучасна дошкільна освіта: стратегія, тактика, виміри змін».
 • 2022 р. – Почесна грамота Департаменту гуманітарної політики за високі досягнення у професійній діяльності, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління.
 • 2022 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки за багаторічну сумлінну і плідну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм, активну профспілкову роботу щодо соціального захисту членів профспілки.

Педагогічне кредо: «Освіта – це наймогутніша зброя, яку ви можете використовувати, щоб змінити світ» Нельсон  Мандела.

Життєве кредо: Гуманність і творчість – два крила педагога.


ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Стаж педагогічної роботи: 20 років.

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь з правом навчання іноземної мови», 2002 р. Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – бакалавр, напрям підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, соціальний педагог в закладах освіти, правознавець в закладах освіти», 2004 р.; Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2005 р.; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 р.

Досвід професійної діяльності. 

2002-2003 рр. – інструктор з фізичного виховання, вихователь в ДНЗ № 35;
2003-2008 рр. – вихователь в ДНЗ № 77;

вересень 2008 р. – викладач комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Наукова робота.

Автор багатьох праць, серед яких навчально-методичні посібники «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку»; «Логопедія: теорія і практика», «Коучинг: навчай та вчись по новому», «Сходинками логоритміки для розвитку мовлення дошкільнят»;  статті в журналах «Дошкільне виховання», Вісник науково-методичних досліджень ВГПК».

Матеріали науково-практичних конференцій.

 1. Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ».
 2. Вебінар “Буду вправним першачком 2023: збереження духовного та фізичного здоров’я дітей в умовах сьогодення” за напрямами “Наскрізні навички”, “НУШ”, “Практичні прийоми”.
 3. Навчання за 30-годинним навчальним планом із проблеми «Особливості психолого-педагогічної взаємодії з сучасними підлітками» (ВАБО).
 4. Виховний захід Педагогічний діалог «Інклюзивна освіта як педагогічна інновація:  від основ до практики» на базі ІРЦ №1 м. Вінниці.

Статті у наукових фахових виданнях України.

 1. Використання ІКТ  в методичній роботі вихователя-методиста ЗДО. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. №1(25), 2018.
 2. Ми на Північ мандрували, всім в дорозі помагали. Розвага з елементами логоритміки для дітей старшої групи. Журнал «Палітра педагога». № 2, 2020.
 3. Виклики часу: нові ролі викладача ВНЗ – коуч, тьютор, фасилітатор. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. №1(36), 2021.
 4. Здоров՚язбережувальні технології на заняттях з логоритміки. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. №1(39), 2021.

Керівник курсових і дипломних робіт студентів.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи в умовах інклюзивної освіти; використання тренінгових технологій у педагогічній роботі.

Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».

Життєве кредо: «Якщо вам щось не подобається, змініть це. Якщо ви не можете нічого змінити, – змініть своє ставлення до цього».


СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Стаж педагогічної роботи: 15 років.

 Освіта. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська)», кваліфікація «Викладач російської мови, вчитель зарубіжної літератури. Соціальний педагог». 2011 рік.
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти. 2017 рік.

Досвід професійної діяльності. 

 • 1996 – 1997 рр. – вихователь, приватний заклад дошкільної освіти «Адат».
 • 1997-1998 рр. – вихователь, ДНЗ №59, м. Вінниця.
 • 2006-2008 рр. – вихователь, ДНЗ №3, м. Вінниця.
 • Лютий 2015 р. – соціальний педагог, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
 • Вересень 2015 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • З 1 вересня 2020 року – аспірант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті зі спеціальності 015 «Професійна освіта» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Наукова робота.

Автор статей «Нова спеціальність – нові можливості», «Організація позааудиторної роботи як умова підвищення ефективності освітнього процесу», «Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема», «Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами».

Автор методичних розробок «Моральний реалізм дитини», «Наркоманія – чума XXI століття», «ЗНО. Психологічна допомога». Учасник наукових конференцій, семінарів «Дидактичні умови підвищення активності студентів у навчанні», «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти», «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя», «Актуальні проблеми сучасної соціальної та фізичної реабілітації», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи», «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій», «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», «Особливості застосування Google-технологій у роботі фахівців психологічної служби».

Опубліковані статті у міжнародних наукових виданнях:  

1. Application of Information Technologies is a Necessary Condition for Qualitative Monitoring of Higher Education and Modernization of Educational Process. Maryna Sorochan. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.22 No.3. Р. 501—510. (Web of Science).


Організатор методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів технікумів та коледжів Вінницької області «Формування соціально-правового світогляду та правової культури підлітків».

Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Питання формування культури здоров’я дітей, пошук дієвих шляхів виховання здоров’язбережувальної поведінки особистості; проблема впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку; формування соціальної компетентності дітей в інформаційному суспільстві; формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Організаційна діяльність. Член Вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».

Життєве кредо: Допомагаючи іншому підніматись на гору, ви самі наближаєтесь до вершини.


ХОМІЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Стаж педагогічної роботи: 18 років.

Освіта. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2013 р. Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж. Ступінь вищої освіти – бакалавр, спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація «Вихователь дитячого садка, вихователь-методист», 2013 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів», 2003 р.
Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ступінь освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови початкових класів», 1999 р.

Досвід професійної діяльності. 

 • 1999 – 2008 рр. – вихователь ДНЗ № 38 м. Вінниці.
 • 2009-2012 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014-2019 рр. – викладач циклової комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота.

Автор публікації у періодичному виданні «Вісник науково-методичних досліджень Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» на тему «Захист прав дитини та його основні аспекти» № 4, 2018 р. Укладач науково-методичного посібника «Теорія та методика співпраці родини з ДНЗ». Автор демонстраційного посібника «Арт-терапія – один з видів образотворчого мистецтва».

Коло наукових інтересів. Здійснення досліджень у галузі інноваційних освітніх методик і технологій. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання у навчальний процес. Професійно-особистісне самовдовконалення. Особливості дітей дошкільного віку. Шляхи налагодження взаємозв’язку та взаємодії батьків з вихователями щодо виховання та навчання дошкільнят. Гуманістичні цінності та їх формування у дітей дошкільного віку.

Педагогічне кредо: Створити таку атмосферу освітнього простору, де б хотілося здобувати знання не механічно, а із задоволенням.

Життєве кредо: Бути майстром, поетом, художником у справі, яку ти робиш.