ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ ТА ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Комісія спеціальних музичних дисциплін, хорового диригування та постановки голосу – це осередок творчості, професійності, наполегливої праці у підготовці молодших спеціалістів – вчителів музики, музичних керівників.

Окреслюючи сфери діяльності викладачів, слід зауважити, що починаючи з першого року роботи комісії спеціальних музичних дисциплін, ми працюємо над тим, що «виховуємо таланти, для яких музика – це доля».

Кваліфікованому педагогічному колективу комісії властивий творчий потенціал декількох поколінь істинних музикантів, для яких викладання музичних дисциплін тісно поєднане із педагогікою.

Тут постійно здійснюється пошук нових ідей, творчих підходів, застосування різних методик, технологій.

Голова комісії Мартинюк Раїса Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаками «Антон Макаренко», «За заслуги в аматорському мистецтві».

КОВАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Викладач постановки голосу та хорового диригування

Кваліфікаційна категорія: вища категорія, старший викладач.

Стаж роботи в коледжі: 10 років

Освіта: 1993 р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського. Викладач музики і співів, методист позакласної роботи

Володимир Володимирович працює в коледжі на посаді викладача вокалу, хорового диригування, хорового класу з 2006 року. З 1995 року працює за сумісництвом артистом  муніципального камерного хору «Вінниця». Як соліст академічного муніципального хору «Вінниця» брав участь у підготовці та виконанні визначних музичних творів у міжнародних хорових конкурсах та фестивалях.

Ковальчук В. В. постійно працює над збагаченням вокально-хорового мистецтва, бере активну участь у семінарах, зокрема : Міжвузівська науково-практична конференція науковців та студентів педагогічних закладів, м. Умань 2015 р, де висвітлює стан та перспективи вокально-хорового виховання студентської молоді. З 2014 року – член міжрегіонального журі Всеукраїнських фестивалів творчості профспілок України. Творча праця Ковальчука В. В. сприяє активному зміцненню репутації навчального закладу. Впродовж 10 років Ковальчук В. В. очолює вокальний ансамбль української пісні «Веселка», що носить звання «Народний» і є лауреатом обласних та Всеукраїнських конкурсів. За підсумками VІ Всеукраїнського фестивалю аматорського мистецтва колектив визнано кращим аматорським вокальним ансамблем. Викладач постійний учасник всіх виховних поза навчальних заходів, які проводяться в коледжі та за його межами, а також бере активну участь у роботі художніх колективів музично-педагогічного відділення, виступає як соліст-вокаліст.

Сфера професійних інтересів: організація навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу до занять зі студентами

Відзнаки і нагороди: Нагороджений Почесними грамотами облдержадміністрації, виконавчого комітету Вінницької міської ради та обласної Ради .

Педагогічне кредо:  «Спочатку ти пізнай учня, тоді він зрозуміє тебе».


АВТУХОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи в коледжі: 30 років.

Освіта: вища, закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1986 р.).

Досвід професійної діяльності: В своїх напрацюваннях має методичні розробки на теми: «Інноваційні шляхи викладання диригування на сучасному етапі» (2013 р.), «Можливості впровадження інноваційних методів роботи зі студентами на заняттях з музики» (2015 р.), «Українська музична спадщина – основа навчання студентів музичних спеціальностей», «Роман у листах» (2015 р.), «Чайковський за духом – українець» (2015 р.).
Друкування у Віснику науково-методичних досліджень (Випуск 4), 2015 р.
Вісник науково-методичних досліджень (Випуск 1), 2016 р.

Сфера професійних інтересів: Використовує інтерактивні методи навчання(незакінчене речення; міні-міркування; різні творчі завдання), нестандартні заняття, заняття-диспут тощо.

Відзнаки і нагороди: Подяка з нагоди 10-річчя створення коледжу (2014 р.), Подяка «Чарівний голос відділення» (2014 р.)

Педагогічне кредо: «Мені довірено дитинство».


ГАВРЮШЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач хорового диригування, керівник мішаного хору.

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст ІІ категорії.

Стаж роботи: 2 роки

Освіта: вища.

Закінчила Чортківське педагогічне училище в 1993 р., а згодом і Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського,  музично-педагогічний  факультет – 1999р.

Сфера професійних інтересів: формування творчої особистості, творчій підхід до кожного музичного твору, прищеплення любові до класичної музики.

З 2014 н. р. – керівник юнацького хору мішаного складу, викладаю хорове диригування, концертмейстер з класу вокалу та диригування.

Педагогічне кредо: Постійно підвищувати свій фаховий рівень та розвивати студентів, проводити постійно виховну роботу серед студентів.


ДЕМКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач постановки голосу, додаткового музичного інструменту (баян), української народної музичної творчості.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи в коледжі: 37 років.

Освіта: закінчила Вінницький педагогічний інститут імені М. Островського в 1978р. Спеціальність «Вчитель музики і співів».

Досвід професійної діяльності: Викладає музінструмент (баян), постановку голосу, українську народну музичну творчість.

Брала участь в роботі таких колективів, а саме: жіноча хорова капела, оркестр народних інструментів, ансамбль бандуристів, вокальний ансамбль «Подолянка», вокальний ансамбль «Веселка».

Коло професійних інтересів: під час проведення занять використовувати інноваційні методи навчання, впроваджувати креативні методи та прийоми роботи зі студентами.

Відзнаки й нагороди: Грамоти облдержадміністрації, Грамоти Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога».


ДИМІНСЬКА ВАЛЕНТИНА КАЗИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи в коледжі: 34 роки.

Освіта: Димінська Валентина Казимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Музика і співи» та працює за отриманим фахом у Вінницькому педагогічному коледжі з 1982 року.

Сфера професійної діяльності. За час роботи в закладі забезпечує належний рівень викладання музичних дисциплін, виховує в студентів ціннісне ставлення до музичного мистецтва, формує вміння аналізувати та інтерпретувати твори  різних епох, жанрів і стилів, висловлювати власні судження та застосовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності.

Викладач володіє інноваційними методиками і технологіями, стимулює студентів до творчої та дослідницько-пошукової і наукової діяльності, вміє вирішувати педагогічні проблеми, установлювати контакт із студентами, батьками, колегами. Димінська В. К. добре володіє музичними інструментами фортепіано, акордеоном та голосом. Вона постійно вдосконалює професійний рівень, займається самоосвітою.

Досвід професійної діяльності: Навчально-методична діяльність педагога висвітлена у методичних розробках «Самостійна робота студентів в процесі підготовки до екзамену з навчальної дисципліни «Світова музична література», «Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Аналіз музичних форм», «Методичні рекомендації до проведення відкритого заняття  з навчальної дисципліни «Світова музична література» на тему «Клавірна творчість Баха», «Робоча програма з навчальної дисципліни «Світова музична література», «Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз музичних форм».

Димінська В. К. активно займається науковою діяльністю, що відображено в публікаціях «Українські мотиви в творчості віденських класиків», «Ліст і Україна» та «Шевченко і музика» («Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу», випуски №1, №2, 2014 р.; № 1, 2015 р.). Викладач систематично проводить творчі зустрічі зі студентами та колегами. Лекції-концерти «Музико моя, ти зійшла з небес», «Тож над землею лийся пісне знов», «Щоб жить хотілось – треба небагато…» побудовані на улюблених класичних творах студентів, дитячих піснях та власній творчості педагога. Вона підготувала студента Гоцуляка В. до участі в загальноміському конкурсі «Студенти мають таланти» – 2012 р., та до Міжнародного конкурсу акордеоністів в республіці Молдова – 2013 р., який став призером.

Досвід викладача «Творча співпраця зі студентами коледжу» вивчено та узагальнено викладачами комісії спеціальних музичних дисциплін. Вона заслужено користується авторитетом серед колег, студентів, батьків та співробітників.

Відзнаки і нагороди:  Димінська В. К. нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України,  Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, Третього регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді і юнацтва у номінації «Вокальне мистецтво».


КАЛАШНЮК ЄВГЕНІЯ ЙОСИПІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Стаж роботи: 38 років.

Освіта: закінчила Немирівське педагогічне училище (1978 р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Навчалася на музично-педагогічному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1981-1985р.), здобула кваліфікацію вчителя музики.

Досвід професійної діяльності. Працювала в ЗОШ вчителем  початкових класів з 1978 р. по 1981 р. Викладач має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю музика та працює у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі за отриманим фахом на посаді викладача постановки голосу та інструменту фортепіано і бандури з 1985 року.

Викладач в центр своєї роботи ставить завдання формування творчої особистості майбутнього спеціаліста. Характерною рисою педагогічного почерку викладача є організація навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу до занять зі студентами.

З 1999 року викладач є керівником ансамблю бандуристів педагогічного закладу.

Сфера професійних інтересів. Викладач є музичним редактором збірки пісень «Свято нашої зустрічі», а також автором статей в газеті «Слово педагога» та у «Вісник науково-методичних досліджень». Результатом наполегливої праці є авторський навчальний посібник для студентів «Пісні для початкових класів у супроводі бандури».

Відзнаки та нагороди. Ансамбль бандуристів нагороджений Дипломом Лауреата ІІІ Всеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок за високу творчу майстерність. Колектив бандуристів нагороджений Дипломом за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження і примноження надбань національної культури, художньої спадщини українського народу та високий рівень виконавської майстерності з присвоєнням почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» (2014р.).

Викладач нагороджена Грамотою Ради Директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області за багаторічну і сумлінну працю (2001 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.), нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008 р.), Грамотами і Подяками від адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р., 2014 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.).

Педагогічне кредо: Серце сповнене любові…


КАСЬКО ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Викладач додаткового музичного інструменту (баян), акомпаніатор ритміки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи в коледжі: 1,6 р.

Освіта: З 2007 по 2011 рік навчалася у ВГПК де отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника.

У 2014 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за напрямом підготовки «Музичне мистецтво», кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва.

У 2015 р. закінчила ВДПУ ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація «Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики».

Сфера професійних інтересів: впровадження нетрадиційних форм та методів, а також інноваційних технологій під час викладання музичних дисциплін.

Педагогічне кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!


МАРТИНЮК РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 33 роки.

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем музики в Бохонницькій середній школі (1968-1978 рр.), працювала вчителем музики в ЗОШ №11 (1979-1982 рр.). З серпня 1983 р. прийнята на роботу до Вінницького педагогічного училища на посаду викладача музики, де працює до цього часу.

Забезпечує викладання спеціальних музичних дисциплін: хорове диригування, хоровий клас та  музичний інструмент (баян).

Мартинюк Раїса Анатоліївна – голова випускової циклової комісії викладачів спеціальних музичних дисциплін, хорового диригування та постановки голосу.

Сфера професійних інтересів. Навчально-методична діяльність Раїси Анатоліївни знайшла відображення у ряді посібників та розробок: «На допомогу диригенту-початківцю», «Творче розкриття образу за допомогою різновидності інтерпретації інструментальної та вокально-хорової музики», «Щодо проблеми особистісно-орієнтованого навчання з обдарованими дітьми» та інші. Вона є автором статей в газеті «Слово педагога» та у «Віснику науково-методичних досліджень».

Мартинюк Р. А. постійно бере участь у методичних об’єднаннях викладачів музики ВНЗ І-ІV рівнів акредитації Західного регіону, а також брала участь у міжвузівській науково-практичній конференції «М. І. Пирогов – видатний вчений, медик, військовий лікар, педагог, громадянин», де виступала на тему «Модифікація коректурної проби (для вивчення розумової втоми на уроках музики)», науково-практичній конференції «Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю: довкілля – початкова освіта», Міжвузівська науково-практична конференція науковців та студентів педагогічних закладів, м. Умань 2015 р, де висвітлює стан та перспективи вокально-хорового виховання студентської молоді.

Відзнаки і нагороди. Мартинюк Р. А. постійно займала призові місця в номінації «Кращий наставник культурно-освітнього закладу профспілок області», нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко», «За заслуги» (Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу) та знаком Федерації профспілок України «За досягнення в аматорському мистецтві».

Педагогічне кредо. «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання». В. О. Сухомлинський

Життєве кредо. Бути активною, жити в гармонії з прекрасним, працювати, отримуючи моральне задоволення.


МЕЛЬНИК СВІТЛАНА МЕФОДІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Педагогічний стаж: 37 років.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1978 р. Отримала кваліфікацію вчителя музики та співів.

Досвід професійної діяльності. З 1979 року – викладач музінструменту (баян) Вінницького педагогічного училища, а з 2001 року працює на музично-педагогічному відділенні Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, методист шкільної й дошкільної педагогічної практики.Сфера професійних інтересів.

Удосконалення методики викладання основного музінструменту (баян), використання новітніх інтерактивних та мультимедійних технологій в навчально-педагогічному процесі тощо.

Відзнаки й нагороди. Грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому та обкому профспілки працівників народної освіти та науки (1989 р.), Грамота адміністрації та профкому Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, Почесна грамота Міністерства освіти України (1992 р.), Диплом ІІІ ступеня Фсеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок (1999 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Подяка Федерації профспілок України за активну участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі самодіяльних художніх колективів профспілок (2001 р.). Грамота адміністрації та проспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.), Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р.), Відмінник освіти України (2011 р.).

Педагогічне кредо: Зумій запалити іскорку творчості, бажання, навчи працювати сумлінно – пожнеш подвійний успіх, щастя творчої співпраці.


НАГОРНЮК ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи: 30 років.

Освіта. У 1983 році закінчила Гродненське музично-педагогічне училище (Білоруська РСР) та отримала кваліфікацію вчителя музики, а в 1992 році закінчила музично-педагогічний факультет Мінського державного педагогічного університету ім. О. М. Горького, здобувши кваліфікацію викладача музики.

Досвід професійної діяльності: з вересня 1983 року працює викладачем музичного інструменту та музичних теоретичних дисциплін у Маличській музичній школі (Білоруська РСР). З вересня 1995 року працювала вчителем музичного мистецтва Сальницької СЗШ І-ІІІ ст. Калинівського району Вінницької області. З вересня 20006 року працює у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі на посаді викладача музики, викладає такі предмети: основний музичний інструмент додатковий музичний інструмент, акомпанемент. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», у 2011 році їй присвоєно педагогічне звання «старший викладач», яке підтверджено у 2016 році.

Сфера професійних інтересів. Проведення досліджень щодо впливу музичного мистецтва на психофізичний розвиток дитини.

Відзнаки та нагороди. Грамота департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за сумлінну творчу працю та вагомий особистий внесок у розвиток освіти області (2014 р.). Грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю та вагомий особистий внесок у розвиток освіти області (1996 р., 2006 р.). Грамоти адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2013 р.). Грамота Вінницького Державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за підготовку учасника третього регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «Оркестрові інструменти» (2013 р.). Подяки Вінницького обласного інституту педагогічних працівників (2011 р., 2013 р.), Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р., 2014 р.).

Педагогічне кредо: Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все виховання людини.

Життєве кредо: Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе!


ОСТРОВСЬКА-ЗІНЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач постановки голосу

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – викладач-методист. 

Стаж роботи: 38 років, в педагогічному коледжі – 37 років.

Освіта: в 1978 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю: музика та співи. По закінченні інституту присвоєна кваліфікація вчителя музики та співів.

Досвід професійної діяльності:
З 1 жовтня 1979 р. – викладач методики музичного виховання в дошкільному закладі, а також викладач музичного інструменту (фортепіано).

З 2001 року – викладач музично-педагогічного відділення, викладає постановку голосу, основний та додатковий музичний інструмент  (фортепіано), концертмейстер.

Методист з педагогічної практики в дошкільному закладі. 

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у галузі розвитку голосу студента на заняттях з вокалу. Має публікації з цієї теми.

Відзнаки й нагороди. Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. В 2004 р. присвоєно звання відмінника освіти України.

Педагогічне кредо: Вміння розпізнати музичний талант та розвинути його.


ПЕКУРАРУ ЛЮДМИЛА ГЕНАДІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: cпеціаліст ІІ категорії.

Стаж роботи в коледжі. Педагогічний стаж – 10 років

Освіта. З 2002 р. по 2005 р. навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання».

Досвід професійної діяльності. Пекурару Л. Г. активно займається профорієнтаційною роботою, приймає участь у підготовці та проведенні щорічного обласного конкурсу вокальної та інструментальної майстерності «Струни Поділля»,  виступає з лекціями-концертами «Музико моя, ти зійшла з небес» (2012 р.), «Пісня – душа народу» (2013 р.), «Творчість Т. Г. Шевченка в українській пісенній класиці» (2014 р.) перед студентами коледжу, мешканцями гуртожитку №2, пацієнтами ревмокардіологічного санаторію.
1. Підготувала :

  • методичну розробку «Міжпредметні зв’язки на уроках музики»;
  • реферат «Думка» П. І. Чайковського як об’єкт музично-теоретичного та виконавського аналізу»;
  • доповідь «Національне виховання майбутнього громадянина України засобами музичного мистецтва».

2. Надрукувала статтю «Ліст і Україна»у науково-методичному виданні «Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» (випуск №1 2015 р.).
3. Провела відкрите заняття на тему «Розвиток технічних можливостей студентів-початківців на заняттях основного музичного інструменту фортепіано».
4. Брала участь у виховному заході «Мистецтво акомпанементу» (вик. з викладачем Димінською В. К. фортепіанний ансамбль «Симфонія № 40 соль-мінор» В. Моцарта) в рамках декади музики.
5. Бере активну участь у заняттях з навчальних дисциплін «Світова музична література» та «Аналіз музичних форм» в якості ілюстратора, виконавши твори композиторів періоду музичного бароко, віденських класиків, романтиків та 20 ст.

Сфера професійних інтересів. За час роботи в закладі забезпечує високий рівень викладання музичних дисциплін, виховує в студентів ціннісне ставлення до музичного мистецтва, формує вміння аналізувати та інтерпретувати твори різних епох, жанрів і стилів, висловлювати власні судження та застосовувати набуті знання у майбутній професійній  діяльності. Викладач володіє інноваційними методиками і технологіями, стимулює студентів до творчої та дослідницько-пошукової діяльності, вміє вирішувати педагогічні проблеми, установлювати  контакт із студентами, батьками, колегами.

Педагогічне кредо: «Донести до серця кожної дитини знання, досвід і практичні вміння».


СЕГЕДА МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Освіта.  Закінчив Вінницьке музичне училище імені М. Д. Леонтовича (1997 р.) за спеціальністю народні інструменти (баян). Отримав кваліфікацію викладача, артиста оркестру, ансамблю; керівника оркестру, ансамблю. У 2002 р. закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, здобувши кваліфікацію вчителя музики та українознавства.

Досвід професійної діяльності. З 2002 по 2005 р. та з 2010 року – викладач музичного інструменту Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, з 2013 р. керівник ансамблю баяністів. Забезпечує викладання основного музичного інструменту (баян), акомпанементу, додаткового музичного інструменту (баян, акордеон).

Відзнаки і нагороди. Диплом про присвоєння почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий ансамблю баяністів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності. (Постанова Президії федерації профспілок Вінницької області, 2014 р.). Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата третього ступеня регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «оркестрові інструменти» (2013 р.); Грамота Адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р).

Творчі здобутки: керівник ансамблю баяністів, який у 2014 році здобув звання Народного аматорського колективу профспілок.

Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне».


СТОРОЖУК НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА

Викладач основного та додаткового музичного  інструменту (фортепіано), та постановки голосу

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи в коледжі: 3 роки.

Освіта: Закінчила у 2009 році Вінницький даржавний педагогічнний університет ім. М. Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музична педагогіка і виховання» та здобула кваліфікацію вчителя музики, керівника інструментального ансамблю.

Сфера професійних інтересів: Під час своїх занять викладач використовує креативні методи та прийоми роботи зі студентами, впроваджує інноваційні методи навчання.

Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш».


ТИХОЛАЗ ВАЛЕНТИНА ПИЛИПІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи в педагогічному коледжі: 15 років.

Освіта: Закінчила Кіровоградський педагогічний університет у 1970 році за спеціальністю вчитель музики.

Досвід професійної діяльності: Тихолаз В. П. бере активну участь у роботі циклової комісії викладачів спеціальних музичних дисциплін. Прочитано ряд лекцій: «Вплив художньої культури на естетичний розвиток школярів», «Художньо-педагогічний аналіз творів М. Д. Леонтовича на заняттях з хорового диригування».

Написані нею методичні розробки: «Формування творчих умінь і навичок в процесі диригування» (2013 р., «Методи формування навичок хорового співу на уроках музики в школі» (2012 р.), «Музичні здібності та методи їх розвитку» (2011 р.), «Формування навичок гри на фортепіано у студентів-початківців педагогічного коледжу» (2012 р.), «Хоровий спів, як засіб естетичного виховання школярів» (2009 р.)

Автор статті «Слухання творів П.І.Чайковського на уроках музики в загальноосвітній школі», яка опублікована у «Віснику наукових досліджень» ВГПК (2012 р.).

Брала активну участь у громадському та поза навчальному житті коледжу. Учасниця народного аматорського гурту «Рідня». Допомагає в проведенні заходів художньої самодіяльності Козинецької СШ І-ІІІ ступенів.

Сфера професійних інтересів: На своїх заняттях викладач впроваджує інноваційні методи навчання.

Відзнаки і нагороди: Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, «Ветеран праці».

Педагогічне кредо: педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії.


ЧЕРЕВКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Стаж роботи: 39 років.

Освіта: музично-педагогічний факультет (за спеціальністю «музика та співи») Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1976 р.).

Досвід професійної діяльності: З 1976 по 1979 рр. викладач музичного інструменту (баян) Немирівського педагогічного училища. З 1979 р. по 2001 рр. викладач музичного інструменту (баян) Вінницького педагогічного училища. З 2001 р. по нині голова предметно-циклової комісії музичного інструменту (баян), викладач музичного інструменту (баян), додаткового інструменту та вокалу музично-педагогічного відділення Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З 1983 р. по нині керівник народного фольклорного ансамблю «Троїсті музики».

Забезпечує викладання музичного інструменту (баян), додаткового інструменту та вокалу музично-педагогічного відділення.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень в сфері методики підбору мелодії та акомпанементу за слухом та формування в студентів музичних відділень навичок гармонізації пісенного матеріалу. Має методичні розробки, які мають практичну цінність, серед них: «Розвиток творчих навичок варіаційного мислення на уроках акомпанементу в педагогічних коледжах» (2011 р.), «Використання методики М. Д. Леонтовича у формування музично-естетичних смаків студентської молоді» (2012 р.), «Вплив музичних творів на стан розумової працездатності» (2013 р.).  Поет-пісняр, композитор.

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України (2001 р.); Нагрудний знак «Антон Макаренко» Міністерства освіти та науки України (2011 р.); Нагрудний знак «Аматор мистецтва» Федерації профспілок Вінницької області (2013 р.); Нагрудний знак «За заслуги II ступеня» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011 р.); Почесні грамоти Міністерства освіти та науки України (1991 р., 1998 р., 2006 р.), Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.); Департаменту освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.), Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2012 р.). За вагомий внесок у збереження та відродження музичної культури Поділля  занесений у 2013 році в «Книгу Трудової Слави Федерації профспілок Вінницької області».

Життєве кредо: Сіяти зерна добра та любові  в серця і душі вихованців, плекати бережливе ставлення до скарбів духовної культури рідного краю.

Професійне кредо: Вимогливість і професіоналізм.


ЮР’ЄВ ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – «викладач-методист».

Стаж роботи в коледжі: 37 років.

Освіта. Закінчив Вінницьке державне музичне училище Міністерства культури УРСР (1968 р.) за спеціальністю «Фортепіано», отримав  кваліфікацію викладача дитячої музичної школи та концертмейстера; Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Музика і співи» (1976 р.), здобув кваліфікацію вчителя музики і співів середньої школи і педагогічних училищ.

Досвід професійної діяльності. Юр’єв Ю. Г. плідно працює у коледжі з 1979 року, на своїй викладацькій ниві має велику кількість успішних та талановитих студентів-випускників, високо професійно викладає фахові дисципліни: основний музичний інструмент фортепіано, акомпанемент та є концертмейстером у класі домри. Викладач постійно перебуває у творчому пошуку роботи зі студентами. У якості концертмейстера приймає участь у конкурсах вокальної та інструментально-виконавської майстерності у Вінниці та за межами, за що має певну кількість нагород.

Відзнаки й нагороди. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.), почесна грамота МАОУ (1999 р.), грамота Ради директорів І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області ( 200 р.), грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2003 р.), грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2003 р.), подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.), подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011, 2013, 2014 рр.), подяка концертмейстеру за участь у П’ятому регіональному конкурсі музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва в номінації «Оркестрові інструменти» (2015 р.).

Педагогічне кредо: «Сумлінне ставлення до роботи і якісна підготовка майбутніх фахівців».


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “”