Категорія Філологічний факультет

Результати виконання комплексних контрольних робіт

Результати виконання комплексних контрольних робіт під час експертної перевірки здобувачами освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Комунальному закладі…

Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт

Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт під час експертної перевірки здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в…

Висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література)

Висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»