Засідання Вченої ради факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності

12.01.2023 року відбулось засідання Вченої ради факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності, в якому взяли участь декан факультету, заступники декана факультету, завідувачі кафедр, науковці, відповідальний секретар приймальної комісії коледжу. На порядку денному було два важливих питання: розробка та затвердження заходів профорієнтаційної роботи на факультеті та звіт з наукової роботи викладачів кафедр за 2022 календарний рік.Відповідальний секретар…

12.01.2023 року відбулось засідання Вченої ради факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності, в якому взяли участь декан факультету, заступники декана факультету, завідувачі кафедр, науковці, відповідальний секретар приймальної комісії коледжу. На порядку денному було два важливих питання: розробка та затвердження заходів профорієнтаційної роботи на факультеті та звіт з наукової роботи викладачів кафедр за 2022 календарний рік.
Відповідальний секретар приймальної комісії коледжу Белінська Ю.О. ознайомила присутніх з інформацією щодо вступної комісії 2023 року. Заступник декана Луцинкевич Л.А. проаналізувала результати профорієнтаційної роботи за попередній навчальний рік, запропонувала модель та заходи профорієнтаційної роботи на факультеті. До обговорення долучились дакан факультету Майданик О.В., заступник декана Царик А.П., зав.кафедри фінансово-економічних дисциплін Євдокимова Н.В. та к.екон.н. Бакалова Н.М. Були запропоновані нові форми організації профорієнтаційної роботи, які заплановано реалізовувати під час цьогорічної вступної компанії.
Вагомі результати наукової діяльності викладачів були презентовані завідувачами кафедр та окреслено шляхи покращання наукової діяльності на факультеті, особливо наголошувалось на підвищенні активності публікацій викладачів у наукових фахових виданнях та виданнях, що індексуються НМБД Web of Science. В цілому всі питання порядку денного були схвалені і окреслені шляхи подальшої профорієнтаційної роботи та наукової діяльності на факультеті.