V Всеукраїнська науково-практична конференція

з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори», 19-20 жовтня 2023 року

з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори», 19-20 жовтня 2023 року