ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ДІЛОВОДСТВА, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Знання – це інформація, помножена на досвід»

Сучасний соціальний, економічний, політичний та культурний розвиток країни потребує від закладу фахової перед вищої освіти кваліфікованих фахівців, які повинні мати ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку з фаху, здатних постійно оновлювати здобуті знання та швидко адаптуватися до змін та корегувати професійну діяльність відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Сучасність вимагає в кожній установі мати фахівця з навичками з документування і володіння комп’ютерними технологіями; працювати з електронними базами даних, цифровими підписами, створювати електронні документи; мати навички ділового етикету; практичні компетентності в галузі архівознавства, бібліографознавства, бібліотечної справи, спеціального діловодства.

З метою удосконалення змісту підготовки фахівців за напрямом 029 «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» та у зв’язку з широкою інформатизацією суспільства 1 вересня 2012 року в коледжі було створено випускову циклову комісію викладачів діловодства, документознавства та інформаційної діяльності.

Очолює циклову комісію викладач вищої категорії, старший викладач, магістр-документознавець, менеджер з адміністративної діяльності Касіяненко О. М. За роки існування циклової комісії професійну й практичну підготовку студентів забезпечували такий педагогічний колектив: аспірант Західноукраїнського національного університету спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна і архівна справа”, спеціаліст ІІ категорії Лебідь Т. П.; фахівці з бібліотечних дисциплін Безмощук А. В., спеціаліст ІІ категорії та Стойко Н. Г., спеціаліст; викладачі вищої категорії, старщі викладачі —  Білоус Л. З. та Якобчук Н. В.; викладач методист, старший викладач Лебідь О. В.

Викладачі комісії працюють над проблемою: «Професійна компетентність педагогічних працівників дисциплін інформаційно–документаційного циклу як складова формування інноваційного освітнього середовища студентів коледжу».

Основними завданнями циклової комісії є: підготовка нового покоління інформаційно-розвинених, досвідчених фахівців документаційного забезпечення управління; формування креативного мислення; навчання, зорієнтоване на розширення професійної сфери підготовки використання випускників спеціальності в документально-комунікаційній та інформаційній системі України; підготовка конкурентноспроможних фахівців в умовах сьогодення.

З 2014 року щороку проводиться міжвузівська студентська науково-практична конференція «Сучасний стан інформаційно-економічного суспільства ХХІ століття: проблеми і перспективи».

Зміст навчально-методичної роботи циклової комісії є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства й вимогам змісту фахової передвищої освіти. Викладачі комісії — автори навчальних програм, методичних рекомендацій та розробок з фахових дисциплін («Навчальна практика як складова підготовки фахівців бібліотечної справи», «Розпорядча діяльність: особливості оформлення», «Конспекти лекцій з діловодства», «Конспекти лекцій зі спеціальних систем документування»), керівники гуртків, куратори академічних груп, завідувачі кабінетами, організатори творчих зустрічей, відкритих занять, майстер-класів («Передача документів до архіву. Формування справи», «Основи комп’ютерної грамотності для майбутніх бібліотекарів»), ділових ігор Культура мовлення фахівця з діловодства», «Професіограма інспектора з кадрів»), методисти виробничої та технологічної практики тощо.

Як педагоги не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і позанавчальній роботі. Студенти-діловоди вміло модифікують виробничі ситуації на конкурсах, беруть участь у різноманітних тематичних вечорах (Веб-квест «Інформація в сучасному суспільстві», «Формування професійної компетенції майбутнього бібліотечного працівника»), виставках та в роботі дозвіллєвої творчої майстерні («Осінній голуб миру», «Веселі новорічні гноми», фестиваль «Вишиванка — твій генетичний код»).

Перспективна діяльність викладачів комісії має на меті: впроваджувати в навчальний процес електронної бібліотеки фахових джерел; підвищення професіоналізму й педагогічної майстерності шляхом самоосвіти; підвищувати рівень професійної, інтелектуальної культури майбутнього фахівця служби діловодства; запровадження науково-розважальної газети «Діловий світ».

КАСІЯНЕКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач».

Стаж роботи: 13 років.

Освіта: 2002—2009 рр. Вінницький соціально–економічний інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

2019—2020 рр. Донецький національний університет імені Василя Стуса за спеціальністю «Філологія. Публічна лінгвістика».

Досвід професійної діяльності: з 2007 року працює викладачем у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно–педагогічному коледжі. Забезпечує викладання фахових дисциплін діловодство, документознавство, спеціальні системи документування, практикум з комп’ютерного діловодства, професійна етика; керує написанням курсових робіт; методист з різних видів практики за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Сфера професійних інтересів: Здійснення дослідження з теми «Творчий потенціал як форма підвищення професійних компетентностей студентів». Впровадження в навчальний процес інноваційних систем організації документообігу. Професійна та комунікаційна діяльність організатора діловодства як фахівця в інформаційно–комунікаційному середовищі. Автор методичних розробок, які є цінним навчально–практичним матеріалом на заняттях: Ділова кореспонденція в роботі секретаря (2010), Довідково-інформаційна документація: практичний посібник (2012), Дипломатичний протокол в історії України (2011), «Сліпий» десятипальцевий метод друку у Microsoft Word 2010 (2014), Документаційне забезпечення (2015), Конспект лекцій зі спеціальних систем документування (2018), Конспект лекцій з діловодства (2019), Розпорядча діяльність: особливості оформлення (2020).

Викладач керує гуртком «Дозвіллєва творча майстерня», щороку проводить відкриті майстер–класи із використанням найсучасніших флористичних матеріалів з поєднанням природніх.

Педагогічне кредо: «Немає меж зростанню педагога, якщо він творить з вогником в душі».


БЕЗМОЩУК АЛЛА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач бібліотечних дисциплін, кваліфікаційна категорія – викладач ІІ категорії.

Стаж роботи: професійна (бібліотечна) діяльність – 30 років, педагогічної 16 років.

Освіта: Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», а також Університет Розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікацією «Документознавець, менеджер з адміністративної діяльності, викладач ВНЗ», магістр.

Досвід професійної діяльності: автор 13 науково-практичних статей з питань педагогічної діяльності та виховної роботи серед дітей та юнацтва.

Сфера професійних інтересів: основними сферами професійних інтересів є бібліотечна справа, проблеми виховання дітей та молоді, література, мистецтво.

Педагогічне кредо: «Без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці».


БІЛОУС ЛІЛІЯ ЗАХАРІВНА

Помічник директора з кадрової роботи, викладач математики та інформатики за внутрішнім сумісництвом

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Педагогічний стаж: 10 років

Освіта: вища, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 1998

Спеціальність «Математика»,

Кваліфікація «Вчитель математики»

Досвід професійної діяльності: з 01.09.2013 – викладач математики та інформатики Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Сфера професійної діяльності Викладач використовує диференційований та індивідуальний підхід до здобувачів. За час професійної діяльності підготовлені:

  1. Збірник «Кадрове діловодство: в запитаннях і відповідях».
  2. Методичні розробки:
    1.  «Розвиток математичної мови в «навколопонятійному» просторі»;
    1.  «Використання інтерактивних методів навчання на заняттях інформатики»;
    1.  «Розвиток математичної компетентності, як самоосвіта з математики вчителя початкової школи»;
    1.  «Цікаві факти з інформатики».

Нагороди: Почесні грамоті Управління освіти і науки вінницької облдержадміністрації (2008, 2011); Почесні грамоти Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2011, 2014)


ЯКОБЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Стаж роботи: 8 років.

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету Імені Михайла Коцюбинського, здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого хорового колективу (1999 р.); філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (2005 р.).

Досвід професійної діяльності. З 1999 р. прийнята на посаду лаборанта; з 2004 року – переведена на посаду друкарки; з 2007 року – працювала диспетчером навчальної частини, з листопада 2007 року – переведена на посаду секретаря навчальної частини, а з жовтня 2016 року переведена на посаду завідувача навчально-методичного кабінету. У 2008 році встановлено річне навантаження в гуманітарному ліцеї-інтернаті. З 2013 року – викладач на кафедрі української філології. З 2018 року переведена до циклової комісії документознавства та інформаційної діяльності.

Забезпечує викладання  стилісти ділового мовлення та редагування службових документів,  української мови, обчислювальної техніки та програмування; методист з технологічної практики.

Сфера професійних інтересів. вміння працювати з усіма видами документної інформації, знати особливості систем діловодства й документообігу, новітні засоби оргтехніка особливості уніфікації й галузевої стандартизації в документно – інформаційній сфері.

Відзнаки й нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Професійне кредо: 
Без мети немає діяльності,
Без інтересів немає мети,
А без діяльності немає життя.

Життєве кредо: 
Не помиляється той,
хто нічого не робить.