Присуджено грант проєкту «Віртуальна лабораторія дошкільної, початкової та загальної середньої освіти (практична підготовка здобувачів вищої педагогічної освіти)»

На виконання програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницький області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки за результатами відбору проектів Експертною радою присуджено Грант Комунальному закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»: Розпорядження голови Вінницької обласної Ради від 13.12.22р. № 301. Заклад здобув перше місце в номінації “Заклади фахової передвищої освіти” з проєктом “Віртуальна лабораторія дошкільної, початкової…

На виконання програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницький області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки за результатами відбору проектів Експертною радою присуджено Грант Комунальному закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»: Розпорядження голови Вінницької обласної Ради від 13.12.22р. № 301. Заклад здобув перше місце в номінації “Заклади фахової передвищої освіти” з проєктом “Віртуальна лабораторія дошкільної, початкової та загальної середньої освіти (практична підготовка здобувачів вищої педагогічної освіти)”.

Керівником проєкту виступив директор КЗВО “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж” Войцехівський К. Ф., науковим керівником – канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г.; координаторами стали провідний методист коледжу Руда Т. В. та заступники директора коледжу Сверлович В. В. та Крижановський А. І.

В умовах воєнного стану й карантинних обмежень важко переоцінити актуальність цього проєкту. Створення на базі КЗВО “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж” віртуальної лабораторії дошкільної, початкової та середньої освіти для практичної підготовки майбутніх педагогів із застосуванням системи віртуальної реальності, покращить якість організації та проведення пасивної та активної педагогічної практики в умовах дистанційного навчання та надасть можливість максимального ефекту занурення у навчальну ситуацію за рахунок додатків віртуальної реальності типу TeachVR; створювати свій віртуальний клас з різних шкільних предметів та запрошувати туди своїх учнів, використовуючи програму віртуальної реальності  типу mozaBook та mozaWeb. Окрім формування професійних компетентностей майбутнього педагога на основі моделювання навчальної ситуації, створена віртуальна лабораторія дозволить розвивати та поглиблювати соціокультурну (додаток Google Expeditions) та лінгвістичну компетентність, оскільки освітні програми з використанням віртуальної реальності у більшості випадків мають англомовний контент та стосуються загальних професійних знань педагога, зокрема анатомії та фізіології людського тіла та інш.

Робота віртуальної лабораторії для майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи та вчителів фізичної культури, музичного мистецтва, англійської і української мови, української та зарубіжної літератури, дозволить оптимізувати вирішення багатьох проблем, пов‘язаних із організацією та проходженням різних видів педагогічної практики.

Створення віртуальної лабораторії дошкільної, початкової та загальної середньої освіти для практичної підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти на базі КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» надасть можливість отримати такі результати:

1. Оптимізація процесу практичної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи та вчителів фізичної культури, музичного мистецтва, української та англійської мов, української та зарубіжної літератури, які здобувають освіту в закладах вищої педагогічної освіти в умовах дистанційного навчання.

2. Активне використання інноваційних методів навчання із залученням високих технологій нового покоління (імерсивні технології): через створення банку панорамних відео навчальних занять та відтворення справжнього навчального заняття у власно створеному віртуальному класі.

3. Розвиток та поглиблення ключових компетентностей майбутнього педагога з використанням системи віртуальної реальності: шляхом застосування піл час практичної підготовки майбутніх вчителів програм-додатків віртуальної реальності.

4. Успішна інтеграція та змішання реальної і віртуальної реальності у зміст та форми навчальної діяльності вищої школи.

Сподіваємося, що отримання фінансування пришвидшить реалізацію проєкту й дозволить нашим освітянам творити без меж і кордонів.

Наближаємо Перемогу здобутками на освітньому фронті!