ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Викладання – найшляхетніша справа і, незважаючи на всю її трудність вона може приносити велику радість тому, хто вміє пробуджувати молоді уми.
Ромен Ролан

Комісія викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик заснована в 1979 році, працює за єдиним планом навчально-виховної і науково-методичної роботи коледжу. Члени комісії викладають більше 20 предметів для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» усіх кваліфікаційних рівнів на відділеннях денної і заочної форм навчання.

Голова комісії Клименко Ольга Федорівна з 2001 р., викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Софія Русова».

В комісії налічується 8 фахівців з дошкільної освіти. 8 чоловік мають педагогічне звання «Викладач вищої категорії». Троє викладачів нагороджені нагрудним знаком «Антон Макаренко», троє нагрудним знаком «Софія Русова», сім викладачів нагороджені нагрудним знаком «відмінник освіти».

Викладачі комісії передбачають використання якісного нового рівня навчання шляхом модернізації всього навчального процесу з використанням новітніх технологій; домагаються активного їх використання студентами під час вивчення окремих дисциплін і виконання курсових проектів; створюють оптимальні умови для самостійної роботи студентів.

Циклова комісія працює над проблемою ««Інноваційне освітнє середовище – складова формування професійної компетентності  майбутніх  фахівців  дошкільної галузі».

Кожний викладач розглядає конкретний аспект цієї проблеми, забезпечуючи професійне спрямування підготовки студентів.

Центральним суб’єктом навчально-виховного процесу є студент, і тому основою діяльності викладацького складу є утвердження моделі особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання, а також трактування того, що кожний студент – це особистість з власними можливостями, потребами, системою цінностей.

Для їхнього розвитку та удосконалення комісією створено інформаційно-методичний центр зі спеціальності «Дошкільна освіта» (О.Ф. Клименко), його робота забезпечує інформацію щодо оновлення змісту дошкільної освіти, результатів наукових досліджень та нових педагогічних технологій, створює умови для інтелектуальної праці викладача і студента.

У підготовці спеціалістів з дошкільної освіти викладачі комісії застосовують інноваційні форми і методи навчання. Для розвитку творчого професійного мислення широко практикуються проблемні методи навчання: евристичні бесіди, навчальні дискусії, науково-практичні роботи; для розвитку пізнавальних інтересів і здібностей – самостійна робота з додатковою літературою, аналіз педагогічних ситуацій, аналіз тестових завдань.

Викладачі В.В. Бевз, Л.П. Павлюк, С.С. Прощарук використовують різні типи семінарів: семінар розгорнута бесіда, семінар із заслуховуванням та обговоренням рефератів, доповідей, повідомлень, семінар-диспут, семінар-практикум. Практикується в комісії проведення занять – прес-конференцій з історії педагогіки, педагогіки народознавства (О.Ф. Клименко,  Г.Ф. Ратовська).

Н.П. Оверчук, О.Ф. Клименко, Н.І. Пасікова, С.С. Прощарук, Л.П. Павлюк використовують на заняттях розв’язання педагогічно-ситуативних завдань, мета яких активізувати вміння використовувати знання з тієї чи іншої методики в інтересах майбутньої праці. Для самостійної роботи студентів також розроблені ситуаційні завдання, які входять у методичні рекомендації для позаурочної роботи.

Навчальна діяльність проходить ефективніше і дає якісніші результати, якщо в студента виникають яскраві, глибокі мотиви, які викликають бажання діяти активно, перемагати труднощі, упевнено просуватися до поставленої мети. Цьому сприяє проведення занять на виробництві.

Керівники практики на підставі виявлення індивідуальних особливостей студентів створюють дійсні та орієнтовані на результат форми взаємодії студента та працівників ДНЗ, які стали б основою для особистої ініціативи студентів, для подальшого самовдосконалення. Викладачі комісії дошкільної педагогіки та фахових методик приймають активну участь в роботі методичних об’єднань, конференціях, семінарах.

Методисти, які керують педагогічною практикою систематично організовують семінари-практикуми, зустрічі з кращими працівниками ДНЗ для студентів.

Наукова робота викладачів відображена в збірниках міжнародних, міжвузівських науково – практичних конференцій: збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції (м. Умань, 2017 р.) – стаття «Організація проектної діяльності в дитячому садку: дослідницькі проекти» (використання інноваційних технологій в ДНЗ – Клименко О.Ф.);

Засідання круглого столу педагогічного клубу «Обговорюємо проблему» з використанням дистанційних технологій на тему «Підготовка майбутнього вихователя до модернізації змісту дошкільної освіти» (м. Хмельницький, 15.05.2014 р., міжнародна міжвузівська конференція) – стаття «Підготовка майбутніх бакалаврів дошкільної освіти до впровадження Базового компонента» , стаття «Підготовка майбутніх вихователів за заочною формою навчання до забезпечення наступності у змісті дошкільної і початкової освіти» (Ратовська Г.Ф.), стаття «Підготовка майбутніх бакалаврів дошкільної освіти до забезпечення морального розвитку дітей в процесі педагогічної практики» (Бевз В.В.), стаття «Реалізація Базового компонента дошкільної освіти України в процесі організації педагогічної практики бакалаврів» (Клименко О.Ф.)

Викладачі комісії прийняли активну участь у міжвузівській науково-практичній конференції ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (м. Вінниця, 23.11.2017 р.); міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (ВГПК 22-24.11.2017 р.).

Проведено спільне засідання кафедр дошкільної педагогіки та фахових методик Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Спільною ходою до здоров’я зберігаючих технологій в освітньому просторі ДНЗ» (м. Хмельницький, 06.12.2015 р.)

У «Віснику науково-методичних досліджень» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу регулярно друкуються статті викладачів комісії.

КЛИМЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Викладач методики формування елементарних математичних уявлень.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Софія Русова».

Стаж педагогічної роботи: 45 років

Освіта. Закінчила Бельцький державний педагогічний інститут імені А.Руссо, 1989 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка».

Сфера професійних інтересів. Вивчає  особливості формування у дітей з вадами зору понять про число, лічбу, обчислювальну діяльність; працює над створенням комп’ютерних тестів з методики формування елементарних математичних уявлень.

Педагогічне кредо: «Чим більше я людину поважаю, тим більше я від неї вимагаю».


БЕВЗ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Відмінник освіти України.

Стаж педагогічної роботи: 40 років

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1988 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає сучасні підходи до організації ігрової діяльності дошкільників.

Педагогічне кредо: «Зірки запалюють не ті хто вміють, а ті хто прагнуть».ПАВЛЮК ЛАРИСА ПЕТРІВНА

Викладач методики фізичного виховання.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж педагогічної роботи: 25 років

Освіта. Закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини, 1997 р., «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка».

Сфера професійних інтересів. Працює над проблемою використання комп’ютерних технологій на заняттях з методики фізичного виховання та організацією нетрадиційних занять з фізичного виховання в ДНЗ.

Педагогічне кредо: «Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні».


ПАСІКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Викладач методики розвитку мовлення.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж педагогічної роботи: 50 років.

Освіта. Закінчила Ровенський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського, 1976 р., «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Працює над вивченням модернізації форм і методів навчання у контексті кредитно-модульної системи.

Педагогічне кредо: «Кожна людина варта рівно стільки, на скільки вона сама себе оцінює».РАТОВСЬКА ГАЛИНА ФЕЛІКСІВНА

Викладач дошкільних психолого-педагогічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж педагогічної роботи: 51 рік

Освіта. Закінчила Ровенський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського, 1976 р., «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає використання народних традицій в патріотичному вихованні дошкільників.

Педагогічне кредо: «Щоб дати дитині іскорку знань, педагогу потрібно ввібрати ціле море світла».


СНІЖКО ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи – 39 років

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1984 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає використання нестандартних форм роботи в процесі викладання основ педагогічної майстерності.

Педагогічне кредо: «Мистецтво виховувати – це мистецтво любити і розумом, і серцем».