Педагогічна практика

   Педагогічна практика здобувачів вищої освіти – є невід’ємною складовою у підготовці майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Саме під час проходження різних видів пробної та довготривалої практики студенти мають змогу закріпити здобуті теоретичні знання, у них формуються практичні уміння в організації дитячого колективу. Професійне керівництво педагогічною практикою студентів з боку методистів та вихователів ЗДО дає їм змогу навчитись проводити режимні процеси та заняття в різних вікових групах, діагностувати їх розвиток, вивчати їх вікові та індивідуальні особливості.
    Відповідно освітньої програми 012 Дошкільна освіта студенти факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва проходять різні види практики, що мають фахову спрямованість і характеристику:
–   спостереження і пробна практика в ЗДО (2, 3 курс). За час проходження даного виду практики студенти проводять ряд спостережень з психології та
педагогіки, вивчають вікові та індивідуальні особливості дітей, набувають
елементарних навичок використання різних методів психології, педагогіки.
Пробна практика сприяє закріпленню знань про особливості організації життя і виховання дітей дошкільного віку, формуванню умінь і навичок організації режимних процесів, різних видів діяльності, занять. Студенти вправляються у складанні та веденні документації вихователя, навчаються різним методам та прийомам в організації роботи з дитячим колективом та їх батьками.
 Здобувачі вищої освіти за  час  навчання  проходять  декілька  видів  довготривалої педагогічної практики:
–         літня педагогічна практика (3 курс, тривалість 4 тижні) має на меті вироблення у студентів уміння самостійно застосовувати в практичній роботі з дітьми  різноманітного виду занять одержаних у результаті вивчення спеціальних предметів, застосування різноманітних форм і методів роботи з дітьми під час літнього оздоровчого періоду;
–         переддипломна педагогічна практика (4 курс, тривалість 6 тижнів) є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки студентів з основної кваліфікації і виявляє рівень та якість професійних знань, умінь і навичок, зокрема вміння реалізувати теоретичні положення в практичній роботі з дітьми, планувати навчально-виховний процес, складати конспекти занять та інших форм роботи, організовувати ігрову, навчальну, трудову діяльність дітей враховуючи їх інтереси та бажання;
Мета розгалуженої системи педагогічних практик:
–         закріпити знання набуті у ході навчання у коледжі, сформувати уміння і навички роботи з дітьми дошкільного віку у ході проведення різних форм навчання та виховання;
–         навчити творчо застосовувати набуті теоретичні знання при проведенні роботи з дітьми;
–         виробити прагнення до пошуку найбільш ефективних методів виховання і навчання;
–         засвоїти навички навчання з робочим колективом, а також роботи з батьками;
–         розвивати професійні здібності майбутніх вихователів, їх інтерес до педагогічної діяльності, любов до дітей.
 Педагогічну практику студенти проходять на базі провідних закладів дошкільної освіти міста Вінниці та Вінницької області. Керівництво різними видами практики здійснюють досвідчені методисти  коледжу, методисти та вихователі ЗДО. Кращі вихователі ЗДО забезпечують можливість студентам познайомитись з новітніми навчальними технологіями в системі дошкільної освіти та набути навичок планування освітньо-виховної роботи на основі комплексних та парціональних програм ЗДО.