ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція  «Теорія і практика професійної освіти: українська мова та українська література»

28 вересня 2023 р. наша філологічна спільнота приймала учасників  ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції  «Теорія і практика професійної освіти: українська мова та українська література». Приємно зауважити, що Конференція зібрала дослідників із престижних закладів освіти України. Цьогоріч Конференція працювала не за трьома традиційними для неї напрямами, за чотирма: Учасникам конференції вдалося представити напрацювання різних тематик сучасної філології. Їхні…

28 вересня 2023 р. наша філологічна спільнота приймала учасників  ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції  «Теорія і практика професійної освіти: українська мова та українська література».

Приємно зауважити, що Конференція зібрала дослідників із престижних закладів освіти України.

Цьогоріч Конференція працювала не за трьома традиційними для неї напрямами, за чотирма:

  1. Інноваційні аспекти теоретико-методологічної підготовки вчителя української мови та літератури.
  2. Проблеми формування педагогічної майстерності вчителя української мови та літератури.
  3. Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства в освітній проєкції.
  4.  Актуальні проблеми іноземної філології.

Учасникам конференції вдалося представити напрацювання різних тематик сучасної філології. Їхні доповіді мали не лише теоретичне значення для слухачів, а й прикладне.

Імнонує, що учасники Конференції активно долучалися до обговорення представлених доповідей, зокрема: «Концептуальні засади лінгвістичної підготовки фахівців-філологів», «Навчання української мови в умовах війни», «Особливості викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» в умовах змішаного навчання», «Презентація методичного посібника «Калейдоскоп літературних диктантів: робочий зошит для студента», «Особливості поняття «мовленнєвий жанр» у сучасній лінгводидактиці», «Ніч у палаці султана Махмета» Олексанера Де: історія вручення легендарного листа запорожців турецькому султану».

Другою частиною Конференція була зустріч із стейкхолдерами у форматі круглого столу «Співпраця зі стейкхолдерами – запорука якісної освіти». Підсумком якого було ухвалено рішення про подальшу активну співпрацю філологічного факультету з роботодавцями з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців з предметної спеціальності 014.01 Середня освіти (Українська мова і література).

Щиро дякуємо учасникам конференції з:

1. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

2. Волинського національного університету імені Лесі Українки

3. Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

4. Державного податкового університету (м. Ірпінь)

5. Рівненського державного гуманітарного університету

6. Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (м. Київ)

7. Національного авіаційного університету (м. Київ)

8. Ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

9. Комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради».

10. Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А. Ю. Кримського Волинської обласної ради.

11. Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна  академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради»

12. ЗП (ПТ)О «Гніванський професійний ліцей»

13. Комунального закладу «Вінницький ліцей №16»

14. Комунального закладу «Вінницький ліцей №22»

15. Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпровської міської ради

16. Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Сподіваємося на подальшу співпрацю, чекаємо нових зустрічей, щоб поділитися цікавими ідеями щодо вирішення актуальних проблем у професійно орієнтованій освіті.