Бібліотека КЗВО “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”

         Бібліотека  КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», як навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ, своїм головним завданням ставить забезпечення необхідною літературою навчально-виховний процес в коледжі, формування ресурсного потенціалу, повноцінне і якісне обслуговування читачів, оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів.

         Розвиток ресурсної бази  – одне з основних завдань діяльності бібліотеки та основа якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів. Основою діяльності бібліотеки є бібліотечний фонд, який нараховує 65 989 примірників видань на різних носіях інформації, передплачується близько 30 назв періодичних видань.  Комплектування фонду ведеться з різних джерел: централізоване комплектування, подарунки, передплата та періодичні видання, книжкові магазини та видавництва

         Фонд бібліотеки фахового коледжу універсальний. Він враховує профіль закладу, відповідає освітнім, інформаційним та виховним функціям бібліотеки коледжу. До складу фонду входить навчальна, довідкова, художня, науково-популярна література та періодичні видання, що відповідають спеціалізації навчального закладу. Довідковий апарат бібліотеки складається з системи каталогів та картотек, які розкривають книжковий фонд бібліотеки. Серед них: електронний, абетковий, систематичний та абетково-тематична картотека статей.

         З 2017 року в бібліотеці коледжу розпочалося активне впровадження інформаційних технологій з введенням у дію автоматизованої системи UniLib, розробленої науково-комп’ютерним центром Національного університету внутрішніх справ. Бібліотечна система UniLib являє собою програмний пакет управління бібліотекою, який автоматизує усі бібліотечні цикли: ведення електронного каталогу бібліотечного фонду (замовлення, надходження, аналіз та списання літератури, облік та аналіз періодичних видань), роботу з користувачами бібліотеки (видачу, повернення літератури), підтримує штрих-кодові технології, повнотекстові бази даних, підтримує паперові технології (друк карток, формулярів, актів надходження та списання, книг інвентарного та сумарного обліку та ін.) Кількість бібліографічних записів електронного каталогу –  7 280, з них 84 – навчально-методичні посібники викладачів коледжу. Внесено понад 58 тисяч примірників видань. Електронний каталог дає великий спектр можливостей користувачам бібліотеки в автоматизованому режимі сортувати інформацію за певними ознаками, а також складати списки літератури, які записують на флеш-накопичувач або роздруковують на принтері в інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки.  З метою наближення електронних ресурсів  до користувача в бібліотеці діє безпровідний безкоштовний Internet. Створено електронну базу користувачів, налагоджено  автоматизоване бібліотечне обслуговування читачів  та автоматизована видача підручників.

Традиційні  бібліотечні  послуги доповнюються сервісними:

 • створення  комфортніших  умов для самостійної роботи;
 • надання  доступу до мережі Інтернет;
 • необмеженість пошуку необхідної інформації у різних формах;                                                                                                                               
 • можливість використання і розмноження необхідних паперових та електронних матеріалів (сканування, копіювання, друк на принтері, комп’ютерний переклад тексту, запис інформації на різні носії).

Завдяки впровадженню комп’ютерних технологій, що створюють нові умови для доступу до інформаційних ресурсів, бібліотека стає більш доступною широкому колу користувачів. Сьогодні бібліотека коледжу – навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький центр, який з максимальною повнотою поєднує традиційні методи роботи з сучасними інформаційними технологіями.

До послуг користувачів  бібліотеки представлені структурні підрозділи: читальний зал, абонемент навчально-методичної літератури,

зал художньої літератури та періодичних видань, книгосховище.

         Організацію якісного та оперативного обслуговування користувачів, забезпечення їх потреб в отриманні інформації здійснює  колектив бібліотеки коледжу, в якому працює 6 фахівців бібліотечної справи.

Завідувач бібліотеки – Смірнова Світлана Миколаївна

тел. 55-68-95

e-mail: vgpkbibliotek@ukr.net

Відділ абонементу:

Провідний бібліотекар – Бацула Олена Павлівна

Бібліограф – Гребєннікова Світлана Іванівна

Основними функціями відділу є:

 • обслуговування користувачів навчальною та методичною літературою;
 • проведення роботи з попередження і ліквідації читацької заборгованості;
 • аналіз книгозабезпеченості читачів навчальними виданнями

Читальний зал:

Провідний бібліотекар – Дудкевич Наталія Григорівна

Провідний бібліотекар – Войцішенко Наталія Олександрівна

Основними функціями сектору є:

 • забезпечення читачів довідковою, цінною та малочисельною літературою різноманітної тематики;
 • виконання тематичних запитів з різних областей знань;
 • зберігання фонду періодичних видань (газет та журналів);
 • створення комфортного бібліотечного середовища для навчання та самопідготовки користувачів.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Провідний бібліотекар – Конічек Тетяна Юліївна

Основними функціями відділу є:

 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів:
 • наповнення БД електронного каталогу;
 • тематичний пошук інформації в ЕК;
 • підготовка бібліографічних покажчиків та інформаційних видань для викладачів коледжу;
 • підготовка і проведення бібліографічних оглядів, бесід;
 • проведення індивідуальних та групових лекцій курсу «Інформаційна культура» для користувачів бібліотеки;

Комфортне приміщення бібліотеки обладнано сучасними меблями, що сприяє зручному та оперативному пошуку інформації. В бібліотеці  організовано зону безкоштовного доступу до мережі за технологією Wi-Fi, облаштовано 9 автоматизованих робочих місць з підключенням до Інтернету.

Працівники бібліотеки докладають чимало зусиль для популяризації книги та читання. Увазі читачів пропонуються книжкові виставки, перегляди літератури, читацькі конференції, тематичні та літературні вечори, бібліографічні квести та презентації книг.

Інформування користувачів здійснюється через соціальну мережу Facebook  https://www.facebook.com/vgpkbibliotek

Графік роботи бібліотеки

Абонемент: з 9-00 до 18-00

Читальний зал:  з 9-00 до 20-00

Технічна перерва:  з 13-00 до 14-00

В суботу бібліотека працює  з 9-00 до 14-00

Остання п’ятниця місяця – санітарний день

Вихідний: неділя