КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кафедра теорії і методики фізичного виховання складається з кваліфікованих викладачів, більшість з яких мають досвід педагогічної роботи у вищих навчальних закладах. На сьогодні на кафедрі працює 9 викладачів.
Серед них:

Паламарчук Ю. Г. – завідувачка кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту України Міжнародного класу, чемпіонка Європи 2014 року, автор більше 30 наукових статей у фахових виданнях, співавтор навчального посібника з дзюдо.

Присяжнюк Д. С. – кандидат педагогічних наук, доцент, автор 22 науково-методичних посібників, у тому числі 5 із яких з грифом Міністерства освіти і науки України.

Юнаш В. В. – доктор філософії, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, автор більше 20 наукових статей у фахових виданнях.

Сізова В.Ю. – – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, автор більше 15 наукових статей у фахових виданнях.

Бистрицький О. С. – викладач-методист, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання,  автор 4 методичних рекомендацій і 12 науково-методичних статей.

Мельник Є. М. – спеціаліст, викладач I категорії, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання,  ;

Царик А. П. – спеціаліст, викладач I категорії, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання,  ;

Свинарчук В.М. – викладач-методист, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання, 

Ковальчук В.Ю. – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Викладачі кафедри працюють над втіленням у життя проекту «Формування здорового способу життя сучасної молоді» (ДРН 0121U113259) та над збагаченням професійного та особистісного досвіду: беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, регіональних засідань на рівні міста та області; постійно друкуються в фахових та професійних періодичних виданнях; є учасниками змагань з різних видів спорту. Коледж є кращих серед спортивних колективів І-ІІ рівнів акредитації.

ПАЛАМАРЧУК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач фізичної культури та окремих спортивних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, майстер спорту України міжнародного класу з сумо

ОСВІТА: у 2008 році закінчила Інститут фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та отримала диплом магістра за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 7 років.

ПАРАМЕТРИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

кандидатська дисертація «Динаміка фізичної підготовленості дзюдоїстів 10–12 років з урахуванням їх конституційних особливостей» зі спеціальності 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, 2013 рік.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:         

 1. Паламарчук Ю.Г., Бекас О.О. (2013). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма. Комп’ютерна програма «Judoist». А. с. № 49307; заявл. 20.03.2013; опубл. 22.05.2013.

Навчально-методичні посібники:

 1. Бекас О.О.,. Паламарчук Ю.Г. (2014). Дзюдо. Фізична підготовка юних спортсменів: [Навч. посібник]. Вінниця: ВНТУ, ГНК, 2014. – 152 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації для написання та оформлення дипломних і курсових робіт з ТМФВ та окремих методик спортивних дисциплін: для студентів СВО бакалавра спеціальності 014 середня освіта (Фізична культура).

Автор понад 30 наукових статей. Серед них:

 1. Бекас, О., Паламарчук, Ж., Корольчук, А., Ломиного, С. (2019). Моделювання фізичної підготовки 10–12-річних дзюдоїстів на основі соматотипів. Фізичне виховання, спорт та культура здоров’я в сучасному суспільстві , (2 (46), 87-98. Https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-02-87-98
 2. Бекас, О., Паламарчук, Ж., Корольчук, А., Ломинога, С. (2019). Моделі фізичної підготовки дзюдоїстів 10-12 років з урахуванням їхніх соматотипів// Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11−13 черв. 2019 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 50
 3. Бекас, О., Паламарчук, Ю., Нестерова, С., & Сулима, А. (2018). Індивідуалізація оцінки розвитку моторних якостей молодих борців на соматотипізації. Фізичне виховання, спорт та культура здоров’я в сучасному суспільстві , (2 (42), 135-142. Https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-02-135-142.
 4. Бекас, О., Паламарчук, Ю., Нестерова, С., & Сулима, А. (2018). Визначення та оцінка рівня розвитку фізичної підготовленості дзюдоїстів 11-12 років різних соматотипів// Фізична активність і якість життя людини [Текст] : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22–24 трав. 2018 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 69 – 70.
 5. Бекас О. О., Паламарчук Ю. Г. (2018). Інноваційний підхід до системи педагогічного контролю фізичної підготовленості дзюдоїстів на етапі попередньої базової підготовки / О. О. Бекас, Ю. Г. Паламарчук // Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації: колективна монографія /за заг. ред. В. М. Костюкевича. – Вінниця: ТОВ «Планер», 330-340.
 6. Бекас О. О., Паламарчук Ю. Г. (2018). Застосування новітніх інформаційних технологій у навчально-тренувальному процесі дзюдоїстів. KELM (Knowledge, Education, Law, Management) Index Copernicus, Worldcat,Central and Eastern European Online Library, Research Bible  №4 (20), С. 22–35.
 7. Бекас Ольга, Паламарчук Юлія. (2017). Перспективи застосування тепінгметрії у системі педагогічного контролю за тренувальною діяльністю юних дзюдоїстів // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 3(22). – Вінниця: ТОВ «Планер», 220-225.
 8. MYKOLA YEVTUCH, VASYL FEDORETS, OKSANA KLOCHKO, VERONIKA SIZOVA, YULIYA PALAMARCHUK. Improving the health-preserving competence of physical education teachers using pancreatitis prevention knowledge. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 390 pp 2934 – 2949, Oct 2021. online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TGkE4NEAAAAJ&hl=uk

ORCID. https://orcid.org/0000-0001-6573-736X

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: З листопада 2012 року до вересня 2016 року працювала викладачем фізичної культури у Вінницькому державно педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. З вересня 2016 року і до сьогодні працює викладачем фізичної культури та окремих спортивних дисциплін на відділенні фізичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: фізична культура, фізіологічні основи фізичного виховання та спорту, теорія і методика фізичного виховання у спецмедгрупах, ЛФК з основами масажу, спортивна медицина.

СПЕКТР НАУКОВИХ УПОДОБАНЬ: функціональні особливості спортсменів, які займаються єдиноборствами, особливості компонентного складу маси тіла студентів педагогічного коледжу.

ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ: Нагороджена: дипломом управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного рівня; грамотами виконавчого комітету Вінницької міської ради за зайняті І та ІІ місце на Чемпіонаті Європи з сумо, популяризацію фізичної культури і спорту, високі спортивні досягнення та активну життєву позицію.

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО: «Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!»

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: «Ідеал у самому собі. Перешкоди до його досягнення, знову-таки, в собі. Твій стан – це той матеріал, із якого ти маєш створити цей ідеал».


ПРИСЯЖНЮК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта вища: Закінчив факультет фізичного виховання Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського, перший випуск (1960 р.).

Автор понад 200 науково-методичних праць. Серед них 22 посібники з теорії і методики викладання легкої атлетики у школах, середніх і вищих навчальних закладах, в тому числі 5 з грифом Міністерства освіти і науки України, а саме: «Загально-підготовчі, спеціальні і підвідні вправи у легкій атлетиці» (2002 р.), «Фізична культура. Легка атлетика у школі: 1-12 класи» (2006 р.), «Легка атлетика. 1-12 класи» (2008 р.), «Засоби навчання у легкій атлетиці» (2010 р.), «Сучасний погляд на підготовку бігуна» (2013 р.).

Основний науковий напрям дослідження: історія, методика навчання і тренування у легкій атлетиці.

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tIiJfQIAAAAJ

Життєве кредо: учитись все життя


ЦАРИК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ

Заступник декана педагогічного факультету з 2019 року.

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет фізичної культури та здоров’я людини. Магістр фізичного виховання 2012 р.

Досвід професійної діяльності. З 2012 року працює викладачем фізичної культури, історії фізичної культури, вступу до спеціальності та методики викладання гімнастики у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Є керівником гуртка з легкої атлетики.

Основні напрями роботи: 

 • виховання майбутніх спеціалістів духовними, високоосвіченими, компетентними, авторитетними людьми, носіями високої загальної культури (світоглядної, моральної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної тощо);
 • структурування інформації в процесі її повідомлення студентам; організа­цію різних видів діяльності студентів таким чином, щоб результати відповідали цілям системи; організацію влас­ної діяльності і поведінки в процесі безпосередньої взаємо­дії зі студентами.
 • формування стійкої мотивації до вивчення предметів, вміння активізувати пізнавальну діяльність студентів, підбирати цікавий матеріал, широко застосовувати новітні технології, вдосконалювати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, на високому рівні володіти сучасними освітніми та інноваційними технологіями, методичними прийомами.

Методичні надбання:

 1. «Планування навчальної роботи та організація занять з фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» (2014 р.).
 2. Історія фізичної культури: методична розробка для фахівців педагогічного спрямування спеціальності «Фізичне виховання» /укладач: Царик А. П. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня» 2017. 140 c.
 3. Туризм і турпохід: методична розробка для фахівців педагогічного спрямування спеціальності «Фізичне виховання» /укладач: Царик А. П. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня» 2018. –  110 с.
 4. Рухливі ігри та естафети з методикою викладання: навч.-метод. посібник / укл.: С.П. Дудіцька, А.М. Медвідь, А.П. Царик.- Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2000.- 228 с.

Автор  наукових статей. Серед них:

 1. Царик А.П., Дмитришин Д.О. Орієнтація оздоровчих видів гімнастики в систему фізичного виховання школярів. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно педагогічного коледжу/[ред.кол.: Войцехівський К.Ф. (гол.ред) та інші]. Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2020.  Випуск 1(33).  155с
 2. Юнаш В. В., Царик А. П., Ковальчук Ю. В. Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок у весняно-літньому періоді підготовки. Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (полтава, 30 серпня 2021 р.). Полтава: цфенд, 2021. 75 с.

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=7j8j3ooAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5eWj5wvkTA-VwdGU6rS6qHGIoGiNHBTo3Wwu-p5xwxSggLsgddrpwEpw1W1cRc-hYTebSfx0ONXCegLyPuH8roC0kMyz1KyGlf_lUScZnkyXBG8gaExgcWHIh-z1ZIm9CukBhW

Є учасником обласного методичного об’єднання викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р. а. («Інновації у системі фізичного виховання сучасної молоді»_2014 р.      смт.        Чернятин).

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами. Підтвердженням цього є зайняті призові місця в м. Вінниця серед студентів ВНЗ І-II р. а.: І місце з легкоатлетичної естафети: І місце з легкоатлетичного кросу; І місце з легкої атлетики.

Відзнаки та нагороди: Грамоти Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту.

Педагогічне кредо: «Педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії».

Життєве кредо: «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога».


ЮНАШ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор філософії, викладач фізичної культури та окремих спортивних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії, старший викладач.

ОСВІТА: у 2014 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та отримала диплом магістра за спеціальністю: «Фізичне виховання».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 8 років.

ПАРАМЕТРИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

дисертація на тему: «Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 2020 рік.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Юнаш В.В. Рухливі ігри з методикою викладання: навчально-методичний посібник. Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021. 400 с.
 2. Юнаш В.В. Робочий зошит з дисципліни Легка атлетика з методикою викладання для студентів спеціальності 014 Середня освіта «Фізична культура». Вінниця, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2021 р. 180 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Рухливі ігри з методикою викладання»: для студентів спеціальності 014 середня освіта (Фізична культура).

Автор наукових статей. Серед них:

 1. Турлюк В. В., Турлюк В. М. Аналіз змагальної діяльності бар’єристок. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. праць. Вип. 5 (8). Вінниця, 2016. С. 279 – 281.
 2. Турлюк В. В. Психологічні особливості спортивної підготовки легкоатлеток-бар’єристок. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 4 (23). Житомир, 2017. С.114-118.
 3. Турлюк В. В. Побудова тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок у річному циклі підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 3 (22). Вінниця, 2017. С. 452 – 457.
 4. Турлюк В. В. Особливості використання програмування в навчальному процесі бар’єристок. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 5 (24). Вінниця, 2018. С. 290 – 296.
 5. Турлюк В. В. Характеристика антропометричних та морфологічних показників легкоатлеток-бар’єристок. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 6 (25). Житомир, 2018. С. 175 – 181. Турлюк В., Турлюк Ю. Динаміка фізичної підготовленості легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 7 (26). Вінниця, 2019. С. 220-225.
 6. Турлюк В. Вплив сучасних фітнес технологій на показники фізичної підготовленості легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 8 (27). Житомир, 2019. С. 225-231.
 7. Turliiuk Victoriia. Analysis of structure and content of studying and training process of hurdles during the preparing process of year cycle. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(1) : 808 – 823. The journal has had 7 points in Ministry of science and Higher education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).
 8. Турлюк В., Асаулюк І, Дмитренко С., Юнаш В., Турлюк Ю., Ковальчук А. Зміст засобів підготовки легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 9 (28). Вінниця, 2020. С. 282–289.
 9. Турлюк В. В., Асаулюк І. О., Куц О. С. Історичні аспекти розвитку бар’єрного бігу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 1. Вінниця. 2016, С. 381 – 386.

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=CpB712QAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4YVQ1GtZlZiT14JiblifSYg3a1KUZ7U-_tWjmMrjJjm2MU0JOxR2pVp3nCM616-bMnObULJp81GoUnRewfl-g8qerEFHsvDkpVcpSmIJzRznbzwuCNg8D9OvBPNqcNF-kPZk_S

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: З вересня 2014 року працює викладачем фізичної культури та окремих спортивних дисциплін у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: Легка атлетика з методикою викладання, Рухливі ігри з методикою викладання, Спецкурс підвищення спортивної майстерності «Легка атлетика».

СПЕКТР НАУКОВИХ УПОДОБАНЬ: навчально-тренувальний процес молоді, яка спеціалізується у видах легкої атлетики, їх функціональні особливості та фізичний стан.

ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ: Нагороджена: Подякою Міського голови  С. Моргунова за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту у місті Вінниці, наполегливість і відданість справі, активну життєву позицію та з нагоди Дня фізичної культури і спорту. 

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО: «Головне – навчити дітей мислити».

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: «Немає нічого неможливого. Всі бар’єри лише у Вашій голові».


СІЗОВА ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач фізичної культури та окремих спортивних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, майстер спорту України з плавання.

ОСВІТА: у 2011р закінчила Національний університет фізичного виховання та спорту України, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Спорт (менеджмент і маркетинг спорту)»  та здобула кваліфікацію магістра спорту.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 9 років

ПАРАМЕТРИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

Кандидатська дисертація «Формування рухових умінь студентів у процесі занять плаванням з використанням методу випереджувального навчання» зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2016р.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ:

Автор понад 10 наукових статей. Серед них:

1. Сізова В. Ю. Матрична технологія опанування студентами рухових навичок при випереджувальному навчанню початковому плаванню / В. Ю. Сізова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт : 15 зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. − Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015, вип. 4 (59) 15. – С. 68-73.

2. Сізова В. Ю. Формування умінь і навичок студентів у процесі випереджувального навчання оздоровчому плаванню / В. Ю. Сізова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. − Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014, вип. 3к (44) 14. – С. 368-373.

3. Сізова В. Ю. Випереджувальне навчання в педагогіці і фізичній культурі / В. Ю. Сізова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. − Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013, вип. 5 К (30) 13. – С. 325-329.

 4. Сізова В. Ю. Основы формирования двигательного навыка при опережающем обучении / В. Ю. Сізова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. − Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013, вип. 9 К (36) 13. – С. 128-135.

 5. Сізова В. Ю. Формирования двигательного навыка при обучении спортивной технике / В. Ю. Сізова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. − Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013, вип. 7 (33) 13. – С. 223-229.

6. Сізова В. Ю. Навчання спортивної техніки плавання у світлі концепції випереджувального навчання Л. С. Виготського / В. Ю. Сізова, Г. М. Арзютов // Физическая культура и спорт: проблемы и перспективы развития : мат-лы V междун. студ. науч.–практ. конф. – Тирасполь, 2014. – С. 20–24.

7. Сізова В. Ю. Дидактичні особливості використання методів випереджувального навчання початковому плаванню / В. Ю. Сізова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. − Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014, вип. 12 (53) 14. – С. 92-98.

8. Сизова В. Ю. Формирование двигательных умений студентов в процессе занятий плаванием с использованием метода опережающего обучения / В. Ю. Сизова // Международный Научно-исследовательский журнал = Reseach Journal of International Studies. 2015. – № 4 – С. 45-50.

9.MYKOLA YEVTUCH, VASYL FEDORETS, OKSANA KLOCHKO, VERONIKA SIZOVA,YULIYA PALAMARCHUK. Improving the health preserving competence of physical education teachers using pancreatitis prevention knowledge. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 21(Suppl. issue 5), Art 390 pp 2934 – 2949, Oct 2021. Online ISSN: 2247- 806X; p-ISSN: 2247- 8051; ISSN – L=2247- 8051 JPES

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

З вересня 2019 р. працює викладачем фізичної культури та окремих спортивних дисциплін кафедри на відділенні фізичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу .

Педагогічне кредо: «Треба любити те, що робиш і йти вперед крок за кроком»

Життєве кредо: «Постав ціль та добийся її».


МЕЛЬНИК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: викладач I категорії.

Стаж роботи: 8 років.

Освіта: вища, закінчив у 2013 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Спорт» та здобув кваліфікацію магістр олімпійського і професійного спорту. Викладача фізичного виховання.

Досвід професійної діяльності: У 2013 році почав працювати викладачем фізичного виховання у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі, де і працюю на даний час викладачем фізичної культури, теорії і методики секційної та клубної роботи, теорії і методики викладання футболу, теорії і методики викладання настільного тенісу, тренером збірної команди з міні-футболу.

Сфера професійних інтересів: Забезпечую професійну підготовку жіночої команди з міні-футболу, для участі у змаганнях різного рівня. Працюю над удосконаленням та організацією навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу. Виховую стійкий інтерес до щоденних занять фізичною культурою та спортом.

Життєве кредо: «Дій так, щоб своїми вчинками не зганьбити честь батьків».

Професійне кредо: «Учитель не той хто вчить, а той у кого вчаться».


БИСТРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: магістр педагогіки, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи: 28 роки.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 1999 рік. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2012 рік.

Досвід професійної діяльності. 10 років працював вчителем фізичної культури в загальноосвітній школі. З 2002 року працюю в Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі викладачем фізичної культури та спортивних дисциплін.

Забезпечую викладання фізичної культури, теорії і методики фізичного виховання школярів, методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Приймаю активну участь у роботі методичного об’єднання викладачів фізичної культури міста та області. Передаю свій педагогічний досвід колегам шляхом проведення відкритих занять, так у 2015 році взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції у м. Луцьк на тему: «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах життя». Написав ряд методичних розробок: «Фізична культура в спеціальних медичних групах» (2012 р.), «Шляхи покращення самостійної роботи студентів на відділенні фізичного виховання» (2014 р.), «Робочий зошит з теорії і методики фізичного виховання» (2015 р.).

Відзнаки й нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської Ради.

Життєве кредо. «Мети досягає той, хто її прагне».

Професійне кредо. «Де є бажання, знайдеться й шлях».


КОВАЛЬЧУК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр з фізичного виховання і спорту. Викладач фізичної культури та окремих спортивних дисциплін.

ОСВІТА: у 2020 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та отримала диплом магістра за спеціальністю: «Фізичне виховання».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 1.2 роки.

ПАРАМЕТРИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

Дипломна робота на тему: «Оптимізація тренувального процесу легкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки» зі спеціальності 014.11 Фізична культура і спорт, 2020 рік.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ:

 1. Закінчила курс «Дієтолог-нутриціолог»wellness-школи Тетяни Кіхтевої з міжнародним сертификатом ICREP.
 2. Сертифікований інструктор-тренер групових програм.
 3. Відвідала майстер-клас: «Алгоритм построения клиентурного рынка для эксперта по питанию и методология персонализированного сопровождения клиента»
 4. Пройшла семінар-начання FFA HIIT «Система побудови високоінтенсивного інтервального тренування»
 5. Закінчила курс «Нова фізична культура: біг ».
 6. Закінчила курс «Нова фізична культура: кросфіт ».
 7. Учасниця круглого столу «Вплив занять різними видами спорту на фізичні якості студентської молоді»

Навчально-методичні посібники:

 1. Ковальчук Ю.В Гід по збалансованому харчуванню «Моя сбалансированная тарелка»

Автор наукових статей. Серед них:

 1. Турлюк В. В. Характеристика антропометричних та морфологічних показників легкоатлеток-бар’єристок. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 6 (25). Житомир, 2018. С. 175 – 181. Турлюк В., Турлюк Ю. Динаміка фізичної підготовленості легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 7 (26). Вінниця, 2019. С. 220-225.
 2. Турлюк В., Асаулюк І, Дмитренко С., Юнаш В., Турлюк Ю., Ковальчук А. Зміст засобів підготовки легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 9 (28). Вінниця, 2020. С. 282–289.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: З травня 2019 року до березня 2020 року працювала інструктором з фізичної культури у Комунальному закладі «Дошкільному навчальному закладі №6». З вересня 2021 року працює викладачем фізичної культури та окремих спортивних дисциплін у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: теоретичні основи дитячо-юнацького спорту, фізкультурно-спортивні споруди і обладнання, кросфіт, основи спортивної підготовки, технології.

СПЕКТР НАУКОВИХ УПОДОБАНЬ: навчально-тренувальний процес молоді, яка спеціалізується у видах легкої атлетики, їх функціональні особливості та фізичний стан; здоров’язбереження сучасного населення, підтримка та корекція їх фізичного стану, краса та гармонійність людського тіла засобами фітнесу.

ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ: Нагороджена: Подякою Міського голови  С. Моргунова за досягнення високих спортивних результатів. Дипломом управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації за зайняті І місця на Чемпіонатах України з легкої атлетики.

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО: «Праця, оптимізм, самовдосконалення – запорука життєвого успіху».

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: «Якщо мене щось і рухає вперед, то тільки моя слабкість, яку я ненавиджу і перетворюю на мою силу».


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БІОМЕХАНІКА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГІГІЄНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ОСНОВИ МАСАЖУ2 КУРС”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ”(2 КУРС)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ”(3,10)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА МАСОВОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (2 КУРС)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ” (2 КУРС)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ” (3,10)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РЕАБІЛІТАЦІЯ В СПОРТІ ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СПОРТИВНА МЕДИЦИНА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНІ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА ТА ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ” (2КУРС)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СУЧАСНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”(2 КУРС)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ” (3,10)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СПОРТУ В УМОВАХ НУШ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СПОРТУ В УМОВАХ НУШ”(3,10)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: СПОРТИВНІ ІГРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА ТА ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”(2 КУРС)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА ТА ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИДІВ СПОРТУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТРЕНАЖЕРИ У СПОРТІ ТА ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХАВАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОЗНАВСТВО”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЛОСОФІЯ”